ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2013 рік


Шуфрич Нестор Іванович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    син Шуфрич Н.Н.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 10747628
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 239 843
дивіденди, проценти 10 003 482
матеріальна допомога 34 850
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 469 453

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 4700
1690
7150
80000
100


Житлові будинки 336.3


Квартири 122.40
128.20
65.80
68.80
308.60
467.10
35.60
68.20
83.90


Гаражі 19.00
18.70
13.30
13.30
Інше нерухоме майно заг. пл.- 198.8 кв.м, складає 5/100 част. від заг. пл. 4055.5 кв.м
заг. пл. - 228.7 кв.м, складає 6/100 част. від заг. пл. 4055.5 кв.м
заг. пл. - 61.2 кв.м, складає 13/100 част. від заг. пл. 479.7 кв.мБ. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Landrover Deffender 2402 куб.см
Toyota 4 Runner 3956 куб.см
Mercedes-Benz G 350 2987 куб.см
2008
2012
2013

587265
1388632
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 483 335

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 1481

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 50 200


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 10 726

Утримання зазначеного у розділах III-V майна 119 065


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 12 936


Дата подання декларації: 27.03.2014