ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік електроних звернень

 • пропоную ВРУ нового скликання прийняти одним з перших закон України «Про вибори судової влади» і призначити вибори судової влади в Україні.

  Підписів 7

  Дата відповіді

  кирилов сергій васильович
  Електронне звернення на розгляді
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  7

  Згідно до статті 5 конституції України: Україна є республікою.
  Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
  Ніхто не може узурпувати державну владу.
  Згідно до статті 6 конституції України: Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
  Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
  Тому пропоную ВРУ нового скликання прийняти одним з перших закон України «Про вибори судової влади» і призначити вибори судової влади в Україні.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Пропоную підняти економіку країни! Легалізація бізнесу з надання сексуальних послуг!

  Підписів 15

  Дата відповіді

  дізов максим ігорович
  Електронне звернення на розгляді
  29 травня, 2019
  29 серпня, 2019
  15

  Шановні громадяни!

  Розумію,що думка з цього приводу у всіх різна,але зараз йдеться про мову як підняти економіку країни,бо цей вид діяльності існував ,існує ,та буде існувати !ЗАБОРОНЕНИМ!БЕЗ СПЛАТИ ПОДАТКІВ!БЕЗ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ГРОМАДЯН,ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ПОСЛУГУ! Офіційно на державному рівні можна зробити легалізацію бізнесу з надання сексуальних послуг ,та залишитись далі при своїй думці з цього питання,але вже з іншим бюджетом країни,з іншими робочими місцями,а це в свою чергу інші дороги, інші лікарні, інші дитячі садочки ,інші школи,інші заробітні плати!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Повернути право на державну пенсію колишнім державним службовцям за наявності стажу державної служби

  Підписів 13

  Дата відповіді

  Юріна Галина Михайлівна
  Електронне звернення на розгляді
  30 липня, 2019
  30 жовтня, 2019
  13

  Повернути можливість отримання пенсії державного службовця особам, які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, та мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсію особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, визначити у розмірі 70 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  Згідно Закону України N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" для платників, які працювали на державних посадах, утримувався єдиний внесок у розмірі 6,1 відсотка від нарахованої заробітної плати. У всіх інших працівників єдиний внесок утримувався із сум заробітної плати у розмірі 3,6 відсотка.
  Таким чином, вважаю, що колишні державні службовці мають не менше прав на отримання державних пенсій аніж колишні народні депутати.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про вільний доступ людей до "мертвої деревини" що знаходиться в лісах України

  Підписів 20

  Дата відповіді

  Клименко Віталій Вікторович
  Електронне звернення на розгляді
  16 травня, 2019
  16 серпня, 2019
  20

  З приводу того, чи можна без дозволу, безкоштовно збирати сухостої та «валєжники» в лісі, виникає багато дискусій. Сам факт того, що дане питання піддається сумніву говорить нам про те, що воно законодавчо не врегульовано.
  Розглянемо проблему із законодавчої точки зору. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Лісового кодексу України (далі ЛКУ), - громадяни України, мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. Дане поняття має визначення лісового сервітуту. Стаття. 65 ЛКУ передбачає два види використання лісових ресурсів: 1) в порядку загального користування; 2) в порядку спеціального користування.
  Статтею 66 ЛКУ передбачено – в порядку загального використання лісових ресурсів громадяни, мають право в лісах державної та комунальної власності вільно перебувати, безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби ТОЩО, крім випадків передбачених ЛКУ. Громадяни під час здійснення загального використання лісових рксурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними вище, в обсягах що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів. На даному етапі розуміти відмінність між загальним та спеціальним порядком користування.
  Статтею 67 ЛКУ передбачено види використання лісових ресурсів в порядку спеціального використання: 1) заготівля деревини; 2) заготівля другорядних лісових матеріалів; 3) побічні лісові користування; 4) використання корисних властивостей лісів.
  Відповідно до ст. 70 ЛКУ заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Про рубки головного користування ніхто мову не веде, більш того взагалі про рубки. Мова йде збір мертвої деревини.
  Також у ст. 72 ЛКУ вказано, що у лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися (за спец. дозволом) заготівля другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків. Але в даній статті відсутні мертві деревинні залишки, що лежать на землі у лісі, мають більш узагальнюючу російську назву - «валежник». Під цим розуміють гілки, суччя, та цілі дерева та їх частини, що впали та гниють або є сухими. Сюди ж відносяться зламані вітром чи бурею дерева, а також залишки від дерев, що не були вивезені з лісосіки та втратили свої технічні якості та властивості.
  Збирання стовбурів дерев, що з природних причин опинились на землі, виходячи зі змісту ст. 73 ЛКУ, прямо не відноситься до побічних лісових користувань. У цій же статті вказується, що нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства можуть бути передбачені і інші види побічних лісових користувань. Нормативним актом, що регулює ці питання є Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, що затверджений Постановою КМУ № 449 від 23.04.1996 року. Згаданий Порядок та ст. 73 ЛКУ не має роз’яснень про порядок використання залишків дерев, що впали на землю з природних причин. Йдеться лише про збирання іншої складової лісу (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету).
  У загальноприйнятому розумінні лісова підстилка – це шар органічних залишків на поверхні грунту в лісі, лісовий перегній. Утворюється під запоною лісу в результаті розкладання органічного опаду (листя, хвоя, дрібні гілочки, опала кора та ін.). Тобто лісова підстилка не включає в себе «валежник» - цілі дерева або їх частини (сухі, сирі, ті, що гниють), які відокремлені від пня та з природних причин опинились на землі.
  Привласнення відокремлених природнім способом від пня мертвих чи свіжих стовбурів дерев не може кваліфікуватись як незаконна порубка, адже відсутня об’єктивна сторона порушення.
  Звертаєю увагу, що відокремлені від коріння стовбури дерев (хлисти), що одержані при законній розробці лісосіки, є майном лісогосподарського підприємства.
  Враховуючи специфіку розробки лісосік, зрубана деревина (сортименти) можуть своєчасно не вивозитись і певний час залишається на лісосіці. Як і інше майно, вказана лісопродукція підлягає обліку та оприбуткуванню за бухгалтерським обліком лісгоспу. Будь-яке незаконне привласнення цієї деревини кваліфікується як злочин проти власності.
  З викладеного вище, можна зробити висновок що заготовляти дрова в лісі без дозволу не можна, але той же ЛКУ вказує що заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, мова не йде про (валежники) вітровали, зламані дерева, сухостої.
  Для кращого розуміння розглянемо ще один документ – постанова Кабінету міністрів України № 761 від 23.05.2007 року «Про затвердження прядку спеціального використання лісових ресурсів». В даній постанові в свою чергу спеціальне використання розділяють ще на два підвиди: 1) другорядне використання (заготівля живиці, пнів, лубу та кори); 2) побічне користування (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасіки, збирання лісової підстилки).
  В пункті 47 Постанови вказується, що деревину можна вважати заготовленою, якщо проведено валку, обрубку гілок та сучків. Вже із даного матеріалу зрозуміло, що саме лісове законодавство не виділило в окрему категорію мертву деревину та не установили порядку поводження з нею.
  Щодо відповідальності. В Україні передбачено 4 види відповідальності – кримінальна, адміністративна, цивільно–правова та дисциплінарна. Стаття 246 Кримінального кодексу України та ст. 65 КУпАП передбачає відповідальність тільки в тому разі якщо дерево знаходилось на пні (живе), і якщо громадянин проводив валку таких дерев чи чагарників.
  Отже, особу можна притягнути до відповідальності за діяння заборону на яке прямо передбачено в законодавстві, тобто, можна робити все, що не заборонено законом
  Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це стосується лише фізичних осіб.
  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Оскільки сухостій та вітровали «валежники» прямо не вказуються в кодексах, відсутній порядок поводження з ними. Юридично, збирання сухостою не можна віднести до заготівлі деревини, оскільки не проводиться валка дерева, і відповідно не потрібно брати спеціальний дозвіл.
  Отже, збирання сухостою в лісах державної та комунально власності не дозволено, але і не заборонено, будь – які спроби посадових осіб притягнути особу до відповідальності за збирання сухостою, з дотриманням правил пожежної безпеки та без завдання шкоди санітарному стану, можна розцінювання як порушення прав громадян.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Порятунок пам"яток архітектури у маленьких містах та селах

