ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Висловлюю категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020

  Підписів 59

  Днів залишилось 89

  Самойленко Анатолий
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  59

  Висловлюю категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020, вважаю його дискримінаційним та антиконституційним у частині заборони прийому та відвідування закладів освіти дітьми без одного або декількох щеплень. У сучасній правовій державі законодавча і виконавча влада має ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ доступ до навчання, а не шукати шляхи для його обмеження. В Україні зареєстровано 195 інфекційних хвороб, 10 з яких представлені у календарі щеплень. Жодної епідемії з будь-якої з цих 10 хвороб в Україні не було зареєстровано протягом 2000-2020 років (2000р - рік введення ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб"). Протягом 20 років діти з відсутністю одного або кількох щеплень відвідували освітні заклади, здійснюючи своє конституційне право, і це не викликало жодних епідемій, незважаючи на те, що вакцинальне охоплення з окремих щеплень сягало 30% і менше в окремі періоди. Даним законопроєктом пропонується ЗАБОРОНИТИ нещепленим дітям (тобто, дітям без одного або декількох щеплень за кадендарем) відвідування закладів освіти, а також прописана можливість видачі довідки для вступу до закладу освіти лише у разі проведення щеплень. Таким чином, нещеплена дитина де-юре позбавлена можливості отримати освіту у БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ, включно сімейній або дистанційній. Законопроєктом пропонується збільшити обсяг обов'язкових щеплень, тоді як жодних спалахів хвороб, від яких ці щеплення мають захищати, в Україні у вказаний період не відбувалось, деякі хвороби (наприклад, ХІБ) взагалі майже не реєструвались. Відсутні жодні підстави введення до календаря щеплення від пневмококкової інфекції, адже відсутня статистика з хвороб, викликаних саме цим збудником. При цьому, Україна є чи не єдиною європейською країною, в якій де-факто відсутня система фіксування поствакцинальних ускладнень та летальних випадків, а також будь-які варіанти компенсації шкоди постраждалим чи їх представникам. Законопроєкт написано поспіхом, без урахування Конституції, чинного українського законодавства та принципів правового суспільства. Вимагаю НЕ надавати цей законопроект на голосування або, у разі його надання, НЕ підтримувати йоого, голосувати ПРОТИ нього як відверто злочинного.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Відмінити відділення закритого типу у лікувальних медичних закладах і примусове лікування

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Черевко Оксана
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  1

  Відмінити відділення закритого типу у лікувальних медичних закладах. Бо у таких відділеннях хворих часто позбавляють можливості користуватись декотрими їхніми особистими речами, включаючи мобільний телефон, а також вони позбавляються можливості вільно пересуватись (за межі відділення), що унеможливлює їх мати змогу захисту своїх прав у випадку здійснення правопорушень медпрацівниками даного закладу, і наявність таких відділень є порушенням прав людини.
  Також відмінити примусове лікування, бо це є порушенням прав людини і ознакою нерівності прав громадян. Будь-хто з громадян повинен мати право на якісне лікування, вільний вибір лікаря, медичного закладу, методики лікування, але не повинен бути примушений до лікування.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур)

  Підписів 23

  Днів залишилось 89

  Самойленко Анатолий
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  23

  Про внесення змін до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо покращення захисту в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, та запобігання дискримінації)

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  I. Викласти статтю 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) у такій редакції:

  Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

  Прийом дітей до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться за наявності довідки закладу охорони здоров'я, який здійснює медичне обслуговування дитини. Довідка оформляється лікарем на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, з медичним висновком, що дитина за станом здоров’я може відвідувати відповідний заклад. Перелік хвороб та інфекційних захворювань, за наявності яких дитина за станом здоров'я не може відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
  Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
  Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.
  Керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані на вимогу законних представників дитини надавати інформацію про епідемічну ситуацію в закладі.
  Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
  вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу чи бактеріоносія – вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок законних представників дитини та заклад охорони здоров'я;
  систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей;
  негайно інформувати органи охорони здоров'я про події, які становлять загрозу здоров'ю учасників освітнього процесу, процесу оздоровлення та відпочинку і благополучній епідемічній ситуації в закладі;
  виконувати санітарно-протиепідемічні правила і норми, встановлені органами охорони здоров’я

  Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
  Протягом тривалого часу в Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» існує законодавча колізія, коли норми статті 12, які встановлюють добровільний порядок проведення профілактичних щеплень, зокрема батькам надається право вибору вакцинувати своїх дітей чи ні, конфліктують з нормами статті 15, що містить заборону приймати дітей, які не отримали профілактичних щеплень, до дитячих закладів.
  Цією неузгодженістю статей Закону постійно користуються посадовці та медпрацівники на місцях для створення тиску на батьків, які мотивовано відмовляються від проведення всіх чи деяких профілактичних щеплень своїм дітям. Це відбувається шляхом дискримінації дітей за станом здоров’я (відсутністю щеплень) та позбавлення їх можливості отримання освіти, що суперечить статтям 2, 6, 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
  Норма статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, порушує також гарантоване кожному громадянину України конституційне право на освіту.
  Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
  Стаття 53 Конституції України гарантує, що кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
  Статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що кожна дитина має право на освіту.


  Цілі та завдання прийняття законопроекту
  Проект Закону України “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур)” розроблено з метою усунення законодавчих суперечностей щодо добровільного порядку вакцинації дітей та приведення даної статті у відповідність до міжнародних норм та норм чинного законодавства України.

  Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
  Даним проектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якими оновлюється термінологія відповідно до чинного законодавства та скасовується заборона прийому до дитячих закладів дітей, які не отримали профілактичних щеплень або отримали їх з порушенням рекомендованого Календарем графіку.

  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
  Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та ін.
  Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

  Фінансово-економічне обгрунтування
  Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме більш раціональному використанню державних коштів на фінансування вакцинопрофілактики населення.

  Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
  Прийняття Закону України “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур) усуне суперечності між статтею 12 та статтею 15 Закону України та скасовує існуючу дискримінацію дітей за станом здоров’я (а саме - на підставі наявності/відсутності профілактичних щеплень), щодо прийому у заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
  Виключення суперечностей у законодавстві зніме тиск на батьків, що обґрунтовано відмовляються від усіх або деяких профілактичних щеплень своїм дітям, який чиниться посадовцями шляхом відсторонення нещеплених дітей від навчання. Це сприятиме викоріненню в Україні корупційної практики торгівлі фіктивними довідками про отримані профілактичні щеплення, якою, за даними МОЗ, займаються деякі медпрацівники.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Прибрати з України Євробляхи

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Шевченко Юрій Анатолійович
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  1

  Протягом останніх років в Україні з’явилася критична маса автомобілів на єврономерах, що почало ставити під сумнів актуальність державної реєстрації автомобілів.На сьогодняшній день не має жодних підстав власникам євроблях безперешкодно пересуватись дорогами країни.Необхідність вирішувати цю проблему з`явилась вже давно.Страждає від цього й економіка країни, яка недоотримує кошти з податків за ввезення закордонних авто у бюджет. Дивує також бездіяльність національної поліції з цього питання.Усі неодноразово надані "перехідні періоди" у продовж яких можна було їздити без штрафів закінчились уже давно.
  Користуючись правом громадянина України, вимагаю:
  негайно врегулювання проблему автомобілів з європейської реєстрацією, які тривалий час перебувають в Україні.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Клопотання що до зменшення шрафів змін у Законі України по ліцензії на право зберігання пального для власного споживання в сільськогосподарських підприємствах

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Піотрович Віталій Миколайович
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  1

  Що до зменшення шрафів змін у Законі України по ліцензії на право зберігання пального для власного споживання в сільськогосподарських підприємствах

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Знизити бар'єр для спеціалізованих петицій до 3000 підписів.

  Підписів 2

  Днів залишилось 89

  Рудницький Павло
  Оприлюднена
  28 вересня, 2020
  28 грудня, 2020
  89
  2

  На даний момент прохідний бар'єр для розгляду петиції становить 25 тисяч підписів. Це серйозна перешкода для народовладдя України. Вимагаємо знизити бар'єр до 3 тисяч підписів як в Польщі, де майже однакова кількість населення.
  25 тисяч - це перешкода, об яку розбилися чимало ініціатив. Народ роздріблений, у нас багато професій, поглядів, віросповідань, але в одному ми єдині - ми народ України, і ми є влада!
  Зниження бар'єру має стосуватись тих петицій що оприлюднені на даний момент, йде збір підписів, та тих що будуть публікуватись надалі.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Забезпечення населення держави невідкладною та екстреною догоспітальною допомогою.Служба екстреної (швидкої) медичної допомоги України

  Підписів 1

  Днів залишилось 86

  Чорноморець Дмитро Володимирович
  Оприлюднена
  25 вересня, 2020
  25 грудня, 2020
  86
  1

  Забезпечити всі пункти служби екстреної (швидкої) медичної допомоги України у всіх населених пунктах , повноприводними автомобілями, для забезпечення населення держави невідкладною та екстреною догоспітальною допомогою при різних ситуаціях, які можуть загрожувати здоров'ю або життю людини в зимовий період,також де є ускладнене дорожнє покриття.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Закон про припинення повноважень та позбавлення статусу будь якої Виборної особи в Україні від Депутата до Президента України.

  Підписів 1

  Днів залишилось 86

  Урбанський олександр
  Оприлюднена
  25 вересня, 2020
  25 грудня, 2020
  86
  1

  Будь яка Виборна особа в Україні від Депутатів та голів місцевих рад, обласних, Верховної ради України, Президента України та Всіх Виборних посад державних службовців мають бути достроково припинити повноваження у разі відсутності звіту за Політичні зобов'язання на протязі 30,90,120 днів від дати виборів та порушення виборчих обіцянок пред громадою яка його обрала. Приводом для припинення е судовий позов проти нього від одного або групи виборців за невиконання виборчих обіцянок..

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Закон України про вибори Всіх голів місцевих, районних ,обласних Судів. Прокуратури. Поліції.Культури. Охорони здоров'я та інших відомств.

  Підписів 1

  Днів залишилось 86

  Урбанський олександр
  Оприлюднена
  25 вересня, 2020
  25 грудня, 2020
  86
  1

  Для запобігання Корупції прийняти закон про Місцеві,районні,обласні вибори Громадою Керівників наступних органів Влади: Голову місцевої та обласної Поліції, Судью, Прокурора, голову Укравління Культури, Голову управління Здоров'я та інших державних органів, для забезпечення повного звіту перед громадою та запобігання Корупції. Випробувальний термін для всіх Виборних Державних посадовців має бути 30,90,120 днів , на протязі якіх виборна особа подає звіт перед громадою через засоби массової інформації. Після проходження випробувального терміну громада шляхом вільного голосування налає право , погодження для подальшого виконання посадовцем своїх обов'язків. У разі невиконання наданих політичних зобов'язань кандидат позбавляеться посади.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Повернення пенсійних накопичень родині застрахованої особи

  Підписів 2

  Днів залишилось 86

  Чорноморець Дмитро Володимирович
  Оприлюднена
  25 вересня, 2020
  25 грудня, 2020
  86
  2

  У випадку смерті пенсіонера до 85 (вісімдесят п'ять) років, повертати накопиченні кошти застрахованої особи в пенсійному фонді України, ближнім родичам померлого пенсионера

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Водні ресурси

  Підписів 2

  Днів залишилось 86

  Бабкін Борис Михайлович
  Оприлюднена
  25 вересня, 2020
  25 грудня, 2020
  86
  2

  Заборонити на законодавчому рівні спускати стави які орендуються для вирощування риби. Принцип орендаря: - після мене, хоть потоп. Враховуючи, що останнім часом мало опадів, стави після спуску води не встигають відновлюватися, а та вода, яка з'являєть природним чином, практично випарюється за літо. Особливо це стосується ставів, які знаходяться в межах населених пунктів тому, що практично зникла вода в колодязях особистих господарств. Враховуючи, що вже виникає проблема в Україні з питною водою, переконливо прошу звернути увагу на це питання та внести зміни в Водний Кодекс України.
  З повагою.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • П'ятниця - короткий день не тільки для депутатів, а й для учнів також.

  Підписів 1

  Днів залишилось 83

  Резніченко Раїса Іллівна
  Оприлюднена
  22 вересня, 2020
  22 грудня, 2020
  83
  1

  З метою зменшення навантаження та збереження здоров'я старшокласників загальноосвітніх шкіл прошу ухвалити закон, згідно якого тривалість уроків у кожну п'ятницю скоротити з 45 до 30 хв.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Скасування змін у законодавстві про допомогу одиноким матерям. Внесення змін до закону про допомогу одиноким матерям зі статусом багатодітної сім'ї . Створити окремий вид допомогу благодійної сім'ї де мати є одинокою, для забезпечення і підтримки таких сімей.

  Підписів 1

  Днів залишилось 83

  Слободенюк Ольга Юриивна
  Оприлюднена
  22 вересня, 2020
  22 грудня, 2020
  83
  1

  Шановний пане президент Володимир Зеленський, просимо вас та верховну раду України розглянути питання щодо скасування змін у законодавстві про допомогу одиноким матерям.
  Внесення змін до закону про допомогу одиноким матерям зі статусом багатодітної сім'ї .

  Створити окремий вид допомогу благодійної сім'ї де мати є одинокою, для забезпечення і підтримки таких сімей.
  Надати благодійної сім'ї де мати є одинокою, підтримки у житловому забезпеченні, допомогу та захист такій сім'ї.

  Необхідно враховувати що є сім'ї де мати виховує сама дітей , немає можливості працевлаштуванню, не кожен хоче брати на роботу таких мам. Ви повинні зробити все, щоб країна розвивалася і зростанню населення в Україні, не кожен піде на те , щоб виховати більше ніж 2 дітей, лише враховуючи що держава не може підтримувати і забезпечити їх.
  Прошу вас зверніть увагу на сім'ї , які дійсно потребують допомоги, підтримки та захисту. Багатодітних сімей які виживають завдяки тому, що підтримують одні одного і не дають можливості опустити руки і не падати духом. Ви повинні зробити все , щоб Україна розвивалася і зростала кількість населення.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про внесення змін до закону про Державний бюджет.

  Підписів 0

  Днів залишилось 82

  Соколов Геннадій Олександрович
  Оприлюднена
  21 вересня, 2020
  21 грудня, 2020
  82
  0

  Затвердити законодавчо, та Забовязати всіх сплачувати внески до Пенсійного фонду з всїєї отриманої заробітної плати, а не з суми, обмеженої 15 000 гривень. Сплачувати всім, в повному обсязі 22 відсотки і з 20 тисяч гривень і з 500 тисяч і з 1 мільона заробітної плати.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Збільшення відповідальності за нанесення екологічних збитків

  Підписів 23

  Днів залишилось 82

  Глазков Денис Володимирович
  Оприлюднена
  21 вересня, 2020
  21 грудня, 2020
  82
  23

  Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 3526, який, крім усього іншого, збільшує штрафи за недопуск посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього середовища, до 300 неоподатковуваних мінімумів.

  300 мінімумів = 5100 грн. = Смішна сума для будь-якого підприємства.

  Я прошу підтримати правку до другого читання, подану народним депутатом Сергієм Штепой, яка збільшує розмір штрафів до 30000-60000 неоподатковуваних мінімумів .У статті 188п5
  у абзаці другому частини першої слова «від дев’яти до п’ятнадцяти» замінити словами «п’ятдесяти до ста», а слова «від п’ятнадцяти до сорока п’яти» замінити словами «від ста до двохсот»;

  доповнити частиною другою такого змісту: «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
  тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

  Штрафи за недопуск екологічних інспекторів повинні бути мільйонними, і у нас з'явився шанс цього добитися!

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Відміна ЗНО

  Підписів 1

  Днів залишилось 82

  Гаврих Олег Степанович
  Оприлюднена
  21 вересня, 2020
  21 грудня, 2020
  82
  1

  Петиція про відміну ЗНО, для студентів коледжів, технікумів, та учнів закладів фахової передвищої освіти.

  Право відмови від ЗНО студентам та учнями закладів фахової, фахової-передвищої освіти.

  Можливість відмови від ЗНО, для студентів та учнів, котрі не будуть навчатися у закладах вищої освіти, а прагнуть обмежитись здобутитям повної середньої, середньої-спеціальної освіти.

