ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Щодо встановлення пенсій за особливі заслуги громаднам, нагородженим Почесною Грматою ВР України або Грамотою ВР України

  Підписів 2

  Днів залишилось 60

  Воробййов Олександр Іванович
  Оприлюднена
  26 серпня, 2021
  26 листопада, 2021
  60
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Україна 24 серпня 2021 р. відзначає 30 річчя створення Незалежної Держави. Разом з тим Верховна Рада України не повністю віддає шану тим особам, яких нагороджує своїми відзнаками, Почесною Грамотою ВРУ, або Грамотою ВРУ.
  Невже в радянські часи особи нагороджені Грамотами ВР УРСР були більш заслуженими ? Чому в Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вказані тільки особи нагороджені Грамотами ВР УРСР. Складається враження, що Верховна Рада України 30 років свідомо вважає, що громадяни України - особи яких вона нагороджує Грамотами ВРУ меншвартостні по відношенню до громадян колишньої УРСР.
  Прошу, як можна скоріше, підтримати законопроект №3002а "Щодо встановлення пенсій за особливі заслуги громадянам, нагородженим Почесною Грамотою Верховної Ради України, або Грамотою Верховної Ради України"

  З повагою учасник бойових дій Олександр ВОРОБЙОВ

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • ВОССТАНОВИТЬ редакцию статьи 48 Закона Украины "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 06.06.96 года, согласно статей 21 и 22 Конституции Украины

  Підписів 1

  Днів залишилось 4

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  01 липня, 2021
  01 жовтня, 2021
  4
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Статьёй 1 Конституции Украины установлено, что:
  - Украина является социальным, правовым государством.

  Статьей 3 Конституции Украины установлено, что:
  - Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью;
  - Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства;
  - Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства;
  - Государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

  Статьей 16 Конституции Украины установлено, что:
  - преодоление последствий Чернобыльской катастрофы - катастрофы планетарного масштаба, являются обязанностью государства.

  Статьёй 21 Конституции Украины установлено, что:
  - Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

  Статьёй 22 Конституции Украины установлено, что:
  - Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены;
  - При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

  Законом Украины "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", N 242/96-ВР от 06.06.96 года установлено, что:
  30. У статті 48:
  - частину першу викласти в такій редакції:
  "Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії
  на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок
  Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із
  числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
  Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською
  катастрофою, виплачується в таких розмірах:
  інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат;
  інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат;
  інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат;
  дітям-інвалідам - 10 мінімальних заробітних плат;
  сім'ям, які втратили годувальника, - 60 мінімальних
  заробітних плат;
  батькам померлого - 30 мінімальних заробітних плат";

  - частину четверту викласти в такій редакції:
  "Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:
  інвалідам I і II групи - п'ять мінімальних заробітних плат;
  інвалідам III групи, дітям-інвалідам - чотири мінімальні заробітні плати;
  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - п'ять мінімальних заробітних плат;
  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії - три мінімальні заробітні плати;
  кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, - три мінімальні заробітні плати;
  евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - три мінімальні заробітні плати";

  - доповнити статтю частинами шостою та сьомою такого змісту:
  "Виплати, зазначені в цій статті, провадяться протягом одного місяця з дня встановлення інвалідності чи смерті потерпілого.
  Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати".

  В связи с вышеприведенным, ПРОШУ народніх депутатов Украины:

  1.ВОССТАНОВИТЬ редакцию статьи 48 Закона Украины "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 06.06.96 года, согласно статей 21 и 22 Конституции Украины

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Створити Департамент у справах приватизованних земель ДСПЗ

  Підписів 1

  Днів залишилось 4

  Губанов Владислав Андрійович
  Оприлюднена
  01 липня, 2021
  01 жовтня, 2021
  4
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Враховуючи те що Земельний закон був принятий під натиском МВФ то я вважаю що треба створити Департамент у справах приватизованних земель який буде захищати від незаконної втрати землі Цей департамент буде незалежним органом який керуеться лише народом України: Подати звернення до ДСПЗ дозволенно тим хто втратив землю через корупцію повідомляти про це цей Орган буде знаходити тих хто незаконно присвоїв землю тієї чи іншої людини!
  Як можна подати звернення:
  1.У письмовому вигляді
  2. В Електронному вигляді
  3. Зателефонувати на номер цього Органу якщо він буде створенний

  Головою цого Органу має бути лише одна людина и може вона займати посаду раз на 6 років
  Якщо ця людина не була достроково звільнена с посади через злочин
  Рішення про призначення голови має прийняти Президент України!

  С Повагою Владислав Губанов
  Слава Україні

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Запровадити поняття "штрафна одиниця" замість неоподаткованого мінімуму доходів громадян для визначення розміру штрафу як покарання

  Підписів 0

  Днів залишилось 8

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  05 липня, 2021
  05 жовтня, 2021
  8
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Встановити розмір однієї штрафної одиниці на рівні приблизно 10% від встановленого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Скасувати посилання у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі України на неоподаткований мінімум доходів громадян.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Прошу вас звільнити з займаної посади діючого "Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України" - Федорова Михайла Альбертовича

  Підписів 0

  Днів залишилось 18

  Мирошниченко Євген Володимирович
  Оприлюднена
  15 липня, 2021
  15 жовтня, 2021
  18
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Система “Дія Сіті” на поточний момент не відповідає та ігнорує РЕАЛЬНІ потреби IT фахівців України та на думку IT фахівців створює умови для корупції та погіршення умов праці. Ці факти підтверджені:

  - підписами більш ніж 25000 Українців під петицією з вимогами щодо припинення впровадження проекту “Дія сіті” (петицію можна знайті на сайті “Офіційне інтернет-представництво Президента України”: https://petition.president.gov.ua/petition/114468 )
  - а також, результатамі опитування проведенимі серед 5600 IT фахівців України: https://dou.ua/lenta/articles/what-devs-think-about-diia-city/ за результатами яких 79% IT фахівців України не підтримує “Дія Сіті”.

  Приймаючи до уваги наведені факти та повне їх ігнорування зі сторони Федорова Михайла Альбертовича, дії та рішення якого погіршують умови праці IT фахівців України та суперечать їх інтересам, прошу Вас звільнити Федорова Михайла Альбертовича з займаної посади "Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України".

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Прирівняти громадян України до прав громадян Євросоюзу в трудових договорах на право працевлаштування по закордонним паспортам в країнах Євросоюзу.

  Підписів 0

  Днів залишилось 86

  Горбатюк Валерій Дмитрович
  Оприлюднена
  22 вересня, 2021
  22 грудня, 2021
  86
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Спростити працевлаштування за кордоном для громадян України , без посередників та бюрократичних волокит ,дати можливість на самостійне працевлаштування і узаконити в раді Європи та прирівняти по трудовому договору громадян України до громадян Євросоюзу .Це буде одним із кроків України до вступу в Євросоюз та НАТО.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Вважати пільговим шкідливий стаж від 3-х відпрацьованих років.

  Підписів 0

  Днів залишилось 26

  Мацібура Ігор Ярославович
  Оприлюднена
  23 липня, 2021
  23 жовтня, 2021
  26
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную вважати пільговим стаж роботи , у шкідливих умовах(підземних і т.д.), від 3-х років набутого стажу.
  Що означає при виході на пенсію, робітнику який відпрацював не меньше трьох років у шкідливих умовах , стаж враховується як пільговий і додається рік за два до загального страхового стажу.
  При цьому по списку №1 робітник може піти на пенсію згідно діючого законодавства.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • #нет_закону_4156 #свободу_ЧЗО #сталкер_не_уголовник

  Підписів 0

  Днів залишилось 12

  Пушкин Алексей Геннадьевич
  Оприлюднена
  09 липня, 2021
  09 жовтня, 2021
  12
  0 (з них за 7 днів: 0)

  #нет_закону_4156
  #свободу_ЧЗО
  #сталкер_не_уголовник
  Прошу не принимать законопроект 4156 бо сталкер не уголовник

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