ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Призначити Давіда Сакварелідзе генеральним прокурором України

  Підписів 10

  Днів залишилось 78

  Храмов Павло
  Оприлюднена
  15 травня, 2020
  15 серпня, 2020
  78
  10 (з них за 7 днів: 4)

  Прошу винести на розгляд Верховної Ради України питання про висловлення недовіри генеральному прокурору та винести на розгляд питання про призначення Давіда Сакварелідзе генеральним прокурором України.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про відновлення права виходу на пенсію за вислугу років деяким категоріям працівників залізничного транспорту

  Підписів 293

  Днів залишилось 7

  Шамрицька Наталія Анатоліївна
  Оприлюднена
  05 березня, 2020
  05 червня, 2020
  7
  293 (з них за 7 днів: 3)

  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. скасуввв право виходу на пенсію залізничникам, які виконують роботи , що призводять до втрати професійної придатності раніше до настання пенсії за віком. Таке право втратили, в тому числі, і помислові залізничники : машиністи тепловозів і електровозів та іх помічники. , які за Постановами Кабінету Міністрів України N 461 від 24.05.2016 зі змінами , внесеними Постановами N 479 від 04.07. 2017р. N708 від 14.08.2019р., відсутні в у Списках N 1 та 2 професій, які мають права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами атестації робочих місць за умовами праці ( крім машиністів електровозів). Висловлюю свою категоричну позицію проти незаконного та необґрунтованого виключення норм щодо призначення пенсій за вислугою років залізничникам та вимагаю іх повернути , для чого розглянути в Верховній Раді відповідний законопроект, яким внести зміни до частини четвертої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо відновлення права на пенсійне забезпечення за вислугу рокіа робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Підвищити розмір державних соціальних допомог до 100% від прожиткового мінімуму. Також правильно впровадити надання соціальних допомог незалежно від рівня попереднього прибутку, в повному обсязі прожиткового мінімуму. Зробити загальну соціальну допомогу для усіх категорій громадян. Впровадження автоматизованої системи призначення і нарахування державних соціальних допомог.

  Підписів 15

  Днів залишилось 4

  Рубан Ольга Володимирівна
  Оприлюднена
  02 березня, 2020
  02 червня, 2020
  4
  15 (з них за 7 днів: 3)

  Підвищити розмір державних соціальних допомог до 100% від прожиткового мінімуму.
  Так було встановлено при первинному затвердженні порядку призначення державних соціальних допомог.
  Така дія є вірною, через те, що прожитковий мінімум вже і так є найменшою допустимою одиницею. Також це прибирає можливість помилки при нарахуванні і зайві розрахунки, унеможливлює злочинне заниження розміру виплат працівниками державного управління праці та соціального захисту населення.
  Також правильно впровадити надання соціальних допомог незалежно від рівня попереднього прибутку, в повному обсязі прожиткового мінімуму. Зробити загальну соціальну допомогу для усіх категорій громадян.
  Ще краще зробити автоматизовану систему, що пропонує чи нараховує на банківський рахунок громадян, всі потрібні соціальні допомоги. Визначаючи на основі зібраних даних про громадянина право і розмір.
  Такий підхід дозволить спростити процедуру отримання соціальних допомог, позбавить від зайвої роботи і правопорушень з причин неправильного нарахування чи відмови в державних соціальних допомогах, і залишить на відповідальність громадян, системи і співробітників,що працюють з базами даних достовірність і вчасність оновлення інформації.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Щодо недопущення руйнування надання медичної допомоги ветеранам воєн та мережі госпіталів.

  Підписів 6

  Днів залишилось 81

  Щербина Віктор Леонідович
  Оприлюднена
  18 травня, 2020
  18 серпня, 2020
  81
  6 (з них за 7 днів: 3)

