ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • МОДЕРНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ І БОРОТЬБИ ІЗ ПРОПАГАНДОЮ ТОТАЛІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Бабак Максим Андрійович
  Оприлюднена
  26 квітня, 2017
  26 липня, 2017
  90
  1

  Останніми роками Україна намагається створити ефективний механізм для подолання і протидії пережиткам минулого, особливо радянської окупації. Останні зміни до вітчизняного кримінально-правового механізму протидії та боротьби з тоталітарним минулим відбулися прийняттям Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015 № 317-VIII.
  Зазначений закон вніс зміни до ст. 436-1 КК України, де було встановлено кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
  Визначаючи суб'єктивні та об'єктивні ознаки, можливо виділити проблематику, яка є поширеною і в країнах Європи, а саме неточне віднесення такого роду злочину до розділу ХХ КК України (злочини проти миру та безпеки людства і міжнародного правопорядку). Доцільно зауважити, що зазначений злочин має ознаки злочинного діяння проти моральності суспільства, яке порушує моральні засади, правила або історичну та національну пам'ять українського народу (розділ ХІІ КК України). Існує також проблематика у практичній визначеності об'єктивної сторони, особливо предмету злочину, який в зазначеному складі злочину є обов'язковим для кримінально-правової кваліфікації (Наприклад, визначення предмету у спеціально зміненій символіки тоталітаризму (серп і молот або свастика в різні сторони тощо).
  Щодо покарань у вигляді обмеження та позбавлення волі і конфіскації майна взагалі, складно співвіднести з основними принципами кримінального права (пропорційності вчиненого діяння і покарання, справедливості покарання, ясності та чіткості покарання тощо) і судової практики. Так, рішенням ЄСПЛ у справі "Мурат Вурал проти Туреччини" від 21 листопада 2014 року чітко зазначено, що мирні та ненасильницькі форми вираження не повинні піддаватися загрозі у вигляді позбавлення волі. Покарання у вигляді конфіскації майна, як додаткового покарання за ст. 436-1 КК України неможливо встановлювати за такий злочин. Відповідно до ст. 59 КК України і усталеній практиці ВСУ, конфіскація майна встановлюється за тяжкі, особливо тяжкі злочини корисливі злочини (наприклад, умисне вбивство з корисливих мотивів), а також за злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки незалежно від ступеня тяжкості й може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. Тобто, санкція за злочин, передбаченого ст. 436-1 КК України неповністю відповідає положенням закону і судової практики. Крім цього, законодавець не врахував застосування альтернативи (штраф, громадські роботи, виправні роботи тощо) обмеженню чи позбавленню волі на певний строк.
  Зазначенні проблеми створюють існування латентності злочинності, передбаченого ст. 436-1 КК України.

  Тому просимо Комітети ВРУ врахувати зазначене та внести відповідні зміни до Закону та ст. 436-1 КК України.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Ліквідувати мораторій на продаж або купівлю земель сільськогосподарського призначення як штучно-обмежувального заходу конституційних прав і свобод громадян України

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Бабак Максим Андрійович
  Оприлюднена
  26 квітня, 2017
  26 липня, 2017
  90
  1

