ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

6271 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб
6271 від 31 березня 2017
Правова політика
Народний депутат України
Тимошенко Юлія Володимирівна
19 лютого, 2018
19 березня, 2018
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 1)
Голосів:
20
Обговорення:
Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 0)
Тип записів:
 • Соколов Іван 11 березня, 2018 21:37 Тип запису: пропозиція Голосів: 0
  1. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання результатів службової діяльності. 2. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників У та осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками. 3. Здійснення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб, встановлення ознак прямого підпорядкування. 4. Перевірка відомостей поданих новоприйнятими державними службовцями щодо близьких осіб, які працюють в Управлінні, та наявності конфлікту інтересів. 5. Забезпечення організації навчання, підготовки працівників Управління з питань антикорупційного законодавства, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, інших механізмів запобігання і протидії корупції, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків. 6. Співпраця зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції шляхом інформування, у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства посадовими і службовими особами У. 7. Висвітлення результатів роботи У у сфері протидії та виявлення корупції серед посадових і службових осіб в засобах масової інформації. 8. Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян, у яких порушені питання щодо виникнення конфлікту інтересів між посадовими особами У або вчинення ними корупційних правопорушень. 9. Вжиття заходів щодо безумовного виконання працівниками Управління розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 10. У разі встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які в працюють (працювали) в У, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» повідомляти про зазначені випадки Національне агентство з питань запобігання корупції. 11. Розгляд на засіданнях колегій, нарадах питання про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції», іншого антикорупційного законодавства, та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупції. 12. Забезпечення виконання норм законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію». 13. Вжиття належних заходів щодо недопущення порушення посадовими і службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави обмежень, встановлених антикорупційним законодавством. 13. Інформування начальника про виконання підзаконних нормативно-правових актів з антикорупційної тематики посадовими і службовими особами. 14. Розроблення та затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень У на наст
 • Таблиця результатів обговорення статей
  Показувати результати обговорення з типом запису:
  Проект вноситься народними депутатами України: Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Крульком І.І., Ємцем Л.О., Заліщук С.Л., Сотник О.С., Луценком І.В., Чумаком В.В., Новак Н.В.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  З а к о н У к р а Ї н и
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  I. Внести зміни до таких законів України:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  1. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  у частині першій статті 3:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  підпункт "в" пункту 2) викласти у наступній редакції:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  "в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу";";
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  пункт 5 вилучити.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  у частині першій статті 46:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  абзац третій пункту 1) вилучити.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  ІІ. Прикінцеві положення
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Голова
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Верховної Ради України
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  1