  Спільнота ветеранів воєн, медичних працівників неодноразово зверталась до Президента, до Уряду з приводу щодо недопущення руйнування медичної допомоги ветеранам воєн та руйнування мережі госпіталів.
  Відповідно до статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» із змінами № 524-IX від 04.03.2020р. права та гарантії у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного обслуговування, забезпечення лікарськими засобами, передбачені іншими законами України для певних категорій осіб, фінансуються за окремими програмами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів». Слід зазначити, що на сьогодні державні програми гарантій та відповідні програми місцевих бюджетів, які передбачають комплексне медичне обслуговування ветеранів війни, не діють. На рівні обласних Рад програми щодо ветеранів війни відсутні. Тому категорії учасників війни залишаються, починаючи з 2020 року, без гарантованих державою пільг щодо медичного обслуговування.
  На зазначені категорії осіб поширюються пільги щодо медичного обслуговування, передбачені Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальній захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також Указами Президента України та іншими підзаконними актами.
  Запропонована модель надання медичних послуг в межах Програми медичних гарантій не враховує специфіки роботи таких державних (комунальних) закладів як госпіталі для ветеранів війни.
  Так, госпіталі по суті поєднують надання ветеранам війни комплексу послуг первинної допомоги, вторинної (спеціалізованої) допомоги та медичної реабілітації в більшому обсязі, ніж ті, що запропоновані Національною службою здоров’я України. Цей висновок підтверджується наступним. Так, Національною службою здоров’я України, зокрема :
  1. Не враховано право самозвернення ветерана в госпіталі ( на даний час 33 відсотка звернень в госпіталь – це самозвернення ветеранів з метою отримання лікування, вирішення питань амбулаторного чи стаціонарного лікування, звернення на ЛКК госпіталю з метою санаторно-курортного лікування, направлення на МСЕК, тощо).
  2. Не враховано специфіку медичної послуги особам з інвалідністю.
  3. Не передбачено, що однією з важливих методів профілактики інвалідності є планове стаціонарне консервативне лікування хворих з ураженнями судин нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату (тобто, НСЗУ вбачає, що хірургічне відділення повинно лише оперувати. Проте, госпіталі ветеранів війни здійснюють консервативне лікування хірургічної патології ).
  4. Не врахована діяльність госпіталів з профілактики інвалідизуючої патології (порушується принцип профілактики ускладнень, медикаментозної реабілітації інвалідизуючих та супутніх захворювань, яким завжди керувались лікарі госпіталів в роботі з ветеранами війни). Тобто, диспансерного спостереження не існуватиме.
  5. Не врахована діяльність госпіталів по обстеженню та направленню ветеранів війни на МСЕК.
  6. Не відпрацьований весь пакет медичних гарантій, крім пріоритетних та оплата за них:
  - Процедура оплати медичних послуг ветеранам війни, бійцям АТО/ООС за рахунок поліморбідності захворювань, стресового стану здоров’я, повинна здійснюватись за підвищеним коефіцієнтом Програми медичних гарантій 2020 НСЗУ.
  7. Не допустити скорочення ліжкового фонду та медичного персоналу госпіталів.
  8. У пакеті медичних гарантій 2020 не передбачена послуга стоматологічного лікування та протезування. Забезпечення ветеранів війни протезуванням є пріоритетним, і значно впливає на якість життя: зубопротезування, слухопротезування, протезування суглобів, офтальмологічне протезування та ін.
  9. Надання фізіотерапевтичного реабілітаційного лікування. Скорочення, закриття фізіотерапевтичних відділень з тим об’ємом фізіотерапевтичного лікування є неприпустимим. Фізіотерапевтичні відділення створювалися в госпіталях протягом 35-ти років, впроваджено біля 140 методик лікування, конкурує із санаторно-курортними закладами. У 94% ветеранів, які отримали фізіотерапевтичне лікування значно кращі результати і скорочує вартість лікування та термін лікування.
  10. Не враховано право ветерана на безкоштовне зубне протезування (Діючі в госпіталях зубопротезні відділення змушені переходити на систему платної послуги, що є протизаконним, або зовсім ліквідовуватись).
  11. Не врахована у запропонованих видах медичної реабілітації структура інвалідності в Україні. Поняття медичної реабілітації, запропоноване НСЗУ, не передбачає необхідність профілактичного лікування, а також окремих підходів до реабілітації інвалідів, адже у кожного інваліда є програма індивідуальної реабілітації, яку видає МСЕК. Психологічна реабілітація учасників АТО НСЗУ взагалі не передбачена.
  12. Не врахована також специфіка контингенту госпіталю. Основна частина пацієнтів госпіталю - це особи похилого віку, інваліди, особи із післятравматичними стресовими розладами. Тому часто виникає необхідність консультативного огляду стаціонарного хворого вузькими спеціалістами (отоларингологом, окулістом, урологом, психологом).
  Утримувати таких спеціалістів в штаті на умовах НСЗУ та оплачувати консультативну послугу іншому закладу в достатній кількості госпіталі не зможуть. Це призведе до появи принципу лікування однієї хвороби, а принцип індивідуальності хворого знищується.
  Слід наголосити, що фінансування госпіталів ветеранів війни здійснювалось виключно за рахунок бюджетних коштів, надання платних послуг у зазначених закладах не відбувалося. Як вбачається, із запровадженням медичної реформи матеріально-технічне забезпечення госпіталів буде здійснюватися за рахунок плати за медичні послуги, тобто коштів, зароблених госпіталем за лікування ветеранів війни, АТО та інших категорій військовослужбовців. Послуга, яка буде оплачуватись НСЗУ не покриває всіх витрат.
  Як забезпечити вимоги НСЗУ щодо необхідного медичного обладнання та матеріально-технічного забезпечення (обслуговування електронної системи, протипожежних систем, утримання споруд, тощо)?
  З цього випливає єдиний висновок - подібні спеціалізовані лікувальні заклади приречені на закриття.
  Проте необхідно зазначити, що госпіталі ветеранів війни здійснюють медичне обслуговування таких категорій громадян, право на отримання безкоштовної медичної допомоги яких, гарантується Законами України. Тому не можливо встановити, що певна частина медичних послуг в рамках Програми державних гарантій буде фінансуватися державою, а інша частина послуг ветеранами війни, учасниками бойових дій в Афганістані, учасниками АТО та іншими пільговими категоріями громадян буде оплачуватися за рахунок власних коштів. Держава шляхом прийняття спеціальних законів гарантувала цим категоріям громадян безкоштовне отримання медичної допомоги.
  Держава має фінансувати госпіталі інваліді

