ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

5144 Проект Закону про лобізм
5144 від 20 вересня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Батенко Тарас Іванович
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 3)
Голосів:
35
Обговорення:
Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 1)
Тип записів:
 • Коротич Олег 13 січня, 2017 15:56 Тип запису: пропозиція Голосів: 0
  Законопроект 5144 за своїм змістом є більш якісним за альтернативний 5144-1, однак і він містить свої недоліки, серед яких є і його оформлення, яке не є сталим, оскільки різні статті мають різний поділ. 1. Статті закону мають поділятися на частини, частини на пункти або абзаци, пункти на підпункти. Необхідно позбутися незрозумілого поділу на підчастини, наприклад, частина 1 статті 6 поділена на якість підчастини 1.1, 1.2...1.7. Пункти частин повинні бути пронумеровані. Ненумеровані списки, які розпочинаються з "-", необхідно замінити на нумеровані, для зручного посилання на них у інших документах, у т. ч. нормативно-правових актах. Варіант ненумерованих списків допустимий для рефератів, курсових робіт, наукових статей, але не нормативно-правового акта. 2. Стаття 24 "Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю суб’єктів лобізму" з якоїсь незрозумілої причини віднесена до Розділу III "ЗАСАДИ САМОВРЯДУВАННЯ ЛОБІСТІВ". 3. Сам розділ III є абсолютно зайвим. Немає жодної потреби визначати у цьому проекті закону такі засади. Якщо лобісти, які часто будуть представляти інтереси конкуруючих між собою суб'єктів, і забажають створити якесь подібне утворення, то нехай вони створюють громадське об'єднання відповідно до чинного законодавства і у своєму власному статуті визначають засади його існування та роботи. 4. Необхідно відповідально поставитися до питання необхідності лобіювання на рівні місцевого самоврядування. На мою думку, воно на цьому рівні є зайвим. 5. Якість викладення підчастин 1.5 та 1.6 частини 1 статті 6 викликає у мене подив. Що таке виборні органи? Звідки цей всеохоплюючий термін, якого немає у Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". 6. Відповідно до підчастини 2.6 частини 2 статті 7 суб'єктом лобізму не може бути фізична особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», але необхідність включення сюди осіб, які визначені пунктами 2 та 3 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" викликає у мене сумніви. ... На доопрацювання.
 • АМСТІСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 04 січня, 2017 12:43 Тип запису: зауваження Голосів: 0
  ЯКЩО СУБ"ЄКТ ЛОББІЗМУ Є БУДЬЯКИЙ ГРОМАДЯНИН, ВІДПАДАЄ НЕОБХІДНІСТЬ В ВЕДЕННІ РЕЄСТРУ ЛОБІСТІВ. ЛОГІЧНІШЕ ВИЗНАЧАТИ СУБ"ЄКТІВ ЛОБІЗМУ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ І ТАК Є В РЕЄСТРІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ"ЄДНАНЬ. ТОМУ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ"ЄКТУ ЛОБІЗМУ ПОТРЕБУЄ КОРЕКТИРОВКИ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗМОГИ ПРОЛОБІЮВАТИ
 • Таблиця результатів обговорення статей
  Показувати результати обговорення з типом запису:
  проект
   вноситься народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І., Шевченком О.Л., Шевченком В.Л., Дідичем В.В., Купрієм В.М., Констанкевич І.М.
  ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про лобізм
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення лобізму в Україні, його мету та організаційні основи діяльності.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Цей Закон не порушує право громадян на складання петицій, висновків, звернень і скарг до органів публічної влади. Його норми не поширюються на неурядові організації, які мають статус громадських; суспільні чи професійні групи, які мають передбачене іншими законами право на участь у формуванні політики держави.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1. Визначення термінів

