ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОВНИЙ ЦИКЛ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Шаблон підготовки політичного порядку денного Policy agenda
Основні питання, які потрібно розкрити:
 • Яка потреба в новій політиці?
 • Яка мета нової політики? (Українське диво нового врядування)
 • Які перешкоди/проблеми для досягнення цієї мети? (Нормативно-правові – законодавче врегулювання).
 • Які інституцій будуть виконувати реформу? (Відсутність органу керуючого, координаційного).
 • Які проблеми будуть вирішені?
 • Яка ціна «нероблення» реформи? (Фінансова, надзвичайні ситуації, втрати життів від небезпечних речовин тощо).
 • Які рішення приведуть до бажаних змін?
 • Нормативно-правові акти: що скасувати, що створити нове, що змінити?
 • Інституційні: Структура, Процедури, Стандарти і Вміння. Що скасувати що створити нове, що змінити?
 • Бюджет: що скасувати, що створити нове, що змінити?
 • Зацікавлені сторони (стейкхолдери): визначення основних груп та їхніх характеристик (зміст інтересу щодо політики).
Підказки. Обов'язкові функції обов'язкових відокремлених органів державного управління щодо нової політики:
 • Наглядовий орган;
 • Керівний, координуючий орган;
 • Вироблення політики;
 • Виконавчий орган;
 • Орган контролю;
 • Орган найму на роботу;
 • “Відділ кадрів” (HRD);
 • Статистики;
 • Скарги.
I. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЇ
 • Чи визначена функція органу влади в нормативно-правовому акті (далі – НПА)? Який НПА визначає місію і цілі?
 • Чи визначена правильно функція в НПА?
ІІ. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЇ
 • Чи існує орган / інституція відповідальна за виконання функції?:
  • Чи в положеннях органу прописано необхідність виконання функції?
  • Чи так як потрібно прописана функція?
  • Чи структура інституції дозволяє виконати цю функцію?
  • Чи є детальна розписана процедура виконання функції?
  • Чи відповідають процедури та стандарти цій функції?
  • Чи є нагляд за виконанням цієї функції органом?
  • Чи прописана в посадових обов'язках чи інструкціях ця функція?
  • Чи є інші органи із такими ж повноваженнями?
  • Чи є дублювання виконання функції?
 • Чи виконання функції є відкритим для зацікавлених сторін:
  • Чи є відкритість і чи залучаються зацікавлені сторони?
  • Чи є процедури консультацій із зацікавленими сторонами?
  • Чи існує процедура вивчення та врахування досвіду інших країн?
  • Чи виконання функції є відкритим для громадського контролю?
  • Чи визначено результат і чи є індикатори ефективності виконання функції?
 • Чи передбачена відповідальність за порушення:
  • Чи є до кого звернутися у випадку порушення?
  • Чи є механізм притягнення до відповідальності?
  • Чи передбачена законодавством відповідальність за невиконання функції?
  • Чи забезпечує ця відповідальність належне виконання функції?
 • Чи залучаються зовнішні експерти та консультативні органи до виконання функції?
 • Чи співставне (compatible) наше законодавство із законодавством інших європейських країн?
 • Чи є вертикаль по функціях (чи є виконавці функцій на регіональному та місцевому рівні)?
 • Чи здійснюється координація між органом державної влади та органами місцевого самоврядування при виконанні функції?
 • Кадри:
  • Чи є взаємозв’язок між підготовкою кадрів та потребами органів влади?
  • Чи достатня кількість кадрів?
  • Чи є процедура контролю за відбором кадрів?
ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чи прописані механізми достатнього фінансового і ресурсного забезпечення виконання цих функцій:

 • Чи використовуються екологічні податки і штрафи за призначенням?
 • Чи є контроль за використанням коштів? Чи він входить в положення про цей орган?
 • Чи здійснюється нагляд за використанням фінансових ресурсів?
 • Чи залучається міжнародна фінансова допомога?
 • Чи існує стаття в бюджеті і чи є вона захищена?