ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Внесення змін до статті 6 Сімейного кодексу України

  Підписів 0

  Днів залишилось 73

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  02 вересня, 2019
  02 грудня, 2019
  73
  0

  Замінити в тексті пункту 2 статті 6 Сімейного кодексу України слова "чотирнадцяти" на "шістнадцяти" та "вісімнадцяти років" на "двадцяти одного року".

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Вимагаємо Закон для департованих українців 1944-1951р.р. і поновлення прав їх спадкоємців. Республіка Польща виплачує компенсацію полякам, які залишили майно за сучасними межами Польщі, в результаті евакуації поселилися на її території і на даний час мають польське громадянство. Дані питання детально регулюються законом «Про реалізацію права на компенсацію за залишену нерухомість поза сучасними межами Республіки Польща» від 8 липня 2005 року (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).

  Підписів 0

  Днів залишилось 80

  Оршак Євгенія Іванівна
  Оприлюднена
  09 вересня, 2019
  09 грудня, 2019
  80
  0

  Вимагаємо від депутатів Верховної ради Закон для поновлення прав та законних інтересів департованих українців 1944-1951р.р. і поновлення прав їх спадкоємців. Республіка Польща виплачує компенсацію полякам, які залишили майно за сучасними межами Польщі, в результаті евакуації поселилися на її території і на даний час мають польське громадянство. Дані питання детально регулюються законом «Про реалізацію права на компенсацію за залишену нерухомість поза сучасними межами Республіки Польща» від 8 липня 2005 року (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Вимагаю в порядку ст. 5 Конституції України Внрховну раду України усунути дискримінацію прав громадян України, провести аудит боргу пенсійного фонду і встановити звідки він взявся і хто створив цей борг ( причини і умови) чому пенсія така мала а суддям 300 000 грн зарплата - а прожитковий мінімум геноцидний ???

  Підписів 0

  Днів залишилось 80

  Оршак Євгенія Іванівна
  Оприлюднена
  09 вересня, 2019
  09 грудня, 2019
  80
  0

  Вимагаю в порядку ст. 5 Конституції України Внрховну раду України усунути дискримінацію прав громадян України, провести аудит боргу пенсійного фонду і встановити звідки він взявся і хто створив цей борг ( причини і умови) чому пенсія така мала а суддям 300 000 грн зарплата - а прожитковий мінімум геноцидний ???

  СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА – забезпечення розвитку та підтримки членів суспільства, громадських інститутів
  (від 13 грудня 2001 року No 18-рп/2001, п. 2; від 17 березня 2005 року No 1-рп/2005, пп. 4.1);
  недопустимість невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб (від 9 липня 2007 року No 6-рп/2007, пп. 3.2; від 28 квітня 2009 року No 9-рп/2009, п. 5; від 26 грудня 2011 року 59No 20-рп/2011, пп. 2.1);
  забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту (від 25 січня 2012 року No 3-рп/2012,
  пп. 2.1, 2.2, п. 1 р.ч.)

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Оновлення складу ЦВК - Центральної Виборчої Комісії

  Підписів 0

  Днів залишилось 83

  Хілько Андрій Анатолійович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  83
  0

  ЦВК- Центральна Виборча Комісія України під час проведення, організації виборчих процесів 2019 року (Вибори Президента України та позачергові вибори народних депутатів України), в своїй діяльності допускала велику кількість юридичних помилок що полягало в наступному :

  1. Суперечливість виконання судових рішень;

  2. Неоднозначність застосування чинного виборчого законодавства;

  3. Неефективний контроль діяльності ОВК- Окружних Виборчих Комісій;

  4. Ігнорування викликів у судові засідання;

  5. Бездіяльність під час встановлення кримінальних правопорушень;

  6. Самовідсторонення від активної комунікації з суб'єктами виборчого процесу;

  7. Порушення/ пропуск термінів розгляду скарг, заяв, звернень;

  8. Прийняття свідомо протидержавних рішень;

  9. Затримка оновлення інформації на власному інтернет сайті;

  10. Ігнорування дрібних порушень виборчого законодавства.