  Підписів 29

  Дата відповіді

  Белінська Олена Олександрівна
  Електронне звернення на розгляді
  06 червня, 2019
  06 вересня, 2019
  29

  Шановні небайдужі!
  У багатьох містах, селищах, селах та містечках занепадають шедеври архітектури, які перебувають на балансі місцевих рад та комунальних підприємств. Коштів у бюджетах на порятунок цих пам"яток НЕМАЄ. А продати їх, щоб цими пам"ятками займалися інвестори, нерідко неможливо, оскільки існує перелік пам"яток архітектури та історичної спадщини, що не підлягають приватизації. Брати в оренду їх і вкладати мільйони орендарі не наважуються, тож прекрасні будівлі перетворюються на руїни.
  В обласних центрах іноді пам"ятки руйнують умисно, бо люди хочуть використати клапоть землі в історичному центрі міста. У маленьких населених пунктах земельні питання так гостро не стоять.
  Пропоную передати питання приватизації будівель архітектурної спадщини у населених пунктах, що не є обласними центрами й населення яких не перевищує 50 тисяч осіб, на розгляд облдержадміністрації та обласних рад - за умови наявності відповідних клопотань від міських та районних рад.
  А щоб унеможливити ситуацію, коли заради землі пам"ятку зруйнують, землю давати на правах постійного користування, а не на правах власності, на період, доки існує у належному стані пам"ятка.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Вимагаємо підвищення заробітної платні електогазозварникам, газозварникам, електрозварник а , газорізальникам!

  Підписів 8

  Дата відповіді

  Кравчук Денис Ігорович
  Електронне звернення на розгляді
  03 червня, 2019
  03 вересня, 2019
  8

  Моя пропозиція така. Підвищення зарплатні електогазозварникам усіх категорій, на всіх підприємствах. Влада зобов'язана платити нам гідну зарплатню, адже ми ризикуємо своїм здоров'ям проводячі зварні роботи. Нам потрібно годувати свої сім'ї. То шановні робітники, колеги, друзі, двайте зробимо це разом, адже разом ми велика сила і ми зможемо все. Дякую всім вам. Не будьте байдужі)

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Врегулювання правового статусу проституції та діяльності секс-закладів

  Підписів 33

  Дата відповіді

  Чижевська Ольга
  Електронне звернення на розгляді
  10 червня, 2019
  10 вересня, 2019
  33

  “Перемогти“ проституцію неможливо. Вона завжди була, є і буде. У всіх, без винятку, країнах і при всіх політичних режимах. Боротьба не має жодного сенсу.

  Відсутність державного регулювання призводить до розвитку сфери торгівлі людьми, насильницького втягування (в тому числі неповнолітніх) до секс-бізнесу. В країні зростають показники захворювань, що передаються статевим шляхом і кількість ВІЛ інфікованих.

  Нелегальність проституції в Україні грає на руку лише криміналітету та корумпованим працівникам правоохоронних органів, які «кришують» цей бізнес. Державний бюджет не отримує доходу від проституції у вигляді податків, хоча проституція може поповнювати держбюджет навіть більше, ніж "Укрзалізниця". Неофіційний прибуток від проституції досягає мільярдів гривень.

  Необхідно прийняти зміни до законодавства щодо врегулювання правового статусу осіб, які займаються проституцією. Згідно з якими, проституція буде легалізована як професія, а власникам борделів - присвоєний статус підприємців. Правовий статус проституції врегульовано законами Голландії, Швейцарії, Данії, Італії, Німеччини, Австрії, Греції, Туреччини, Угорщини, Латвії та інших.

  Це один із найбільш ефективних способів побороти корупцію у правоохоронних органах, збільшити державний бюджет та захистити права людей, котрі займаються проституцією, знизити рівень злочинності та суттєво зменшити рівень венеричних захворювань.

