ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

6284 Проект Закону про оперативно-розшукову діяльність
6284 від 04 квітня 2017
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Кожем'якін Андрій Анатолійович
08 лютого, 2018
08 березня, 2018
завершено обговорення
40
(Рейтинг: 4,7, оцінило: 3)
Термін обговорення закінчився
Проект вноситься народними депутатами України
ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Аудіоконтроль місця – оперативно-розшуковий захід, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіозапису в публічно доступних місцях, без відома їх власника або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови або поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
Аудіоконтроль особи – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному прослуховуванні, відборі, фіксуванні та обробленні з використанням технічних та/або програмних засобів розмов особи або інших звуків, пов’язаних з її діяльністю, місцем перебування тощо.
Відеоконтроль місця – оперативно-розшуковий захід, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою відеозапису в публічно доступних місцях, без відома їх власника або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови або поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
Відеоконтроль особи – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному спостереженні та фіксації з використанням технічних та/або програмних засобів рухів, дій особи, пов’язаних із її діяльністю, місцем перебування тощо.
Виготовлення та використання несправжніх (імітаційних) засобів – це комплекс заходів, який полягає у виготовленні, зберіганні та використанні під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності документів, електронних ресурсів або інших засобів з повною чи частковою зміною основних даних про особу та вигаданими атрибутами документального оформлення підприємства, організації, окремого приміщення, транспортного засобу і легендою щодо їх призначення та діяльності з метою забезпечення виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – оперативно-розшуковий захід, що полягає в організації оперативним підрозділом упровадження уповноваженої особи в організовану групу чи злочинну організацію під легендою прикриття для отримання відомостей, речей або документів, які мають значення для запобігання, виявлення чи розслідування злочинів (злочину), які вчиняються такими групами, або надання вказаних відомостей чи документів особою, яка є учасником організованої групи чи злочинної організації й на конфіденційній основі співпрацює з відповідним оперативним підрозділом.
Визначення ідентифікаційних або технологічних ознак радіоелектронного засобу – пошуковий захід, що полягає у негласному застосуванні технічних та/або програмних засобів для виявлення ідентифікаторів радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів систем зв’язку, або інших радіоелектронних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого мобільного зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем – оперативно-розшуковий захід, який полягає у негласному пошуку, виявленні шляхом програмного та/або технічного доступу, відборі, фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, чи пов’язаний із подоланням системи логічного захисту.
Зняття інформації з каналів зв’язку (транспортних телекомунікаційних мереж) – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному одержанні, фіксації із застосуванням відповідних технічних засобів, зокрема встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, обробці та відтворенні, у тому числі придатних для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, різних видів сигналів, які передаються через будь-яку мережу передачі даних, що контролюються.
Контроль кореспонденції – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному огляді та відборі поштових відправлень за ідентифікаційними ознаками в мережах операторів поштового зв’язку, незалежно від форм власності, її обробці, знятті копій чи отриманні зразків та інформуванні підрозділу-ініціатора для прийняття рішення щодо подальших дій.
Контрольована закупка – оперативно-розшуковий захід, що полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності товару, який перебуває у вільному обігу, із метою викриття й документування факту готування до злочину або вчинення злочину, а також особи, яка його вчинила.
Контрольована поставка – оперативно-розшуковий захід із забезпечення контролю переміщення товарів, предметів і речовин, що є предметами злочину, пов'язаного з їх ввозом, транзитним переміщенням або вивозом за межі України, із метою викриття й документування факту готування до злочину або вчинення злочину, а також особи, яка його вчинила.
Конфіденційне співробітництво – взаємодія громадян з оперативними підрозділами правоохоронних органів або розвідувальних органів України, яка полягає у наданні ними на засадах добровільності систематичної законспірованої допомоги у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження – оперативно-розшуковий захід із виявлення та вилучення матеріальних носіїв інформації, що зберігають сліди готування до вчинення злочину, чи виявлення осіб, які до нього готуються, а також предметів, що стали об’єктами злочинних посягань, можуть сприяти виявленню суспільно небезпечного протиправного діяння або встановленню причетних до нього осіб, із метою їх наступного порівняльного дослідження без відома власника, у тому числі в публічно недоступних місцях.
Негласне співробітництво – спосіб залучення осіб до вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, спрямований на виявлення або запобігання правопорушенням, отримання інформації про злочини, що готуються або вчинені, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих, оперативного перекриття певних територій, об’єктів або осіб, покращення оперативної обізнаності в інтересах громадян, суспільства, держави.
Оперативна закупка – оперативно-розшуковий захід, що полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття і документування факту готування або вчинення злочину та особи, яка його вчинила.
Оперативна установка – пошуковий захід, що полягає в діях службової особи оперативного підрозділу, спрямованих на збір інформації про особу, події або факти, які представляють інтерес для правоохоронних органів, шляхом оперативного опитування, ознайомлення з документами, наведення довідок із зашифруванням своєї приналежності до оперативних підрозділів правоохоронних органів.
Оперативне маркування предметів та речовин – оперативно-розшуковий захід, пов’язаний із негласним додаванням чи нанесенням на предмети або речовини спеціально виготовлених засобів, у тому числі хімічних та технічних, із метою відстеження руху промаркованих предметів та речовин, їх слідів та з’ясування інших обставин, що мають значення для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
Оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин – пошуковий захід, що полягає у негласній ідентифікації об’єктів за окремими ознаками, властивостями та іншими даними, що їх характеризують.
Оперативні сили – це службові особи державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності, які у повному обсязі або частково виконують оперативно-розшукову функцію, громадяни, з якими встановлено конфіденційне співробітництво на засадах добровільності, а також представники громадськості, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.
Оперативне опитування осіб за їх згодою – пошуковий захід, який полягає в одержанні від опитуваної особи за її згодою інформації, що може мати значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, а також отримання даних від осіб про події та факти, що становлять оперативний інтерес.
  • Колесніков Олег 07 березня, 2018 02:14 Тип запису: коментар
    0  
    Хочу зауважити, що з вказаного проекту Закону України, не є очевидні механізми нагляду Прокуратури України за місцезнаходження засобів особливого призначення (засобами зв'язку та ідентифікації місцеположення), котрі використовуються Оперативними силами для здійснення оперативно-розшукової діяльності.
  • Лорд Володимир 12 лютого, 2018 13:59 Тип запису: коментар
    Повідомлення заблоковано модератором