ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Дубневич Богдан Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Дубневич Т. І.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 769415 934390
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 78784
дивіденди, проценти 659508
дарунки, призи, виграші 6631
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 24997
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 58022
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 31123 844740

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 3200
2700
10789
127141
748374
37127
62926
2492
Житлові будинки 23,8
15,25
34,95
30,25
47,2
43,8
184,8
883,4
1601,6


Квартири 102,9
156,0
103,8
195,7
196,2
42,4
35,9
100,9
51,8
25,7
150,7


1363343Гаражі 13,9


Інше нерухоме майно 175,8
357,1
314,0
125,7
219,2
44,8
46,15
11
14,9
15,6
26,2Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 53100
77304
Житлові будинки 317,2
87,8
36,9
Квартири 94,5
38,1
44,3
123,7
112,3
112,8
207,7
17,6
44,2
37,0
56,2
43,9
30,0
53,8
58,3
57,8
30,5
43,1
37,3
31,4
27,8
47,9
62,3
24,03
60,8
25,7
234,0
94,6
59,2
51,8
37,0
54,8
32,5
94,9
101,6
21,6
78,2
29,85
57,3
27,4
43,1
Інше нерухоме майно 80,3
522,9
413,3
116,0
149,8
147,7
15,4
68,0
194,6
204,3
15,4
15,9
117,6

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Toyota Land Cruiser 200, 4461 куб. см.
ГАЗ-21 "Волга" 2445 куб. см.
ГАЗ-21 "Волга" 2100 куб. см.
ГАЗ-21 "Волга" 2100 куб. см.
2014
1963
1967
1960

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові AUDI Q7 3.0 TDI, 3000 куб. См.
2007

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 9898892

вкладених у звітному році 9898892

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 865905

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 31768


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 281

Номінальна вартість цінних паперів 585280

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 2028900

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 29.03.2016