  Вже більш 26 років, як пройшло з часу прийняття першої постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу" від 18 грудня 1990 року. Так, у Преамбулі було закріплене головне завдання земельної реформи, а саме перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель. Крім того, в Земельному кодексі України також зазначається принципи, які деталізовані в земельній реформі. На жаль, реформування надалі гальмується правовими заходами на повне використання земельно-ресурсного потенціалу країни, а саме дією мораторію на купівлю або продаж земель сільськогосподарського призначення. Мораторій обмежує не тільки конституційні права та свободи громадян України, а також сприяє розвитку злочинності в аграрному секторі.
  Так, статистичні данні показують, що 71% території України (42,7 млн га) відносяться до земель сільськогосподарського призначення. Понад 10 млн га цих земель належать державі, що складає біля 25% від загальної кількості земель сільськогосподарського призначення в Україні. Україна має біля 23 млн приватних землевласників та землекористувачів (близько 90% з них є фізичними особами) й біля 4,9 млн користувачів державними землями. Лише 20 % держаної землі зареєстроване, тоді коли остання частина є незареєстрована, не регулюється сплата податків і цільове призначення. Тому створюються умови для існуванні злочинності у вигляді рейдерства, тяжких злочинів, корупції, чорного ринку землі, бандитизму тощо. Крім того, виникла дилемна ситуація, коли після 1999 року колишнім працівникам колгоспів було надано право на земельні паї, але в той же час фактично були позбавленні правом розпоряджатися земельними ділянками (переважно відчужувати).
  Європейський досвід показує, що ринок землі є невід'ємною частиною розвитку економіки країни. Так, в Естонії колишньої республіки СРСР взагалі зняті будь-які обмеження по купівлі та продажу аграрних активів. Болгарія також пішла шляхом переходу від державної до приватної власності сільськогосподарської землі, де більш ніж 98 % землі є властивістю громадян. До великого жалю, український досвід залишається жалюгідним із існуванням мораторію на купівлю та продаж землі сільськогосподарського значення (така позиція підтверджується у Звіті Світового Банку з оцінки управління земельними ресурсами 2013 р.) .
  Керуючись вищевикладеним та чинним законодавством, просимо народних обранців:
  1. негайно скасувати жалюгідний мораторій на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення;
  2. створити державний ринок землі та нормативно-правову базу ефективного регулювання відносин у сфері купівлі та продажу землі;
  3. запровадити контрольні органи для запобіганню монополізації ринку, рейдерству, боротьби з тіньовим ринком землі тощо.

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Прийняти нормативно-правову базу для діяльності Конституційного Суду України

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Бабак Максим Андрійович
  Оприлюднена
  26 квітня, 2017
  26 липня, 2017
  90
  1

  Україна є правовою державою, де визнається та діє принцип верховенства права. Отже, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним з найважливіших принципів, звичайно є принцип доступу до справедливого правосуддя. Виходячи з положень Конституції України, українська судова система поділяється на загальну і конституційну юрисдикцію. Серед засобів захисту прав і свобод людини і громадянина ключовою є роль конституційного судочинства, яке визначається єдиним органом Конституційним Судом України (далі — КСУ).
  Тільки невпинний шлях входження України до Європейського Союзу зумовили реформування багатьох сфер держави і суспільства, в тому числі й КСУ, як спеціального судового органу. Тому внаслідок прийняття Закону України “Про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя)” від 02 червня 2016 року №1401-VIII було реформованого і розширено конституційні положення, де тепер кожна особа має розширену можливість щодо захисту своїх прав і свобод. Так, відповідно до зазначеного вперше за роки незалежності України вводиться європейський механізм, який в свою чергу є природним для демократичних країн, а саме: інститут конституційної скарги.
  Виходячи з контексту статті 151-1 Конституції України конституційна скарга - це певний правовий засіб, який ініціюється фізичною або юридичною особою в Конституційному Суді України спеціальної процедури щодо захисту індивідуальних прав і свобод людини і громадянина в разі, якщо права були порушені застосованим законом або іншим нормативно-правовим актом, який явно суперечить Конституції України якщо всі інші правові національні засоби юридичного захисту вичерпано. Але, до сьогоднішнього дня спеціального законодавства не було прийнято.
  Варто зазначити, що відповідно до положень проекту Закону України “Про Конституційний Суд України” від 17 листопада 2016 року реєстраційний номер 5336-1 (визначений Президентом України як невідкладний), зазначається імплементація та деталізація конституційних положення у Закон, метою якого є врегулювання порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів КСУ, підстави і порядку звернення до нього, процедури розгляду ним справ і виконання його рішень.
  Проводячи аналіз проекту Закону, доцільно передбачити те, що особа може подавати конституційну скаргу не тільки, коли були використанні всі правові засоби захисту (касаційна інстанція), а й в разі коли закон або інший нормативно-правовий акт створює невизначеність або колізію у законодавстві, тобто створює умови за які особа не може реалізувати повністю право на правовий захист тощо.
  Крім того, судовий збір за подання конституційної скарги також є недоцільним, адже створює певні фінансово-економічні перешкоди для осіб.
  Виходячи з вищевикладеного, ми просимо народних депутатів України:

  1. Врахувати зазначенні пропозиції та прийняти нормативно-правову базу для ефективної діяльності КСУ.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Виготовляти гривню з екологічного пластику замість паперу

  Підписів 1

  Днів залишилось 88

  Ягупов Ростислав
  Оприлюднена
  24 квітня, 2017
  24 липня, 2017
  88
  1

  Виготовляти національну валюту не з паперу, а з екопластику, як це роблять в Австралії, Канаді та деяких інших країнах. Це збереже дерева від вирубки, до того ж такі купюри більш довговічні.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • про впровадження туристичного збору для осіб з громадянством України, що перетинають адміністративний кордон з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим з метою туризму і відпочинку.

  Підписів 1

  Днів залишилось 88

  Тарасенко Дмитро Анатолійович
  Оприлюднена
  24 квітня, 2017
  24 липня, 2017
  88
  1

  про впровадження туристичного збору в розмірі одного прожиткового рівня або мінімальної заробітної плати для осіб з громадянством України, що перетинають адміністративний кордон з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим з метою туризму і відпочинку. Якщо Державним службам України стане відомо, що особа знаходилася в АР Крим, а при цьому адмін кордон не перетинала, ввести накладення штрафних санкцій у десятикратному розмірі туристичного збору. Отриманні кошти направити на розвиток туристичної інфраструктури України або на допомогу Української армії, що цілком логічно - допомагаючі окупанту нехай допоможуть і українським бійцям. Плату з осіб що постійно проживають в Криму і не втратили громадянства або мають близьких родичів не утримувати (за умови надання доказів).

  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Про термінове прийняття проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні 5709-1 від 09.02.2017

  Підписів 6

  Днів залишилось 88

  Ілющенко Анна Анатоліївна
  Оприлюднена
  24 квітня, 2017
  24 липня, 2017
  88
  6

  Відповідно до статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» визначено, що допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Зазначена норма не враховує інфляційні процеси, а також купівельну спроможність сімей з дітьми.
  Законопроектом про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні 5709-1 від 09.02.2017, передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується та виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виплати допомоги при народженні дитини та виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі, що дорівнює 5 мінімальним заробітним платам. Упродовж наступних 36 місяців допомога виплачується щомісячно у розмірі 1 мінімальної заробітної плати. Тобто, назначений законопроект враховує інфляційні процеси, а також купівельну спроможність сімей з дітьми. Прийняття законопроекту стимулюватиме народжуваність та поліпшить демографічну ситуацію в Україні. Законопроект одержаний Верховною Радою 09.02.2017, але на сьогоднійшній день не розглянутий.
  Тому ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ПРИЙНЯТИ законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні 5709-1 від 09.02.2017

  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про скасування вимоги закону №6172 про обов'зкове е-декларування статків для громадських організацій, що ведуть антикорупційну діяльність

  Підписів 125

  Днів залишилось 84

  Лях Виктор Вячеславович
  Оприлюднена
  20 квітня, 2017
  20 липня, 2017
  84
  125

  23 березня 2017 року Верховна Рада України затвердила зміни до е-декларування, ухваливши законопроект №6172 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», в тому числі – поправки з голосу від депутата фракції «Народний фронт» Тетяни Чорновол щодо розширення категорії громадян, які повинні подавати свої дані до Єдиного Державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Заповнювати електронні декларації зобов’язали зокрема і представників антикорупційних громадських організацій.

  Перш за все, підкреслимо значні порушення Регламенту Верховної Ради України, оскільки внесення істотних поправок до другого читання заборонено. Вищезгадані зміни порушують закони України та фундаментальні принципи, що закладені в Конституції України.

  Вищезгаданий Закон також порушує принцип правової визначеності, оскільки не несе пояснення нових термінів (питання по боротьбі з корупцією, регулярно протягом усього року, і т.д.), які вводяться в законодавство, при цьому розповсюджуючи не тільки додаткові зобов’язання на громадян України, але й певні види юридичної відповідальності.

