ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Чекіта Геннадій Леонідович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    син Чекіта Г.Г.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1951371
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 76166
дивіденди, проценти 1875205

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Квартири 317,7


Інше нерухоме майно 149,83Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові ГАЗ 14 5530 куб. см.
ГАЗ 13 5530 куб. см.
1981
1961

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 25108383 в т.ч.: АТ "ОТП Банк" м. Київ - 270200; Акціонерний банк "Південний" - 7798; ПАО "ВТБ Банк" - 754993; Державний ощадний банк України-Одеське обласне управління ТВБВ №10015/0604 - 23964814; АТ "Укрсиббанк" - 83480; ПАТ КБ "Приватбанк" - 27098.

вкладених у звітному році 217108 АТ "ОТП Банк" м. Київ

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 9001256 в т. ч.: ПАТ "Будгівравліка" - 2904209; ПрАТ "Азовкабель" - 918000; ПрАТ "Будгівравліка" - 3288902; ПрАТ "Одесцивільпроект" - 237; ВАТ "Дослідний біохімічний завод" - 1811500; ПАТ "ОКЗДХ" - 425; ПАТ "ПЕБ" - 35898; ПАТ "Завод Львівсільмаш" - 4700; ВАТ "Завод Строммашина" - 5400; ВАТ "Дніпропетровський завод металевих конструкцій імені Бабушкіна " - 275; ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Каскад" - 2350; ПАТ "Інгул" - 29360.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 18211188 ПП "Прайс" - 2726000; СП "Панком-Юн" - 615040; ТОВ "Градконсалтінг" - 274514; ТОВ "Трансбуд-СУ1" - 3974165; ТОВ "Євро-Інвест Холдінг" - 1250000; ТОВ "Спорт Інвест Сервіс" - 4961450; ТОВ "Лег-Транс"- 1091590; ТОВ "1-а туристична агенція" - 30000; ТОВ "Сана Полюс" - 128125; ТОВ "Адвокат" - 359413; ТОВ "Лекс-Юніон" - 1894767; ТОВ "Адвокат-2004" - 680000; ТОВ "Цезар-Палас" - 9250; ТОВ "Арінтін-Р" - 60000; ТОВ "Плюс 36'6" - 13000; Панком Конго ЗАТ - 143874.
143874 Панком Конго ЗАТ - 143874
внесених у звітному році 1016730 ПП "Прайс" - 360000; ТОВ "Євро-Інвест Холдінг" - 559230; ТОВ "Спорт Інсвест сервіс" - 97500.


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Погашення основної суми позики (кредиту) 668039

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 2021181


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 28.03.2016