ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Звернення медиків щодо припинення політичного тиску на медичні кадри України

  Підписів 81

  Днів залишилось 65

  Березюк Інна Вікторівна
  Оприлюднена
  17 травня, 2021
  17 серпня, 2021
  65
  81 (з них за 7 днів: 0)

  1) Здоров’я українських громадян – є найголовнішим скарбом України й стоїть на першому місці перед іншими національними скарбами, такими як земля, надра, інші природні ресурси, оскільки здорова людина – це базис й найголовніший чинник забезпечення економічної стабільності держави, її цілісності, захисту її кордонів, виробництва високого валового внутрішнього продукту, зростання добробуту в державі, миру й рівного конкурентного положення держави у світі, а таким чином її незалежності. Без людини взагалі не буває жодної держави, оскільки держава – це політична надбудова над суспільством людей.
  2) Тому здоров’я українських громадян має бути першочерговим пріоритетом будь-якої влади, оскільки влада також є обрана громадянами саме для забезпечення якості їх життя в державі.
  3) Якість життя кожної людини полягає в максимально можливому довголітті та спроможності громадянина прожити це життя здоровим у межах його повного та рівного права на доступ до усіх наявних світових медичних технологій, які є спільним надбанням людства та які можуть забезпечити здоров’я людини. Будь-які системи організації здоров’я будь-яких держав мають служити тільки таким принципам при їх побудові, фінансуванні та забезпеченні ресурсами – технічними й кадровими. В Україні ці принципи закріплені в Конституції.
  4) Кадри системи охорони здоров’я є одним з базових компонентів її існування. Наукою, яка формує кадри в системі охорони здоров’я, є медицина.
  Медицина – це наука та на її основі – практика, яка знаходиться поза межами політик, держав та їх кордонів, не має часових обмежень в своєму розвитку та є світовим надбанням людства, яким користуються в рівному доступі усі народи світу.
  Без медичних кадрів не може функціонувати жодна система охорони здоров’я держави. Кадри системи охорони здоров’я – це виключно фахівці з відповідним належним сучасним та оновлюваним рівнем знань та досвіду в сфері медичної науки та практики, які тільки єдині дають право доступу одної людини до здоров’я та життя іншої людини за головним сталим принципом медицини «допоможи але не нашкодь».
  Медичними кадрами має керувати виключно людина, яка є довіреною особою більшості таких фахівців, які покликані на виконання головного завдання держави – збереження людського життя. Тільки в такому випадку таке завдання не матиме конфлікту політичних або будь-яких інших антигуманних інтересів щодо потенціального ризику знищення народонаселення держави свідомо або підсвідомо шляхом втручання в предмет медичної практики, яка має знаходитись поза межами будь-якої політики та державного устрою.
  Держава жодним чином, в тому числі й шляхом політичного керівництва кадрами, не може втручатись в методичну частину медичної практики, яка покладається на світові надбання медичної науки й є незалежною.
  Кадри системи (в тому числі й керівник), якими користується держава, винаймаючи їх для виконання завдань збереження здоров’я та життя своїх громадян мають бути в повному обсязі забезпечені для своєї роботи усіма належними ресурсами, яких потребує сучасна медична наука та практика. Держава-замовник має подбати щодо повного забезпечення робочого місця медичного фахівця та про бездефіцитне фінансування системи для такого забезпечення, в тому числі й для утримання кадрів в належному стані відповідно критеріїв знань та якості їх життя. Тільки в такому випадку завдання держави фахівцями може бути виконано в повному обсязі, а держава виконає своє зобов’язання перед суспільством. В іншому випадку хронічне з року в рік невиконання завдання з причин незабезпечення державою робочого місця медика призведе до занепаду системи, її повного знищення, а потім згодом - до руйнування самої держави з причини знищення її людського ресурсу.
  5) Якщо політика держави свідомо проводиться таким чином, що фінансові та ресурсні компоненти не надаються в повному обсязі, то винайняті державою кадрові ресурси примусово ставляться нею в зону відповідальності за невиконання своєї роботи, знищуються таким чином як ресурс системи, а це автоматично поглиблює руйнування усієї системи, призводить до звуження права людини на здоров’я та довголіття, її знищення.
  Таку політику можна за усіма ознаками вважати геноцидом. А таких політиків – особами, відповідальними згідно статті 442 Кримінального кодексу України.

  З огляду на вищезазначене наголошуємо, що керівник системи охорони здоров’я (її центрального органу виконавчої влади):
  1)не може бути політичною фігурою,
  2)має бути медичним фахівцем, якому на запобігання конфлікту інтересів БЕЗ ПРИМУСУ будуть підпорядковуватись кадри, а тому він має бути делегований з кадрового пулу виконавців системи самими медичними фахівцями,
  3)має бути повністю забезпечений усіма належними ресурсами та фінансами для якісного виконання його медичними кадрами державного замовлення на здоров’я своїх громадян.
  4)є незалежним від політичного замовлення, оскільки медицина знаходиться поза межами політики й керується виключно потребою суспільства,
  5)є відповідальним перед державою за невиконання завдання ТІЛЬКИ В ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ ВІН НЕ ПІДДАЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНОМУ ТИСКУ З БОКУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКІВ І КОЛИ ДЕРЖАВА ВИКОНАЛА ПОПЕРЕДНЬО УСІ СВОЇ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТАКОГО ЗАВДАННЯ.

  Як медичні фахівці, що є громадянами й пацієнтами України, які також обслуговуються системою охорони здоров’я України й не можуть бути не зацікавленими у якості життя нації та знаходяться поза межами конфлікту інтересів, вимагаємо:
  1) Припинити будь-який прямий та опосередкований політичний тиск на систему охорони здоров’я держави та її кадровий склад назавжди.
  2) Перестати політично переслідувати й робити винним по державним зобов’язанням чинного міністра охорони здоров’я Максима Володимировича Степанова, якому не було надано належних повноважень щодо свободи керування галуззю та нележного забезпечення на виконання завдання з боку держави та якому медична спільнота України своєю більшістю за час його керівництва виразила довіру, залишити його на посаді й зняти з розгляду політично мотивоване подання про відставку.
  3) Дати право суб’єктам системи охорони здоров’я нормально виконувати свої функції, в тому числі й формувати управління галуззю охорони здоров’я шляхом подання кандидатур довіри міністра та чиновників вищого апарату управління на конкурс до Кабміну від медичної спільноти для запобігання зовнішнього тиску з будь-якого боку на систему охорони здоров’я з політичних міркувань.
  4) У найкоротший термін привести чинне законодавство в частині процедури призначення міністра охорони здоров’я та його заступників й керівників центральних підрозділів виконавчої влади в сфері охорони здоров’я до відповідності виконанню даних вимог.

  Медики складають свої білі халати негайно у випадку, якщо держава не виконає їх вимог, які вони висувають в цій петиції й більше не несуть за неї зобов’язань перед суспільством.

  На доручення медичної спільноти, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, гомадській діяч Березюк І.В.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗМЕНШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» (РЕЄСТР. № 5371 ВІД 13.04.2021)

  Підписів 73

  Днів залишилось 60

  Зубченко Ольга Юріївна
  Оприлюднена
  12 травня, 2021
  12 серпня, 2021
  60
  73 (з них за 7 днів: 0)

  ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗМЕНШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» (РЕЄСТР. № 5371 ВІД 13.04.2021)

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА   
 • Невідкладно включити до розгляду у другому читанні законопроект № 4225 "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища"

  Підписів 50

  Днів залишилось 36

  Подзега Андрій
  Оприлюднена
  19 квітня, 2021
  19 липня, 2021
  36
  50 (з них за 7 днів: 0)

  Невідкладно включити до розгляду у другому читанні законопроект № 4225 та вжити всіх подальших законодавчих кроків, необхідних для створення Національного військового меморіального кладовища.

  Перебуваючи на сьомому році війни, стоячи перед новими воєнними викликами та загрозами, вважаємо доцільним невідкладно вжити всіх необхідних законодавчих кроків для створення Національного військового меморіального кладовища та якнайшвидше приступити до реалізації цього проекту.

  Національне військове меморіальне кладовище – це архітектурно-художній комплекс, призначений для організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які загинули або померли під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
  Створення такого меморіалу загальнонаціонального значенння, де поховання та перепоховання здійснюватимуться за державний кошт, - важливий практичний крок в реалізації державної політики вшанування пам’яті загиблих захисників України.
  Подібні військові меморіальні кладовища існують в США, Канаді, Франції, Польщі та інших країнах, де високо цінують подвиги загиблих героїв. Вважаємо за необхідне і в Україні піднімати культуру вшанування пам’яті воїнів, що віддали життя за Батьківщину.

  Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища» (законопроект № 4225 ) було зареєстровано у Верховній Раді ще у жовтні 2020 року. 3-го березня 2021 року законопроект прийнято у першому читанні і з того часу триває його підготовка до другого читання ( що перевищує 14-денний термін, передбачений п. 1 ст. 116 Регламенту Верховної Ради України). Затягування з підготовкою законопроекту до другого читання та зволікання з прийняттям закону в цілому є вкрай недоречним для країни, яка перебуває на сьомому році війни та регулярно несе бойові втрати.

  У зв'язку з цим, просимо:
  1. не затягувати строки підготовки та внести законопроект № 4225 на розгляд Верховної Ради України у другому читанні на найближчих засіданнях;
  2. прискорити увесь подальший законотворчий процес і тим самим створити законодавчі підстави для існування Національного військового меморіального кладовища.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Віплатити вимушеним переселенцям одноразову допомогу 10000 грн в зв'язку з погіршенням економічної ситуації в Україні.

  Підписів 33

  Днів залишилось 29

  Кривоносов Олексій
  Оприлюднена
  12 квітня, 2021
  12 липня, 2021
  29
  33 (з них за 7 днів: 0)

  Економічна сітуація в Україні погіршується. Особливо страждають вимушені переселенці и члени їх родин.
  Більшисть з них винаймає житло. Далеко не всі працевлаштовані і сітуація з працевлаштуванням значно погіршалася.
  У багатьох є заборгованність за житло і комунальні потреби. Ціни на продукти харчування збільшилися. Збільшилися, за відомих обставин, витрати на ліки, сенітарно-медичні засоби і медичне обслуговування. Зарплатня і пенсіі
  не відповідають сьогодняшнім потребам. Багато працівників перейшли на неповну зайнятість.
  Зворотньою стороною цих процесів є погіршення споживчих можливостей переселенців, які впливають на доходи виробників, торгівлі і сервісу. Колесо споживання повинно обертатися - це закон економіки.

  Існуючі соціальні програми - не працюють і недостатні. Більшисть з грошей, отриманих від європейських країн, міжнародних фондів, тощо, з цільовим призначенням, як допомога переселенцям - можливо вже розкрадені чиновниками, чи заморожені, чи витрачені на інши потреби. Суспільство було проінформовано про надходження ціх коштів, але майже нічого не знає проїх використання.

  Допомога переселенцям в ці часи дуже важлива і вона зіграє важливу економучну, політичну і соціальну роль в житті країни.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про ратифікацію угоди між УКРАЇНОЮ та НІМЕЧЧИНОЮ про соціальне забезпечення, пенсії.

  Підписів 22

  Днів залишилось 9

  Сапіщук Дарія Степанівна
  Оприлюднена
  22 березня, 2021
  22 червня, 2021
  9
  22 (з них за 7 днів: 0)

  Про ратифікацію підписаної угоди між УКРАЇНОЮ та НІМЕЧЧИНОЮ щодо соціального забезпечення.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • За повну заборону в Україні тютюнопаління, виробництва, продажу і обігу засобів, що спричиняють куріння, зокрема пасивне, - тютюну, виробів з нього, електронних цигарок, кальянів тощо.

  Підписів 20

  Днів залишилось 22

  Пришляк Роман Євгенович
  Оприлюднена
  05 квітня, 2021
  05 липня, 2021
  22
  20 (з них за 7 днів: 0)

  Як вказує статистика ООН, щороку 5 мільйонів людей помирає від безпосереднього впливу тютюну, ще 600 тисяч смертей відбувається серед пасивних курців. Світові економічні втрати від паління перевищують 1,4 трильйона доларів на рік.
  (https://www.radiosvoboda.org/a/news-palinnia-oon/29672024.html)
  При цьому у ДТП у світі щороку гине у 4,5 раза менше людей - 1,25 млн.
  (https://hromadske.ua/posts/u-sviti-shoroku-v-dtp-ginut-125-mln-lyudej-oon)

  Тютюнопаління забирає щороку життя 85 тисяч українців. Це значно більше, ніж від ковіду, війни і ДТП, разом взятих.
  (https://www.radiosvoboda.org/a/pasyvne-kurinnia-ryzyk-dlia-zdorovja/29836738.html
  https://covid19.rnbo.gov.ua/
  https://www.radiosvoboda.org/a/29792144.html
  http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=94814)

  Особливо цинічним при цьому є вбивство невинних людей шляхом пасивного куріння. 85 % небезпечного тютюнового диму, який проникає в одяг та інші речі навколо любителів сигарет, сторонні не лише не бачать, але і не відчувають. Вторинний тютюновий дим містить понад 250 шкідливих речовин, із яких 50 викликають рак, тож безпечного рівня його впливу просто не існує. Навіть якщо перевітрити накурене приміщення, ці небезпечні сполуки нікуди не зникають. Вагітні й діти найбільше ризикують постраждати від пасивного куріння. Серед немовлят вторинний тютюновий дим провокує раптову смерть, а у вагітних жінок він призводить до народження дітей з низькою масою тіла.
  (https://www.radiosvoboda.org/a/pasyvne-kurinnia-ryzyk-dlia-zdorovja/29836738.html)

  Мене завжди дивувала позиція т. зв. цивілізованих країн, що забороняють ін'єкційні наркотики чи таблетовані психотропні препарати, які можуть нашкодити лише їхньому споживачеві, зате дозволяють тютюнопаління, котре вбиває ще й мільйони невинних навколо. Цією Петицією я закликаю повернути логіку. Я не закликаю дозволити наркотики і психотропні препарати, бо вважаю, що здоровій людині вони зовсім не потрібні. Але я закликаю повністю заборонити в Україні продаж і обіг засобів, що призводять до пасивного куріння. А цього можна досягти, лише унеможлививши куріння взагалі. Цим ми станемо насправді найцивілізованішою у цьому сенсі країною. Я не сумніваюся, що до цього з часом прийдуть усі країни.
  Останнім часом тютюнопаління було обмежено. Але цих жалюгідних заходів зовсім не досить. Держава радше вдає, що бореться із палінням. Обмеженнями паління у місцях загального користування ми ніяк не обмежуємо смертоносного диму на вулицях, на приватних балконах внутрішніх дворів житлових будинків і тим більше всередині квартир, не кажучи про офіційно (і цинічно) дозволені "місця для куріння", які нібито можуть відгородити дим від невинних жертв. Члени сімей, зокрема діти, курців зазнають непоправної шкоди для здоров'я і ризику для життя. Те саме відбувається, коли самі діти стають курцями. Та і в т. зв. місцях загального користування, напр., на зупинках громадського транспорту, заборону часто порушують. Повна заборона тютюнопаління повністю вирішить усі ці проблеми.
  Випереджу заперечення опонентів.
  Тим, хто говоритиме про "право на паління", скажу, що ніякого "права на паління" не існує. Є право на чисте повітря, здоров'я і життя.
  Тих, хто говоритиме про свободу вибору взагалі, запитаю, чому вони миряться з забороною ін'єкційних і таблетованих наркотиків.
  Тим, хто скаже про економічні втрати чи робочі місця на тютюнових фабриках, я запропоную порахувати втрати від передчасних смертей і витрати на лікування онкологічних і легеневих хвороб. Задля збагачення тютюновиробників людство (і Україна зокрема) платить страхітливу ціну.
  Тих, хто спрогнозує зростання контрабанди, я запитаю, а чому тоді Україна не виробляє власного героїну. Якось ми даємо собі раду з його контрабандою?
  У людей, що мають сумління і відповідальність перед нашими дітьми (і не тільки), не може бути справжніх заперечень проти давно необхідного кроку - заборони засобів вбивства шляхом пасивного куріння. Зробімо це нарешті!
  Хто сумнівається, чи підписувати, бо сам курець - згадайте про своїх дітей. Навряд чи ви хотіли би, щоб вони також курили і померли від раку.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Враховуючі наступне підвищення вартості оплати одного кВт електроенергії і необхідність встановлення норми пільгового забезпечення електроенергією, пропоную встановити норми пільгового забезпечення в залежності від кількості мешканців, що користуються цим помешканням, з розрахунку 200 квт на одного мешканця..

  Підписів 18

  Днів залишилось 6

  Шум Тетяна Миколаївна
  Оприлюднена
  19 березня, 2021
  19 червня, 2021
  6
  18 (з них за 7 днів: 0)

  Враховуючі наступне підвищення вартості оплати одного кВт електроенергії і необхідність встановлення норми пільгового забезпечення електроенергією, пропоную встановити норми пільгового забезпечення в залежності від кількості мешканців, що користуються цим помешканням, з розрахунку 200 квт на одного мешканця..
  В наш час люди використовують багато побутової техніки, в якій використовується електроенергія. Такі операції, як прання, глажка,купання, приготування їжі, також кількість освітлюваної площі в нічний час напряму залежать від кількості мешканців данного помешкання. Чим більше людей, тим більше прання, глажки і т. п. і збільшуються витрати електроенергії. Тому пропоную встановити пільговий тариф в залежності від кількості мешканців житлового приміщення.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • Оголошення рік 2021 -2022 р - "Роком білоемігрантів"

  Підписів 16

  Днів залишилось 2

  Окара Михайло Йосипович
  Оприлюднена
  15 березня, 2021
  15 червня, 2021
  2
  16 (з них за 7 днів: 0)

  Будучи дослідником життєвого шляху білоемігранта П. А. фон- Гарнієра, був ініціатором перейменування вул. Менжинського на вул. Графа фон- Гарнієра (дод.1). Він багато зробив для розбудови дореволюційної Полтави і без перебільшення України в цілому, як в плані будівництва, так і в плані перебудови соціального устрою :

  1. Являючись гласним Полтавської Думи очолював відділ санітарно-епідеміологічного стану міста. При сприянні його дружини, яка отримала спадщину на Донбасі (м. Константинівка), в 1912 р. був побудований перший водозабір, а від нього водогін на Павленки. Також завдяки подружжю фон-Гарнієрів одному із членів служби Бутовському , вдалося реалізувати свій проект будівництва стадіону, який звичайно, неодноразово перебудовувався, і зараз носить його ім’я.
  2. Після розформування Запорожської Січі, на протязі більше ніж століття, військові формування українського козацтва, були заборонені царським режимом, так як в цьому вбачалася можливість спроби здобуття незалежності України. В 1916 р. в зв’язку з послабляючою позицією царського уряду до українського козацтва (заборони військових формувань), виникає громадський рух – «Вільного козацтва», на зразок кубанського і донського. Вільне козацтво- це національні, добровільні військово- міліційні формування часів Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Виникли з метою захисту сіл, а згодом всієї Української держави від безладу і бандитизму. Будучи особисто знайомий з царем Миколою ІІ, після надання першої медичної допомоги царській сім’ї (катастрофа імператорського потягу в 1888 р.), фон –Гарнієр маючи доступ до царя отримав чин статського радника, що дало йому можливість зформувати загін козацького старшини. До складу загону ввійшли потомки запоріжських козаків, які оселилися того часу на Полтавщині. Відрікшись від престолу Микола ІІ передав владу тимчасовому уряду, статський радник фон-Гарнієр волею обставин став активним захисником завоювань Лютневої революції. Сформований ним Загін козацького старшини відправляє до Петрограда, де члени загону несли варту по охорні телеграфа і інших стратегічних об’єктів міста до Жовтневої революції 1917 р. Коли Петербург був залитий кров’ю, мій дід зумів здійснити повернення членів загону до Полтави, зберігши життя 3 батькам, в майбутньому відомих дітей колишнього Радянського Союзу.
  Слід зазначити, що Лютнева революція заклала основу створення Радянського Союзу для братніх відносин російського і українського народу. Не провина її організаторів і учасників, що в подальшому їх досягнення були спотворені владою більшовиків (голодомором, репресіями, війною і іншими негараздами). Не вдаючись в детальний аналіз, необхідно відмітити, що вони являються сьогодні похідною причиною війни на Донбасі.
  Вихід з ситуації може бути один – створення «Рівноправного Союзу Незалежних Держав» (РСНД), не зважаючи на сьогоднішні події в Білорусії.
  Першим кроком до вирішення питання необхідно пригадати на офіційному рівні, тих, хто був позбавлений громадянства і вимушений волею долі, залишити територію своєї країни (дод. 2,3).
  На підставі вище викладеної мотивованої частини колективного звернення, як ініціатор петиції
  П Р О Ш У :
  1. Врахувати, на прикладі особистого вкаду білоемігранта фон-Гарнієра в розбудову соціального устрою дореволюційної України, захистом завоювань Лютневої революції 1917 р., можливий розвиток подій для України в сім’ї братніх слов’янських і інших народів колишньої Російської імперії.
  2. Визнати, згідно п.1, на офіційному рівні, виповнення в 2021р. 100-літнього ювілею створення білоемігрантського руху (дод.4). на всій території України, включаючи тимчасово-окуповані території (Крима, частини Луганської і Донецької областей)
  3. Сприяти, згідно п.1,2, щоб рік 2021 став роком спільних дій примирення слов’янських народів, з послідуючим вектором розвитку створення Рівноправного Союзу Незалежних Держав (дод.5)
  4. Анулювати акт Леніна від 15.12.1921 р. для посмертного відновлення прав громадянства білоемігрантам, а також відновлення прав громадянства їх нащадкам на території України включаючи тимчасово окуповані території.
  5. Оголосити на підставі п.1-4 рік 2021-2022 «Роком білоемігрантів».

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про несправедливість розрахунку пенсій при призначені і корупційну складову у діючому пенсійному законодавстві.

  Підписів 16

  Днів залишилось 9

  Богданов Віктор Павлович
  Оприлюднена
  22 березня, 2021
  22 червня, 2021
  9
  16 (з них за 7 днів: 0)

  В Україні 18 рік діє несправедливе пенсійне законодавство. На основі несправедливості у діючому пенсійному законодавстві має місце корупційна складова, тобто у діючому пенсійному законодавстві закладені ризики вчинення корупційних діянь, які можуть бути здійснені працівниками регіональних об’єднаних управлінь ПФУ.
  09.07.2003 прийнято ЗУ 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон), який набув чинності з 01.01.2004. У цьому Законі при його прийнятті закладені можливості несправедливості у розрахунках пенсій при їх призначенні і на цій основі ризики вчинення корупційних діянь, які можуть бути здійснені працівниками регіональних управлінь ПФУ.
  Аргументація:
  Згідно ч.2 ст.40 «Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії» Закону для обчислення пенсії середня заробітна плата визначається так: Зс-середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії до жовтня 2011 року і за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії з жовтня 2011 р.
  Згідно пункту 1) частини 1 статті 45 «Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії» Закону «пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку».
  Тобто особа, що народилася у 10, 11, або у 12 місяцях і у ці місяці року набула право на призначення пенсії може подати заяву на призначення пенсії або у році набуття права на призначення пенсії або відповідно у 01, 02 або 03 місяцях наступного року.
  При цьому якщо особа надає заяву на призначення пенсії у році набуття права на призначення пенсії, то при розрахунку пенсії для неї буде застосована Зс-середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року набуття права за призначенням пенсії.
  А якщо особа надає заяву на призначення пенсії у році, що слідує за роком набуття права на призначення пенсії, то при розрахунку пенсії для неї буде застосована Зс-середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що є роком набуття права на призначення пенсії.
  Ці значення Зс суттєво відрізняються і відповідно розмір розрахованих пенсій теж буде суттєво відрізнятися.
  Проілюструємо цю тезу на конкретному прикладі:
  Особа А (чоловік) набула права на призначення пенсії 12.11.2020 р. Заяву на призначення пенсії і відповідні документи вона може подати до ПФУ згідно пункту 1) частини 1 статті 45 або у листопаді 2020 року, або до 12.02.2021 р.
  Якщо особа А, у якої для спрощення розрахунку умовно візьмемо Кз = 2,0000, а Кс = 0,40000 (40 років стажу) подає заяву на призначення пенсії і відповідні документи у листопаді року набуття права на призначення пенсії, то вхідні параметри для розрахунку пенсії будуть:
  Зс=7763,17 грн.-середня зарплата за 2017, 2018 і 2019 роки, Кз = 2,00000, Кс = 0,40000
  І основний розмір пенсії буде:
  По=7753,17*2,0000*0,40000=6210,54 грн.
  З доплатою за понаднормовий стаж загальний розмір пенсії буде:
  П=6210,54+17,69*(40-35)=6210,54+88,45=6298,99 грн.
  Якщо особа А подає заяву на призначення пенсії і відповідні документи у 2021 році, тобто до 12.02.2021 р. у термін до 3-х місяців з дня набуття права на призначення пенсії, то Зс буде узята як середня зарплата за 2018, 2019 і 2020 роки, а саме: 9118,81 грн. і розрахунок пенсії дасть наступні результати:
  По=9118,81*2,0000*0,40000=7295,05 грн.
  З доплатою за понаднормовий стаж загальний розмір пенсії буде:
  П=7295,05+17,69*(40-35)=7295,05+88,45=7383,50 грн.
  Різниця у розмірах пенсії: 7383,50–6298,99=1084,51 грн.– суттєва!!!
  Суть несправедливості:
  Особи, що народилися у 10, 11 або 12 місяцях, мають право подати заяву на призначення пенсії відповідно у січні наступного року без втрати жодної гривні пенсійних виплат. А особи, що народилася до жовтня поточного року з такими ж параметрами, як і особи, що народилася після 01 жовтня поточного року, щоб отримати таку ж пенсію втратять пенсійні виплати за усі місяці від дня права на пенсію до 01 січня наступного року.
  На основі цієї несправедливості у розрахунку пенсій при призначенні пенсіонерам, які набули право на призначення пенсії у одному і тому ж році, але у різні місяці року, закладені ризики вчинення корупційних діянь, які можуть бути здійснені працівниками управлінь ПФУ.
  У чому полягає можливість вчинення корупційних діянь, працівниками управлінь ПФУ. Більшість пенсіонерів не володіє інформацією, що можна подавати заяву і відповідні документи для призначення пенсії впродовж 3-х місяців від дня набуття права на призначення пенсії.
  А працівники управлінь ПФУ навмисно приховують від пенсіонерів таку можливість. І коли особа, яка отримала право на призначення пенсії у 10, 11 або у 12 місяцях звертається до ПФ, працівники управлінь ПФУ беруть у майбутнього пенсіонера документи і повідомляють, що зроблять попередній розрахунок пенсії і щоб особа прийшла до ПФ через декілька днів. При наступному відвіданні особою ПФ, працівники управлінь ПФУ повідомляють особі, що розмір пенсії при призначенні буде ХХХХ,ХХ. Але є можливість отримувати пенсію на декілька сотень більше. І тут вступає у дію майстерність працівника ПФУ обіграти ситуацію отримання винагороди (хабара) за можливість розрахувати пенсію з використанням середньої зарплати по Україні Зс, яка буде застосовуватися при розрахунку пенсії у наступному році, тобто заяву треба подавати у січні. Звичайно особа піде на такий (хабарний) варіант отримання розміру пенсії на декілька сотень більше. Якщо особа відмовиться від хабарного варіанту, то пенсію особі розрахують з використанням Зс, яка буде застосовуватися при розрахунку пенсії у поточному році.
  Одному Богу відомо скільки корупційних діянь було вчинено за 16 років застосування Закону.
  Для ліквідації несправедливості при розрахунку пенсій при призначенні і анулюванню корупційної складової (можливості ризиків вчинення корупційних правопорушень) у діючому пенсійному законодавстві пропонується: У статті 40 частині другій абзаци 4, 7 та 12 тлумачення Зс викласти в такій редакції:
  «Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року набуття права на призначення пенсії, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії відповідно до ч. 1 ст.29».
  Важливо, що при прийнятті даної пропозиції є зменшення витрат бюджету Пенсійного фонду на мільйони гривень. Ця обумовлено тим, що пенсіонери, які отримали право на призначення пенсії у 4 кварталі поточного року, як правило надають заяву на призначення пенсії у наступному році і будуть отримувати розмір пенсії на декілька сотень гривень більше, що веде до збільшення пенсійних виплат сотням тисяч пенсіонерів.
  Розмір зменшення витрат бюджету ПФУ можуть обрахувати спеціалісти Пенсійного фонду.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Захист законності та прав людини

  Підписів 12

  Днів залишилось 16

  Щербина Віктор Леонідович
  Оприлюднена
  29 березня, 2021
  29 червня, 2021
  16
  12 (з них за 7 днів: 0)

  Частиною другою статті 22 діючого Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» «Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія цього Закону, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов’язаних з їх соціальним захистом, а також звільняються від судових витрат, пов’язаних з розглядом цих питань.
  {Частина друга статті 22 в редакції Закону № 5477-VI від 06.11.2012 - набирає чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги - див. розділ II Закону № 5477-VI від 06.11.2012}»
  З 01.07.2015 р. в Україні розпочали свою діяльність центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у відповідності до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
  Пункт 9 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» визначає «9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - мають право на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;
  {Пункт 9 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}»
  У липні 2018 Статтю 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» доповнено частиною третьою «3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами 1, 2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї статті, мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.
  {Статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018}»
  Введенням цього доповнення порушено Конституційну норму визначену статтею 22 Конституції України визначено «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
  При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.»
  Обмеження отримання правової допомоги не більше шести однозначно є звуженням змісту та обсягу існуючих прав.
  Більше того сучасне трактування частини третьої Статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Координаційним Центром з надання правової допомоги повністю блокує дію Законодавства щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. На думку фахівців Координаційного центру у разі наявності у Суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу шести невиконаних доручень за ввесь період існування системи БВПД він втрачає право на безоплатну вторинну правову допомогу.
  Таким чином чим гірше працює система БВПД та Держава, тим більше Суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу будуть втрачати право на безоплатну вторинну правову допомогу. Порушене право не відновлено, доручення адвокату від Центру БВПД не закрите, кількість таких доручень накопичується та веде до втрати права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.
  Правову допомогу можна вважати завершеною лише тоді коли порушене право відновлено, а рішення суду виконане. В Україні існує системна проблема невиконань судових рішень. Враховуючи це отримуємо окрім порушення Конституційного права на обов’язковість виконання судового рішення, ще й позбавлення права отримання безоплатного правового захисту. Вже наявні реальні приклади таких випадків.
  На підставі вищевказаного
  ПРОШУ ВАС
  Вийти з законотворчою ініціативою, та ініціювати у Верховній Раді України питання внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
  Змінами передбачити скасування частини третьої Статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» як такої що суперечить Конституції України.

  P. S. Потрібно скасовувати будь яке обмеження усім громадянам України які звертаються до Держави з проханням допомогти відновити порушене право, адже ці громадяни допомагають Державі відновлювати правове поле. Своїми зверненнями за правовою допомогою люди показують правові проблеми, та по суті є викривачами протиправних дій.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • заборона на використання автомобільних покришок в якості клумб і декорацій в житлових комплексах та іншого

  Підписів 12

  Днів залишилось 17

  Скориков Ілля Сергійович
  Оприлюднена
  31 березня, 2021
  30 червня, 2021
  17
  12 (з них за 7 днів: 0)

  заборона на використання автомобільних покришок в якості клумб і декорацій в житлових комплексах та іншого, тому що це несе шкоду екології та забруднення майданчиків у дворах, покришки повинні підлягати утилізації як в інших цивілізованих країнах

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Два часових пояси в Україні, без щорічних переводів годинників. На Заході-літній час, а на Сході-літній час +1 година. Суттєвіша економія енергоресурсів, зниження піків навантаження

  Підписів 10

  Днів залишилось 11

  Войтович Н. І.
  Оприлюднена
  24 березня, 2021
  24 червня, 2021
  11
  10 (з них за 7 днів: 0)

  Україна широка країна, коли на сході сонце вже встає, то на заході це відбудеться майже через годину (приблизно 50 хв).
  По логіці має бути так: коли літом на сході країни буде вже 5 ранку (і вже світло), то на заході в той момент ще поки 4 ранку (і ще темно), що відповідає природному ходу сонця.
  Літній час зручніший на заході країни, по біологічному сприйняттю світлового дня живими істотами. Тому заходу країни зручно мати літній час, а сходу літній +1 година час (який на сході теж буде літнім, відповідно до свого часового поясу).
  Напевно в Україні не багато жителів, яким взагалі подобається зимовий час як такий. Адже збиваються біоритми, психологічна пригніченість у швидкі вечірні, темні години, особливо на сході країни.
  В енергетиці є два великі піки споживання (навантаження на мережу) електроенергії - зранку і ввечері. Такі піки споживання на енергосистему часто можуть привести до відключень, через велике навантаження на мережу. Якщо в Україні буде два часових пояси то піків споживання буде 4,але вони стануть в 2 рази менші, бо не припадуть на один час в країні.
  Відпаде потреба в дуже потужних електростанціях, надто силових лініях передач для покриття піків. Подібна, краща ситуація буде і в газо-,водопостачанні, мобільному зв'язку, інтернеті. Зменшення піків навантаження призведе до менших розходів, кращої логістики, рівномірності розвитку сходу і заходу країни, більшої економії ресурсів, здешевлення продукції.
  Поділ часових поясів можливий по 32 градусу східної довготи, цій лінії на півдні приблизно відповідає річка Інгул, а на півночі ріка Дніпро, хоча поділ зручний по межах найближчих областей.
  Вважаю такий час задовільнить усі області, у всякому разі можна зробити пілотний проект на 1 рік, розрахунки показують переваги у багатьох сферах діяльності.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • ЗМІНА ТЕРМІНІВ ДІЇ ID-КАРТОК ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ІДЕНТИФІКУЮТЬ ОСОБУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.

  Підписів 8

  Днів залишилось 9

  Луцик Юрій Володимирович
  Оприлюднена
  22 березня, 2021
  22 червня, 2021
  9
  8 (з них за 7 днів: 0)

  ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПКМ УКРАЇНИ ТА/АБО ІНШИХ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, У ЯКИХ СКАСУВАТИ НЕОБХІДНІСТЬ ПОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ІДЕНТИФІКУЮТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАКІНЧЕННЯМ ТЕРМІНУ ДІЇ, ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ДОСЯГНУЛИ 65 РІЧНОГО ВІКУ, АБО ОТРИМАЛИ СТАТУС "ІНВАЛІД" - ПОЖИТТЄВО.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Продовжить термін списання податків для сплячих ФОП

  Підписів 8

  Днів залишилось 25

  Столярова Катерина Ігорівна
  Оприлюднена
  08 квітня, 2021
  08 липня, 2021
  25
  8 (з них за 7 днів: 0)

  Деякі ФОП знаходяться за межами України і про дії держави дізнаються по випадковим обставинам ,а то і гірше .

  Дуже Просимо продовжити термін дії списання податків для сплячих ФОП
  Особливо які проживають за межами країни та інших .

  Це недорозуміння призводить до дуже поганих наслідків для народу та держави . Із-за чого українці вимушені будуть йти на крайні міри

  Ще раз благаємо Вас зрозуміти і піти на зустріч народу

  Дякуєм !
  Ваш український народ !

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Проект постанови про дострокове прининення ЗНО

  Підписів 6

  Днів залишилось 46

  Губанов Владислав Андрійович
  Оприлюднена
  29 квітня, 2021
  29 липня, 2021
  46
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Я вважаю що треба достроково відминити ЗНО бо це просто порожня трата часу для 10-11 класів, коли діти сдають то вони нічого не знають бо їх змущують вчителі Тому я пропоную прийняти постанову від 27 травня 2021 року про дострокове прининеня ЗНО для збереження статусу учня\учениці щоб діти здавали тільки те що їм задають прошу Комітет с питань освіти розглянути це питання про відміну ЗНО на позачерговому засіданні комітету

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Безробіття

  Підписів 5

  Днів залишилось 12

  Макаренко Ольга Александровна
  Оприлюднена
  25 березня, 2021
  25 червня, 2021
  12
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Макаренко Ольга Олександрівна
  03126,м.Київ,бул.Вацлава Гавела 34 кв93
  тел.:0967070269
  Підкажіть шановні , коли людина залишилася без роботи і ставши на облік до Центру зайнятості , вона повинна отримувати соціальну виплату по безробіттю 1200 грн. та з затримкою строком на 1міс. ? Як таке можливо ? Можливо ви не бачили рахунки за комунальні послуги , чи ціни на харчування ?
  Я на даний момент стою на обліку у Центрі Зайнятості по безробіттю – і я чесно кажучи просто в шоці, вірила в те що держава безробітному виплачу мінімальну заробітну плату , а як виявилося – просто смішно !

  Дуже прошу переглянути підхід до безробітних людей , які залишилися без роботи не по своєму бажанню , а в зв’язку з пандемією.

  Дякую.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • ЗАБЕЗПЕЧИТИ в Україні ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ, згідно статті 49 Конституції України

  Підписів 4

  Днів залишилось 46

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  29 квітня, 2021
  29 липня, 2021
  46
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 49 Конституції України встановлено, що:
  - Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ.
  - Охорона здоров'я забезпечується ДЕРЖАВНИМ ФІНАНСУВАННЯМ відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
  - У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається БЕЗОПЛАТНО; існуюча мережа таких закладів НЕ МОЖЕ БУТИ СКОРОЧЕНА.

  Сайт партії "Батьківщина".

  Зі статті: "Страхова медицина та ефективна, справді швидка допомога, – Юлія Тимошенко про плани реформування охорони здоров’я":

  "Так звана медична реформа, запроваджена чинною владою, не дала бажаних результатів ані для пацієнтів, ані для медиків. Її треба правильно відкоригувати, зокрема, запроваджувати СТРАХОВУ МЕДИЦИНУ.

  Про це заявила Юлія Тимошенко під час спілкування з медичною спільнотою у Сумах.

  «Необхідно взяти ту модель, з якою живе 90% цивілізованого світу – нормальне медичне страхування, яке дає право кожній людині мати вільний доступ до отримання медичної допомоги», – зауважила лідер «Батьківщини».

  На її переконання, страхова медицина може бути побудована таким чином, щоб більшу частку медичної страховки сплачував роботодавець, який при цьому сплачував менше податків.

  Саме тому закон про медичне страхування треба ухвалювати одночасно з Податковим кодексом, щоб знизити податкове навантаження на бізнес.

  «А для пенсіонерів, непрацездатних людей, малолітніх дітей страхування забезпечуватиме держава, так як це відбувається у всіх країнах, де діє страхова медицина», – пояснила Юлія Тимошенко своє бачення охорони здоров’я".

  Зі статті: "Батьківщина» зареєструвала законопроєкт про загальнообов’язкове медичне страхування":

  "Юлія Тимошенко та депутати «Батьківщини» зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464, який забезпечить українців якісними медичними послугами, медиків – європейськими зарплатами, а галузь – необхідними ресурсами для розвитку.
  Проєкт закону розроблений з урахуванням світового досвіду, особливостей України, можливостей вітчизняного бюджету, стану системи охорони здоров’я тощо.

  Фінансування медичної галузі, за переконанням авторів документа, має здійснюватися з чотирьох джерел:

  – частка коштів державного бюджету та коштів фондів соціального страхування – до 30%;
  – частка коштів місцевих бюджетів – до 10%;
  – позабюджетні кошти загальнообов’язкового медичного страхування – 50- 60%;
  – приватні кошти громадян (кошти добровільного медичного страхування, благодійних фондів та міжнародної допомоги) – до 15%.

  За бюджетні кошти буде профінансовано зокрема: екстрену допомогу, невідкладну стоматологічну та паліативну допомогу, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, щеплення проти інфекційних хвороб".

  В зв'язку з вищенаведеним. ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ в Україні ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ, згідно статті 49 Конституції України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • ОБЛОЖИТЬ налогом любителей биткоинов, как в США

  Підписів 4

  Днів залишилось 65

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  17 травня, 2021
  17 серпня, 2021
  65
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Из американских СМИ:
  - Мировое Правительство начало «стричь баранов» – любителей биткоинов:
  "Налоговая США обязала криптовалютные биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет. Вы спросите — для чего? Так налогом чтобы обложить, для начала. А дальше — больше.

  Сегодня стало известно, что крупная криптовалютная американская биржа Kraken получила так называемый «вызов Джона Доу» от налоговой службы. Документ был подписан Министерством юстиции и обязывает биржу открыть всю информацию о пользователях. Данные должны быть предоставлены за период с 2016 по 2020 год, а ведомство планирует вычислять тех, кто за этот срок умудрился провести транзакции на сумму от 20 000 долларов. Если выяснится, что кто-то из трейдеров, майнеров и держателей криптовалюты получил целую кучу денег, но скрыл их от государства – богача ожидают гигантские штрафы.

  Согласно законодательству, получившие выгоду от владения криптовалютами граждане США должны были заплатить с них налоги. Поскольку даже за 2020 год сроки заполнения декларации уже прошли, то майнеры могут только попытаться в добровольном порядке прийти с повинной. Остальные уже сегодня должны готовиться оплатить налоги и штрафы. Биржа Coinbase уже приступила к сотрудничеству с налоговиками".

  Из украинских СМИ:
  - Главком. Более $200 млн в криптовалюте: кто из нардепов хранит сбережения в Bitcoin:
  "Самой популярной криптовалютой среди народных депутатов Украины является Bitcoin

  Депутаты Верховной Рады обладают криптовалютой на общую сумму $200 млн. По курсу НБУ на 19 января это 5,7 млрд грн. Такие данные следуют из деклараций народных депутатов за 2019 год, которые проанализировал БизнесЦензор.

  Криптовалюта Bitcoin с октября 2020 года до января 2021 года выросла с $12,8 тыс. – до $37,1 тыс. Рост вызвал невиданный спрос на Bitcoin во всем мире. Такой прирост стоимости криптовалюты сделал многих миллионерами.

  Украинцы также не стоят в стороне от этого тренда. В криптовалюту инвестируют тысячи граждан, в том числе и депутаты Верховной Рады. Пять-семь лет назад инвестировали десятки тысяч гривен, которые сегодня сделали их долларовыми миллионерами и миллиардерами.

  Депутаты Верховной рады обладают криптовалютой на общую сумму $201 млн. По курсу НБУ на 19 января (28,19 грн/$) – это 5,7 млрд грн. Такие данные следуют из деклараций народных депутатов за 2019 год, которые проанализировал БизнесЦензор".

  В связи с вышеизложенным, ПРОШУ народных депутатов Украины:

  1.ОБЕСПЕЧИТЬ справедливое налогообложение ВСЕХ любителей биткоинов, как в США;

  2.ОБЕСПЕЧИТЬ выплату налогов любителями биткоинов за период с 2016 года по 2021 год, как в США

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Повернути історичну назву: Нью-Йорк - містечку Новгородське (Торецького району, Донецької області), яка була при заснуванні його в 1877 році

  Підписів 4

  Днів залишилось 30

  Войтович Н. І.
  Оприлюднена
  13 квітня, 2021
  13 липня, 2021
  30
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Місто Новгородське, яке знаходиться в Торецькому районі Донецької області, було засноване в 1877 році німцями колоністами- менонітами під назвою Нью-Йорк.
  В 1951 році після не зрозумілих причин, швидше через конкурентні, напружені відносини між СРСР і США, воно було перейменоване на Новгородське.
  Зараз коли між Німеччиною, США і Україною дружні відносини, повернення назви Нью-Йорк теперішньому Новгородському зробить цю дружбу ще міцнішою,. Назва Нью-Йорк також може привернути більшу увагу туристів до відвідування міста, пожвавити підприємницьку діяльність в цьому регіоні.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Переглянути рішення про заборону спалення сухих: трави, гілок, дерев, листя. Частково дозволити спалювання. В зв'язку з і без того переповненими сміттєзвалищами іншими відходами (в т.ч. масками). Заборона спалювання сміття, зокрема збільшує спалювання бензину (не українського) при перевезенні цього сміття на сміттєзвалища

  Підписів 3

  Днів залишилось 25

  Войтович Н. І.
  Оприлюднена
  08 квітня, 2021
  08 липня, 2021
  25
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Спалювання сухих трави, листя, деревини зменшує захаращення у саду, на городі особливо в сільській місцевості, де великі площі землі, отже і багато сухих залишків рослинності.
  В природі спалювання відбувається досить регулярно, при попаданні блискавки, сухій погоді, приклад Австралія, Каліфорнія та інші.
  Природне спалювання руйнує сухостій, старі, хворі рослини, отруйні грибки, колонії небезпечних, шкідливих комах (наприклад, деревних короїдів, кліщів, сарану тощо). Дим від спалювання певної трави чи деревини може мати і антисептичні властивості, та застосовуватись для дезінфекції, актуально в часи коронавірусу. Приклад, копчення продукту- де дим вбиває бактерії, після чого м'ясо довше зберігається, навіть без холодильника.
  Вогонь перетворює сухостій в попіл (золу-неорганічні солі) який є добривом для майбутніх молодих рослин. Приклад країн де є вулкани, після виверження вулканів- грунт навколо них стає дуже родючим, бо покривається попелом (неорганічними солями з вулкану).
  Також вогонь дає кращий доступ до сонця, яке колись закривав цей сухостій.
  Останній сумний приклад на Херсонщині- отруєння на полях великої кількості рідкісних птахів отрутою від мишей. Спричинений, можливо зокрема і забороною на спалювання сухостою. Адже вогонь може знищити залишки отрутохімікатів, гербіцидів, фунгіцидів які колись використовувались в господарстві, на полях, в садах і які можуть бути небезпечні для корисних, свійських тварин.
  Збирання сухостою, пакування його в пластикові пакети, мішки та перевезення на сміттєзвалища- не продумане рішення. Адже сміттєзвалища у нас і без сухостою сильно переповнені, тепер ще додались одноразові маски, рукавички, шприци, санітайзери.
  Крім того для перевезення сухостою потрібні спеціальні вантажівки та для їх руху спалювати у них дорогі нафтопродукти-бензин, дизельне пальне, які в Україні майже не виробляється.
  Якщо періодично не розчищати ліси, поля від опалої деревини, трави то вони стануть майже не прохідними і зрештою самі рано чи пізно легко самозаймутся від великої кількості сухої речовини.
  Складування всіх відходів на сміттєзвалищах призведе до збільшення їх кількості, та відчуження для них цінної землі, що не потрібне як зараз, так і в майбутньому.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