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Петиція про блокування букмекерських контор в інтернеті на території України

  Підписів 6

  Днів залишилось 78

  Борисенко Михаил Геннадьевич
  Оприлюднена
  15 травня, 2020
  15 серпня, 2020
  78
  6 (з них за 7 днів: 3)

  Закликаю Верховну раду і президента України прийняти закон про блокування в мережі інтернет на території України букмекерські контори онлайн, казино та інші гральні платформи онлайн, як платформии якi завдають шкоду громадянам України і як несплачуючi податки в Україні,оскільки всі вони мають реєстрацію за межами України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про відставку кабінету міністрів України через перевищення своїх повноважень під час пандемії короновірус, порушення Конституції України що до прав і свобод громадян України, зловживання та спекуляцію засобами медичного захисту, необхідного під час пандемії, та повну неспроможність адекватно та ефективно діяти в умовах пандемії короновірусу

  Підписів 113

  Днів залишилось 39

  Токар Ілона Володимирівна
  Оприлюднена
  07 квітня, 2020
  07 липня, 2020
  39
  113 (з них за 7 днів: 2)

  Вимагаємо негайної відставки Кабінету Міністрів України, який постановою № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 2 квітня 2020року ввів фактично надзвичайний стан, що не є частиною повноважень кабінету міністрів, та порушує цілий ряд статей Конституції України, таких як ст. 64 Про надзвичайний стан, ст. 33 Про обмеження вільного пересування, ст. 39 Про мирні зібрання, ст. 35 Конституції України Про свободу віросповідання та інші, перетворюючи карантин через короновірус у спробу узурпації влади, що є неприпустимим в демократичній країні, крім того такі дії є неадекватними, абсурдними і не сприяють подоланню пандемії короновірусу, а, навпаки, є вкрай небезпечними. Натомість, в пік пандемії уряд експортував засоби захисту, які зобов'язав постійно носити, створивши їх дефіцит в середині країни та ввів непомірні штрафи за їх відсутність. Міністерство охорони здоров'я України відмовляється надавати послуги хворим на короновірус безкоштовно. Міністерство внутрішніх справ України, замість розслідування законність продажу масок та антисептиків закордон, переслідує звичайних громадян, перетворюючи карантин на домашнє ув'язнення. Більш того, Кабінет міністрів не проваджує жодних заходів щодо подолання економічної кризи, що виникла в наслідок дій попереднього уряду та карантину, які б могли захистити від українців від скочування у бідність. Тим самим Кабінет міністрів України довів свою непрофесійність і не здатність виконувати свої обов'язки в нелегких умовах війни та пандемії

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Требую отменить карантин, востановить работу отраслей. Требую на законодательном уровне не нарушать свободу выбора, свободу воли.

