ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Тарута Сергій Олексійович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  мати Тарута Т.І.
  дружина Тарута О.В.
  дочка Тарута К.С.
  дочка Тарута Т.С.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 12422943 338334
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 4375391 287334
дивіденди, проценти 7807552
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 240000
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 51000

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 7955


Житлові будинки 1600


Квартири 130
203,7
171,8
257,1
105,6
70,2
Інше нерухоме майно 556,8Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 1000
4079
Житлові будинки 267
479,40
200
Квартири 74,7
42
168
Гаражі 118,4

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Лексус GS 430, 4293 куб.см, 208 кВт
2006Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Рено Мастер, 2463 куб.см, 84,58 кВт
Ауді ТТ, 3189 куб.см, 183,88 кВт
2008
2007

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 88315 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; 15444276 - ПАО "Перший Український Міжнародний Банк"

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 5700 - ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз"; 11400 - ПрАТ "Євростудія"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 234500 - ТОВ "Музей історичного культурного надбання "Платор"; 105625334 - ТОВ "ПБП "Азовінтекс"; 38 - ТОВ "Азовська інформаційна компанія"; 20515625 - ТОВ "ФК Металург"; 121100 - ТОВ Зовнішньоекономічне підприємство "Азовімпекс"; 3500 - ТОВ "Аква-Віта"; 250000 - ТОВ "Арт Інвест Групп"
19233 - Ерроукрест Лімітед; 1923 - Даргамо Холдингз Лімітед

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 376232 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у місті Києві; 1003879 - ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 6056 - ТОВ "Кіноманія"; 4571 - ТОВ "Сінергія"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Інші не зазначені у розділах III-V витрати 3541758 - ПАТ "ЛОК "Айвазовське"


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 490000


Дата подання декларації: 30.03.2015