ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Хомутиннік Віталій Юрійович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    Дружина Хомутиннік С.В.
    Син Хомутиннік А.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 293.866.729 3.707.989
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 163.123
дивіденди, проценти 117.648.487 1.113.776
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 10.872 10.600
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 68.937.500 35.000
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 107.106.747 2.548.613

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Австрія 20038 євро 358583

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 7060
1200
Житлові будинки 448,9
357,3
Гаражі 16,0


Інше нерухоме майно 1624,0-орендаБ. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Житлові будинки 148,4
Квартири 159,1

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes-Benz S class, 5000 куб.см, 288 кВт, довжина -508 см
Toyota Tundra; 5663 куб. см; 381 кВт, довжина - 581 смc
2006
2013

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Lexus LX 570; 5663 куб.см; 367 кВт; довжина - 499 см
2008

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 208.206.567 (столична філія ПАТ "Приватбанк")

вкладених у звітному році 206.376.842

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 26.591.780

придбаних у звітному році 26.591.780 ПАТ "ЗНКІФ "Капітал-фінанс" - 25810000; ПАТ "Фінансовий стандарт" - 781780

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 16.474.856 ПАТ "ЗНКІФ "Каскад-інвест" - 163890000; ТОВ "Оксоміт-Сервіс" - 15000; ТОВ "Башта-2" - 50000; "Аккордс лімітед" - 10380; "Касік лімітед" -10476
20.856 "Аккордс лімітед" - 10380; "Касік лімітед" -10476
внесених у звітному році 6439000 ПАТ "ЗНКІФ "Каскад-інвест" - 6.389.000; ТОВ "Башта-2" - 50000


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 11.958.468 - Столична філія ПАТ "Приватбанк"

Номінальна вартість цінних паперів 373.000 - ПАТ "СК "Парасоль"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 50000 - ТОВ "Башта-2"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 44 440

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 1 039 619


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 39 288


Дата подання декларації: 24.03.2015