  Підписів 18

  Днів залишилось 34

  Гулюкин Игорь Анатольевич
  Оприлюднена
  02 квітня, 2020
  02 липня, 2020
  34
  18 (з них за 7 днів: 2)

  Я ЧЕЛОВЕК, СУВЕРЕН, НОСИТЕЛЬ СУВЕРЕНИТЕТА КОРЕННОГО НАРОДА УКРАИНЫ . Требую прекратить геноцид народа Украины, прекратить карантин , востановить работу промышлености и жизни общества . Прекратить нарушение прав человека и юридически восстановить физических лиц с идентификационным номером, как людей, с формулировкой ЧЕЛОВЕК.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Заборона використання ксенонових ламп на автотранспорті не передбачених заводом-виробником (без лінзових фар) для попередження виникнення ДТП. Зобов'язати всі види громадського транспорту рухатись в світлу пору доби з увімкненим ДХО,або ближнім світлом фар(незалежно від пори року)

  Підписів 10

  Днів залишилось 49

  Чорноморець Дмитро Володимирович
  Оприлюднена
  17 квітня, 2020
  17 липня, 2020
  49
  10 (з них за 7 днів: 2)

  Заборона використання ксенонових ламп на автотранспорті не передбачених заводом-виробником (без лінзових фар) для попередження виникнення ДТП. Зобов'язати всі види громадського транспорту рухатись в світлу пору доби з увімкненим ДХО,або ближнім світлом фар(незалежно від пори року)

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Довічне позбавлення волі за спекуляцію товарами першої необхідності (продуктами харчування, побутовою хімією, засобами гігієни), медичним обладнанням та лікарськими засобами під час карантину та надзвичайного стану.

  Підписів 239

  Днів залишилось 26

  Курій Василь Васильович
  Оприлюднена
  24 березня, 2020
  24 червня, 2020
  26
  239 (з них за 7 днів: 1)

  Внести зміни до Кримінального кодексу України, а саме призначення покарання - довічне позбавлення волі за спекуляцію товарами першої необхідності (продуктами харчування, побутовою хімією, засобами гігієни), медичним обладнанням та лікарськими засобами під час карантину та надзвичайного стану.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Звернення до народних депутатів з проханням утриматись протягом карантину від голосування за закони, які викликають суспільну напругу.

  Підписів 80

  Днів залишилось 29

  Маляр Анна
  Оприлюднена
  27 березня, 2020
  27 червня, 2020
  29
  80 (з них за 7 днів: 1)

  Шановні, народні депутати!
  Так, сталось, що саме зараз - в березні 2020 року - в Україні збігся ряд процесів, явищ та подій, а саме: триває війна, нещодавно призначений Уряд ще не встиг напрацювати власну програму та скоординувати командну роботу; пандемія коронавірусу; економічна криза; в суспільстві високий потенціал соціальної напруги.

  В сукупності зазначені обставини створюють загрозу національній безпеці, зокрема:
  - загрозу суверенітету та територіальній цілісності України;
  - загрозу внутрішньої політичної кризи, внаслідок чого може відбутись зміна політичних еліт раніше встановленого законодавством виборчого циклу;
  - загрозу соціальної напруги в суспільстві з ризиком загострення до стадії протестів.

  В ситуації, що склалась, Верховна Рада може відіграти як позитивну роль запобіжника, так і негативну роль каталізатора, який прискорить деструктивні процеси.

  У зв"язку з вищезазначеним просимо народних депутатів протягом дії режиму надзвичайної ситуації та карантинних заходів УТРИМАТИСЬ від прийняття законопроектів, які викликають суспільну напругу та можуть бути використані певними політичними гравцями для дестабілізації ситуації в державі. Найбільшими подразниками в цьому сенсі є теми ринку землі, державної мови та мов національних меншин, виконання Мінських домовленостей, обмеження свободи слова та права на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Отменить налог на добавленную стоимость (НДС)

  Підписів 21

  Днів залишилось 27

  Скрипнік Ігор Леонідович
  Оприлюднена
  25 березня, 2020
  25 червня, 2020
  27
  21 (з них за 7 днів: 1)

  Вынести на рассмотрение парламента законопроект, которым отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Обсуждение вопроса о том, что НДС наполняет не бюджет, а карманы казнокрадов проводилось 21 сентября 2001 года в зале Верховной Рады. Стенограмма: https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/3404.html

  ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається проект Закону

  7362 про скасування податку на додану вартість. Доповідає народний депутат України Балашов Геннадій Вікторович.  БАЛАШОВ Г.В., член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 27, Дніпропетровська область). Фракция "Яблоко". Спасибо, Виктор Владимирович, что вы пообещали и сделали, как и обещали, за что вам особая благодарность от фракции "Яблоко" и от меня лично.  Налог на добавленую стоимость. Вообщето здесь в конце июля уже сложилась антитерехинская коалиция. Я рад, что в ней участвуют и Коммунистическая партия, и многие честные депутаты, которые 250 голосами проголосовали за отмену налога на добавленную стоимость в Украине. Сегодня мы лишь обсудим и узаконим некоторые аспекты этого налога и то, что он принес Украине.  За 2000 год потери бюджета от налога на добавленную стоимость составили всего лишь 1,8 миллиарда гривень, в прошлом году в результате действия этого налога бюджет потерял 4,3 миллиарда гривень.  Таким образом, мы видим, что из бюджета возвращается средств по налогу на добавленную стоимость в 2 раза больше, чем поступает в бюджет.  Кроме того, хочу напомнить, что когда вы получаете свою зарплату, вас облагают 20- процентным налогом, а потом, когда вы идете в буфет или в столовую, или покупаете продукты питания, государство у вас забирает еще 20 процентов за покупку любого товара.  А кому же выплачиваются эти 20 процентов? Оказывается, что при перекосе экспортных операций с черным металлом, лесом, другим сырьем по этому налогу выплачивается возврат нашим олигархическим структурам.  Таким образом, пенсионеры, учителя, врачи, получая мизерные пенсии, заработную плату, дотируют металлургические комплексы, сырьевые базы, а также тех, кто вывозит из Украины сырье и материалы.  Налог на добавленную стоимость, по признанию всех ведущих экономистов Украины, является самым коррумпированным в стране. Свыше 30 процентов взяток выплачивается за возврат этого налога. Вы сами понимаете, тот, кто честно выпускает продукцию, не в состоянии оплатить 30 процентов взяток, а тот, кто рубит лес, вывозит металл, а также сырье из Украины, он именно и может заплатить и до 50 процентов взяток по этому налогу.  После меня от Комитета по вопросам финансов будут докладывать, что они против отмены налога на добавленную стоимость. Но вы можете задать им простой вопрос: "А что же получил бюджет от налога на добавленную стоимость?" В 1994 году, когда указом вводили этот налог, говорили, что он нужен для пополнения бюджета.  Вопрос: за эти годы насколько сократился бюджет? Бюджет Украины сократился в результате действия Закона о налоге на добавленную стоимость в 5 раз. На следующий год поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость запланированы в размере 12 миллиардов гривень. Но что же мы получим, если эти же 12 миллиардов будут возвращены олигархическим структурам? Мы получим ноль.  В этом году в бюджет поступило 9,4 миллиарда гривень, а возвращено по этому же налогу - 9,2 миллиарда. Но это еще не все. Те наши предприятия, которые еще както пытаются работать, должны государству 4,5 миллиарда гривень этого налога.  А что же происходит дальше? Государство тоже должно 4,5 миллиарда. А теперь умножьте все эти цифры на 30 процентов и вы увидите размер взятки, которую получают те, кто разрешает возврат налога на добавленную стоимость.  И еще. Снижение цен для наших граждан

  - разве это не важный вопрос для депутатов? Разве не важно для наших граждан снизить квартплату, плату за коммунальные услуги на 20 процентов? Вы ведь знаете, что там тоже заложено 20 процентов НДС. Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту, к нам, депутатам, чтобы отменить налог на добавленную стоимость, заложенный в квартплату и плату за коммунальные услуги. Мы можем это рассмотреть, только отменив полностью губительный этот налог.  На каждом заседании комитета мы рассматриваем по 3-4 вопроса по налогу на добавленную стоимость.  Спрашивается: кто же на этом наживается, постоянно меняя правила игры по уплате этого налога? Те, кто освобожден сегодня от уплаты этого налога. Неужели вы думаете, что те, кто заработал колоссальные капиталы в Украине, когда-нибудь платили налог на добавленную стоимость? Пресловутые "ЕЭСУ" за всю свою историю заплатили 20 тысяч гривень налогов, потому что всегда были от них освобождены, в том числе и от налога на добавленную стоимость. А если кто гипотетически и был плательщиком этого налога, то он никогда по-настоящему деньгами его не платил. Обычно этот налог продается, покупается, переуступается, идет в зачет - как угодно, но на этом опять же зарабатывают олигархи.  Я разговаривал со многими директорами заводов, которые плачут от этого налога, потому что вынуждены идти к олигархам кланяться и просить: освободите нас от налога на добавленную стоимость. И те освобождают, за 10 процентов освобождают, за ту самую десятину. Говорят: "Дай мне 10 процентов, я тебя освобожу от 20 процентов". И это происходит во всей стране. И вы знаете эти цифры, они губительны для любой страны: 9,4 миллиарда поступлений от этого налога и возврат такой же.  Говорят, поступления в бюджет не должны уменьшиться. Но мы же сколько получаем, столько же отдаем. При этом надо помнить, что платим мы с вами: 50 миллионов населения и в магазине, и за коммунальные услуги платят сверх цены товара 20 процентов. В это же время эти же 20 процентов из бюджета возвращаются за взятки.