  Велика частина працівників індустрії виступає за легалізацію. Вони готові платити податки і проходити медогляди. Секс-працівники не хочуть пільг, вони хочуть захисту держави від дискримінації, вимагання, переслідування та насильства.

  Шляхом внесення змін до законодавства необхідно:
  а) забезпечити дотримання прав людини на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть ("Загальна декларацiя прав людини" Стаття 3);
  б) забезпечити дотримання прав людини на працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi ("Загальна декларацiя прав людини" Стаття 23);
  в) створити належні умови для повноцінного забезпечення захисту прав та свободи всіх членів суспільства;
  г) врегулювати питання надання сексуальних послуг на законних підставах (надавши проституції статус професії, а власникам борделів - статус підприємців).

  Вимагаємо захистити право громадян на гідне життя!

  У 2015 році у ВР вже подавався проект закону про легалізацію проституції, проте був відкликаний його автором, оскільки, на його думку, держава до цього ще не готова.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Підвищення пенсії учасників Чорнобильської аварії усіх категорій та інвалідів 1,2 та 3 групи!

  Підписів 30

  Дата відповіді

  Остапенко Карина
  Електронне звернення на розгляді
  21 червня, 2019
  21 вересня, 2019
  30

  Вважаю що ці люди заслуговують високої пенсії, які жертвувал собою заради нашого життя зараз!

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Предусмотреть закон о защите, соцобеспечении и трудоустройства бездомных людей

  Підписів 39

  Дата відповіді

  Труфкина Альбина Петровна
  Електронне звернення на розгляді
  24 червня, 2019
  24 вересня, 2019
  39

  Обеспечение социальной защиты , приют и трудоустройство бездомным людям

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Заборона грального бізнесу

  Підписів 81

  Дата відповіді

  Вітер Денис Олександрович
  Електронне звернення на розгляді
  24 червня, 2019
  24 вересня, 2019
  81

  Шановні народні депутати та громадяни України прошу Вас підтримати мою петицію щодо заборони грального бізнесу по всій території України та в Українському сегменті інтернет.
  Пропоную вам як найшвидше розглянути питання щодо повної заборони грального бізнесу по всій території України, анулювання всіх ліцензій виданих будь - якому оператору лотерей, заборони діяльності будь яких інтернет - клубів в т ч клубів спортивного покеру, обов’язкової заборони реклами грального бізнесу та блокування її провайдерами у мережі інтернет та блокування доступу до всіх інтернет казино. Також пропоную зобов'язати банки заблокувати надходження коштів рахунки всіх інтернет казино та встановити за не виконання віще зазначеного кримінальну відповідальність, та зобовя’зати національну поліцію виявляти та закривати всі заклади грального бізнесу. Готовий ти маю можливість приймати участь у громадських слуханнях, засіданнях комітетів та зісіданнях народних депутатів на яких буде обговорюватись віщезазначене питання.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • Вимога до депутатів Ради, нашому уряду і нашому президентові -вирішити питання про трансплантологію в Україні для онкохворих та інших хворих дітей і дорослих! Требование к депутатам Рады, нашему правительству и нашему президенту -решить вопрос о трансплантологии в Украине для онкобольных и других больных детей и взрослых!

  Підписів 70

  Дата відповіді

  Нефьодова Алла
  Електронне звернення на розгляді
  01 липня, 2019
  01 жовтня, 2019
  70

