ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Про повернення організацій, що здійснюють постачання електроенергії, газу, водопостачання та інших, у державну власність

  Підписів 34

  Днів залишилось 53

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  07 жовтня, 2019
  07 січня, 2020
  53
  34

  Пропоную повернути до державної власності енергопостачальні підприємства та унеможливити на законодавчому рівні їх передачу до рук приватних осіб як такі, що є стратегічними для держави. Це обгрунтовуться тим, що держава має бути єдиним власником всіх енергопостачальних організацій, так як відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Створити публічний реєстр осіб, засуджених за вчинення корупційних правопорушень

  Підписів 12

  Днів залишилось 53

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  07 жовтня, 2019
  07 січня, 2020
  53
  12

  Пропоную створити публічний реєстр осіб, засуджених за вчинення корупційних правопорушень та заборонити їм на законодавчому рівні обіймати посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою посилення та активізації боротьби з корупцією та запобігання корупційним діям чиновників, а також сприяння реалізації прав громадян, наданих їм чинним законодавством України, з метою виключення корупційної складової.
  В даний реєстр необхідно внести відомості про майно та доходи, здобуті незаконним шляхом, заходи, які були вжиті до корупціонера (статтю, за якою він був засуджений), та посади, що він обіймав під час зловживання своїм становищем.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про невідкладні заходи національної безпеки в сфері землекористування та захисту землі як найціннішого національного багатства України

  Підписів 57

  Днів залишилось 54

  Дацко Олеся Ігорівна
  Оприлюднена
  08 жовтня, 2019
  08 січня, 2020
  54
  57

  Вимагаємо усунути загрози національній безпеці України і зняти з розгляду Верховної Ради України (далі-ВРУ) законопроекти: № 2178 від 25.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського (далі - с/г) призначення»; № 2178-1 від 27.09.2019 «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження обігу земель с/г призначення за результатами Всеукраїнського референдуму»; № 2194 від 01.10.2019 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та ін.законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».
  - ін. законопроекти щодо запровадження ринку необлікованих земель з обмеження прав народу України на найцінніший ресурс його розвитку(зміни ціннісного статусу земель, скасування безоплатної приватизацію земель громадянами тощо).
  Вимагаємо вжити дій для належної реєстрації права власності, обліку землі як найціннішого національного багатства з урахуванням критеріїв безпеки розвитку майбутніх поколінь з огляду на таке:
  1. Відповідно до вимог ст. 13 Конституції земля є об'єктом права власності Українського народу. Відповідно землю в Україні можуть отримувати у власність лише громадяни, держава Україна, територіальні громади і засновані ними юр.особи публічного права.
  2. Пропоновані законопроекти несуть загрозу позбавлення народу України його основного засобу існування - землі. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (п.2. ст.1) визначає: «Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування.»
  За даними міжнародних експертів 2019 р. понад 6 % території України відноситься до так званих «грабованих земель». Земля - це засіб існування народу України. Який не може передаватися юр.особам приватного права, іноземцям. Згадані законопроекти узаконюють приватизацію держави без гарантування ресурсів розвитку майбутніх поколінь.
  3. Зазначені законопроекти є регуляторними актами, порядку розгляду яких у ВРУ не затверджено. Тому їх розгляд за відсутності затвердженого порядку є порушенням ст.19 Конституції.
  4. В Україні відсутній класифікатор форм власності, а тому практично неможливо зрозуміти, кому належить земля, чи юр.особа, яка володіє землею в Україні.
  У 2004 р. скасований наказ Держстандарту України № 288 від 22.11.1994, який затверджував класифікатор форм власності. Іншого класифікатора форм власності досі не запроваджено. Відповідно у держ.реєстрах відсутня систематизована інформація про право власності на землю. Це сприяє рейдерству. У Звіті з глобальної конкурентоспроможності (https://www.weforum.org/reports) Україну віднесено до країн з найгіршим захистом права власності.
  5. В Україні належно не інвентаризовані землі. Інвентаризація, проведена у 1998 р. зі слів користувачів, без встановлення документів на право власності та меж в натурі земельних ділянок, є значною мірою фіктивною, втім зареєстрована як дані державного земельного кадастру.
  6. В Україні впродовж усього періоду незалежності центральні органу виконавчої влади, що реалізують держ.політику у сфері земельних відносин не забезпечували належного контролю за реєстрацією і захистом права власності на землю. Більшість з цих органів створювалися і ліквідовувалися без правонаступництва. Через їхню бездіяльність земельне рейдерство має ознаки національного масштабу.
  7. Народ України не має належного доступу до інформації про власників та користувачів землі в Україні через технічні бар’єри доступу до Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно.
  8. В законодавстві немає тлумачення поняття «народ України» з конкретизацією, хто є власником землі відповідно до ст.5, 13, 14 Конституції.
  9. За останні роки в Україні бездіяли органи контролю за обігом і використання земель. Зокрема, повноваження щодо проведення перевірок на предмет дотримання земельного законодавства мала Державна інспекція сільського господарства. Постановою КМУ №442 від 10.09.2014 р. "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" КМУ ліквідовано цю інспекцію (остаточно її досі не припинено). Але перевірок з кінця 2014 р. вона практично не здійснювала.
  Заснований (без правонаступництва попередніх органів) Держгеокадастр теж належно не здійснює контролю за дотриманням земельного законодавства, що призводить до щорічних мільярдних втрат держ.бюджету та поширення земельного рейдерства.
  10. З 2014 р. органи держ.влади, місцевого самоврядування безконтрольно роздавали публічні землі у приватну власність, оскільки було скасовано загальний нагляд прокуратури за їх діяльністю. Судами відмовляється в оскарженні громадянами таких актів індивідуальної дії, внаслідок чого узаконено корупційну схему дерибану публічних земель.
  11. В Україні запроваджено схеми безконтрольної передачі державних та комунальних земель у приватну власність через юридичних осіб, створених юр.особами публічного права. Такі особи набувають статусу юр.осіб приватного права.
  Наприклад, засновником держ.підприємств НАК "Нафтогаз України", ДК "Укроборонпром", НАК "Енергетична компанія України" є неіснуюча юр.особа "Кабінет міністрів України" з ЄДРПОУ 00031101 (реєстрація відсутня в ЄДРЮОФОПГФ). Засновані ДК «Укроборонпром» підприємства є юр.особами приватного права, а їх майно судами визнається приватною власністю. Це схема тіньового перекачування публічних земель у приватні руки.
  За таких умов введення в обіг земель с/г призначення , узаконення приватизації землі приватними юр.особами є загрозою національній безпеці України! Тому вимагаємо:
  1. Визнати такими, що несуть загрозу національній безпеці України і зняти з розгляду ВРУ законопроекти:
  № 2178 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66948
  № 2178-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66957
  № 2194 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970
  та ін.законопроекти щодо набуття власності на землю ін.особами, крім представників народу України.
  2. Невідкладно провести інвентаризацію усіх земель України, з оприлюдненням у держ. реєстрах з публічним доступом інформації про підстави набуття та переходу прав власності на землю.
  3. Забезпечити охорону державою землі як основного національного багатства, у т.ч. через контроль за реєстрацією прав власності, цільовим призначенням земель, їх обігом та використанням.
  4. Внести доповнення до Регламенту ВРУ, яким запровадити чітку, зрозумілу і демократичну процедуру розгляду і прийняття регуляторних актів.
  5. Невідкладно прийняти Класифікатор форм власності України з обов’язковим внесення до публічних реєстрів відомостей про форму власності на землю та юр.особи.
  6. Здійснити ревізію законності реєстрації юр.осіб – органів влади, заснованих юр.особами публічного права ін.суб’єктів господарювання, перевірку законності права власності на нерухоме майно, яке є власністю чи на балансі таких юр.осіб.
  7. Забезпечити законодавче регулювання ініціювання перевірки законності приватизації публічних земель в Україні громадянами.
  8. Поновити нагляд Прокуратури за діяльністю органів держ.влади та місц.самоврядування

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Відсторонення з посади голови комітету Верховної Ради України Галини Третьякової за публічне приниження воїнів-контрактників та пропозицію позбавлення їх статусу "Учасників Бойових Дій"

  Підписів 143

  Днів залишилось 54

  Мальський Ярослав Анатолійович
  Оприлюднена
  08 жовтня, 2019
  08 січня, 2020
  54
  143