  Наявність вказаних вище порушень, які мною особисто були зафіксовані в якості офіційного спостерігача, кандидата в народні депутати, виборця, дає підстави вважати про наявність певного характеру-манери організації діяльності ЦВК що допускає як норму, певний відсоток порушень, які у свою чергу не можуть призвести до персональних юридичних наслідків для членів ЦВК, що створює передумови для зловживання службовим становищем та використанням юридичних колізій у законодавстві.

  Отже, вважаю за необхідне "перезавантажити" керівний склад ЦВК з метою недопущення подібних порушень, та більш ефективній організацій виборчих процесів.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Блокування трибуни у Верховній Раді України кваліфікувати як перешкоджання роботі Державного органу влади та притягати за це до карної відповідальності.

  Підписів 0

  Днів залишилось 84

  Лейнер Володимир Леонідович
  Оприлюднена
  13 вересня, 2019
  13 грудня, 2019
  84
  0

  Дії направлені на блокування трибуни Верховної Ради України необхідно кваліфікувати як перешкоджання роботі Державного органу влади. Причетних до таких дій необхідно притягіти до карної відповідальності згідно чинного законодавства.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Референдум про скасування мораторiю

  Підписів 0

  Днів залишилось 83

  Чикригин Олександр Вячеславович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  83
  0

  Згiдно зi ст. 13 Конституции Украiни земля, її надра є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Вiдповiдно до Ст 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Таким чином питання про скасування мораторiю на продаж сiльськогосподарських земель повинно бути вирiшено тiльки на всеукраiнському референдумi. Тому що саме украiнський народ повинен визначитися з питанням щодо продажу сiльськогосподарських земель. Крiм того , держава мусить прийняти перелiк важливих законiв, якi будуть регулювати ринок землi. Необхiдно провести ревiзiю усiх сiльськогосподарських земель, оскiльки iснують люди, якi безпiдставно та незаконно володiють значними площами цих земель. Крiм того iснує
  негативний досвiд та наслiдки продажу цих земель у iнших краiнах. Тому доцiльнiше було б замiсть введения продажу земель встановити гiдну орендну плату за землi та здiйснювати продаж права оренди сiльськогосподарських земель. Сiльськогосподарська земля повинна бути засобом
  виробництва, а не товаром .

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Повернення наглядової функції прокуратурі за прийняттям законних рішень міських , районних та обласних рад.

  Підписів 0

  Днів залишилось 89

  Федорук Жанна Володимирівна
  Оприлюднена
  18 вересня, 2019
  18 грудня, 2019
  89
  0

  Органи прокуратури здійснюють наглядові функції за
  додержанням і застосуванням законів лише відносно:
  - органів виконавчої влади та місцевого самоврядування( міських, районних та обласних рад) при
  прийнятті, виданні правових актів
  Вважати першочерговим обов'язком прокуратури своєчасне виявлення та
  опротестування незаконних нормативно-правових актів та рішень рад , оскільки їх
  дія одночасно поширюється на широке коло осіб.
  Визнати за доцільне здійснювати такі перевірки не рідше
  одного разу на місяць незалежно від надходження інформації про
  порушення закону.
  З урахуванням актуальності суспільно-правових відносин,
  які відбуваються в окремих галузях економіки, промисловості,
  агропромисловому комплексі, фінансової системи, земельних ресурсів зосереджувати
  діяльність на забезпеченні додержання вимог законів відносно:
  - запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
  одержаних злочинним шляхом;
  - викриття корупційних діянь та інших правопорушень,
  пов'язаних з корупцією;
  - охорони власності, земельних ресурсів , водойм і природного
  середовища;
  -порушення норм ДБН , червоних ліній та екологічних норм при забудові та встановленні різних споруд;
  - здійснення приватизації державного та комунального майна;
  - банківської, митної та зовнішньоекономічної діяльності;
  - бюджетної діяльності, оподаткування та енергозбереження.
  Організовувати та проводити наглядову роботу на підставі
  глибокого вивчення стану законності методами правового й
  економічного аналізу із залученням спеціалістів, працівників
  контролюючих органів, з урахуванням громадської думки, звернень
  громадян і посадових осіб, повідомлень у засобах масової
  інформації.
  Відслідковувати негативні тенденції в економічному розвитку
  держави та регіонів, насамперед тих, що впливають на додержання
  соціально-економічних прав громадян, та забезпечувати оперативне
  втручання відповідними правовими засобами.
  Приводами для прокурорської перевірки можуть бути матеріали
  кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ, а
  також будь-які інші матеріали, які містять достатні дані про порушення
  закону.
  Своєчасно виявляти та реагувати на допущені порушення закону,
  добиваючись їх реального усунення, поновлення порушених прав і
  свобод людини та громадянина, відшкодування завданих державі
  збитків, притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Надання академічної стипендії для всіх студентів, які навчаються на бюджетній формі навчання