  Мы сегодня обсуждаем очень важный аспект в жизни наших граждан. Неужели каждый из вас не заинтересован в том, чтобы освободить их от этого безумного налога, от которого они уже плачут? Ведь все станет просто чуть-чуть дешевле, и люди вздохнут. И самое главное - мы развяжем огромный коррупционный узел в Украине. За последние два года внесено свыше 80 поправок в этот закон, каждая из них стоит миллиарды долларов - миллиарды, потому что за каждой цифрой стоят колоссальные коррупционные связки-завязки.

  У меня много знакомых из предпринимателей, многие из них ко мне подружески подходят и говорят: "Гена, не лишай нас возможности получать чистый доход". Потому что если металл вывозится за рубеж даже по себестоимости, то здесь государство выплачивает 20 процентов стоимости

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Обов'язкове задоволення петиції .

  Підписів 16

  Днів залишилось 47

  дізов максим ігорович
  Оприлюднена
  15 квітня, 2020
  15 липня, 2020
  47
  16 (з них за 7 днів: 1)

  Обов'язкове задоволення петиції за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Робота для молоді

  Підписів 15

  Днів залишилось 47

  Малюта Надія Геннадіївна
  Оприлюднена
  15 квітня, 2020
  15 липня, 2020
  47
  15 (з них за 7 днів: 1)

  Дана петиція полягає в тому аби молодь, яка закінчивши ЗВО мала можливість влаштуватись на роботу за своєю спеціальністю.
  Молодь - це майбутнє нашої держави. Але наша влада ставить такі умови, які не дозволяють їй гідно представляти свої інтереси. Багато хто з чиновників говорить, що ми все зробити, аби забезпечити молодь робочими місцями. Я не раз зверталась до місцевої влади, але чула лише одне - роботи за вашим кваліфікаційним рівнем немає. Або у вас немає досвіду роботу.
  А ось виникає питання, а де ж мені досвід роботи взяти, якщо на роботу ніхто не хоче брати? Парадокс.
  Закінчивши два ЗВО і мають 3 вищі освіти із різних спеціальностей я сиджу вдому, мені немає на що жити. Це хіба можливо "вижити", в той час, коли наші вельмишановні чиновники відпочивають на екзотичних островах?
  Ми, молодь маємо бути наполегливими, якщо навіть, перед нами зачиняють двері. Будемо рішучими, змінюймо, наше життя на краще. Якщо не ми, то хто?

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Щодо дотримання міжнародних угод та виконання Будапештського меморандуму 1994року " Меморандуму про гарантії безпеки у звязку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

  Підписів 13

  Днів залишилось 55

  Дроник Павло Петрович
  Оприлюднена
  23 квітня, 2020
  23 липня, 2020
  55
  13 (з них за 7 днів: 1)

  В звязку з військовою збройною агресією Російської Федерації проти України розпочатої в 2014році
  На виконання норм Конституції України Стаття2. ; Стаття8.; Стаття17.; Стаття65.; Стаття102 .; Статт106.; які є нормами прямої дії.
  На виконання Будапештського меморандуму 1994року, " Меморандуму про гарантії безпеки у звязку з приєднанням до Договору про про нерозповсюдження ядерної зброї", що є нормою міжнародного права і обовязковий для виконання всіма її учасниками. Зазначений меморандум є юридичним актом і не передбачає ратифікації.

  Верховній Раді України вимагати від учасників Будапештського меморандуму 1994р.
  Російської Федерації
  Великої Британії
  Сполучених Штатів Америки
  виконання всіх шести пунктів міжнародної угоди , та забезпечити суверенітет та територіальну цілісність України, в іншому випадку Україна має право поновити статус ядерної держави.

  Всі шість пунктів меморандуму порушені всіма її учасниками.

  По пункту1. Російська Федерація , Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобовязання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ (994_055)поважати незалежність і суверенітет та існуючи кордони України .
  Російською Федераціією, яка є учасником цієї міжнародної угоди , всі принципи порушені. Російська Федерація своїми військовим збройними силами вторглася на суверенну територію України і порушила існуючи кордони , окупувала Крим і окремі території Донецької та Луганської області.

  По пункту2. Всі підписанти меморандуму зобовязуються утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України , що ніяка їхня зброя ніколи не буде застосована проти України.
  Російська Федерація , яка є учасником цієї угоди , застосувала збройні сили проти України.

  По пункту3. Всі підписанти меморандуму зобовязуються згідно з принципами Заключного акта НБСЄ (994_055)утримуватися від економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету , і таким чином отримати будь-які переваги .
  Російська Федерація, яка є учасником цієї міжнародної угоди , після свого військового вторгнення зруйнувала заводи та повивозила з окупованих територіях обладнання з промислових підприємств , що призвело до підриву інфраструктури економіки України.

  По пункту4. Всі підписанти меморандуму зобовязуються негайний дій з боку Ради Безпеки Організації Обєднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (995_098), що не володіє ядерною зброєю , в разі ящо Україна стала жертвою акту агресії або обєктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
  Україна стала жертвою зі сторони одного із гарантів меморандуму , Російської Федерації. яка здійснила військову агресію проти України.

  По пункту 5. Всі підписанти меморандуму зобовязуються не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави учасниці Договору(995_098) , що не володіє ядерною зброєю.
  Російська Федерація постійно погрожує всьому світові ядерною зброєю, І тому треба ставити питання перед всим світом про позбавлення Російської Федерації ядерної зброї.

  По пункту 6. Україна , Російська Федерація , Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації , внаслідок якої постає питання стосовно цих зобовязань.
  Консультації між учасниками Будапештського меморандуму не проводяься.
  Косультації проводяться на укладених так званих "мінських угодах" на шкоду гарантіям безпеки України за Будапештським меморандумом. Україна не звертається до учасників меморанудму , зокрема до Великої Британії та США.

  Так звані "мінські угоди" призводять до деморалізації в армії та суспільстві - це шлях до поступової капітуляції перед агресором , Російської Федерації.

  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Допомога дитячим будинкам!!! На кожну дитину в кожному закладi!!! Видiлити щомiсячну сумму грошей, для розвитку и звбеспечення дiтям комфорту! Та внести жесткого контролю для працюючего персоналу дитячих будинкiв.

  Підписів 12

  Днів залишилось 18

  Сальникова Марина Борисовна
  Оприлюднена
  16 березня, 2020
  16 червня, 2020
  18
  12 (з них за 7 днів: 1)

  Пропоную, до кожного дитячоно будинку и дома прiстарiлих граждан, встановити перевiрки працюючего персоналу. Та кожного мiсяця на кожну дитину и кожного кто живе у домi прiстарiлих видiляти окрему сумму грошей для бiльшого розвитка и комфорту дитини та людей похилого вiку.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Проект закону про скасування строкової військової служби в армії України

  Підписів 10

  Днів залишилось 27

  Скрипнік Ігор Леонідович
  Оприлюднена
  25 березня, 2020
  25 червня, 2020
  27
  10 (з них за 7 днів: 1)

  Винести на розгляд Верховної Ради України наступний законопроект.

  Проект закону про скасування строкової військової служби в Україні

  Стаття 1. Визнати таким, що втратив чинність закон України “Про військовий обов'язок і військову службу” № 2232-XII, прийнятий 25 березня 1992 року
  Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність статті 172-11 та 211-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Визнати такими, що втратили чинність статті 335, 336, 337, 407, 408, 409 Кримінального кодексу України. Відпустити на волю людей, які відбувають покарання за цими статтями або знаходяться під арештом.
  Стаття 3. Демобілізувати усіх людей, що були призвані на строкову службу.
  Стаття 4. Прийняти Закон “Про військову службу” у наступній редакції:
  Згідно статті 65 Конституції України, громадяни можуть відбувати військову службу. Проходження військової служби здійснюється виключно на добровільній (контрактній) основі. Порядок утворення, функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань затверджується наказом Міністра оборони України.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Зменшення покарання, за самовільне залишення частини військовослужбовцями ст 407 кк України

  Підписів 7

  Днів залишилось 34

  Колесников Виктор Сергеевич
  Оприлюднена
  02 квітня, 2020
  02 липня, 2020
  34
  7 (з них за 7 днів: 1)

