ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

8375 Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про запобігання корупції" щодо підвищення ролі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
8375 від 18 травня 2018
Правова політика
Кабінет Міністрів України
Гройсман Володимир Борисович
29 травня, 2018
25 червня, 2018
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 0)
Голосів:
10
Обговорення:
Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Таблиця результатів обговорення статей
Показувати результати обговорення з типом запису:
I. Доповнити Закон України “Про запобігання корупції” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами)
статтею 131 такого змісту:
“Стаття 131. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції”
1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) утворюються (визначаються):
в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
в апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Національного банку України;
у секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
в апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро України);
в апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
в обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
в апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, Севастопольської міської ради, секретаріаті Київської міської ради;
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу або органу місцевого самоврядування, крім тих, у яких відповідно до Закону приймаються антикорупційні програми;
у державних цільових фондах.
2. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням;
2) організація роботи з виявлення корупційних ризиків в діяльності відповідного органу, внесення керівнику такого органу пропозицій щодо
їх усунення;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій
та повідомлення Національного агентства про випадки неподання
чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку відповідно до частини другої статті 49 цього Закону;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону;
7) забезпечення захисту працівників, які здійснили повідомлення
про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
3. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного держаного органу або органу місцевого самоврядування.
4. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути звільнений за ініціативою керівника за умови надання Національним агентством згоди.
Згода Національного агентства надається з метою з’ясування обставин, передбачених частиною третьою статті 53 цього Закону.
5. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) затверджуються Національним агентством.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Національному агентству з питань запобігання корупції у тримісячний строк прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1