ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Відхилення проєкту закону №5388 від 16.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» як такого, що запроваджує необґрунтоване звільнення працівників та позбавляє їх профспілкового захисту.
зайцева оксана олександрівна
Оприлюднена
29 квітня, 2021
29 липня, 2021
45
2851
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

14.04.2021 на позачерговому засіданні Уряду України (за даними офіційного веб-сайту Уряду), без участі представників СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців, було ухвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», а 16.04.2021 законопроєкт було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстровано за реєстр. № 5388.

Ще під час обговорення законопроєкту в Мінекономіки, як основний розробник проєкту, на вимогу представників СПО об’єднань профспілок залишили чинну редакцію статті 252 КЗпП «Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів» та аналогічну норму у статті 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також врахували окремі незначні правки.
Решта зауважень СПО об’єднань профспілок, що надавалися до нього під час погоджувальних процедур зі сторонами соціального діалогу, враховані не були.
Фактично законопроект залишається дзеркальним відображенням сумнозвісного законопроекту «Про працю» (реєстр. № 2708) і порушує конституційний принцип, викладений у статті 22 Конституції України - при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
1. Запропоновані проектом зміни знижують рівень трудових гарантій працівників і націлюють сторони трудових відносин на вибудовування відносин лише на договірній основі. У зв’язку з цим профспілки, в значній мірі, втрачають позиції «повноцінної переговорної сторони», від якої залежить рівень забезпеченості інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями в межах наявної економічної ситуації.
Задекларована ціль даного законопроекту – зменшення контролю держави над веденням бізнесу. Однак, фактично нівелюється баланс прав та інтересів між роботодавцем та працівником, значні переваги набуває роботодавець, тоді як права працівників будуть суттєво обмежені.
Закон буде мінімально впливати на трудові відносини, тому що в основі відносин між роботодавцем та працівником буде лежати трудовий договір, укладений у письмовій формі.
Працівник буде повністю залежати від волі роботодавця (адже дозволити працівникові диктувати роботодавцю свої правила – це утопія), а саме проектом:
- скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника (стаття 43 КЗпП проекту);
- виключається необхідність ведення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків змінності. Їх ведення залишається на розсуд роботодавця (стаття 52 КЗпП проекту);
- час початку і закінчення щоденної роботи пропонується встановлювати за згодою працівника і роботодавця (стаття 57 КЗпП проекту);
- при залученні працівників до надурочних робіт (стаття 62 КЗпП проекту) та роботи у вихідні дні (стаття 71 КЗпП проекту) профспілка лише інформується, одержання на це дозволу від профспілки скасовується;
- з профспілкою не узгоджуватиметься перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП проекту);
- у зв’язку з виключенням необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку виключаються також і пов’язані з ними норми, як-то:
- за згодою працівника і роботодавця пропонується встановлювати час початку і закінчення щоденної роботи (стаття 57 КЗпП проекту), час перерви (стаття 66 КЗпП проекту) і вихідні дні (стаття 67 КЗпП проекту);
- без графіків змінності будуть надаватися вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (стаття 69 КЗпП проекту);
- скасовується обов’язковість ведення графіків відпусток та подання повідомлень про початок відпустки. Ведення цих графіків залишається на розсуд роботодавця (стаття 79 КЗпП проекту).
2. Проєкт у новій редакції глави ІХ «Матеріальна відповідальність працівника» запроваджує новітню систему матеріальної відповідальності працівників майже у всіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих.
3. Проектом не визначається єдина форма трудового договору, однак допускається укладання строкового трудового договору у письмовій формі.
Така невизначеність щодо існування як усної, так письмової форми трудового договору з урахуванням запропонованих змін до статей 57, 58, 62, частини другої статті 66, статті 69 КЗпП (в частині виключення необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку) призведе до дискримінації працівників, які працюють за усним трудовим договором.
4. Запропоновані законопроектом виключення статей 43, 43-1 КЗпП, зміни до частини четвертої статті 62, статей 64, 71 КЗпП, статей 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 11 Закону України «Про відпустки» значно знижують правовий захист найманих працівників, звужуючи можливості профспілок захищати трудові і соціально-економічні права трудящих.
У цій частині норми проекту суперечать Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» і статті 36 Конституції України, які визначають саме професійні спілки організаціями, що здійснюють представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями.
Крім того, аргументація щодо виключення статті 43 та статті 431 не витримує жодної критики, оскільки в якості підстави наводяться норми Конвенції МОП № 158, яка й передбачає проведення узгоджувальних процедур при звільненні працівників. Разом з тим розробники проігнорували необхідність імплементації положень Директиви Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення.

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
2851
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
25 травня, 2021, 09:03:27Притула Олексій Володимирович
25 травня, 2021, 09:03:00Ворожбит Олександра Андріївна
25 травня, 2021, 09:00:28Волошина Катерина Гаврилівна
25 травня, 2021, 08:56:47Волкова Валентина Михайлівна
25 травня, 2021, 08:52:35Войтенко Вікторія Дмитрівна
25 травня, 2021, 08:47:40Войтас Валентина Миколаївна
25 травня, 2021, 08:42:07Вознюк Мотря Степанівна
25 травня, 2021, 08:32:55Власюк Ганна Олександрівна
25 травня, 2021, 08:31:20Гержик Оксана
25 травня, 2021, 08:29:37Власова Галина Казимирівна
25 травня, 2021, 08:26:25Попова Тетяна Юріївна
25 травня, 2021, 08:19:47Кочеригін Віталій Юрійович
25 травня, 2021, 08:19:25Власенко Валентина Іванівна
25 травня, 2021, 08:18:44Кунєва Марина Дмитрівна
25 травня, 2021, 08:13:26Шнайдер Василь Сергійович
25 травня, 2021, 08:13:19Арделян Анатолій Іванович
25 травня, 2021, 08:12:40Пєлєван Віра Іванівна
25 травня, 2021, 07:10:46Калашникова Наталья Александровна
25 травня, 2021, 01:14:43Челак Марія Михайлівна
25 травня, 2021, 01:07:06Рябченко Надія
24 травня, 2021, 23:57:43Фесенко Сергей
24 травня, 2021, 23:50:15Апостолова Юлія
24 травня, 2021, 23:46:12Апостолов Павел
24 травня, 2021, 22:50:00Пашуля Олег Володимирович
24 травня, 2021, 22:42:13Сотніченко Ірина Федорівна
24 травня, 2021, 22:35:52Чумак Анастасия Юрьевна
24 травня, 2021, 21:41:55Гержик Микола Іванович
24 травня, 2021, 21:35:54Акопян Артем
24 травня, 2021, 20:58:57Пєнова Марія Іванівна
24 травня, 2021, 20:55:06Браткова Галина Михайлівна
24 травня, 2021, 20:46:34Грачова Анна Вікторівна
24 травня, 2021, 20:46:32Швидка Марина Сергіївна
24 травня, 2021, 20:45:10Кудіна Ольга Іванівна
24 травня, 2021, 20:22:18Скрипніченко Дмитро Михайлович
24 травня, 2021, 20:21:32Баран Валентина Павлівна
24 травня, 2021, 19:13:00Шишка Євгеній Петрович
24 травня, 2021, 19:09:35Любченко Наталя Андріївна
24 травня, 2021, 19:05:42Сербінова Ольга Луківна
24 травня, 2021, 18:54:33Максименко Меланія Іванівна
24 травня, 2021, 18:50:35Усатенко Валентина Миколаївна