ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Васюник Ігор Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    Дружина Васюник О.Я.
    Син Васюник Т.І.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 983 990 2 978 972
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 175 367
дивіденди, проценти 27 673 47 228
дарунки, призи, виграші 1 680 000
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 698 000
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 978 123
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 82 950 75 000
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 195 640
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 2981

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 2700


Квартири 67,30


Гаражі 14Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 382
600
458
402
600
900
15647
Житлові будинки 529,4
Квартири 132,2
208,50
Гаражі 19,9
14,3
Інше нерухоме майно 38
259,3

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Toyota Land Cruizer 200; об'єм двигуна - 4461 куб. см; потужність двигуна - 173 кВт
2014
793500


Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові AUDI A-8, об'єм двигуна - 4143 куб. см; потужність двигуна - 283 кВт
Land Rover Freelander; об'єм двигуна - 2179 куб. см; потужність двигуна - 112 кВт
2013
2008

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 201 923 - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 50 525 - ПАТ "КРЕДОБАНК"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 5 341 800 - ТОВ "Вояві", ТОВ "Будівельна кераміка Львова", ТОВ "Вояві-Резорт", ТОВ "Вояві-Школа", ТОВ "Міжнародна фінансова компанія - Інвестбуд", ТОВ "Торговий дім "Енергополіс", ТОВ "Диференціал-1",ТОВ "Диференціал-2", ТОВ "Диференціал-3", ТОВ "Диференціал-5", ТОВ "Диференціал-51",ТОВ "Диференціал-52",ТОВ "Диференціал-53", ТОВ "Диференціал-54"
133 550 - VOYAVI Holding B.V.

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 401 923 - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 1 117 850 -ТОВ "Вояві", ТОВ "Вояві-Резорт", ТОВ "Вояві-Школа", ТОВ "Укркорпінвест", ТОВ "Дойче братвурст", ТОВ "Хеппі ейпл", ТОВ "Світязь-тур", ТОВ "Доматар",ТОВ "Науково-виробнича фірма "Енерголед", ТОВ "Релігія мир"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 4641 - ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" - страхування життя


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 356 - ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" - страхування життя


Дата подання декларації: 20.03.2015