  Нові категорії осіб повинні щорічно подавати свої електронні декларації до 1 квітня. Усі обов'язкові процедури стосовно подачі електронних декларацій та юридична відповідальність за недостовірну інформацію в них тепер розповсюджуються не лише на представників органів публічної влади, але й на представників громадянського суспільства.

  Як наслідок, дискримінаційних закон, що був прийнятий наприкінці березня, має бути скасовано, як недемократичний та неконституційний.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ   
 • Право відкликати депутатів виборцями у разі порушення або невиконання передвиборчих зобов'язань

  Підписів 9

  Днів залишилось 82

  Білан Галина Віталіївна
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  9

  Якщо депутат порушив свої передвиборчі зобов'язання, йшов на вибори з одними обіцянками, а коли був обраний, став проводити зовсім іншу політику, або взагалі нічого не робив задля підтримки інтересів своїх виборців, він має зняти з себе депутатські повноваження. Виборці повинні мати право відкликати своїх обранців, якщо ті не задовольняють виборців своєю роботою.
  Скільки за роки існування незалежної України народні обранці перефарбовувались, переходили з однієї партії в іншу, ганебно ставали "тушками", ніяким чином не реалізовуючи і не захищаючи інтереси своїх виборців! Партії і блоки виключають зі своїх рядів своїх зрадників, але ті продовжують сидіти у парламенті, одержують депутатські зарплати, працюють тільки на свою користь, а не на користь громадян України. Такі перевертні мають бути виключені з депутатських лав, або відкликані виборцями.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Введення суттєвих штрафів за викидання сміття у навколишнє середовище та за недотримання чистоти у громадських місцях

  Підписів 12

  Днів залишилось 82

  Білан Галина Віталіївна
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  12

  А чи не пора ввести дуже суттєві штрафи за викидання сміття у невстановлених для цього місцях - швидко і бюджет наповниться і навколишнє середовище стане набагато чистіше! Реальні високі штрафи швидко дисциплінують народ, що не хоче за собою прибирати, уподобляючись некультурним істотам, м'яко кажучи! У нас, на відміну від продвинутих цивілізованих країн, зверхнє відношення до людей, що прибирають сміття - це тюремна совкова психологія. Сміття - це насправді величезні гроші, але не кожен це здатен зрозуміти. Сміття органічного походження здатне приносити дорогоцінну енергію, згораючи, перегниваючи. Будівельне сміття можна переробляти, або задіяти, здешевивши будівництво, листя може удобрювати грунт, тощо. Лише змінивши ментальність наших людей, можна чогось досягти. А це можуть зробити тільки серйозні штрафи, як на Заході. Це золоте дно для нашої влади. Просто треба прийняти цей закон і вимагати його дотримання. Так, буде важко, але це того-таки варте! Як обурюють стаканчики з-під кави, недопалки на кожному кроці, фекалії квартирних собак на клумбах і газонах, де гуляють маленькі діти! Це справжня відсутність елементарної культури. Сміття кидається прямо під ноги прибиральникам, принижуючи їхню людську гідність. Жіночки і чоловіки, не покладаючи рук, працюють за копійки, а ще й відчуваючи таке зневажливе ставлення до своєї важкої без перебільшення праці, адже не встигнуть вони навести лад, через секунду якась паскуда кидає своє сміття на щойно вичищене місце. У нас штрафують чомусь тільки власників прибудинкових територій, де було розкидано сміття, а не тих, хто те сміття кидає. Кожен день люди вигрібають купи сміття навколо своїх будинків, чому ж закон не карає тих, хто вчиняє цей віндалізм?! Тільки великі, вигідні державі штрафи зупинять цю несправедливість. Свідомих людей багато, але недостатньо, щоб тримати чистоту на роскішній українській землі !

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Про винесення на розгляд РНБО України пропозиції щодо застосування санкцій до російської колекторської компанії ТОВ "Кредитні ініціативи"

  Підписів 4

  Днів залишилось 82

  Ремовський Станіслав Валерійович
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  4

  ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) є однією з найбільших факторингових компаній в Україні, перед якою мають борги українські громадяни та підприємства за кредитами, в тому числі - в іноземній валюті. При цьому, реальними вигодонабувачами даної компанії є резиденти Російської Федерації.
  Закон України № 1304-VII не перешкоджає кредиторам звертати стягнення на заробітну плату, пенсії та інші доходи громадян, а також на будь-яке рухоме та нерухоме майно (окрім житла, яке є предметом іпотеки за зобов'язаннями в іноземній валюті).
  Як наслідок, підконтрольна російським вигодонабувачам колекторська компанія звертає стягнення на заробітну плату та пенсії українських громадян, їхнє рухоме та нерухоме майно, відбирає засоби виробництва українських підприємців, а подекуди, в обхід існуючого мораторію, звертає стягнення на житло з подальшим виселенням українських сімей.
  Крім того, діяльність цієї компанії супроводжується різноманітними формами залякування, погрозами та психологічним тиском, факти з приводу чого широко висвітлені у засобах масової інформації.
  Абсолютна більшість українського суспільства вважає недопустимою ситуацію, коли прості громадяни та підприємці, опинившись жертвами поглибленої фінансової кризи, викликаної агресією Російської Федерації проти України, змушені розраховуватись за наслідки такої агресії з підконтрольними компаніями цього ж агресора, останніми грішми, майном, а подекуди – останнім житлом.
  Примусове стягнення майна та коштів з громадян України на користь компанії, підконтрольній російським вигодонабувачам та державі-агресору є не лише таким, що загрожує національним інтересам та національній безпеці, а й таким, що суперечить моральним засадам суспільства.
  ТОВ «Кредитні ініціативи» не є банком, вклади (депозити) фізичних та юридичних осіб не розміщує, а також не надає будь-яких інших банківських послуг. У зв’язку з цим, запропоновані у цьому зверненні санкції по відношенню до ТОВ «Кредитні ініціативи», не матимуть жодних побічних несприятливих наслідків соціального чи економічного характеру.
  Правові підстави для застосування запропонованих санкцій: п.1 ч.1 ст.3, п.5 ч.1 ст.4, п.25 ч.1 ст.4, ч.1 ст.5 Закону України "Про санкції"
  Враховуючи наведене, є необхідним:

  Винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозицію щодо застосування санкцій по відношенню до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), а саме: зупинити виконання громадянами України та юридичними особами - резидентами України усіх економічних та фінансових зобов’язань перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»; заборонити примусове стягнення коштів та майна з громадян України та з юридичних осіб-резидентів України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про якнайшвидше прийняття в цілому проекту Закону №2018

  Підписів 2

  Днів залишилось 82

  Запорожченко Олександр
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  2

  Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України» (Garnaga v. Ukraine), рішення від 16 травня 2013 року, заява № 20390/07), встановлено порушення українським законодавством права людини на власне повне ім'я. А саме практично виключається можливість зміни людиною на власний розсуд імені по-батькові. Тому Європейський суд з прав людини постановив усунути діючу прогалину у законодавстві, пройшло майже 4 роки, Україна досі не виконала цього рішення, не дивлячись на те, що рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими до виконання згідно з діючим українським законодавством. Невиконання рішень Європейського суду з прав людини може призвести до міжнародно-політичної відповідальності держави, про це детально зазначено у пояснювалній записці до проекту Закону №2018.

  Через цю заборону порушуються права людей, які хотіли б мати ім'я по-батькові від імені людини, яка стала їм батьком, переконаний, це є несправедливо, прошу підтримати дану петицію.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Редагування щодо Закону України «Про громадянство України»

  Підписів 1

  Днів залишилось 82

  Йованович Крістіан
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  1

  Звертаюсь до народних депутатів України з проханням внесенням змін до Закону України «Про громадянство України» і підтриманням наступних трьох пунктів петиції:

  1. Редагувати пункт ч.1. ст.19 Закону України «Про громадянство України», зокрема, внести зміни щодо обставини припинення громадянства України у випадку добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, а саме анулювання даної підстави як такої, що несе за собою втрати громадянства України.

  2. Залишити актуальним ч.1. ст. 2 Закону України «Про громадянство України»: "...якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України...", водночас застосовувати при біпатризмі принцип визначення ефективного громадянства, зокрема, врегулювати питання множинного громадянства за допомогою окремих міжнародних договорів. Дані договори, спрямовані на взаємне визнання права громадян на подвійне громадянство та врегулювання питань, що при цьому виникають, укладаються між зацікавленими державами. З однієї сторони суб'єктом договору виступала б Україна, з іншої— Румунія, Угорщина, Словацька Республіка, Республіка Польща та Держава Ізраїль, як ряд держав, що, по-перше, на внутрішньому законодавчому рівні підтримують правові аспекти біпатризму, а, по-друге, володіють найбільш чисельними групами громадян України, які у міжнародному правовому статусі числяться як біпатриди і володіють, відповідно, громадняствами двох вищезгаданих країн.

  3. Скасувати принцип єдиного громадянства згідно ч.1. ст. 2 Закону України «Про громадянство України», а ч.4. даної статті: ''визнання права громадянина України на зміну громадянства'' замінити на ''визнання права громадянина України на множинне громадянство'', таким чином скасовуючи паралельно і необхідність подання декларації про відмову від іноземного громадянства для іноземців. Проблеми, що, теоретично, виникли б внаслідок даної зміни до Закону України «Про громадянство України», зокрема, і щодо правового статусу біпатридів та визначення їх особистого статуту як фізичної особи (lex patriae), розв'язувались б за допомогою прийняття і дії відповідних двосторонніх міжнародних договорів між Україною та державами, зазначеними вище в пункті 2 даної петиції.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Поставити главою НБУ Соскіна Олега Ігоровича, патріота та професіонала, хто зможе повернути реальну вартість гривні

  Підписів 2

  Днів залишилось 82

  Яровий В'ячеслав Володимирович
  Оприлюднена
  18 квітня, 2017
  18 липня, 2017
  82
  2

  У вас є свій кандидат у главу Нацбанка? Ні? А в мене є, і я розкажу чому. Це Соскін Олег Ігорович! Почитати про нього можна в вікіпедії, або подивитись багато роликів у ютубі з багатьох програм, передач, де він приймав участь, та оцінити його як людину та як фахівця. Але я скажу чому особисто готовий всіма руками голосувати за нього:
  1. Це досвідчена людина, котрий допомагав розвалювати Радянський Союз.
  2. Він колодязь інформації, справжній патріот, з раціональним мисленням.
  3. Знавець історії та права, всіх темників давньої та не дуже історії.
  4. Справжній фахівець, теоретик та практик, має наукові трактати стосовно відносин в суспільстві, побудови розвинутої сучасної економіки.
  5. Не признає Росію, як державу та націю, і цілком справедливо, з залізобетонними доводами.
  6. В нього є бачення і план, як повернути вкрадену реальну вартість нашої національної валюти, наш потенціал як держави!

  Це тільки малий перелік його позитивних якостей! Досить обирати політичні постаті, котрі доруйнували вже вщент нашу економіку, дайте працювати нарешті патріотичному професіоналу! Слава Україні!

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • Про встановлення газових лічильників в кожну квартиру окремо, а не загальний на багатоповерховий, багатоквартирний житловий будинок.

  Підписів 3

  Днів залишилось 77

  Кумпан Ігор
  Оприлюднена
  13 квітня, 2017
  13 липня, 2017
  77
  3

  Провести зміни в законодавстві про заборону встановлення загального газового лічильника на багатоповерховий житловий будинок. Так як, мешканці кожної квартири споживають різну кількість газу. Чому людина, яка живе одна , наприклад в двокімнатній квартирі, повина платити за повноцінну сімью яка живе теж в такійже квартирі.

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Пропоную змінити законодавчо визначення мінімальної зарплати з "мінімальної зарплати в місяць" на "мінімальну зарплату за годину роботи" і встановити її хоча б на рівні 3 долларів США за годину.

  Підписів 3

  Днів залишилось 77

  Шефелюк Олександр Михайлович
  Оприлюднена
  13 квітня, 2017
  13 липня, 2017
  77
  3

  Необхідно законодавчо визначити мінімальну оплату за ГОДИНУ роботи(3-4-5 баксів в годину), а не 3200 гривень за місяць, тоді наші феодали будуть замислюватись чим зайняти робітника, щоб і собі заробити і закон виконати. А то мотивації ні в робітників ні в роботодавців немає. Вони платять за трудодень -- 150-200 грн, і їх це влаштовує, бо це не спонукає їх шукати нові замовлення та робітники працюють як за "трудодень."

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Разрешить управление скутерами, водителям, имеющим более высокую категорию(A,B,C ....). А так же отменить все изменения в "Закон Украины о дорожном движении" , касательно скутеров, пока он не будет доработан, в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении.

  Підписів 4

  Днів залишилось 77

  Стативка Юрий
  Оприлюднена
  13 квітня, 2017
  13 липня, 2017
  77
  4

  Когда власть вводила изменения в *закон Украины о дорожном движении*, то по видимому преследовалась единственная цель - это набить карманы чиновников, ну и может быть, закрыть дыры в бюджете. И отнюдь никак эта власть не заботилась об уменьшении аварийных ситуаций на дороге, связанных с мототранспортом.
  Даже в России, при её коррупционном правительстве, до такого не додумались, чтобы обдирать таим вот образом, владельцев мототранспорта. Они поступили гораздо более гуманно, разрешив управлять скутерами лицам, уже имеющим права с любой, более высшей категорией(A,B,C….). И при этом, внося изменения в свои законы о дорожном движении, российское правительство не пошло на нарушение Европеских законов, а конкретно - Венской конвенции о дорожном движении. И соблюдая все нормы Венской конвенции, внесла коррективы в свои законы, касающиеся нововведений, связанных с вождением скутеров и мопедов, с обьёмом двигателя не превышающим 50 см3.
  Наши же коррупционные чины, попирая все юридические, Конституционные, и международные нормы (уже не говоря о украинском народе), сочинили такие изменения, что иначе как бредом идиотов, это не назовёшь.


  Поскольку здесь нет возможности выложить все аргументы о нарушениях Венской конвенции о дорожном движении, Конституции Украины, и массы противоречий между ПДД и Законом Украины о дорожном движении, то выкладываю ссылку на ресурс, где можно ознакомиться более подробно со всем перечнем нарушений со стороны украинского законодательства - http://promoto.com.ua/mopedy/245-nuzhno-li-registrirovat-moped.html

  Разберитесь с этим идиотизмом, и остановите преступную деятельность этих законов! И перестаньте грабить, итак ограбленный до нитки, народ Украины!!!

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Про захист та розвиток перформативного мистецтва в Україні

  Підписів 1

  Днів залишилось 77

  Чиянова Марина Вікторівна
  Оприлюднена
  13 квітня, 2017
  13 липня, 2017
  77
  1

  Як відомо, мистецтво безмежне, складне, потребує розвитку, вдосконалення та подальшого фінансування.
  Згідно даних Держкомстату за 2015-2016 рр., офіційні видатки з держбюджету на розвиток культури становлять не більш ніж 2%. Наскільки це актуально в особливий період нашої бурхливої історії, вирішувати всьому уряду і всьому народові, але факт залишається фактом: серед діячів культури віком до 35 є активісти, які роблять конкретний внесок у створення її нового постмодерного обличчя, займаються адаптацією наших традиційних видів народної творчості до європейського та світового урбаністичного контексту, попри нерівність, утиски та небезпеку в своїх творах ставлять вічні питання в новому ракурсі, бережуть ідею мультикомпонентності, полікультурності, української естетичної експансії, неупередженості, проактивності, смислової насиченості та людяності.
  Можна назвати проект актуалізації перформативного мистецтва однією з перших меритократичних (заснованих на особистих досягненнях) ініціатив, що надходять від молоді, але фактично мають вже більш ніж 50-річну історію. Крім базового права займатися мистецтвом, молодь наразі виборює і можливість реформувати його.
  За наявності такого мізерного фінансування стає дедалі складніше відрізняти проведення перформативної акції від ярмарку або мітингу, аналізувати зміст акції, тобто зв'язок між її ідеєю та зовнішньою реалізацією послання, не кажучи вже про реакцію пересічних громадян.
  З іношого боку, розвиток мистецтва перформансу — це виведення мистецтва в цілому на новий рівень, можливість вийти за межі телевізійного тиску на населення, який певною мірою виступає чинником внутрішньої ворожнечі та побутових конфліктів.
  Відкритися новому сучасному мистецтву — означає не тільки споглядати намальовані кимось мурали, а й вступати в діалог з авторами динамічних соціально змістовних акцій (танцювальний, лінгвістичний, онлайн-перформанс, інсталяція).
  Допоки ці акції не зачіпають гідність усіх глядачів та учасників, вони мають бути популярними та вільними (незалежними від території).

  Від цього виграють:

  молодь
  Міністерство культури України
  Міністерство економіки України
  Міністерство соціальної політики України
  Міністерство освіти і науки України
  Міністерство закордонних справ України
  сучасні ЗМІ світу
  НАН України.

  Для створення якісного перформансу потрібні певні ресурси, талант та сміливість. Відтак, якщо витвори цього неоднозначного синтетичного мистецтва несуть конструктивний зміст, їх потрібно визнати реальним чинним культурного прогресу і відповідно фінансувати через державні та неурядові установи.
  Щоб довести актуальність цієї теми, автор (Марина Чиянова) провела більш ніж 500 соцопитувань за умов непередбачуваності та за наявності ризику для життя. Певною мірою всі респонденти стали співавторами та учасниками соціального моделювання.

  Зробити відповідальними за виконання:
  НАН України
  Міністерство культури України
  інколи дипломатичний корпус
  народ України
  ВНЗ Украї

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Реформирование транспортной отрасли! Создать законодательство!

  Підписів 5

  Днів залишилось 76

  Тоненьков Дмитрий Валерьевич
  Оприлюднена
  12 квітня, 2017
  12 липня, 2017
  76
  5

  Для улучшения безопасности и комфорта граждан, обновления парка требуем:
  1)Выпустить проездные пополняемые карточки предоплаты с штрих кодом или QR (как бонусная карточка в магазине)
  2)В транспорте установить лазерный, оптический (камера), магнитный считыватель (как на кассах в магазине)
  3)Связать карточку с номером телефона, и просто с экрана телефона штрих код считывать можно (для уменьшения возможности грабежа, потери и подведения статистики расходов)
  4)Статистику можно отправлять как в он-лай режиме во время движения, так и в конце смены, так как гарантированная предоплата карточки покроет возможность превышения пользования услугой проезда.
  5)Согласно статистики оплаты, предоплаты и навигации строить и оптимизировать маршруты.
  6)Предоплату пустить на развитие экологичного городского транспорта!

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Боротьба з браконьєрством, жорстоким поводженням з тваринами, вирубкою лісів і забрудненням довкілля

  Підписів 14

  Днів залишилось 74

  Ягупов Ростислав
  Оприлюднена
  10 квітня, 2017
  10 липня, 2017
  74
  14

  Необхідно збільшити розміри штрафів до таких сум, щоб у зловмисників навіть бажання не виникало шкодити природі, а в деяких випадках притягувати до кримінальної відповідальності, і терміни позбавлення волі слід значно підвищити.
  Для боротьби зі злочинністю проти природи треба створити спеціальні силові служби, на кшталт поліції з охорони природи у США.
  Ми всі є невід'ємною частиною нашої екосистеми. Якщо ми її вб'ємо, то вб'ємо й самих себе. Тож давайте всі разом берегти природу!

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Заборонити виробництво та продаж: продуктів харчування, косметики, засобів особистої гігієни, побутової хімії, різноманітних добрив та інших продуктів, шо містять речовини, які є шкідливими для здоров’я людей, тварин і довкілля

  Підписів 6

  Днів залишилось 74

  Ягупов Ростислав
  Оприлюднена
  10 квітня, 2017
  10 липня, 2017
  74
  6

  ЗАБОРОНИТИ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ!
  В усіх цивілізованих країнах вже давно користується попитом органічна й натуральна продукція, а та "отрута", що у них заборонена, спокійно продається у нас. Споживання такої продукції може викликати тяжкі захворювання у людей і тварин, а також призвести до серйозних екологічних наслідків. Дуже прикро, що люди ведуться на недобросовісну рекламу, а не купують дійсно хороші та безпечні товари.
  Шановна владо, давайте вже нарешті дбати про здоров'я людей і природи!

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я