  Від імені учасників бойових дій (і не лише контрактників, до яких я сам не належу), волонтерів, громадських діячів та свідомих громадян України офіційно висловлюю недовіру голові комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галині Третьяковій і вимагаю її зміщення із посади голови даного комітету та принесення її публічних вибачень перед ветеранами-контрактниками.
  На моє глибоке переконання, заяви цієї особи щодо зняття пільг з воїнів-контрактників як з реальних учасників бойових дій і прирівняння їх до найманців - є образливими та необґрунтованими.
  Водночас, подібні ідеї підривають як статус реальних учасників бойових дій так і обороноздатність держави.
  Подібні дії Галини Третьякової свідчать про її невідповідність займаній посаді і змушують громадськість вимагати її відсторонення.
  Закликаю підтримати мою ініціативу окремих учасників бойових дій, ветеранські, громадські організації та всіх небайдужих до долі країни громадяни.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Щодо забезпечення кожного працюючого безкоштовним санаторно-курортним лікуванням

  Підписів 12

  Днів залишилось 55

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  09 жовтня, 2019
  09 січня, 2020
  55
  12

  Пропоную з метою стимулювання громадян України до сумлінного виконання службових обов'язків забезпечити кожного з них за бажанням безкоштовними путівками до будь-якого санаторію держави Україна під час відпустки за вибором громадянина України та за наявності вільних місць.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Повернути максимальну швидкість в населених пунктах до 60+20 км/год

  Підписів 3

  Днів залишилось 55

  Демченко Віталій
  Оприлюднена
  09 жовтня, 2019
  09 січня, 2020
  55
  3

  Повернути максимальну швидкість в населених пунктах до 60+20 км/год

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Запровадження цільової сплати податків для юридичних та фізичних осіб

  Підписів 4

  Днів залишилось 55

  Євдокимов Максим
  Оприлюднена
  09 жовтня, 2019
  09 січня, 2020
  55
  4

  Пропоную надати можливість юридичним, а згодом і фізичним особам, обирати як саме їх податки будуть використані. Тобто спрямовувати кошти для фінансування конкретного проекту, який особа може обрати і зазначити при сплаті податку.

  Як це може бути реалізовано? Наприклад, створюється єдиний реєстр державних проектів, куди вносяться всі пропозиції (дороги, що необхідно відремонтувати, школи, що необхідно збудувати тощо). Кожний проект матиме унікальний номер у цьому реєстрі. Коли особа сплачує податок, вона може додати до опису платежу код проекту і це буде означати, що кошти, або їх частина, підуть на фінансування цього проекту.

  Чому це важливо?
  1. Найбільш необхідні проекти отримають більшу підтримку і будуть виконані швидше, адже громадяни краще за будь-яке міністерство розуміють, що їм необхідно в першу чергу.
  2. Більш успішні регіони країни пришвидшать свій розвиток.
  3. Збільшиться самосвідомість громадян, тому що коли людина свідомо щось фінансує з власної кишені, у неї підвищується відповідальність за своє життя і оточення.
  4. Чиновникам не прийдеться виправдовувати провал проекту нестачею коштів: якщо люди його не профінансували, значить він їм не потрібен.
  5. Це дозволить людям відчути себе інвесторами у розвиток власної країни і пишатися цим.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Петиція що до збільшення погодинної заробітної плати вчителям-предметникам

  Підписів 13

  Днів залишилось 56

  Одудько Геннадій Дмитрович
  Оприлюднена
  10 жовтня, 2019
  10 січня, 2020
  56
  13

  Пропоную збільшити погодинну заробітну плату вчителям - предметникам, викладачам окремих предметів коледжів до європейського рівня та запобігти дефіциту кадрів кваліфікованих працівників. Погодинна заробітна плата повинна бути не менше ніж 13 євро за годину, не залежно від того, вчитель, викладач сумісник чи ні.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Зменшення розмірів судового збору та авансового внеску на виконавче провадження з метою полегшення доступу до судового захисту порушених прав незахищенних верств населення

  Підписів 6

  Днів залишилось 56

  Калитка Валерій Сергійович
  Оприлюднена
  10 жовтня, 2019
  10 січня, 2020
  56
  6

  Прошу народних депутатів внести на розгляд Верховної Ради України та ухвалити законопроект про
  1) зменшення розмірів ставок судового збору у 4 рази;
  2) скасування нині діючої норми Закону України "Про судовий збір" про сплату судового збору за кожну позовну вимогу, а впровадження натомість однієї ставки судового збору за подання позову вцілому, незалежно від кількості пов'язаних позовних вимог;
  3) скасування сплати судового збору за апеляційне та касаційне оскарження;
  4) зменшення граничної межі доходу, відповідно до якої особа отримує право на зменшення розміру/розстрочення/відстрочення сплати судового збору - до рівня, якщо сума судового збору перевищує 20% її середньомісячного доходу за попередні 6 місяців;
  5)зменшення авансового внеску на вікриття виконавчого провадження у 4 рази щодо майнового позову і до наступних розмірів прожиткового мінімуму щодо немайнового позову (0,5 прожиткового мінімуму стосовно фізичної особи та 1 прожиткового мінімуму стосовно юридичної особи).

  Впровадження цих змін значно полегшить доступ громадян до правосуддя, створить умови для спрощення захисту ними своїх порушених прав і свобод у судовому порядку, що особливо критично та конче необхідно для незахищенних верств населення (пенсіонерів, дітей, підлітків, малозабезпечених сімей та осіб, що опинилися у скрутних обставин життя).

  Переконливо прошу підтримати!

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Щодо стимулювання державою Україна молодіжного житлового будівництва

  Підписів 18

  Днів залишилось 56

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  10 жовтня, 2019
  10 січня, 2020
  56
  18

  Пропоную з метою стимулювання талановитої молоді навчатися, працювати та жити в державі Україна розгорнути загальнодержавну програму молодіжного житлового будівництва шляхом надання безвідсоткових кредитів на будівництво власного житла

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Повернути кошти громадянам за вкладами СРСР

  Підписів 7

  Днів залишилось 61

  Андрієць Василь Петрович
  Оприлюднена
  15 жовтня, 2019
  15 січня, 2020
  61
  7

  На сьгодні в Україні дуже багато громадян, які за часів СРСР тяжкою працею заробляли грощі та тримали їх у Державному банку. На сьогодні вони бідкаються у злиднях. У 90-ті роки минулого століття людей ОБІКРАЛИ люди, котрі зараз стали ОЛІГАРХАМИ. Заради справедливості, необхідно повернути людям кошти за вкладами Державного банку СРСР або іншим чином СПРАВЕДЛИВО компенсувати втрачені заощадження (можливо - майном, яке підлягає приватизації) у тому числі і спадкоємцям.
  Дуже прошу свідомих громадян підтримати петицію! Дякую!

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Скасування фінансування з державного бюджету політичних партій,які пройшли до ВР.

  Підписів 18

  Днів залишилось 61

  Халімончук Анатолій Сергійович
  Оприлюднена
  15 жовтня, 2019
  15 січня, 2020
  61
  18

  Я громадянин України,не бачу сенсу в фінансуванні політичних партій,які пройшли бар'єр до Верховної Ради.Фінансування їх,це марнотратство бюджетних коштів,які можна перенаправити на інші сфери,більш проблемні на сьогодення.Прошу Українців обдумано все зважити і прийняти рішення.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Повернення вчителям права виходу на пенсію після 25 років стажу за Ухваленим Рішенням Конституційного Суду України № 2-р/2019

  Підписів 9

  Днів залишилось 61

  Стецюк Григорій Анатолійович
  Оприлюднена
  15 жовтня, 2019
  15 січня, 2020
  61
  9

  Ухвалено Рішення Конституційного Суду України № 2-р/2019 за яким визнано що відміна вислуги років вчителям (25 років) є неконституційним, тобто є неправомірним. Прохання і вимога до депутатів розробити на основі цього рішення закон і повернути це право громадянам. А то виходить, що Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено а відповідного закону немає.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Щодо постійного виділення коштів та регулярного будівництва по всій території держави Україна спортивних майданчиків зі штучним покриттям

  Підписів 9

  Днів залишилось 63

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  17 жовтня, 2019
  17 січня, 2020
  63
  9

  Пропоную з метою заохочення молоді та людей старшого віку до ведення здорового способу життя постійно виділяти кошти та регулярно здійснювати будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям, поки вони не будуть збудовані по всій території держави Україна: від великих до найменших населених пунктів - міст, селищ та сіл держави Україна.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Звернення

  Підписів 0

  Днів залишилось 67

  Головішин Віктор Костянтинович
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  0

  ШАНОВНІ НАРОДНІ ОБРАНЦІ!
  В правозастосовній практиці, - Україна все більш стає законодавчо залежною державою.
  Замість того, щоб держава взяла на себе зобов'язання приводити норми національного законодавства відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, - відповідно до частини 4 статті 10 Цивільного процесуального кодексу України, рішення Європейського суду з прав людини є нормами національного законодавства України, які до речі є інколи політичними і приймаються за зверненнями громадян до своїх держав.
  Тобто висновки у рішенні суду, який знаходиться за межами юрисдикції держави Україна стають нормами національного законодавства України.
  Також відповідно до частини 4 статті 263 Цивільного процесуального кодексу України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
  Висновки Європейського суду і роз'яснення Верховного Суду України найчастіше суперечать нормам законодавства України.
  Виникає питання: - чи є у нас законодавчий орган, чи Верховна Рада України, як законодавчий орган держави необхідна лише для заповнення прогалин, що утворюється після тлумачень Европейского суду з прав людини і тлумачень Верховного Суду України?
  Ці законодавчі негаразди утворила Верховна Рада України, приймаючи діючий Цивільний процесуальний кодекс України, завдяки якому в провозастосовній практиці Україна, як держава, залишилась без національного законодавства.
  ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ОБРАНЦІ ВИ НАШІ! ПОВАЖАЙТЕ ДЕРЖАВУ І ПРИВЕДІТЬ НОРМИ ПРАВА ДЕРЖАВИ (ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ) ВІДПОВІДНО ДО ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА!

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Літній час

  Підписів 18

  Днів залишилось 67

  Івчук Андрій Володимирович
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  18

  Встановити на постійній основі літній, а не зимовий час. Цей вибір на протязі року збільшить світловий день на годину.

  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Збільшити збір електронних підписів з 25 тис до 50 тис, щоб уникнути спаму петицій

  Підписів 4

  Днів залишилось 67

  Ященко Александр Николаевич
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  4

  Збільшити збір електронних підписів з 25 тис до 50 тис, щоб уникнути спаму петицій

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Народна люстрація

  Підписів 4

  Днів залишилось 67

  Яциков Володимир
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  4

  Змінити Конституцію і надати право громадянам(не чиновникам, не службовцям, не засудженим, не потребуючим опіки) брати участь у виборах ВІДКРИТО! У період між таємними голосуваннями(5 років) надати Відкритим Виборцям право щорічно змінювати свій голос. Відповідно змінити законодавство для закріплення других лідерів мажоритарних перегонів для заміни лідера у випадку перерозподілу голосів. Аналогічно 1% бар'єр партій дає змогу збирати голоси у період між таємними голосуваннями. 3-5% дає мандати. Так більшість не зможе узурповувати владу обманом, а підкуп стане непосильни і безперспективним.
  Виборцям "Проти Всіх" забезпечити пропорційне представництво пустих місць у Раді і комітетах, які не підтримують рішень, але впливають на кворум. 50% +1голос Проти Всіх = ув'язнення Президента, Голови Уряду, ВРУ і Верховного Суду на 10 років + нові вибори за скоротченою процедурою 30 днів і обов'язкові дострокові вибори через рік.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків (внесення змін та доповнення до ст. 77-1 та ст.255 КУпАП) та повного перегляду КУпАП.

  Підписів 85

  Днів залишилось 67

  Козлов Олександр
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  85

  В Україні, одна з проблем – низький рівень соціальної свідомості громадян та безкарність. Однією з підстав цієї проблеми є неналагоджений механізм притягнення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення до відповідальності та її розмір, який, у разі настання, загалом, – незначний.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) створений з метою виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, тощо.

  На сьогодні, вбачається, що завдання КУпАП не виконуються. Враховуючи зазначене, хоча би, на прикладі ст.77-1 КУпАП, з метою перегляду КУпАП в цілому, пропоную:

  І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни та доповнення:

  1) у статті 77-1:

  у частині першій слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах» замінити словами «на землях України в межах її території», слова «від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від п’ятдесяти до сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від шістисот до дев’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

  у частині другій слова «від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від двохсот десяти до чотирьохсот шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від дев’ятисот до тисячі двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

  доповнити частиною третьою такого змісту:

  "Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою, частиною другою цієї статті, -

  тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб, у двохкратному розмірі пропорційно від розміру адміністративного стягнення передбаченого пунктом 1 частини першої, частини другої цієї статті";

  2) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "77-1".

  ОСКІЛЬКИ:

  1. Слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах»:

  1.1. Не охоплюють все землю території України, шкода, що завдається від випалювання сухої рослинності (+/-) є однакова та розділяти землі – недоречно, вбачається нерівнозначне ставлення до оточуючого навколишнього природного середовища, тощо.

  1.2. Згідно ч.3 ст.18 Земельного кодексу України - Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.
  Саме на цій підставі, зазначені слова, пропоную замінити на слова «на землях України в межах її території».

  2. Останні зміни до статі вносились 10 років тому. Станом на 01.01.2019 за порушення громадянами ч.1 ст.77-1 КУпАП розмір штрафу відносно заробітної плати складає від 4 до 8 %, а розмір мінімального неоподаткованого мінімуму громадян залишився на рівні 17 грн.

  Слова, які стосуються розміру адмін. стягнення, пропоную замінити на підставі мого аналізу розміру адмін. стягнень, які були передбачені з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1, в подальших її змінах та мали такий вигляд:

  2.1. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.1 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

  - громадянами, складав від 40 до 97 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 1,669 до 4,047 грн. та від 98 до 238 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

  - посадовими особами, складав від 242 до 379 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 10,098 до 14,188 грн. та від 594 до 930 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

  2.2. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.2 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

  - громадянами, складав від 86 до 186 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 3,588 до 7,761 грн. та від 211 до 456 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

  - посадовими особами, складав від 340 до 509 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 14,188 до 21,240 грн. та від 834 до 1,249 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

  Наглядний аналіз розміру штрафів з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1 доступний за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1DMlRpEK1LtAA0da_QuyGGVO1z7qeaaEJ

  3. В статті відсутня частина третя, яка передбачала би відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення з пропорційним підвищенням розміру адміністративної відповідальності.

  В календарному році суха рослинність, її залишки, випалюються постійно. За рік багато часу, щоб вчинити правопорушення повторно. Пропоную доповнити статтю частиною третьою.

  4. Повноваження щодо складання протоколів про адмін. правопр. за ст.77-1 КУпАП, відповідно до п.7, 20 ст.255 КУпАП має громадський інспектор з охорони довкілля, єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду. Повноваження щодо розгляду справ (протоколів), відповідно до 242-1 КУпАП має право Державна екологічна інспекція України.

  Проте, викликати представника територіального органу «екоіспекції» на місце вчинення адмін. правопор. майже не можливо, оскільки:

  - працюють в будні дні з 09:00 до 18:00 год;

  - громадські інспектори не наділенні транспортними засобами для оперативного реагування, фактично не в змозі самостійно затримувати правопорушників, встановлювати їх особу для складання проколів.

  Вважаю, необхідно надати повноваження зі складання протоколів про адмін. правопор. за ст.77-1 КУпАП - органам Нац. поліції України для миттєвого реагування та ініціювати внесення змін та доповнень до Інструкції з оформл. матеріалів про адмін. правопор. в органах поліції.

  ІІ. На зазначеному прикладі, провести повний перегляд КУпАП, внести зміни та доповнення.

  ІІІ. З метою актуалізації розмірів штрафів за правопорушення передбачені КУпАП, враховуючи, що розмір штрафу за адмін. правопор. встановлені у розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який не одне десятиліття залишається на рівні 17 грн, доцільно замінити на розрахунок у відсотковому співвідношенні від прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати, який постійно змінюється та актуальність якого, без перегляду розміру адміністративних стягнень - не втрачається.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Заборонити використання прикметника «Національний» за відмінками, родами, в однині чи множені в назвах недержавних організацій, установ, підприємств.

  Підписів 0

  Днів залишилось 67

  Гордієнко Сергій Васильович
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  67
  0

  Законодавчо заборонити використання прикметника «Національний» за відмінками, родами, в однині чи множені в назвах недержавних організацій, установ, підприємств, наприклад: «Національний корпус», «Національна дружина» тощо.
  Вже існуючі недержавні організації, установи, підприємства, які підпадають під дію такої заборони, мають бути перейменовані і перереєстровані у встановленому порядку, або ліквідовані у строки, визначені цим законом.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН