ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо електронного звернення

  • Відповідь на електронне звернення
  • Інформація щодо петиції
Упорядкування законодавства про оплату праці в освіті: 1. Усунути штучні перепони до виконання частини 2 статті 61 Закону «Про освіту» про мінімальну межу посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. 2. Усунути протиріччя між Законом України «Про оплату праці» та Законом України «Про освіту» шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про оплату праці».
Гриб Віталій Вячеславович
Відповідь на електронне звернення
15 березня, 2019
15 червня, 2019
92
334

28.09.2017 року набув чинності Закон України «Про освіту». Вказаним законом передбачені високі стандарти та гарантії держави у соціальному забезпеченні педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Так, частиною 2 статті 61 цього Закону передбачено мінімальну межу посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Такий посадовий оклад не може бути нижчим трьох мінімальних заробітних плат.
Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків.
Здавалось, що питання з низькою оплатою праці педагогічних працівників вирішено назавжди.
Проте, в Прикінцевих та Перехідних положеннях передбачено два пункти, які перенесли втілення згаданої норми на далеке майбутнє.
Спочатку абзацом 3 пункту 1 встановлено введення в дію частини 2 статті 61 цього Закону з 1 січня 2018 року, а підпункту 1 пункту 6 розділу XII передбачено поетапну реалізацію цієї статті до 2023 року, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).
Абзацами 7 та 8 підпункту 2 пункту 6 розділу XII передбачено обов’язок Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
Виходячи з наведених положень Кабінет Міністрів України повинен був прийняття та приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Станом на сьогоднішній день вказаний пункт не виконано. Як вбачається із звіту Міністерства освіти та науки України за 2018 рік розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників» знаходиться у процесі виконання.
Крім цього в Оперативному плані Міністерства освіти і науки на 2019 рік, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 р. № 61 не заплановано відповідної діяльності Міністерства.

Таким чином, частина 2 статті 61 Закону України «Про освіту» не виконується.
Усунути штучну перепону до виконання цієї норми можна наступним шляхом :
Підпункт 1 пункту 6 Прикінцевих та Перехідних положень Розділу ХІІ Закону України «Про освіту» викласти в наступній редакції.
«забезпечити реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, що дорівнює чотирьом прожиткових мінімумів для працездатних осіб».

Крім цього, необхідно усунути протиріччя між Законом України «Про оплату праці» та Законом України «Про освіту» шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про оплату праці».
Так, частина третя статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) містить перелік категорій працівників, умови розміру оплати праці яких визначаються законом. Зважаючи на те, що умови праці педагогічних та науково-педагогічних працівників передбачені статтею 61 Закону України «Про освіту» виникає певна колізія.
Зважаючи на це вважаємо за доцільне внесення відповідних змін до Закону України "Про оплату праці", а саме-
Частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) після слів «Умови розміру оплати праці» доповнити словами «педагогічних і науково-педагогічних працівників».

У зв'язку з цим просимо Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та членів цього Комітету - народних депутатів України, як суб'єктів законодавчої ініціативи :

Внести до Верховної Ради України законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо упорядкування законодавства про оплату праці в освіті, у якому:
1. Підпункт 1 пункту 6 Прикінцевих та Перехідних положень Розділу ХІІ Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) викласти в наступній редакції.
«забезпечити реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, що дорівнює чотирьом прожиткових мінімумів для працездатних осіб».
2. Частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) після слів «Умови розміру оплати праці» доповнити словами «педагогічних і науково-педагогічних працівників».

14 березня 2019 року

ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
334
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
16 березня, 2019, 15:53:14Коваленко Катерина
16 березня, 2019, 15:43:42Козубенко Олександра
16 березня, 2019, 15:21:46Кузьменко Вікторія Анатоліївна
16 березня, 2019, 14:57:53Комаров Іван Юрійович
16 березня, 2019, 14:54:27Шроль Юрій
16 березня, 2019, 14:50:01Гладушкін В'ячеслав
16 березня, 2019, 14:42:13Рябініна Ольга Михайлівна
16 березня, 2019, 14:21:13Рибалка Олена Миколаївна
16 березня, 2019, 13:33:40Бочко Олена Володимирівна
16 березня, 2019, 13:19:05Тананай Тамара Миколаївна
16 березня, 2019, 13:15:47Лемещук Сергій Васильович
16 березня, 2019, 13:13:32Панькова Наталія Сергіївна
16 березня, 2019, 13:11:45Текуч Дмитро Іванович
16 березня, 2019, 13:01:14Конончук Ольга Михайлівна
16 березня, 2019, 12:55:35Лагодинська Людмила Анатоліївна
16 березня, 2019, 12:28:52Голубенко Ірина
16 березня, 2019, 12:28:48Вакульчик Лилия
16 березня, 2019, 12:22:57Уколова Ніна
16 березня, 2019, 12:07:51Матвіїв Надія Стефанівна
16 березня, 2019, 12:01:42Потаскалов Владислав
16 березня, 2019, 11:59:37Наумова Ніна Олексіївна
16 березня, 2019, 11:55:39Вологен Олександр
16 березня, 2019, 11:50:19Томченко Наталія
16 березня, 2019, 11:49:36Шапранова Тетяна Анаоліївна
16 березня, 2019, 11:39:56Турчина Вероніка Віталіівна
16 березня, 2019, 11:38:08Шпак Любов Петрівна
16 березня, 2019, 11:13:37Манташова Ольга
16 березня, 2019, 11:03:49Дрейс Юрій
16 березня, 2019, 11:02:57Моторна Інна
16 березня, 2019, 11:02:31Загорський Вячеслав Вітольдович
16 березня, 2019, 10:39:17Голубенко Людмила Миколаївна
16 березня, 2019, 10:18:24Сагань Олена
16 березня, 2019, 10:12:14Григорчук Наталія
16 березня, 2019, 09:51:49Юшко Наталія Вікторівна
16 березня, 2019, 09:49:53Чеснокова Дарія Андріївна
16 березня, 2019, 09:47:55Лізунова Олена Костянтинівна
16 березня, 2019, 09:10:15Зарембовська Леся
16 березня, 2019, 08:59:56Гришкіна Руслана Михайлівна
16 березня, 2019, 08:57:15Комиссарова Ирина
16 березня, 2019, 08:53:49Цибулько Микола Володимирович