  Заміна ЗНО, для учнів та студентів коледжів, технікумів, та закладів фахової передвищої освіти, на профільні екзамени, або перевірку знань у формі ДПА.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Вимога ЕС: Україна зов'язана НЕГАЙНО ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду

  Підписів 6

  Днів залишилось 79

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  18 вересня, 2020
  18 грудня, 2020
  79
  6

  З українських ЗМІ:
  "Потом будет поздно": в ЕС призвали Киев срочно ратифицировать Римский статут.
  Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев уже в 2019 году ратифицировать Римский статут, чтобы Международный уголовный суд мог начать рассмотрение уголовных дел, переданных Украиной. Об этом он сказал во время 40-го ежегодного форума транснациональной Сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия" (Parliamentarians for Global Action) и 10-й Консультативной ассамблеи парламентариев за Международный уголовный суд и верховенство права, которые проходят в Верховной Раде.
  Дипломат напомнил, что ратификация Римского статута Украиной была прописана в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

  З українських ЗМІ:
  "Рябошапка пообещал наконец-то ратифицировать Римский статут.
  Прямая речь: "Один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад".
  Детали: На заседании речь шла о наработке правовых оснований для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
  Рябошапка пообещал подготовить концепцию переходного правосудия и имплементировать нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.
  Почему это важно: Ратификация Римского статута международного уголовного суда является частью Соглашения об ассоциации с ЕС. Это международное обязательство.
  Преступления, совершенные на территории Украины в связи с войной, являются юрисдикцией МКС. Ратификация также гарантирует невозможность избежания наказания за международные преступления.
  Присоединение Украины к МКС стимулирует работу правоохранительной и судебной систем. Суд может начать производство, когда национальная правоохранительная система не может или не хочет самостоятельно расследовать тяжкие преступления".

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ НЕГАЙНУ РАТИФІКАЦІЮ Верховною Радою України Римського статуту міжнародного кримінального суду

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Запретить использование противотуманных фар при отсутствии осадков или тумана

  Підписів 2

  Днів залишилось 78

  Резник Сергей Николаевич
  Оприлюднена
  17 вересня, 2020
  17 грудня, 2020
  78
  2

  Запретить использование противотуманных фар в случае отсутствия дождя или тумана.

  Противотуманные фары слепят встречные и попутные машины

  Данный закон улучшит комфорт другим участникам движения, а также уменьшит количество ДТП с ослеплением водителей

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Не закривайте навчальні заклади! Діти повинні навчатися!

  Підписів 1

  Днів залишилось 78

  Марченко Андрій
  Оприлюднена
  17 вересня, 2020
  17 грудня, 2020
  78
  1

  💙💛 Не закривайте навчальні заклади! Діти повинні навчатися!
  Діти повинні навчатися хоч в масках, хоч з дезінфекторами, хоч в рукавичках, хоч з нарядом лікарів у школах, хоч з перевірками, хоч без! Але Діти України – Повинні Навчатися!
  P.S.: Якщо ви хочете "уроки-онлайн", то забезпечте всіх Українців комп'ютерами, камерами, інтернетом, інструкціями, та всім іншим, якщо ви такі грамотні та розумні при владі... Зробіть тоді всю Україну комп'ютерізованою, технологічною, роботизованою, сучасною, швидкісною, та якісною — тоді взагалі ніхто з дому не буде виходити, тільки подихати, або щось купити... Не перетворюйте життя Українців в "маразм середньовіччя", або в "маски-шоу"...
  Не закривайте школи, коледжі, інститути, та інші! Діти повинні навчатися! 💙💛

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Оголошення процедури Імпічменту президенту України

  Підписів 48

  Днів залишилось 76

  Литвиненко Едуард Станіславович
  Оприлюднена
  15 вересня, 2020
  15 грудня, 2020
  76
  48

  Вимагаємо від Верховної Ради України у відповідності до вимог пункту 10 статті 85 "Конституції України" (Повноваження Верховної Ради України) розпочати усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції "Державна зрада" та для проведення розслідування створити у Верховній Раді України спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