ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОВНИЙ ЦИКЛ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Шаблон повного циклу публічної політики
Етапи 1 2 3 4 5 6 7
Зміст етапів Політичний порядок денний policy statement – policy agenda Проведення серії консультація із зацікавленими сторонами та експертами. Учасники визначаються відповідно до тем. Підготовка зеленої книги проблем - презентація та обговорення Біла книга рішень, презентація та обговорення із зацікавленими сторонами Слухання у парламентському комітеті – представлення білої книги рішень - публічного документу про політику - та законопроекту - юридичного оформлення нової політики Парла-ментські слухання щодо нової політики та законо-проекту Голосу-вання за законо-проект
Консу- льтація №1 Консу- льтація №3 Консу- льтація №2 Консу- льтація №4 Презен- тація №1 Презен- тація №2 Презен- тація №3
Уряд
Профільний Міністр
Голова ЦОВВ
Парламент-ський комітет