ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2013 рік


Хомутиннік Віталій Юрійович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Хомутиннік С.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 64.424.855 852.800
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 200.841 9.091
дивіденди, проценти 34.468.606 314.229
матеріальна допомога 35.826
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 15.823 19.758
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 794.600
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 28.909.160 509.723

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 1200
7060
Житлові будинки 148,4
448,2
Квартири 72,6


Гаражі 16Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Житлові будинки 148.4
Квартири 159,1
25

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mersedes-Benz S -class 5000 куб.см, 288 кВт
Toyota Tundra 5663 см.куб
2006
2013

465 000Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Lexus LX 570
2008

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 190.041.364

вкладених у звітному році 110.111.364

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 11.182.207

придбаних у звітному році 11.182.207

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 10.035.856
20.856
внесених у звітному році
10.380

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 5.445.514

Номінальна вартість цінних паперів 509.723

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 30.03.2014