ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Шуфрич Нестор Іванович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    син Шуфрич Н.Н.
    син Шуфрич І.Н.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 15 973 597
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 74 942
дивіденди, проценти 7 579
дарунки, призи, виграші 10 966 694
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 1 323
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 342 500
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 4 500 000
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 80 559

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 78 526,3
4 700
1 690
7 150
1 500
7 520


1 299 341

Житлові будинки 336,3
701,5
Квартири 122,40
128,20
65,80
68,80
308,60
467,10
35,60
68,20
83,90


Садовий (дачний) будинок 126,00

21 299
Гаражі 19,00
18,70
13,30
13,30
Інше нерухоме майно заг.пл. - 198,8 кв. м., складає 5/100 част. від заг. пл. 4055,5 кв.м.
заг.пл. - 228,7 кв. м., складає 6/100 част. від заг. пл. 4055,5 кв.м.
заг.пл. - 61,20 кв. м., складає 13/100 част. від заг. пл. 479,70 кв.м.Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Land Rover Defender, об'єм циліндрів двигуна - 2402 куб.см
Toyota 4 Runner, об'єм циліндрів двигуна - 3956 куб.см
Mercedes-Benz G 350, об'єм циліндрів двигуна - 2987 куб.см
2008
2012
2013Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 339 465

вкладених у звітному році 938 386

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 362 481

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 393 160


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 21 702

Утримання зазначеного у розділах III-V майна 922 927

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 2 438 050
1 175 340

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 21 702


Дата подання декларації: 28.10.2016