ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Хомутиннік Віталій Юрійович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Хомутиннік С.В.
    син Хомутиннік А.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 166 828 988 7 789 638
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 71 612
дивіденди, проценти 27 687 074 1 424 350
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 8 169 28 631
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 138 084 588 50 000
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 977 545 6 286 657

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Австрія 49 350 євро 1 204 781

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 1200
7060
Житлові будинки 357,3
448,9
Гаражі 16


Інше нерухоме майно 215,55 офісне приміщення (оренда)Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Квартири 159,1

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Toyota Tundra, 5663 куб.см, довжина 581 см, 381 кВт
Range Rover Land Rover 4367 куб.см, 375 кВт, довжина 520 см (оренда)
Mercedes Benz S-class, 5000 куб.см, 288 кВт, довжина 508 см
2013
2014
2006Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Toyota RAV4, 1998 куб.см, довжина 478 см, 165 кВт
Mersedes-Benz ML 350, 3498 куб.см, довжина 478 см, 165 кВт
Lexus LX 570, 5663 куб.см, довжина 499 см, 367 кВт
2004
2006
2008

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 354 113 083 (Столічна філія ПАТ "Приватбанк"; ПАТ "Укрсоцбанк"; ОТП Банк)

вкладених у звітному році 324 177 172

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 16 424 856 (ПАТ ЗНКІФ "Каскад-інвест" - 16389000; ТОВ "Оксамит-Сервіс" - 15000; Аккордс Лімітед - 10380; Касік Лімітед - 10476)
20 856: (Аккордс Лімітед -10380; Касік Лімітед - 10476)

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 15 273 214 (Столічна філія ПАТ"Приватбанк")

Номінальна вартість цінних паперів 1 997 170 (373 000 - ПАТ "СК Парасоль"; 1624 170 - ТОВ "Будспецсервіс")

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації ТОВ "Визит" - 112 000

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 100756

Погашення основної суми позики (кредиту) 896 986

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 32 808

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 53 691 597


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 60 502

Погашення основної суми позики (кредиту) 977 002

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 60 090


Дата подання декларації: 28.10.2016