  Прошу вас внести зміни до кримінально-процесуального кодексу України ,а саме ст 407 КК України ч.1 ч.2 ч.3 ч.4. Окрім ч. 5 , з метою зменшення покарання військовослужбовцям які самовільно залишили військову частину, тому що , майже у всіх частинах України , морально та психологічно давлять на військових , порушуючи цим їх емоційний стан та психологічне здоров'я.принижують гідність , та обмежують у правах людини і правах військового , один з таких випадків це заборона переведення у іншу частину , як це працює ? коли подаешь відношення від частини яка вас хоче бачити у своїх рядах то його в штабі навіть не розглядують а просто викидають. І кожен з нас це людина яка рано чи пізно під тиском , та моральним заниженням самооцінки піде звідти де принижують його.
  Прошу розглянути це питання як найшвидше

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Щодо розслідування причин невиконання судових рішень

  Підписів 6

  Днів залишилось 78

  Щербина Віктор Леонідович
  Оприлюднена
  15 травня, 2020
  15 серпня, 2020
  78
  6 (з них за 7 днів: 1)

  В Україні є проблема невиконання судових рішень, ця проблема визнана Європейським судом з прав людини системною. Невиконання судових рішень це злочин проти правосуддя, проти Держави. Без дієвої судової гілки влади Держава не може існувати, адже таким чином Держава втрачає монополію на насилля через судову гілку влади. Зло залишається без покарання та укріплює свої позиції. Вважаю що вирішення проблеми невиконання судових рішень має бути першочерговим, іншого виходу в нас немає.
  Прошу зобов'язати спеціальні органи за кожним фактом невиконання судових рішень порушити кримінальну справу та розслідувати причини злочинів проти правосуддя. Винні у невиконанні судових рішень мають понести належне покарання за рішеннями судів.
  Для початку пропоную розслідувати справи які оскаржені в ЄСПЛ та об'єднані у справі "Бурмич та інші проти України"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про відкликання народного депутата України

  Підписів 4

  Днів залишилось 83

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  20 травня, 2020
  20 серпня, 2020
  83
  4 (з них за 7 днів: 1)

  Статтею 5 Конституції України встановлено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.
  Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

  Статтею 78 Конституції України встановлено, що народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі, тобто є працівниками і на них розповсюджується Кодекс законів про працю України (далі Кодекс).

  Стаття 2-1 Кодексу встановлює рівність трудових прав громадян України.

  Статтею 40 Кодексу встановлено звільнення працівника з ініціативи власника (для народного депутата - це є український народ) у вападках:
  - виявленої невідповідності працівника займаній посаді;
  - систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків;
  - прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  - нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
  - появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
  - вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду тощо.

  Однак вимоги статті 40 Кодексу чомусь не розповсюджуються на народних депутатів України.

  Статтею 81 Конституції України встановлений виключний перелік дострокового прининення повноважень народного депутата України.

  Однак народ України, хоч він є єдиним джерелом владив в країні і обирає кожного народного депутата, чомусь не має право достроково припинити його повноваження.

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ВНЕСТИ такі доповнення до частини другої статті 81 Конституції України:
  "8) ВІДКЛИКАННЯ народного депутата його виборцями";

  2.ВНЕСТИ такі доповнення до статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України":
  "7) ВІДКЛИКАННЯ народного депутата його виборцями";
  3.ВСТАНОВИТИ в Законі України "Про статус народного депутата України" умови і порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України у разі його відкликання виборцями

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Вимога дотримання Конституції.

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Лук'яненко Максим Станіславович
  Оприлюднена
  26 травня, 2020
  26 серпня, 2020
  89
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Народ України вимагає відмінити всі зміни в Конституції України, у зв'язку з Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом). А саме 4.4. Конституція України ( 254к/96-ВР ) забороняє узурпацію належного виключно народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні державою, її органами або посадовими особами. Узурпація означає, зокрема, привласнення переліченими суб'єктами права, яке передусім належить народові, вносити зміни до Конституції України ( 254к/96-ВР ) у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом XIII чинного Основного Закону України, в тому числі усунення народу від реалізації його права визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Тому будь-які дії держави, її органів або посадових осіб, що призводять до узурпації права визначати і змінювати конституційний лад в Україні, яке належить виключно народові, є неконституційними і незаконними. Вимагаємо створити спеціальну коміссію по вивченню правомірності та законності прийняття змін до Конституції! Вимагаємо проводити відкриті засідання цієї коміссії!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН