ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Шуфрич Нестор Іванович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    син Шуфрич Н.Н.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 4 714 045
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 169 834
дивіденди, проценти 4 532 522
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 10 589
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 1 100

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 78 526,3
4 700
1 690
7 150
80 000

688 839
Житлові будинки 336,3


Квартири 308,60
122,40
128,20
68,80
65,80
83,90
467,10
68,2
35,6


Садовий (дачний) будинок 126


Гаражі 19,00
18,70
13,30
13,30
Інше нерухоме майно заг. пл. 228,7 кв.м складає 6/100 від заг. пл. 4055,5 кв.м.
заг. пл.198,8 кв.м складає 5/100 від заг. пл. 4055,5кв.м
заг. пл. 61,20 кв.м сладає 13/100 від заг. пл. 479,70 кв.мБ. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Land Rover Defender, об'єм циліндрів двигуна - 2402 куб.см
Toyota 4 Runner, об'єм циліндрів двигуна - 3956 куб.см
Mercedes-Benz G 350, об'єм циліндрів двигуна - 2987 куб.см
2008
2012
2013Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 363 652

вкладених у звітному році 1 695 000

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 2 923 481

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 393 160


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 21 703

Утримання зазначеного у розділах III-V майна 176 464

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 3 794 512
251 972

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 21 703


Дата подання декларації: 27.03.2015