ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо електронного звернення

  • Відповідь на електронне звернення
  • Інформація щодо петиції
Відхилення проєкту закону №5388 від 16.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» як такого, що запроваджує необґрунтоване звільнення працівників та позбавляє їх профспілкового захисту.
зайцева оксана олександрівна
Відповідь на електронне звернення
29 квітня, 2021
29 липня, 2021
91
3594

14.04.2021 на позачерговому засіданні Уряду України (за даними офіційного веб-сайту Уряду), без участі представників СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців, було ухвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», а 16.04.2021 законопроєкт було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстровано за реєстр. № 5388.

Ще під час обговорення законопроєкту в Мінекономіки, як основний розробник проєкту, на вимогу представників СПО об’єднань профспілок залишили чинну редакцію статті 252 КЗпП «Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів» та аналогічну норму у статті 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також врахували окремі незначні правки.
Решта зауважень СПО об’єднань профспілок, що надавалися до нього під час погоджувальних процедур зі сторонами соціального діалогу, враховані не були.
Фактично законопроект залишається дзеркальним відображенням сумнозвісного законопроекту «Про працю» (реєстр. № 2708) і порушує конституційний принцип, викладений у статті 22 Конституції України - при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
1. Запропоновані проектом зміни знижують рівень трудових гарантій працівників і націлюють сторони трудових відносин на вибудовування відносин лише на договірній основі. У зв’язку з цим профспілки, в значній мірі, втрачають позиції «повноцінної переговорної сторони», від якої залежить рівень забезпеченості інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями в межах наявної економічної ситуації.
Задекларована ціль даного законопроекту – зменшення контролю держави над веденням бізнесу. Однак, фактично нівелюється баланс прав та інтересів між роботодавцем та працівником, значні переваги набуває роботодавець, тоді як права працівників будуть суттєво обмежені.
Закон буде мінімально впливати на трудові відносини, тому що в основі відносин між роботодавцем та працівником буде лежати трудовий договір, укладений у письмовій формі.
Працівник буде повністю залежати від волі роботодавця (адже дозволити працівникові диктувати роботодавцю свої правила – це утопія), а саме проектом:
- скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника (стаття 43 КЗпП проекту);
- виключається необхідність ведення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків змінності. Їх ведення залишається на розсуд роботодавця (стаття 52 КЗпП проекту);
- час початку і закінчення щоденної роботи пропонується встановлювати за згодою працівника і роботодавця (стаття 57 КЗпП проекту);
- при залученні працівників до надурочних робіт (стаття 62 КЗпП проекту) та роботи у вихідні дні (стаття 71 КЗпП проекту) профспілка лише інформується, одержання на це дозволу від профспілки скасовується;
- з профспілкою не узгоджуватиметься перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП проекту);
- у зв’язку з виключенням необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку виключаються також і пов’язані з ними норми, як-то:
- за згодою працівника і роботодавця пропонується встановлювати час початку і закінчення щоденної роботи (стаття 57 КЗпП проекту), час перерви (стаття 66 КЗпП проекту) і вихідні дні (стаття 67 КЗпП проекту);
- без графіків змінності будуть надаватися вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (стаття 69 КЗпП проекту);
- скасовується обов’язковість ведення графіків відпусток та подання повідомлень про початок відпустки. Ведення цих графіків залишається на розсуд роботодавця (стаття 79 КЗпП проекту).
2. Проєкт у новій редакції глави ІХ «Матеріальна відповідальність працівника» запроваджує новітню систему матеріальної відповідальності працівників майже у всіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих.
3. Проектом не визначається єдина форма трудового договору, однак допускається укладання строкового трудового договору у письмовій формі.
Така невизначеність щодо існування як усної, так письмової форми трудового договору з урахуванням запропонованих змін до статей 57, 58, 62, частини другої статті 66, статті 69 КЗпП (в частині виключення необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку) призведе до дискримінації працівників, які працюють за усним трудовим договором.
4. Запропоновані законопроектом виключення статей 43, 43-1 КЗпП, зміни до частини четвертої статті 62, статей 64, 71 КЗпП, статей 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 11 Закону України «Про відпустки» значно знижують правовий захист найманих працівників, звужуючи можливості профспілок захищати трудові і соціально-економічні права трудящих.
У цій частині норми проекту суперечать Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» і статті 36 Конституції України, які визначають саме професійні спілки організаціями, що здійснюють представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями.
Крім того, аргументація щодо виключення статті 43 та статті 431 не витримує жодної критики, оскільки в якості підстави наводяться норми Конвенції МОП № 158, яка й передбачає проведення узгоджувальних процедур при звільненні працівників. Разом з тим розробники проігнорували необхідність імплементації положень Директиви Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення.

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
3594
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
12 липня, 2021, 11:06:40Івченко Євгенія Володимирівна
12 липня, 2021, 11:05:06Шикір Ірина Олександрівна
12 липня, 2021, 11:04:28Козачек Злата Анатоліівна
12 липня, 2021, 11:00:19Яновська Ольга
12 липня, 2021, 10:53:51Перепелиця Іван Олександрович
12 липня, 2021, 10:51:10Близнюк Ирина
12 липня, 2021, 10:50:53паученко Оля
12 липня, 2021, 10:46:57Анпольська Світлана Володимирівна
12 липня, 2021, 10:38:05Лозівська Інна Борисівни
12 липня, 2021, 10:26:52Саламаха Олена
12 липня, 2021, 10:17:39Михайловська Анастасія Анатоліївна
12 липня, 2021, 10:13:00Головатенко Данило Вікторович
12 липня, 2021, 09:39:19Іщенко Микола Володимироич
12 липня, 2021, 09:28:49Шлапак Іван Вікторович
12 липня, 2021, 09:20:13Кисленко Владислав
12 липня, 2021, 09:16:11Рогачов Дмитро Олександрович
12 липня, 2021, 07:35:40Корженевський Сергій
11 липня, 2021, 23:48:47Лебедєва Надія
11 липня, 2021, 23:08:00Піщенко Алла
11 липня, 2021, 16:55:55Лубяниченко Юлия Никлаевна
11 липня, 2021, 12:30:19Гусак Наталя Олександрівна
11 липня, 2021, 08:37:03Асмаков Данило Костянтинович
11 липня, 2021, 08:32:23Шульга Руслан Олександрович
10 липня, 2021, 23:22:20Гузенко Карина
10 липня, 2021, 15:38:44Шендрик Тетяна
10 липня, 2021, 10:08:43Яременко Михаил Владимирович
09 липня, 2021, 23:45:24Котов Сергій Валерійович
09 липня, 2021, 21:05:36Капустенко Юлія Анатоліївна
09 липня, 2021, 20:37:50Гальцева Світлана Миколаївна
09 липня, 2021, 20:31:00Чукліна Наталя Прокопівна
09 липня, 2021, 20:23:15Тимчур Олег
09 липня, 2021, 19:33:17Рудницький Сергій
09 липня, 2021, 19:04:23Конюшенко Валентина Іванівна
09 липня, 2021, 17:49:21Чут Наталія
09 липня, 2021, 17:44:36Нестеров Володимир Мефодійович
09 липня, 2021, 17:02:34Ліщук Світлана
09 липня, 2021, 16:48:13Степаненко Анна
09 липня, 2021, 15:25:06Бабій Ігор Михайлович
09 липня, 2021, 15:06:45Макименко Наталія Володимирівна
09 липня, 2021, 14:31:48Кулик Михайло Іванович