  Вимога до депутатів Ради, нашому уряду і нашому президентові - вирішити питання про трансплантологію в Україні для онкохворих та інших хворих дітей і дорослих!
  Скільки можна затягувати рішення це питання? Уже 28 років у нашій країні вмирають діти і дорослі, яких можна було врятувати в Україні.
  У той час, коли в Білорусії і Росії своїх дітей лікують і оперують безкоштовно, наші діти, українці, повинні збирати гроші всією країною, в якій йде війна і люди знаходяться за межею бідності!
  Закордонні клініки вимагають від 100000 до 500000 доларів за операції з порятунку хворих діток і дорослих!
  Ви знаєте, як називають тих діток, які змогли врятуватися, завдяки Божій допомозі та допомоги простих українців- їх називаю переможцями .. І їх дуже мало!
  Скільки має ще померти дітей, що б ми нарешті вирішити це питання!
  Я вирішила створити цю петицію, тому, що накипіло!
  Ще одна дитина померла в моєму місті, тому, що не змогли вчасно надати допомогу, хоча всією країною збирали кошти для порятунку Кирочкі Білєнької (с.Костянтинівка, Мелітопільський район)
  Рятувати дівчинку погодилися медики в Італії. 120 000 євро. Цю суму зібрали прості люди, прості українці. Їй зробили операцію.. Але ми не встигли вчасно ..
  Пятилетняя Кира Беленькая, за жизнь которой боролась вся Украина, умерла
  https://ria-m.tv/news/156940/pyatiletnyaya_kira_belenkaya_za_jizn_kotoroy_borolas_vsya_ukraina_umerla.html

  Не допомогли навіть зібрані кошти на лікування. На жаль, хвороба виявилася сильнішою. П'ятирічна Кіра Біленька з Костянтинівки майже три роки боролася зі страшною хворобою - лімфобластний лейкоз. Єдиним шансом вижити для дівчинки була дорога операція з пересадки кісткового мозку за кордоном. Для цього була потрібна непідйомна для батьків дитини сума - 120 тис. Євро. До збору коштів долучилися Дмитро Комаров і Надя Дорофєєва. Гроші зібрали і операцію Кирі зробили. На жаль, вона не допомогла, а лише на час продовжила дитині життя. Про смерть дівчинки повідомляється на сторінці в соцмережі, відкритої для збору коштів малятку.
  Маленьке янголятко Кирочка повинна була жити! А скільки ще таких янголят? Чому ми дозволяємо нашим дітям вмирати ?! Чому не вважаємо за свій обов'язок дбати про майбутнє покоління ?!
  Може бути настав час для прийняття рішення ?!
  Звертаюся до всіх мешканців України!
  Будь ласка розповсюдьте цю петицію, щоб депутати і уряд, на законодавчому рівні створило законні умови для порятунку і лікування онкохворих дітей і дорослих в Україні!
  Такі операції повинні проводитися у нас в Україні і абсолютно безкоштовно!
  Ми не хочемо більше чекати!

  Требование к депутатам Рады, нашему правительству и нашему президенту -решить вопрос о трансплантологии в Украине для онкобольных и других больных детей и взрослых!
  Сколько можно затягивать решение это вопроса? Уже 28 лет в нашей стране умирают дети и взрослые, которых можно было спасти в Украине.
  В то время, когда в Белоруссии и России своих детей лечат и оперируют бесплатно, наши дети, украинцы, должны собирать деньги всей страной, в которой идет война и люди находятся за чертой бедности!
  Заграничные клиники требуют от 100000 до 500000 долларов за операции по спасению больных деток и взрослых!
  Вы знаете, как называют тех деток, которые смогли спастись, благодаря Божьей помощи и помощи простых украинцев- их называю победителями.. И их очень мало!
  Сколько должно еще умереть детей, что б мы наконец- то решить этот вопрос!
  Я решила создать эту петицию, потому, что накипело!
  Еще один ребенок умер в моем городе, потому, что не смогли вовремя оказать помощь, хотя всей страной собирали средства для спасения Кирочки Беленькой( с.Константиновка, Мелитопольский район)
  Спасать девочку согласились медики в Италии. 120 000 евро. Эту сумму собрали простые люди, простые украинцы. Ей сделали операцию. Но мы не успели вовремя..

  Пятилетняя Кира Беленькая, за жизнь которой боролась вся Украина, умерла
  https://ria-m.tv/news/156940/pyatiletnyaya_kira_belenkaya_za_jizn_kotoroy_borolas_vsya_ukraina_umerla.html

  Не помогли даже собранные средства на лечение. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.
  Пятилетняя Кира Беленькая из Константиновки почти три года боролась со страшной болезнью – лимфобластным лейкозом. Единственным шансом выжить для девочки была дорогостоящая операция по пересадке костного мозга за границей. Для этого требовалась неподъемная для родителей ребенка сумма - 120 тыс. евро. К сбору средств подключились Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева. Деньги собрали и операцию Кирочке сделали. К сожалению, она не помогла, а лишь на время продлила ребенку жизнь. О смерти девочки сообщается на странице в соцсети, открытой для сбора средств малышке.

