ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Про посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків (внесення змін та доповнення до ст. 77-1 та ст.255 КУпАП) та повного перегляду КУпАП.
Козлов Олександр
Оприлюднена
21 жовтня, 2019
21 січня, 2020
70
81
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

В Україні, одна з проблем – низький рівень соціальної свідомості громадян та безкарність. Однією з підстав цієї проблеми є неналагоджений механізм притягнення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення до відповідальності та її розмір, який, у разі настання, загалом, – незначний.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) створений з метою виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, тощо.

На сьогодні, вбачається, що завдання КУпАП не виконуються. Враховуючи зазначене, хоча би, на прикладі ст.77-1 КУпАП, з метою перегляду КУпАП в цілому, пропоную:

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни та доповнення:

1) у статті 77-1:

у частині першій слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах» замінити словами «на землях України в межах її території», слова «від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від п’ятдесяти до сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від шістисот до дев’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

у частині другій слова «від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від двохсот десяти до чотирьохсот шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від дев’ятисот до тисячі двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою, частиною другою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб, у двохкратному розмірі пропорційно від розміру адміністративного стягнення передбаченого пунктом 1 частини першої, частини другої цієї статті";

2) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "77-1".

ОСКІЛЬКИ:

1. Слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах»:

1.1. Не охоплюють все землю території України, шкода, що завдається від випалювання сухої рослинності (+/-) є однакова та розділяти землі – недоречно, вбачається нерівнозначне ставлення до оточуючого навколишнього природного середовища, тощо.

1.2. Згідно ч.3 ст.18 Земельного кодексу України - Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.
Саме на цій підставі, зазначені слова, пропоную замінити на слова «на землях України в межах її території».

2. Останні зміни до статі вносились 10 років тому. Станом на 01.01.2019 за порушення громадянами ч.1 ст.77-1 КУпАП розмір штрафу відносно заробітної плати складає від 4 до 8 %, а розмір мінімального неоподаткованого мінімуму громадян залишився на рівні 17 грн.

Слова, які стосуються розміру адмін. стягнення, пропоную замінити на підставі мого аналізу розміру адмін. стягнень, які були передбачені з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1, в подальших її змінах та мали такий вигляд:

2.1. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.1 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

- громадянами, складав від 40 до 97 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 1,669 до 4,047 грн. та від 98 до 238 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

- посадовими особами, складав від 242 до 379 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 10,098 до 14,188 грн. та від 594 до 930 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

2.2. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.2 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

- громадянами, складав від 86 до 186 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 3,588 до 7,761 грн. та від 211 до 456 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

- посадовими особами, складав від 340 до 509 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 14,188 до 21,240 грн. та від 834 до 1,249 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

Наглядний аналіз розміру штрафів з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1 доступний за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1DMlRpEK1LtAA0da_QuyGGVO1z7qeaaEJ

3. В статті відсутня частина третя, яка передбачала би відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення з пропорційним підвищенням розміру адміністративної відповідальності.

В календарному році суха рослинність, її залишки, випалюються постійно. За рік багато часу, щоб вчинити правопорушення повторно. Пропоную доповнити статтю частиною третьою.

4. Повноваження щодо складання протоколів про адмін. правопр. за ст.77-1 КУпАП, відповідно до п.7, 20 ст.255 КУпАП має громадський інспектор з охорони довкілля, єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду. Повноваження щодо розгляду справ (протоколів), відповідно до 242-1 КУпАП має право Державна екологічна інспекція України.

Проте, викликати представника територіального органу «екоіспекції» на місце вчинення адмін. правопор. майже не можливо, оскільки:

- працюють в будні дні з 09:00 до 18:00 год;

- громадські інспектори не наділенні транспортними засобами для оперативного реагування, фактично не в змозі самостійно затримувати правопорушників, встановлювати їх особу для складання проколів.

Вважаю, необхідно надати повноваження зі складання протоколів про адмін. правопор. за ст.77-1 КУпАП - органам Нац. поліції України для миттєвого реагування та ініціювати внесення змін та доповнень до Інструкції з оформл. матеріалів про адмін. правопор. в органах поліції.

ІІ. На зазначеному прикладі, провести повний перегляд КУпАП, внести зміни та доповнення.

ІІІ. З метою актуалізації розмірів штрафів за правопорушення передбачені КУпАП, враховуючи, що розмір штрафу за адмін. правопор. встановлені у розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який не одне десятиліття залишається на рівні 17 грн, доцільно замінити на розрахунок у відсотковому співвідношенні від прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати, який постійно змінюється та актуальність якого, без перегляду розміру адміністративних стягнень - не втрачається.

ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
81
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
11 листопада, 2019, 22:45:44Вальо Інна
11 листопада, 2019, 19:25:21Ряполов Олександр
11 листопада, 2019, 16:38:21Жданова Галина Миколаевна
11 листопада, 2019, 16:10:16Коринкевич Анна Олександрівна
11 листопада, 2019, 12:28:00Оттерсон Світлана Едуардівна
11 листопада, 2019, 09:44:41Юрко Микола
11 листопада, 2019, 09:32:15Валешна Марія-Каріна Олександрівна
10 листопада, 2019, 23:17:13Гурова Наталія Василівна
10 листопада, 2019, 21:10:03Кравець Назар Русланович
10 листопада, 2019, 15:36:20Мазуренко Олена Олександрівна
10 листопада, 2019, 09:53:50Маклакова Анна
10 листопада, 2019, 01:50:08Хруль Валерія Миколаївна
09 листопада, 2019, 00:07:47Невмержицька Юлія Григорівна
08 листопада, 2019, 22:59:28Дмитро Висоцький Віталійович
08 листопада, 2019, 16:43:06Яцківська Вікторія Олександрівна
07 листопада, 2019, 20:32:30Трохименко Олена Михайлівна
07 листопада, 2019, 15:03:54Феделеш Яна Методієвна
06 листопада, 2019, 20:16:44Борс Валерія
06 листопада, 2019, 15:16:34Куринная Алина Викторовна
06 листопада, 2019, 12:31:16Кошева Олена Прокопівна
06 листопада, 2019, 12:27:36Гайдук Вікторія Павлівна
06 листопада, 2019, 08:50:51Зиновьева Ольга
05 листопада, 2019, 21:17:16Хоменко Анастасія Олегівна
05 листопада, 2019, 13:24:48Коломієць Діана Дмитрівна
04 листопада, 2019, 17:29:40Коротєєв Олег Євгенійович
04 листопада, 2019, 11:29:21Грабовенко Алена
04 листопада, 2019, 09:51:13Соловей Ігор Богданович
03 листопада, 2019, 13:58:48Зубченко Олександр
02 листопада, 2019, 16:26:31Мандрика Ярослав Станіславович
01 листопада, 2019, 23:02:05Береза Ксенія Леонідівна
01 листопада, 2019, 20:16:27Жданов Дмитро Васильович
01 листопада, 2019, 20:07:40Козлова Олена
01 листопада, 2019, 18:15:11Живага Олена Леонідівна
01 листопада, 2019, 16:43:33Подгайная Наталья Викторовна
01 листопада, 2019, 10:17:37Пісідніков Сергій Миколайович
01 листопада, 2019, 09:44:27Лесечко Микола
31 жовтня, 2019, 17:51:21Грунт Юлия Владимировна
31 жовтня, 2019, 17:48:51Буглак Оксана Владимировна
30 жовтня, 2019, 21:30:38Светяш Ирина Викторовна
30 жовтня, 2019, 01:29:52Мусієнко Юрій Олександрович