  Підписів 0

  Днів залишилось 90

  Мельник Сергій Леонідович
  Оприлюднена
  19 вересня, 2019
  19 грудня, 2019
  90
  0

  Вимагаємо надати стипендію усім студентам бюджетної форми навчання. Досить годувати чиновників!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Просимо підтримати петицію!!!!!!! ДЯКУЮ!!!!

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • ВРУ повинна ратифікувати Мінські домовленості для надання їм статуту обов’язкового для виконання юридичного міжнародного документу

  Підписів 1

  Днів залишилось 83

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  83
  1

  У 9 статті Конституції написано, що зобов’язання для України є обов’язковими, якщо цей міжнародний документ ратифікований Верховної Радою, тобто міжнародні договори стають нашим національним законодавством, якщо згоду на обов’язковість надав парламент

  Досі Мінські домовленості є політичними, а не юридично обов'язковими документами, адже вони досі не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори, тобто Мінські домовленості від 12лютого 2015 року були укладені Україною з метою недопущення подальшого розгортання військового збройного конфлікту,тобто свого часу Мінські домовленості не були укладені з метою недопущення подальшого розгортання широкоформатної агресії Російської Федерації проти України. До речі вони були підписані між Україною , ЛНР та ДНР як сторонами військового збройного конфлікту при посередничистві Росії, Німеччини та Франції під наглядом ОБСЄ

  Щодня в Україні незаконно на сході України вбивають десятки громадян України

  Тому вважаю що ВРУ повинна ратифікувати Мінські домовленості для надання їм статуту обов’язкового для виконання юридичного міжнародного документу

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Вимога ЕС: Україна зов'язана НЕГАЙНО ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду

  Підписів 1

  Днів залишилось 82

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  11 вересня, 2019
  11 грудня, 2019
  82
  1

  З українських ЗМІ:
  ""Потом будет поздно": в ЕС призвали Киев срочно ратифицировать Римский статут.
  Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев уже в 2019 году ратифицировать Римский статут, чтобы Международный уголовный суд мог начать рассмотрение уголовных дел, переданных Украиной. Об этом он сказал во время 40-го ежегодного форума транснациональной Сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия" (Parliamentarians for Global Action) и 10-й Консультативной ассамблеи парламентариев за Международный уголовный суд и верховенство права, которые проходят в Верховной Раде.
  Дипломат напомнил, что ратификация Римского статута Украиной была прописана в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

  З українських ЗМІ:
  "Рябошапка пообещал наконец-то ратифицировать Римский статут.
  Прямая речь: "Один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад".
  Детали: На заседании речь шла о наработке правовых оснований для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
  Рябошапка пообещал подготовить концепцию переходного правосудия и имплементировать нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.
  Почему это важно: Ратификация Римского статута международного уголовного суда является частью Соглашения об ассоциации с ЕС. Это международное обязательство.
  Преступления, совершенные на территории Украины в связи с войной, являются юрисдикцией МКС. Ратификация также гарантирует невозможность избежания наказания за международные преступления.
  Присоединение Украины к МКС стимулирует работу правоохранительной и судебной систем. Суд может начать производство, когда национальная правоохранительная система не может или не хочет самостоятельно расследовать тяжкие преступления".

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ НЕГАЙНУ РАТИФІКАЦІЮ Верховною Радою України Римського статуту міжнародного кримінального суду

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Відміна змін у законопроекті № 1029, що стосуються виключення фінансування партій, які набрали на виборах менше ніж 5% голосів. (На даний момент фінансування надається партіям, що набрали 2,5%)

  Підписів 1

  Днів залишилось 84

  Петько Руслан Володимирович
  Оприлюднена
  13 вересня, 2019
  13 грудня, 2019
  84
  1

  У Верховній Раді проголосовано поправки до законопроекту 1029-1/П, частина яких стосуються фінансування партій, що приймали участь у виборах до Верховної Ради (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66777).
  У законопроекті пропонується скасувати фінансування партій, що набрали на виборах 2,5% голосів, встановивши межу у 5%.
  1. Ці поправки не мають відношення до боротьби із корупцією.
  2. Поправки дискримінують відносно невеликі партії (2,5% голосів зараз) і дають преференції партіям з великими кількостями голосів, у т.ч. партії ЄС, що на чолі з колишнім президентом П. Порошенко допустила масові порушення Законодавства України, у тому числі корупційні.
  3. Поправки суперечать запевненням нинішнього Президента та його партії об'єднувати громадян.

  Пропоную відмінити ці поправки.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Діяльність колекторських організацій

  Підписів 1

  Днів залишилось 87

  Михайловська Наталія Олександрівна
  Оприлюднена
  16 вересня, 2019
  16 грудня, 2019
  87
  1

  Діяльність колекторських компаній на теренах України не врегульована жодним спеціальним законодавчим актом. Разом із тим прямо не заборонена їх діяльність законом.
  Розробити законодавчу базу, що до регулювання діяльності колекторських організацій в Україні. Відсутність законодавчої бази створює умови колекторським компаніям авикористовувати протизаконні методи для стягування боргів.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Закон про наклеп у ЗМІ

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Харченко Павло Сергійович
  Оприлюднена
  18 вересня, 2019
  18 грудня, 2019
  89
  1

  Шановні українці
  Зараз ми живемо у складний час і в складну епоху.Це час інформаційних війн і провокацій, час в якому не знаєш кому вірити адже на одному телеканалі говорять інформацію яка протеворечіт інформації іншого телеканалу.Молодь частіше використовує інтернет в якості новинного ресурсу, проте на жаль це не рятує середнього українця. Вік середнього українця: Чоловік - 41 рік, Жінка - 37 років.Цей вік не потрапляє в групу молоді, ви і самі знаєте багатьох своїх родичів, знайомих які вважають за краще отримувати інформацію з новинних телеканалів які, як сказано вище, в більшості випадків не є ресурсом отримання об'єктивної інформації.Майже будь-який телеканал діє в інтересах конкретної групи людей. І ці групи людей діють тільки в своїх інтересах і ці інтереси можуть суперечити інтересам українця який хоче жити в країні майбутнього.Тому я пропоную ввести кримінальну відповідальність для журналістів, провідних телеканалів які використовують у своїх промовах, вирази з метою принизити, образити людей, зробити вкидання брехливої ​​інформації, що несе за собою "вбивство" репутації человека.В добавок гострі політичні висловлювання які можуть нести за собою розпалювання ненависті. Явна агресія журналіста, ведучого по відношенню до Юридичної, фізичної особи, країни, блогерам, іншим телеканалам теж буде нести за собою кримінальну відповідальність.Так як имено ЗМІ дають поживу для роздумів середньому українцю.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   
 • Пропозиція. Як українцям навчитися краще розмовляти Рідною мовою.

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Матвієць-Паламарюк Демид Михайлович
  Оприлюднена
  19 вересня, 2019
  19 грудня, 2019
  90
  1

  Щоб українцям навчитися краще розмовляти Рідною мовою, то для цього потрібно, щоб на українських телеканалах українці чули тільки рідну мову, а не поєднання Української мови з іноземною російською, адже на російських телеканалах немає цього, тому більше людей краще розмовляє російською мовою, наприклад, європейських країнах,напевно, немає поєднання французької з німецькою, чи іспанської з італійською, тому в західній Європі люди краще володіють Рідною мовою.
  Тому, коли будь-який український телеканал передає новини Українською мовою, то потрібно дублювати Українською мовою не лише тоді, коли беруть інтерв’ю у людини, котра говорить англійською, чи наприклад польською, а й тоді, коли людина говорить російською мовою.
  Так само, якщо будь-який український телеканал передає новини російською мовою, то коли беруть інтерв’ю у людини, котра говорить Українською мовою, то потрібно дублювати російською мовою.
  Або, якщо якийсь депутат у Верховній Раді хоче говорити російською мовою, то хай собі говорить, але потрібно промову цього депутата дублювати Українською мовою. Промову потрібно обов’язково дублювати Українською мовою, бо в Україні є громадяни, котрі не хочуть вивчати іноземну російську мову.
  Думаю, що в незалежній Україні громадяни України мають право на незнання російської мови; наприклад так само, як в Росії громадяни мають право на незнання Української, чи Великій Британії громадяни мають право на незнання французької мови.
  А якщо частина громадян України бажає слухати депутатів Верховної Ради російською мовою, тоді таке прохання: один український телеканал промову депутатів хай дублює російською мовою, а інший хай обов’язково промову депутатів дублює Українською мовою.
  Таким чином людині легше буде позбутися суржику, коли вона на українських телеканалах під час україномовних передач не буде чути іноземної російської мови, а під час російськомовних телепередач не буде чути Української мови.
  Прохання не створювати або, або, а створювати те і те; тобто не створювати, якщо хочеш слухати, дивитися улюблені передачі, то вивчай російську мову або відмовляйся від улюблених передач.
  Улюблені мультфільми: «Ну постривай», «Карлсон» і їм подібні обов’язково дублювати Українською мовою.
  Улюблені фільми: «Зіта і Гіта», «Кавказька полонянка», «Операція и» та їм подібні обов’язково дублювати Українською мовою.
  А також єралаш дублювати Українською мовою.
  Політична передача слобода слова промову Савіка Шустера також дублювати Українською мовою.
  Прохання не переходити на латинську абетку, а залишити Рідну мову на кирилиці.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   
 • Вибори народних депутатів за відкритими партійними списками ПОРУШУЮТЬ Конституцію України і конституційні права українських громадян

  Підписів 2

  Днів залишилось 1

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  21 червня, 2019
  21 вересня, 2019
  1
  2

  Сьогодні народні депутати України розглядають у Верховній Раді законопроект № 3112-1 "Виборчий Кодекс України", за яким висувати народних депутатів можна тільки від політичних партій за партійними списками.

  Однак вибори за відкритими списками партій порушують Конституцію України і конституційні права українських громадян, а саме:
  - статтю 38 Конституції України, якою встановлено, що громадяни України мають рівне право обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування;
  - статтю 71 Конституції України, якою встановлено, що вибори до органів державної влади та органи місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права.

  Тобто, щоб проводити вибори за відкритими партійними списками НЕОБХІДНО буде ЗМІНИТИ Конституцію України, але такі зміни будуть погіршувати (звужувати) конституційні права українських громадян, що ЗАБОРОНЕНО статтями 21 і 22 Конституції України, а саме:
  - статтею 21 Конституції України встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;
  - статтею 22 Конституції України встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

  Тобто вибори за відкритими партійними списками ЗАБОРОНЕНІ Конституцією України.

  Крім того, вибори за відкритими партійними списками - це партійна МАЖОРИТАРЩИНА, по якій в Парламент потраплять тільки багаті партійці, які зможуть заплатити заставу і оплатити свою виборчу кампанію, тобто до Верховної Ради України знову потраплять тільки БАГАТІ, а не розумні люди.

  І я повністю згоден з Андрієм Богданом, що виборчий кодекс з переходом до виборів за відкритими списками партій "можна використовувати в розвиненому суспільстві, де не купують за 1 000 грн. голоси".

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ Верховну Раду України:

  1.ПРИПИНИТИ розгляд законопроекту № 3112-1 "Виборчий Кодекс України", за яким висувати народних депутатів можна тільки від політичних партій за партійними списками тому, що він ПОРУШУЄ Конституцію України, конституційні права і свободи українських громадян;

  2.ЗАПРОПОНУВАТИ нову виборчу систему обрання народніх депутатів, що не порушує Конституцію Украині, конституційні права і свободи українських громадян

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Cенс існування і мета України як держави

  Підписів 2

  Днів залишилось 77

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  06 вересня, 2019
  06 грудня, 2019
  77
  2

  Кожна організація і підприємство в своєму Статуті мають основу і мету свого існування.

  Чому ж в нашій Конституції, яка є Статутом нашої держави, не вказані основа і мета існування України ?

  Якщо не має основи та мети держави, то не має і відповідних показників які необхідно державі досягати для свого розвитку та покращення добробуту громадян, не має реальних планів і програм для забезпечення зростання єкономікі.

  Тобто треба чітко визначити в Конституції України, що основою нашої країни є Земля і Люди, що проживають на ній, які об'єдналися в єдину державу з метою, щоб разом за рахунок спільної творчої праці забезпечити покращення життя кожного і всіх членів суспільства, а саме разом:
  - покращувати добробут і якість життя кожного і всіх членів суспільства;
  - забезпечувати безпеку всієї країни та кожного громадянина;
  - забезпечувати гарантований захист, встановлених Конституцією України, прав і свобод всіх та кожного громадянина;
  - забезпечувати довготривалу перспективу існування нашої держави.

  Саме для цього ми - багатонаціональний народ України заснували свою державу і створюємо органи державної та місцевої влади, управлінська діяльність яких повинна бути спрямована і забезпечувати ефективну реалізацію цієї мети нашої країни.

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВНЕСЕННЯ до Конституції України визначення основи і мети існування нашої держави, а саме - в статтю 1 Конституції України внести доповнення:
  "Основою нашої країни є Земля і Люди, що проживають на ній, які об'єдналися в єдину державу з метою, щоб разом за рахунок спільної творчої праці забезпечити покращення життя кожного і всіх членів суспільства, а саме разом:
  - покращувати добробут і якість життя кожного і всіх членів суспільства;
  - забезпечувати безпеку всієї країни та кожного громадянина;
  - забезпечувати гарантований захист, встановлених Конституцією України, прав і свобод всіх та кожного громадянина;
  - забезпечувати довготривалу перспективу існування нашої держави.
  Саме для цього ми - багатонаціональний народ України заснували свою державу і створюємо органи державної та місцевої влади, управлінська діяльність яких повинна бути спрямована і забезпечувати ефективну реалізацію цієї мети нашої країни"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Законодавчо дозволити, жінкам, виходити заміж з 12 (дванадцяти) років, згідно загально прйинятих норм. На даний момент дівчата мають право виходити заміж без дозволу батьків з шістнадцяти (16) років.

  Підписів 2

  Днів залишилось 11

  Євтух Андрій Васильович
  Оприлюднена
  01 липня, 2019
  01 жовтня, 2019
  11
  2

  Законодавчо дозволити, жінкам, виходити заміж з 12 (дванадцяти) років згідно загально прйинятих норм. На даний час законодавчо закріплено, вік шістнадцяти (16) років, дозволено дівчатам без дозволу батьків виходити заміж, публічно реєструвати свої відносини у РАГС.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Щодо запровадження анкет доброчесності та порядку таємної перевірки доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

  Підписів 2

  Днів залишилось 73

  Лейко Анатолій
  Оприлюднена
  02 вересня, 2019
  02 грудня, 2019
  73
  2

  Пропоную запровадити анкети доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають розміщатися на сайті кожного з органів державної влади та місцевого самоврядування; підприємств, установ та організацій; розробити порядок проведення таємної перевірки доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, з метою запобігання порушення ними службової дисципліни

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Відхилити законопроект №1083 (від 29.08.2019) про електронні комунікації

  Підписів 2

  Днів залишилось 75

  Безрук Максим Миколайович
  Оприлюднена
  04 вересня, 2019
  04 грудня, 2019
  75
  2

  Відхилити Проект Закону про електронні комунікації № 1083 від 29.08.2019, оскільки він насправді жодним чином не забезпечує громадську безпеку, однак впроваджує елементи тоталітарного контролю, зокрема посягає на приватне життя громадян, калькуючи горезвісний російський Пакет Ярової щонайменше у частині збереження трафіку користувачів.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   
 • Принять во втором чтении проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів» №3871 від 02.02.2016р

  Підписів 2

  Днів залишилось 89

  Гречановський Артем Борисович
  Оприлюднена
  18 вересня, 2019
  18 грудня, 2019
  89
  2

  Необхідно негайно прийняти у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів (№3871 від 02.02.2016). Необхідно зазначити, що властивості пальмової олії та її жирних кислот підвищувати рівень холестерину в крові та провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, рак, ожиріння, роблять пальмову олію шкідливим продуктом у харчуванні людини. Але, не зважаючи на це, вона широко застосовується в Україні при виробництві харчових продуктів, зокрема молочної продукції та кондитерських виробів в якості замінника .

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА