ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо електронного звернення

  • Відповідь на електронне звернення
  • Інформація щодо петиції
Відхилення проєкту закону №5388 від 16.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» як такого, що запроваджує необґрунтоване звільнення працівників та позбавляє їх профспілкового захисту.
зайцева оксана олександрівна
Відповідь на електронне звернення
29 квітня, 2021
29 липня, 2021
91
3594

14.04.2021 на позачерговому засіданні Уряду України (за даними офіційного веб-сайту Уряду), без участі представників СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців, було ухвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин», а 16.04.2021 законопроєкт було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстровано за реєстр. № 5388.

Ще під час обговорення законопроєкту в Мінекономіки, як основний розробник проєкту, на вимогу представників СПО об’єднань профспілок залишили чинну редакцію статті 252 КЗпП «Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів» та аналогічну норму у статті 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також врахували окремі незначні правки.
Решта зауважень СПО об’єднань профспілок, що надавалися до нього під час погоджувальних процедур зі сторонами соціального діалогу, враховані не були.
Фактично законопроект залишається дзеркальним відображенням сумнозвісного законопроекту «Про працю» (реєстр. № 2708) і порушує конституційний принцип, викладений у статті 22 Конституції України - при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
1. Запропоновані проектом зміни знижують рівень трудових гарантій працівників і націлюють сторони трудових відносин на вибудовування відносин лише на договірній основі. У зв’язку з цим профспілки, в значній мірі, втрачають позиції «повноцінної переговорної сторони», від якої залежить рівень забезпеченості інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями в межах наявної економічної ситуації.
Задекларована ціль даного законопроекту – зменшення контролю держави над веденням бізнесу. Однак, фактично нівелюється баланс прав та інтересів між роботодавцем та працівником, значні переваги набуває роботодавець, тоді як права працівників будуть суттєво обмежені.
Закон буде мінімально впливати на трудові відносини, тому що в основі відносин між роботодавцем та працівником буде лежати трудовий договір, укладений у письмовій формі.
Працівник буде повністю залежати від волі роботодавця (адже дозволити працівникові диктувати роботодавцю свої правила – це утопія), а саме проектом:
- скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника (стаття 43 КЗпП проекту);
- виключається необхідність ведення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків змінності. Їх ведення залишається на розсуд роботодавця (стаття 52 КЗпП проекту);
- час початку і закінчення щоденної роботи пропонується встановлювати за згодою працівника і роботодавця (стаття 57 КЗпП проекту);
- при залученні працівників до надурочних робіт (стаття 62 КЗпП проекту) та роботи у вихідні дні (стаття 71 КЗпП проекту) профспілка лише інформується, одержання на це дозволу від профспілки скасовується;
- з профспілкою не узгоджуватиметься перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП проекту);
- у зв’язку з виключенням необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку виключаються також і пов’язані з ними норми, як-то:
- за згодою працівника і роботодавця пропонується встановлювати час початку і закінчення щоденної роботи (стаття 57 КЗпП проекту), час перерви (стаття 66 КЗпП проекту) і вихідні дні (стаття 67 КЗпП проекту);
- без графіків змінності будуть надаватися вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (стаття 69 КЗпП проекту);
- скасовується обов’язковість ведення графіків відпусток та подання повідомлень про початок відпустки. Ведення цих графіків залишається на розсуд роботодавця (стаття 79 КЗпП проекту).
2. Проєкт у новій редакції глави ІХ «Матеріальна відповідальність працівника» запроваджує новітню систему матеріальної відповідальності працівників майже у всіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих.
3. Проектом не визначається єдина форма трудового договору, однак допускається укладання строкового трудового договору у письмовій формі.
Така невизначеність щодо існування як усної, так письмової форми трудового договору з урахуванням запропонованих змін до статей 57, 58, 62, частини другої статті 66, статті 69 КЗпП (в частині виключення необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку) призведе до дискримінації працівників, які працюють за усним трудовим договором.
4. Запропоновані законопроектом виключення статей 43, 43-1 КЗпП, зміни до частини четвертої статті 62, статей 64, 71 КЗпП, статей 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 11 Закону України «Про відпустки» значно знижують правовий захист найманих працівників, звужуючи можливості профспілок захищати трудові і соціально-економічні права трудящих.
У цій частині норми проекту суперечать Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» і статті 36 Конституції України, які визначають саме професійні спілки організаціями, що здійснюють представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями.
Крім того, аргументація щодо виключення статті 43 та статті 431 не витримує жодної критики, оскільки в якості підстави наводяться норми Конвенції МОП № 158, яка й передбачає проведення узгоджувальних процедур при звільненні працівників. Разом з тим розробники проігнорували необхідність імплементації положень Директиви Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення.

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
3594
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
28 липня, 2021, 20:57:26Тідва Артем
28 липня, 2021, 12:51:39Герасимова Валентина
27 липня, 2021, 14:07:03Дацько Роман Михайлович
27 липня, 2021, 14:01:35Носевич Іван
27 липня, 2021, 11:59:41Чир Ірина Степанівна
27 липня, 2021, 10:24:17Шулятицький Марьян Ігорович
26 липня, 2021, 11:54:10Болібрух Ігор
23 липня, 2021, 15:56:34Бикова Наталія Анатоліївна
22 липня, 2021, 21:44:33Мосенцева Наталія Миколаївна
21 липня, 2021, 21:15:15Юдін Олександр Валентинович
21 липня, 2021, 18:53:00Шинкарюк Ірина Сергіївна
21 липня, 2021, 08:53:23Ніколаєв Анатолій
21 липня, 2021, 08:31:12Манько Олександр Володимирович
20 липня, 2021, 23:56:17мокрицкий олег Івановис
20 липня, 2021, 23:37:09Шурдак Анна Володимирівна
20 липня, 2021, 16:18:21Рибак Вікторія Борисівна
20 липня, 2021, 16:11:03Федотов Руслан Олександрович
20 липня, 2021, 15:26:44Петрук Олег Сергійович
20 липня, 2021, 14:38:24Терзієв Віталій Іванович
20 липня, 2021, 10:20:53Новохацький Володимир
19 липня, 2021, 20:05:27Грищенко Артем
19 липня, 2021, 15:48:09Ровчак Лариса Володимирівна
19 липня, 2021, 14:48:26Ізовіт Марія
19 липня, 2021, 13:35:02Сокирко Роман Володимирович
19 липня, 2021, 12:04:24Мельник Роман
18 липня, 2021, 21:24:12Дигас Євгеній Володимирович
18 липня, 2021, 20:06:35Нечаєв Віталій Вікторович
18 липня, 2021, 19:20:06Євдокимова Олександра Олегівна
18 липня, 2021, 14:00:41Літинська Ірина Іванівна
17 липня, 2021, 17:05:16Афанасьєва Наталія Георгіївна
16 липня, 2021, 20:24:09Бурлуцький Олександр Олександрович
16 липня, 2021, 15:24:37Бережна Марія Василівна
16 липня, 2021, 14:58:09Оніщук Мирослав Анатолійович
16 липня, 2021, 09:27:30Таборовець Тетяна Василівна
15 липня, 2021, 20:35:56Васильєв Олександр Анатолійович
15 липня, 2021, 17:29:47Федорась Віктор
15 липня, 2021, 15:05:10Лаврук Лариса Андріївна
15 липня, 2021, 14:52:54Пасічник Андрій Володимирович
15 липня, 2021, 14:11:08Козловская Ксения Олеговна
15 липня, 2021, 13:39:01Дем'янчук Ольга Михайлівна