ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

2295а Проект Закону про громадські слухання
2295а від 06 липня 2015
Державне будівництво
Народний депутат України
Бойко Олена Петрівна
09 грудня, 2016
31 грудня, 2016
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 4)
Голосів:
33
Обговорення:
Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 2, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
Тип записів:
 • Коротич Олег 09 грудня, 2016 23:34 Тип запису: коментар Голосів: 0
  Поставив проти, оцінку 2. Втомився подавати зауваження і пропозиції до його положень, не опрацював документ повністю, оскільки після першого десятка (зауважень і пропозицій) стало зрозуміло, що проект неякісний та потребує значного доопрацювання.
  • Коротич Олег 18 грудня, 2016 20:54 Тип запису: коментар Голосів: 2
   Більш докладно опрацювавши перші 2 розділи проекту Закону мені стало зрозуміло, що оцінка 2 - це забагато. Деякі норми цього проекту суперечать одна одній, деякі суперечать Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Положення про проведення громадських слухань з ініціативи громадян містить норми та вимоги, які роблять таку можливість абсолютно декларативною, тобто, громадяни не матимуть реальної змоги до ініціативи. Кількість техніко-юридичних помилок дуже висока. Використання термінів не є сталим, наприклад, в одній нормі "голова села, селища, міста", в другій "сільський, селищний, міський голова", а в третій - "голова місцевої ради". Висновок до комітету до цього законопроекту може бути лише один - не рекомендувати та повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 • Таблиця результатів обговорення статей
  Показувати результати обговорення з типом запису:
  ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
  Цей Закон визначає правові засади, порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування села, селища, міста, їх посадовими особами.
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 11
  Обговорення:Усього записів - 3 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 2)
  Тип записів:
 • Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 1. Визначення термінів
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  громадські слухання - форма безпосередньої участі членів територіальної громади, посадових осіб органів місцевого самоврядування у спільному обговоренні та прийнятті рішень з найбільш важливих питань місцевого значення;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 1, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • Галенко Іван 13 грудня, 2016 17:34 Тип запису: запропонована редакція Голосів: 2
  громадські слухання - спосіб підготовки рішень з найбільш важливих питань місцевого значення;
 • предмет громадських слухань - питання загальнодержавного значення, які стосуються гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, а також віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, які визначені статтею 2 цього Закону;
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 1, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • Полтавець Денис 13 грудня, 2016 17:28 Тип запису: запропонована редакція Голосів: 0
  а також ПИТАННЯ, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, які визначені статтею 2 цього Закону
 • процес проведення громадських слухань - здійснення суб’єктами процесу громадських слухань, визначених статтею 3 цього Закону, процедур ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами місцевого самоврядування, посадовими особами;
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  рішення громадських слухань - нормативно-правовий акт, предмет якого схвалено на громадських слуханнях та оформлено у встановленому цим Законом порядку;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • учасник громадських слухань - громадянин України, який має право голосу та є членом територіальної громади;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 21
  Обговорення:Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • член територіальної громади - особа, яка проживає за місцем реєстрації на території відповідної територіальної громади.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 2. Предмет громадських слухань
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 1. Предметом громадських слухань можуть бути питання загальнодержавного значення, які стосуються гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на безпеку життєзабезпечення та захищене проживання в адміністративно-територіальних одиницях, реалізації прав громадян та їх об’єднань на участь у розгляді:
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 1) проектів законодавчих актів і програм у сфері використання ядерної енергії, проектів будівництва нових, розширення та зняття з експлуатації ядерних установок, а також матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну їх експлуатації, спорудження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і переробки уранових руд та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; питання, пов’язані з впливом зазначених установок, підприємств та об’єктів на довкілля й здоров’я людей; інформація про несанкціоноване переміщення джерел іонізуючого випромінювання; матеріали державної та громадської експертизи ядерних і радіаційно-небезпечних об’єктів; інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням щодо функціонування ядерних установок, підприємств з видобутку і переробки уранових руд і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки, життєдіяльності на територіях, прилеглих до зазначених установок, підприємств, об’єктів, у тому числі із забезпечення інформацією про чинні державні та міжнародні нормативні акти в галузі використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  2) проектів законодавчих актів і програм у сфері діяльності екологічно небезпечних підприємств гірничо-видобувної, хімічної, з виробництва добрив та інших галузей, а також проектів будівництва нових, розширення, реконструкція та зняття з експлуатації діючих підприємств;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 10
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 1, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • 3) пропозицій Фонду державного майна України під час підготовки об’єктів до приватизації (за всіма групами їх класифікації);
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  4) питань щодо нелегального використання надр України (копанки з видобутку вугілля, бурштину тощо), лісів, річок, озер.
  Рейтинг: (голосів - 2)
  Голосів: 02
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 1, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • 2. Предметом громадських слухань може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування:
  Рейтинг: (голосів - 2)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 1) проекти нормативно-правових актів місцевої ради;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 1, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Тип записів:
 • Коротич Олег 18 грудня, 2016 19:56 Тип запису: запропонована редакція Голосів: 0
  1) проекти нормативних актів органів місцевого самоврядування;
 • 2) проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  3) проекти рішень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів щодо розроблення й оприлюднення проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними й екологічними наслідками відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  4) звіти, доповіді про роботу посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів місцевої ради, депутатів місцевої ради, голови та депутатів районної у місті ради;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 5) звіти керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 6) звіти керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які надають послуги населенню;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 1 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 1)
  Тип записів:
 • 7) пропозиції щодо лобіювання посадовими особами місцевого самоврядування інтересів територіальної громади перед вищими владними структурами;
  Рейтинг: (голосів - 1)
  Голосів: 01
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)