   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
  1) договір про надання послуг з лобізму - правочин, що вчиняється між суб’єктом лобізму і замовником (замовниками) послуг з лобізму з метою здійснення представницьких функцій в інтересах замовника та за його рахунок перед органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень: законів, інших нормативно - правових актів, змін до них, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом;
  2) замовник послуг з лобізму – фізична або юридична особа, яка є стороною договору про надання послуг з лобізму, на замовлення якої суб’єкт лобізму за винагороду надає послуги з лобізму, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом та іншими Законами України;
  3) лобізм – професійна діяльність суб’єкта лобізму, спрямована на просування законів, інших нормативно-правових актів, їх проектів під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни їх органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів; представництво та захист інтересів замовника послуг з лобізму;
  4) об’єкт лобізму – органи державної влади України, органи місцевого самоврядування України, інші суб’єкти владних повноважень України, їх посадові та службові особи, депутати усіх рівнів за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
  Не є об’єктом лобізму:
  - Президент України;
  - судова гілка влади України, окрім питань поліпшення доступу до правосуддя; судді, окрім голів відповідних судів з питань, віднесених до їх компетенції;
  - суб’єкти владних повноважень, які здійснюють керівництво створеними відповідно до законодавства збройними формуваннями, самі збройні формування, розвідувальні органи, правоохоронні органи, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
  5) предмет лобізму – нормативно-правові акти та їх проекти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України, інших суб’єктів владних повноважень України, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом; постанови Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України;
  Не є предметом лобізму:
  - Конституція України;
  - нормативно-правові акти Президента України;
  - зовнішньо та внутрішньо - політична діяльність України, що суперечить Закону України «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики»;
  - національна безпека та національні інтереси України, в т.ч. в інформаційному просторі та кіберпросторі, за визначенням, наведеним в Законі України «Про основи національної безпеки України»;
  - діяльність законних збройних формувань, розвідувальних органів, правоохоронних органів, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, питань підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
  - діяльність, спрямована на зниження рівня свободи слова в Україні;
  - діяльність, за ознаками, що підпадає під дію Кримінального кодексу України;
  - діяльність, що суперечить моральним засадам суспільства за українським законодавством;
  - мовні та релігійні питання;
  - акти індивідуальної дії.
    6) послуги з лобізму - діяльність суб’єкта лобізму щодо представництва та захисту інтересів замовника послуг з лобізму, що здійснюється шляхом взаємодії суб’єкта лобізму з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів чи спонукання до прийняття нормативно-правових актів, розроблених замовником та/або власних нормативно-правових актів;
  7) суб’єкт лобізму (лобіст) -будь-яка фізична особа - громадянин України, яка постійно проживає в Україні протягом не менше п’яти років, або юридична особа - резидент України, зареєстрована в установленому законодавством порядку, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • Стаття 2. Сфера дії Закону

  1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають між замовниками послуг з лобізму, суб’єктами лобізму, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів, а також на правовідносини, що виникають у зв’язку із набуттям та втратою особою статусу суб’єкта лобізму.    
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 3. Правове регулювання лобізму

  1. Правовідносини, що виникають між суб’єктом лобізму та органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів з метою відстоювання інтересів замовника послуг з лобізму регулюються Конституцією України та цим Законом.    
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 4. Принципи лобізму

  1. Лобізм здійснюється з дотриманням таких принципів:
  1) верховенства права - здійснення лобізму з урахуванням того, що людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності державних органів;    
  2) законності - здійснення лобізму у порядку та відповідно до вимог, встановлених законом;
  3) прозорості та відкритості - надання лобістами вичерпної, об'єктивної, достовірної інформації про свою діяльність;
  4) доброчесності - спрямованості дій лобістів на добросовісне відстоювання інтересів замовників послуг з лобізму, заборони представництва лобістами одночасно інтересів двох і більше конкуруючих між собою замовників послуг з лобізму, якщо це може спричинити конфлікт інтересів за визначенням згідно відповідних договорів про надання послуг з лобізму;
  5) добровільності - лобізм здійснюється за взаємною згодою замовника послуг з лобізму та лобіста.
  6) рівності - лобізм здійснюється без надання привілеїв суб’єктам лобізму чи обмежень їх у правах, передбачених цим Законом.
     
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 5. Гарантії здійснення лобізму Стаття 5. Гарантії здійснення лобізму     

  1. Здійснення лобізму гарантується:
          1) обов’язком органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України, інших суб’єктів владних повноважень України, їх посадових та службових осіб, депутатів усіх рівнів взаємодіяти з суб’єктами лобізму у порядку, визначеному цим Законом, невтручанням у законну діяльність суб’єктів лобізму;
  2) вільним доступом суб’єктів лобізму до приміщень органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України, інших суб’єктів владних повноважень України у порядку, визначеному законодавством;
  3) відкритістю, публічністю та доступністю інформації про лобізм як з боку об’єктів лобізму так і з боку суб’єктів лобізму та їх замовників.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 6. Методи лобізму
  1. До методів лобізму належать:
  1.1. право пропонування до прийняття об’єктом лобізму нового нормативно-правового акту та/або зміни, скасування діючого нормативно-правового акту;    
  1.2. право розповсюдження через засоби масової інформації, Інтернет пропозицій з їх обґрунтуванням щодо необхідності прийняття об’єктом лобізму нового нормативно-правового акту та/або зміни, скасування діючого нормативно-правового акту;
  1.3. право участі у розробці проектів нормативно-правових актів;
  1.4. право контакту та зустрічі суб’єктів лобізму з об’єктами лобізму;
  1.5. право безперешкодного доступу, за попереднім повідомленням, а у випадках, передбачених законодавством - акредитацією, на засідання виборних органів чи їх комітетів, їх виконавчих органів; на засідання інших суб’єктів владних повноважень, на яких розглядається питання, що є предметом договору про надання послуг з лобізму; до приміщень, в т.ч. адміністративних, в яких відбувається зустріч суб’єкта лобізму щодо предмета лобізму із депутатами, посадовими чи службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.
  Таке право не розповсюджується на режимні та секретні об’єкти;
  1.6. право виступу та висловлення своєї думки перед органами місцевого самоврядування, суб’єктами владних повноважень на засіданнях комітетів, комісій тощо щодо питань, на які спрямована діяльність суб’єкту лобізму.
  За дозволом виборчого органу України право виступу та висловлення своєї думки щодо питань, на які спрямована діяльність суб’єкту лобізму на засіданнях сесій таких органів.
  1.7. обов’язок об’єкта лобізму взаємодіяти з суб’єктами лобізму у порядку, визначеному цим Законом.

  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 7. Набуття статусу суб’єкта лобізму

    1. Особа набуває прав, визначених цим Законом, з моменту внесення відомостей про неї до Єдиного реєстру лобістів України.
  2. Не може бути суб’єктом лобізму:
  2.1. фізична особа, постійне місце перебування чи проживання якої є не Україна або перебування чи проживання якої на території України за останні п’ять років перед реєстрацією суб’єктом лобізму становить менше 183 дні у хоча б в одному із п’яти років;
  2.2. фізична особа, постійне місце перебування чи проживання якої є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції чи протягом 10 років після деокупації або завершення антитерористичної операції;
  2.3. фізична особа, що є в засновниках юридичних осіб (власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв)), які зареєстровані на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції або таких, що зареєстровані на іншій території України, але здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, або є пов’язаними особами таких осіб, або протягом 10 років після деокупації чи завершення антитерористичної операції або виходу із засновників таких юридичних осіб;
  2.4. фізична особа, що є в засновниках юридичних осіб - власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або є пов’язаними особами таких осіб, або протягом 10-ти років з моменту припинення дії до країни - агресора статусу «агресор»;
  2.5. фізична особа, що є в засновниках юридичних осіб - власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв), в засновниках яких є фізична чи юридична особа, яка не може бути суб’єктом лобізму згідно ч. 2 цієї статті або є пов’язаними особами таких осіб;
  2.6. фізична особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
  2.7. фізична особа, визначена у п.2.6. ч.2 ст. 7 цього Закону протягом одного року після припинення діяльності;
  2.8. фізична особа, що має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
  2.9. фізична особа, притягнута до відповідальності за корупційні діяння;
  2.10. фізична особа, визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
  2.11. фізична особа, не зареєстрована в установленому цим законом порядку;
  2.12. юридична особа, в засновниках якої є резидент іншої держави або резидент держави - Україна, але такий, що не може бути суб’єктом лобізму згідно ч. 2 цієї статті, або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є особа, яка не може бути суб’єктом лобізму згідно ч. 2 цієї статті або є пов’язаними особами таких осіб.
  3. Не може бути замовником послуг лобізму особа - резидент держави не Україна, яка підпадає під критерії, встановлені частинами 2.2 - 2.5, 2.8 - 2.11 цієї статті.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 8. Відносини між суб’єктом та об’єктом лобізму

   1. Відносини між суб’єктом лобізму та об’єктом лобізму відбуваються у спосіб, передбаченим цим Законом та Законом України «Про звернення громадян».
  2. Зустрічі між суб’єктом лобізму та об’єктом лобізму проводяться:
  - публічно;
  - конфіденційно, з використанням аудіо та/або відеозапису, та/або складенням протоколу зустрічі за підписом суб’єкта та об’єкта лобізму.
  3. Зустрічі між суб’єктом лобізму та об’єктом лобізму без дотримання норм ч. 2 цієї статті не є лобізмом.
  4. Суб’єкту лобізму забороняється блокувати або перешкоджати діяльності об’єкту лобізму шляхом використання лобістами прав, наданих цим Законом, та/або шляхом організації масових акцій протесту щодо предмета лобізму.
   
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 1, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • Кожевніков Віктор 20 січня, 2017 11:04 Тип запису: запропонована редакція Голосів: 0
  п.4 ст.8 Законопроекту викласти в такій редакції: Суб’єкту лобізму забороняється блокувати або перешкоджати діяльності об’єкту лобізму.
 • Стаття 9. Орган реєстрації суб’єктів лобізму

     1. Органом реєстрації суб’єктів лобізму є Міністерство юстиції України.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 10. Єдиний реєстр лобістів України

  1. З метою збирання, зберігання, обліку та надання інформації про суб’єктів лобізму Міністерством юстиції України ведеться Єдиний реєстр лобістів України (надалі - Реєстр), який є відкритим, доступним та безоплатним.
  2. Ведення Реєстру здійснюється відповідно до цього Закону та Положення про Єдиний реєстр лобістів України, що розробляється та затверджується Міністерством юстиції України.
  3. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами.
  4. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:
  - автоматизацію процесу реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур;
  - заповнення та друк форми заяви;
  - ідентифікацію заявників, які подають документи для реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
  - контроль за повнотою внесення записів до Реєстру та проведенням реєстраційних дій;
  - пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
  - ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
  - інформаційну взаємодію між Реєстром та інформаційними системами державних органів;
  - захист даних згідно із законом;
  - виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
  - вільного та захищеного від стороннього втручання третіх осіб доступу суб’єкта лобізму до Реєстру для внесення відомостей, передбачених п.п.5.5 (поточні дані) цієї статті.
  - проведення інших операцій, визначених цим Законом.
  5. До Реєстру вносяться наступні відомості осіб, які відповідають вимогам статті 7 цього Закону:
  5.1. при реєстрації:
  5.1.1. найменування організації, країна реєстрації, веб-сайт, відомості про організаційно-правову форму, органи управління, керівник, сфера дальності, відомості про засновників та учасників юридичної особи та відомості про кінцевих бенефіціарів;
  5.1.2. адреса та контактний номер телефону головного офісу суб’єкта лобізму;
  5.1.3. персональні дані фізичних осіб, що займаються лобізмом - прізвище, ім’я та по-батькові, адреса фактичного місця проживання та контактний номер телефону фізичних осіб - суб’єкта лобізму;
  5.1.4. інші відомості, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
  5.2. поточні дані:
  5.2.1. інформація про договір лобізму, за виключенням відомостей про оплату таких послуг (об’єкт лобізму за договором; замовник послуг лобізму (адреса, засоби зв’язку); сфера інтересів замовника послуг з лобізму; предмет лобізму); аудіо та/або відео матеріали зустрічей із об’єктом лобізму, та/або копія протоколу зустрічей; коротка інформація про кінцевий/остаточний результат послуг лобізму.
  6. Суб’єкт лобізму зобов’язаний один раз на рік підтверджувати свій статус суб’єкта лобізму у Реєстрі.
  7. Реєстрація суб’єкта лобізму в Реєстрі та зміна відомостей про нього здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
  8. За реєстрацію суб’єкта лобізму в Реєстрі вноситься плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
  9. За підтвердження в Реєстрі статусу суб’єкта лобізму вноситься плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
  10. Внесення до Реєстру поточних відомостей є безоплатним.
  11. У всіх інших випадках плата здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
  12. Відомості Реєстру є відкритими для безоплатного доступу.
  1. З метою збирання, зберігання, обліку та надання інформації про суб’єктів лобізму Міністерством юстиції України ведеться Єдиний реєстр лобістів України (надалі - Реєстр), який є відкритим, доступним та безоплатним.
  2. Ведення Реєстру здійснюється відповідно до цього Закону та Положення про Єдиний реєстр лобістів України, що розробляється та затверджується Міністерством юстиції України.
  3. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами.
  4. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:
  - автоматизацію процесу реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур;
  - заповнення та друк форми заяви;
  - ідентифікацію заявників, які подають документи для реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
  - контроль за повнотою внесення записів до Реєстру та проведенням реєстраційних дій;
  - пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
  - ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
  - інформаційну взаємодію між Реєстром та інформаційними системами державних органів;
  - захист даних згідно із законом;
  - виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
  - вільного та захищеного від стороннього втручання третіх осіб доступу суб’єкта лобізму до Реєстру для внесення відомостей, передбачених п.п.5.5 (поточні дані) цієї статті.
  - проведення інших операцій, визначених цим Законом.
  5. До Реєстру вносяться наступні відомості осіб, які відповідають вимогам статті 7 цього Закону:
  5.1. при реєстрації:
  5.1.1. найменування організації, країна реєстрації, веб-сайт, відомості про організаційно-правову форму, органи управління, керівник, сфера дальності, відомості про засновників та учасників юридичної особи та відомості про кінцевих бенефіціарів;
  5.1.2. адреса та контактний номер телефону головного офісу суб’єкта лобізму;
  5.1.3. персональні дані фізичних осіб, що займаються лобізмом - прізвище, ім’я та по-батькові, адреса фактичного місця проживання та контактний номер телефону фізичних осіб - суб’єкта лобізму;
  5.1.4. інші відомості, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
  5.2. поточні дані:
  5.2.1. інформація про договір лобізму, за виключенням відомостей про оплату таких послуг (об’єкт лобізму за договором; замовник послуг лобізму (адреса, засоби зв’язку); сфера інтересів замовника послуг з лобізму; предмет лобізму); аудіо та/або відео матеріали зустрічей із об’єктом лобізму, та/або копія протоколу зустрічей; коротка інформація про кінцевий/остаточний результат послуг лобізму.
  6. Суб’єкт лобізму зобов’язаний один раз на рік підтверджувати свій статус суб’єкта лобізму у Реєстрі.
  7. Реєстрація суб’єкта лобізму в Реєстрі та зміна відомостей про нього здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
  8. За реєстрацію суб’єкта лобізму в Реєстрі вноситься плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
  9. За підтвердження в Реєстрі статусу суб’єкта лобізму вноситься плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
  10. Внесення до Реєстру поточних відомостей є безоплатним.
  11. У всіх інших випадках плата здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
  12. Відомості Реєстру є відкритими для безоплатного доступу.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 11. Втрата статусу суб’єкта лобізму

  1. Суб’єкти лобізму втрачають право на лобізм з моменту внесення Міністерством юстиції України до Реєстру запису про припинення права на лобізм.
  2. Підставою для внесення Міністерством юстиції України запису про припинення права на лобізм можуть бути виключно:
  2.1. подання суб’єктом лобізму до Міністерства юстиції України заяви про припинення здійснення лобізму;
  2.2. смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи - суб’єктів лобізму;
  2.3. у разі настання подій, що унеможливлюють реєстрацію суб’єкта лобізму, передбачених ч.2 ст. 7 цього Закону;
  2.4. в інших випадках, передбачених цим Законом.
    
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 12. Лобізм актів індивідуальної дії

    1. Суб’єкт лобізму має право лобіювати акти індивідуальної дії із дотриманням усіх його прав та обов’язків, передбачених цим Законом.
  2. Об’єкт лобізму при лобіюванні суб’єктом лобізму актів індивідуальної дії не зобов’язаний проводити зустрічі із суб’єктом лобізму та обговорювати проекти рішень з цих питань та/або припинити контакти з суб’єктом лобізму з цих питань без пояснень.
  3. У разі прийняття рішення об’єктом лобізму започаткувати процедуру обговорення актів індивідуальної дії із суб’єктом лобізму, об’єкт лобізму зобов’язаний дотримуватися прав такого суб’єкта та виконувати обов’язки згідно із цим Законом.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • Стаття 13. Відповідальність суб’єкта та об’єкта лобізму

  1. Недотримання вимог ч.1 ст.8 цього Закону об’єктом лобізму має наслідком відповідальність, передбачену Законом України «Про звернення громадян».
  2. Недотримання вимог ч.2 ст.8 цього Закону об’єктом лобізму носить ознаки корупційних діянь.
  3. Недотримання вимог ч.2 та ч.4 ст.8 цього Закону суб’єктом лобізму є підставою для втрати статусу суб’єкта лобізму строком на один рік.
  4. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних даних щодо укладання договорів про надання послуг з лобіювання та/або не підтвердження статусу суб’єкта лобізму більше ніж три місяці є підставою для втрати статусу суб’єкта лобізму строком на один рік.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  РОЗДІЛ III. ЗАСАДИ САМОВРЯДУВАННЯ ЛОБІСТІВ
  Стаття 14. Засади самоврядування лобістів

  1. Самоврядування лобістів ґрунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов’язковості для виконання лобістами рішень органів самоврядування лобістів.
  2. Брати участь у роботі органів самоврядування лобістів та бути обраними до їх складу можуть лише лобісти, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру лобістів України.
    
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 15. Асоціація лобістів України

  1. З метою забезпечення реалізації завдань самоврядування лобістів може утворюватися Асоціація лобістів України як некомерційна професійна організація, що об’єднує всіх лобістів України.
  2. Асоціація лобістів України є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування лобістів, передбачені цим Законом.
  3. Асоціація лобістів України:
  1) представляє лобістів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
  2) захищає професійні права лобістів;
  3) забезпечує високий професійний рівень та розвиток лобістів;
  4) забезпечує престижність професії лобіста;
  5) організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію лобістів, та вживає заходів щодо їх спростування;
  6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
  4. Асоціація лобістів України утворюється з’їздом лобістів України та не може бути реорганізована. Асоціація лобістів України може бути ліквідована лише на підставі закону.
  5. Статут Асоціації лобістів України затверджується з’їздом лобістів України та є її установчим документом.
  6. З моменту державної реєстрації Асоціації лобістів України її членами стають усі лобісти, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру лобістів України.
  7. Лобіст стає членом Асоціації лобістів України з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру лобістів України.
  8. Лобіст зобов’язаний сплачувати членські внески Асоціації лобістів України.
  9. У разі припинення діяльності лобіста припиняється і його членство в Асоціації лобістів України.
  10. Бюджет Асоціації лобістів України формується за рахунок сплати лобістами членських внесків, а також надходжень від іншої діяльності відповідно до статутних документів Асоціації лобістів України.
  Встановлення органами самоврядування лобістів інших обов’язкових внесків, не передбачених цим Законом, забороняється.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 16. Органи Асоціації лобістів України

   1. Органами Асоціації лобістів України є:
  1) з’їзд лобістів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
  2) рада лобістів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
  3) голова ради лобістів регіону;
  4) Рада лобістів України;
  5) Голова Ради лобістів України;
  6) ревізійна комісія;
  7) з’їзд лобістів України.
  2. Асоціація лобістів України може утворювати інші органи, необхідні для виконання повноважень, визначених цим Законом.
   
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 17. З’їзд лобістів регіону

   1. З’їзд лобістів регіону скликається радою лобістів регіону за потреби, але не рідше одного разу на рік. З’їзд лобістів регіону може бути скликано також за пропозицією Ради лобістів України або не менше 10 відсотків загальної кількості лобістів регіону, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
  2. Інформація про з’їзд лобістів регіону, питання порядку денного з’їзду розміщуються на веб-сайті Асоціації лобістів України.
  3. Порядок організації та проведення з’їзду лобістів регіону визначається Радою лобістів України.
  4. З’їзд лобістів регіону вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини лобістів, офіс яких розташований у відповідному регіоні. У разі якщо перший з’їзд не відбувся у зв’язку з відсутністю кворуму, повторний з’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 30 відсотків лобістів, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
  5. До повноважень з’їзду лобістів регіону належать:
  1) обрання голови та членів ради лобістів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
  2) розгляд та затвердження звітів ради лобістів регіону, голови ради лобістів регіону;
  3) контроль за діяльністю регіональних органів, утворених Асоціацією лобістів України;
  4) здійснення інших повноважень, визначених Асоціацією лобістів України.
  6. З’їзд лобістів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів учасників з’їзду.
  7. Вибори голови та членів ради лобістів регіону проводяться шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)