ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Остапчук Віктор Миколайович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Остапчук Н.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1180583 21098
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 71951
дивіденди, проценти 19740 2060 (від депозиту)
дарунки, призи, виграші 777
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 721000
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 367115, з них: Стипендія почесного громадянина Харкова - 76280; компенсація на здійснення деп. повноважень, транспортні витрати, проживання в готелі, відрядження - 278655; повернення грошової застави у зв'язку з обранням НДУ - 12180 19038 (пенсія)

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 2055
2499
Квартири 123,6


Садовий (дачний) будинок 178,3


Гаражі 36


Інше нерухоме майно 40

222650

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 1843
1200
2500
904
Квартири 118,8
42,2
87,5

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Hyundai Santa Fe, 2200 куб.см
2012


Водні засоби Прогулянковий човен Tahoe 228 US-Buj A27 j AC 909, 0,9 м
2009


Інші засоби Причіп автомобільний Tracker ТАН-22 для перевезення прогулянкового човна
2009Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Lexus RX 350, 3500 куб.см
Toyota RAV 4, 2000 куб.см
2011
2004

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 701508: ПАТ "Акціонерний банк "Експрес банк" - 533830; ПАТ "Укрсиббанк" - 167678

вкладених у звітному році 132721: ПАТ "Акціонерний банк "Експрес банк" - 92385; ПАТ "Укрсиббанк" - 40336

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 65800 - ПАТ "Акціонерний банк "Експрес банк"


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 249066: ПАТ "Укрсиббанк" - 6401; 8808 євро (230973 грн. станом на 31.12.2015); "ПАТ "Перший Український міжнародний банк" - 11692 (пенсія)

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 2500258 (Розмір внесків до статутного капіталу: ТОВ "Ексіс" - 2,75; ТОВ "Екотех-3Р" - 2500000; ТОВ "СТВ+" - 255)

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 09.11.2016