ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2013 рік


Негой Федір Федорович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Негой Н.І.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 231408,86 452350
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 231408,86
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 452350

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 35070
2300

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 4000
Квартири 78
123

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові SKODA OCTAVIA А5, 1595
BMW X5, 2011 р.в., 2993
2008
2011
Автомобілі вантажні (спеціальні) КАМАЗ 5320, 10850
ЗИЛ 131ВС - 22А.МС, 6000
Mercedes-Benz Sprinter, 2987
МАЗ 5337 КО426, 11150
1982
1975
2013
2010
Інші засоби КАМАЗ 55102, 10857 (автомобіль вантажний, спеціальний)
ЗИЛ 133, 6000 (автомобіль вантажний, спеціальний)
Мотоцикл Plaggio Liberty
Причіп Сантей
Причіп
КАМАЗ 55102, 10857 (автомобіль вантажний, спеціальний)
ГАЗ 33021, 2445 (автомобіль вантажний, спеціальний)
КАМАЗ 55102, 10850 (автомобіль вантажний, спеціальний)
МАЗ 5334, 11150 (автомобіль вантажний, спеціальний)
КАМАЗ 5511, 10850 (автомобіль вантажний, спеціальний)
Volkswagen Crafter, 2461 (автомобіль вантажний, спец-ний)
Причіп 2ПТС-9-887
Комбайн зернозбиральний CLASS DOMINATOR-48
Бульдозер Т-130
Самохідне шасі Т-16
Причіп 3ПТС-12
Причіп 2ПТС-6
Трактор ХТЗ-17021
Причіп 2ПТС-10
Причіп СЗАП 8355
Напівпричіп 1 ТВС-2
Причіп 2ПТС-4
Трактор коліісний Білорус 892
Трактор коліісний ХТЗ 17021
Трактор коліісний Беларус 320
Трактор гусеничний ДТ 75 БВ
1997
1999
2011
2013
2009
1997
1997
1991
1987
1986
2006
2013
1982
2013
2007
2013
2013
2011
2011
1990
1987
2007
2011
2011
2008
2013

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Audi Q5
ВАЗ 2106
Hundai Accent
2011
2001
2009
Автомобілі вантажні (спеціальні) ГАЗ 33021
2000

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 31468


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 566

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 21.02.2014