  Маленький ангелочек Кирочка должна была жить!
  А сколько еще таких ангелочков?????
  Почему мы позволяем нашим детям умирать?!
  Почему не считаем своим долгом заботиться о будущем поколении?!
  Может быть настало время для принятия решения?!
  Обращаюсь ко всем жителям Украины!
  Пожалуйста распространите эту петицию, чтоб депутаты и правительство, на законодательном уровне создало законные условия для спасения и лечения онкобольных детей и взрослых в Украине!
  Такие операции должны проводиться у нас в Украине и абсолютно бесплатно!
  Мы не хотим больше ждать!

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Внедрение в Украине воздушного видеонаблюдения за общественным порядком на улицах населенных пунктов Украины беспилотными дронами

  Підписів 8

  Дата відповіді

  Тесла Андрій
  Електронне звернення на розгляді
  01 липня, 2019
  01 жовтня, 2019
  8

  В Украине,к сожалению,наблюдается значительный рост количества уличных преступлений.Одной из причин этого является недостаточный контроль за общественным порядком на улицах.Наземное видеонаблюдение стационарными видеокамерами и наземное патрулирование улиц полицейскими патрулями и общественниками малоэффективны для полноценной борьбы с уличной преступностью в виду крайне огоаниченной площади контроля за порядком.Для улучшения качества контроля за порядком я предлагаю проводить,совместно с наземными методами охраны общественного порядка,воздушное видеонаблюдение,используя дроны,что позволит:
  1)значительно увеличить контролируемую площадь и качество контроля,вести наблюдение за территориями недоступных для наземного видеонаблюдения и труднодоступных для полицейских и общественных патрулей(глухие,неосвещенные переулки,пустыри и т.д.),где совершаются большинство преступлений;
  2)оперативнее разыскивать пропавших безвести людей и преступников,скрывающихся от правосудия;
  3)предупреждать совершение преступлений путем своевременного обнаружения на улицах подозрительных транспортных средств,лиц,которые могут представлять угрозу общественной безопасности для оперативного их обезвреживания сотрудниками полиции;
  4)осуществлять освещение улиц населенных пунктов с воздуха,в случае установки на днище дрона светодиодных светильников;
  5)улучшить контроль за государственной границей,при использовании дронов пограничниками для борьбы с контрабандой ,нелегалами,пресекающих границу и для своевременного обнаружения вторжения врагов на территорию Украины,что особенно важно,учитывая пограничный контакт со страной-агресором;
  6)своевременно выявлять экологические,социальные проблемы регионов Украины для их оперативного решения государством;
  7)улучшить контроль за общественным порядком во время проведения массовых мероприятий,где риски совершения преступлений всегда повышены.
  Прошу поддержать мою петицию,если вы как и я хотите обезопасить себя и своих детей от посягательств на жизнь,здоровье и честь преступниками,находясь на улице.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Установка и использования очестнных сооружений на металлургических предприятиях для защиты экологии Украины

  Підписів 64

  Дата відповіді

  Чабан Станислав Станиславович
  Електронне звернення на розгляді
  26 липня, 2019
  26 жовтня, 2019
  64

  Использование очестных сооружений в течение 24 часов для использования очистки металлургических предприятий.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Ввести депозиты за использование стеклянной и пластиковой тары

  Підписів 52

  Дата відповіді

  Абрамчук Євген Михайлович
  Електронне звернення на розгляді
  04 липня, 2019
  04 жовтня, 2019
  52

  По аналогии с развитыми западными странами, предлагаю ввести концепт залога за одноразовую тару (в первую очередь, стеклянные и пластиковые бутылки), который возвращается при сдаче ее на переработку. Размер залога должен быть существенным, чем больше, тем лучше, предлагаю не меньше 1 евро (в эквиваленте) на стекло, 2 на пластик.

  Это решает сразу две проблемы:
  1. Снижает культуру одноразового потребления
  2. Существенно уменьшает количество выбрасываемой тары

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Заборонити продаж алкогольних напоїв

  Підписів 9

  Дата відповіді

  А А
  Електронне звернення на розгляді
  17 липня, 2019
  17 жовтня, 2019
  9

  Повністю заборонити на всій території України продаж алкогольних напоїв, фактична міцність яких вища за 20 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Зменшити кількість пільговиків у державі

  Підписів 6

  Дата відповіді

  Карпов Максим Володимирович
  Електронне звернення на розгляді
  26 липня, 2019
  26 жовтня, 2019
  6

  Нині в Україні 44% населення є пільговиками різних груп. Це неприпустимо в такій бідній державі як наша. Це призводить до неможливості нормального розвитку. Треба вкладати гроші у розвиток, а не у 44% пільговиків.
  Пропоную, зменшити кількість пільговиків до 5% населення держави.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Відмінити пільгу на конкретний період, якщо немає компенсації.

  Підписів 2

  Дата відповіді

  Карпов Максим Володимирович
  Електронне звернення на розгляді
  26 липня, 2019
  26 жовтня, 2019
  2

  Нині в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли громадянам надаються пільги, без їх компенсації пільгонадавачам.
  Наприклад, особа, має пільгу на безкоштовний проїзд, але, перевізники не отримують за це жодних коштів від дернжавних органів, або, органів місцевого самоврядування.
  Це неприпустимо. Як можна надавати послугу, якщо вона не оплачена. Пропоную, відмінити надання конкретної пільги, на період, поки вона не буде повністю компенсована відповідними органами державної, або місцевої влади.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Автомобіль це засіб пересування а не розкіш.

  Підписів 23

  Дата відповіді

  Гулак Вячеслав Валентинович
  Електронне звернення на розгляді
  01 серпня, 2019
  01 листопада, 2019
  23

  Прийміть закон для людей ,щоб могли купувати нерозмитнені автомобілі до 5000 евро з фіксованим акцизним збором,ввізним митом та ПДВ загальної сумою середньої заробітної плати по Україні 10000 гривень. Докажіть народу України що обрали Вас не помилково.Мільйони людей будуть вдячні Вам!

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Заборонити мікрофінансовим організаціям (МФО) стягувати з боржників суму боргу,яка перевищує двохкратний розмір тіла кредиту.

  Підписів 28

  Дата відповіді

  Лихтей Володимир
  Електронне звернення на розгляді
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  28

  Терміново внести зміни в Закон України "Про споживче кредитування"(документ 1734-viii,який набув чинності 10.06.2017р.).Статтю 21 розділу 3 доповнити словами про те,що сума боргу ,що стягується з боржника за кредитним договором не повинна перевищувати двохкратний розмір тіла кредиту. МФО нараховують своїм клієнтам за рік астрономічні суми боргів,які в 6-7 разів перевищують тіла кредитів.Порушення клієнтами умов таких" кредитних договорів " є в значній кількості випадків неминучим і веде до відбирання колекторами майна у клієнтів без рішення суду або через суд в кращому випадку.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Доступне розмитнення , без шкоди для бюджету Країни . Безпечне авто для кожного

  Підписів 21

  Дата відповіді

  Бан Олександр Олександрович
  Електронне звернення на розгляді
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  21

  Зменшити вартість розмитнення автомобілів.

  2.Відновити технічний огляд.

  3.Транспортний податок.

  По першому пункту. Більше доступних авто, більше податків до бюджету Країни. На даний час людині з середньою заробітною платою, потребує близько 3 -4 років, щоб заробити на більш менш добре авто не старше 10 років.

  По другому пункту. Проблема не в технічному стані євро блях, проблема що в нас багато автомобілів на Українській реєстрації, які в катастрофічному технічному стані.

  По третьому пункті. Податок який буде формуватися. Від екологічної норми, та об'єму двигуна,

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА