ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Внесення змін до Податкового кодексу України щодо розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

  Підписів 0

  Днів залишилось 72

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  24 травня, 2021
  24 серпня, 2021
  72
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Зробити розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян залежним від розміру встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А саме прирівняти неоподаткований мінімум доходів громадян до 1% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
  У разі, якщо при діленні прожиткового мінімуму для працездатних осіб виходить не ціле число у гривнях, округлювати до найближчого цілого значення. Наприклад, якщо прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2379 грн: 2379/100=23,79, неоподаткований мінімум доходів громадян має дорівнювати 24 грн

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Внесення змін до Кодексу законів про працю України

  Підписів 0

  Днів залишилось 86

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  07 червня, 2021
  07 вересня, 2021
  86
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Статтю 50 викласти у такій редакції:
  "Стаття 50. Тривалість робочого часу
  Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 5 годин на день та 25 годин на тиждень.
  Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті".
  У статті 51 слова "36 годин на тиждень" та "24 години на тиждень" замінити відповідно на "4 години на день та 20 годин на тиждень" та "3 години на день та 15 годин на день".
  У статті 52 слова "7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години" замінити на "4 годин при тривалості робочого тижня 23 години, 3 годин при тривалості робочого тижня 17 годин і 2 годин при тижневій нормі 11 годин".
  У статті 53 слова "5 годин" замінити на "3 годин".
  Частину третю статті 54 викласти у такій редакції:
  "Нічним вважається час з 21 години до 7 години".
  У статті 66 слова "не більше двох годин" та "чотири години" замінити відповідно на "від однієї години до двох годин" та "дві години тридцять хвилин".
  У статті 70 слова "сорок дві години" замінити на "сорок вісім годин".
  У статті 94 слова "і максимальним розміром не обмежується" виключити.
  Доповнити КЗпП України статтею 95¹:
  "Стаття 95¹. Максимальна заробітна плата
  Заробітна плата не може перевищувати двадцяти мінімальних заробітних плат".

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА