ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

8157-1 Проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки України
8157-1 від 20 березня 2018
Правова політика
Народний депутат України
Журжій Андрій Валерійович
26 березня, 2018
15 квітня, 2018
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 2)
Голосів:
40
Обговорення:
Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Таблиця результатів обговорення статей
Показувати результати обговорення з типом запису:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Про Національне бюро фінансової безпеки України__________________________________
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, інших осіб з якими вона взаємодіє.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Стаття 1. Статус Національного бюро фінансової безпеки України
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1. Національне бюро фінансової безпеки України (далі – НБФБ) — є державним правоохоронним органом, на який покладається обов'язок запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, публічні закупівлі, централізовані та децентралізовані фонди коштів, фондовий ринок та ринок фінансових послуг, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінально процесуального кодексу України.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
2. Особливості діяльності НБФБ зумовлюються її завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в наявності особливих умов проведення конкурсного відбору її керівництва, особливостей структури, наданні спеціальних повноважень та соціальних гарантій, зокрема особливих умов оплати праці, забезпеченні охорони особистих і майнових прав працівників НБФБ.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Закони України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про державну службу" застосовуються до НБФБ, її працівників, порядку проведення конкурсних відборів та призначень на посади в частині, що не суперечить цьому Закону.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
3. Діяльність НБФБ спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі — Міністр).
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
4. НБФБ є юридичною особою публічного права, яка має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Стаття 2. Визначення основних термінів
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1) бездоганна ділова репутація — у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
2) громадська рада — постійно діючий колегіальний виборний орган громадського контролю, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
3) детектив НБФБ — посадова особа НБФБ, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати збір інформації про готування до вчинення або вчинення злочинів з відкритих джерел, інформаційних ресурсів обмеженого доступу та шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів, віднесених законом до підслідності НБФБ;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
4) доброчесність — у значенні, наведеному в Законі України "Про державну службу";
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
5) поліграф — спеціальний технічний комп’ютерний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін фізіологічних реакцій фізичної особи, які є результатом психологічних процесів, у відповідь на пред’явлення, за спеціальною методикою, певних психологічних стимулів;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
6) фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування — інтереси державного бюджету; інтереси місцевого бюджету; інтереси державного цільового фонду; інтереси Фонду державного майна України.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
2. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значеннях, встановлених законодавством України.
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Стаття 3. Принципи діяльності Національного бюро фінансової безпеки України
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1. НБФБ здійснює свою діяльність на основі принципів:
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
1) верховенства права — людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
2) пріоритету додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб — забезпечення дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
3) законності — здійснення діяльності виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення працівником НБФБ Конституції та законів України;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
4) поваги до особи та соціальної справедливості — гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя; недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
Рейтинг: (голосів - 0)
Голосів: 00
Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)