ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення
Болтік Антон Сергійович
Оприлюднена
15 липня, 2020
15 жовтня, 2020
65
185
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Тривалий час діюче національне законодавство містило загальне правило, відповідно до якого особа звільнялась від сплати державного мита за подання скарги щодо оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Відповідно до положень Постанови № 2 від 23.01.2015 року Пленуму ВАСУ "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 08.07.2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" було зазначено, що "за подання до суду адміністративного позову про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, судовий збір не сплачується у порядку та розмірах, установлених Законом про судовий збір".
У своїй постанові від 13.12.2016 Верховний Суд України зазначив, що "у справах про оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, статей 2-4 Закону № 3674 позивач звільняється від сплати судового збору".
Зазначене повністю відповідало запитам та очікуванням суспільства, котре мало певні важелі оскарження неправомірних дій суб'єктів владних повноважень у випадку притягнення до адміністративної відповідальності. Слід наголосити, що й суб'єкти владних повноважень (насамперед Національна поліція) були звільнені від сплати судового збору у випадках апеляційного оскарження постанов адміністративних судів першої інстанції, в зазначених категоріях справ.
Але, 18.03.2020 Велика Палата Верховного Суду вирішила кардинально змінити усталену правову позицію. У зазначеній постанові суд прийшов до висновку, що "за системного, цільового та граматичного тлумачення до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов`язаних зі сплатою судового збору, Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначає, що у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати статті 2-5 Закону № 3674-VІ, які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають".
За логікою Верховного Суду, діюче законодавство все ж таки розмежовує дві правові категорії "державне мито" та "судовий збір" та вони не є тотожними у випадках оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.
Таким чином, згідно з новою правовою позицією Верховного Суду, у випадках оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, скаржнику (позивачу) необхідно сплачувати судовий збір, що дорівнює 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні 439,40 грн.).
Тобто, наприклад, у випадку оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17,00 грн., необхідно буде спочатку сплатити судовий збір в розмірі 439,40 грн., що майже в 26 разів перевищує суму самого штрафу.
Відповідно до положень статті 9 ЗУ "Про судовий збір" судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
В свою чергу, кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок пересічних громадян, судді Великої Палати Верховного Суду, вирішили, в котрий раз збільшити надходження до спеціального суддівського фонду держбюджету, за рахунок якого вони отримують свою заробітну плату.
Вважаю, що даний законопроект вкрай важливий для народу України, оскільки, спрямований на усунення окремих правових колізій Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо звільнення осіб від сплати судового збору у випадку оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Тому, прошу Верховну Раду України пришвидшити прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення» № 3424 від 04.05.2020 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
185
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
10 серпня, 2020, 14:10:37Бабич Петро
10 серпня, 2020, 12:10:46Недосєка Іван
10 серпня, 2020, 11:19:44Семесько Володимир Борисович
10 серпня, 2020, 10:41:35Топчій Сергій
10 серпня, 2020, 10:12:29Гурин Павло Васильович
10 серпня, 2020, 09:12:45Басюк Андрій
10 серпня, 2020, 08:39:51Альмагер Мігель
10 серпня, 2020, 01:04:32Іваночко Назар Мирославович
10 серпня, 2020, 00:11:04Кузьменко Сергей Олександрович
10 серпня, 2020, 00:04:10Поляков Денис Сергійович
09 серпня, 2020, 23:16:45Вятржик Володимир Миколайович
09 серпня, 2020, 18:52:34Блошко Василь Іванович
09 серпня, 2020, 18:21:29Власік Олександр Олексійович
09 серпня, 2020, 16:44:58Ковальчук Дмитро Олександрович
09 серпня, 2020, 15:34:38Побігущий Володимир Андрійович
09 серпня, 2020, 14:32:11Козаріз Дмитро
09 серпня, 2020, 12:56:24Калашник Любов
09 серпня, 2020, 10:22:49Карапиш Олексій Сергійович
09 серпня, 2020, 10:21:18Кручко Сергій
09 серпня, 2020, 09:16:56Савецкий Игорь Анатольевич
09 серпня, 2020, 08:54:07Кучма Юрій Володимирович
09 серпня, 2020, 08:53:31Тарган Ігор Васильович
09 серпня, 2020, 02:02:09Семёхин Виктор
08 серпня, 2020, 23:39:09Криворот Александр Иванович
08 серпня, 2020, 23:19:27Душко Сергій Васильович
08 серпня, 2020, 21:48:39Сушко Андрій Сергійович
08 серпня, 2020, 21:45:59Свирид Ігор
08 серпня, 2020, 20:19:44Ахтирський Всеволод Валерійович
08 серпня, 2020, 19:23:13Нестеренко Александр
08 серпня, 2020, 17:30:34Марченко Юрий
08 серпня, 2020, 16:58:04Кравич Олексій Володимирович
08 серпня, 2020, 16:48:06Гуменюк Андрій
08 серпня, 2020, 16:30:41Гончар Тимофій Федорович
08 серпня, 2020, 16:30:25Ліфанов Дмитро Олександрович
08 серпня, 2020, 16:25:26Ференц Тарас
08 серпня, 2020, 16:18:59Кабацюра Володимир
08 серпня, 2020, 16:08:08Коваль Виктор Анатолійович
08 серпня, 2020, 15:13:19Кравченко Євген
08 серпня, 2020, 15:04:47Позняк Николай Николаевич
08 серпня, 2020, 14:42:53Селиванов Николай Николаевич