ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення елемента

5144-1 Проект Закону про лобіювання
5144-1 від 05 жовтня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань правової політики та правосуддя
Найєм Мустафа-Масі
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завершено обговорення
01
(Рейтинг: 2,5, оцінило: 2)
Термін обговорення закінчився
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
1) договір про надання послуг з лобіювання - угода, що вчиняється між суб’єктом лобіювання і замовником (замовниками) послуг з лобіювання з метою врегулювання питань надання таких послуг;
2) замовник послуг з лобіювання - фізична або юридична особа, яка є стороною договору про надання послуг з лобіювання, на замовлення якої суб’єкт лобіювання за винагороду, або без неї, надає послуги з лобіювання;
3) лобіювання - вплив суб’єкта лобіювання на діяльність Верховної Ради України, її посадових осіб, народних депутатів України під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів;
4) об’єкт лобіювання - правотворчість у Верховній Раді України та її органах;
5) предмет лобіювання - закони та інші правові акти Верховної Ради України;
6) суб’єкт лобіювання (лобіст) -будь-яка фізична або юридична особа, а також особа, що здійснює лобіювання від імені суб’єкта лобіювання, зареєстрована у встановленому законодавством порядку та внесена до Електронного реєстру суб’єктів лобіювання.
 • Кожевніков Віктор 21 січня, 2017 20:18 Тип запису: пропозиція
  0  
  Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" пропонує відносити до об’єктів лобіювання усіх виборних осіб представницьких органів влади, тому доречно поширити можливість впливу суб’єкта лобіювання на діяльність представницьких органів влади, органи місцевого самоврядування, на депутатів місцевих рад.
 • Колесніков Олег 20 січня, 2017 19:22 Тип запису: пропозиція
  0  
  Пропоную викласти пункт 3 частини 1 в наступному вигляді: "3) лобіювання - вплив суб'єкта лобіювання на діяльність Верховної Ради України, її посадових осіб, народних депутатів України під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів та фіксування засобів впливу в Реєстрі;"
 • Коротич Олег 13 січня, 2017 15:13 Тип запису: зауваження
  0  
  Визначення суб'єкту лобіювання (лобіста) є абсолютно некоректним, оскільки воно визнає лобістом не лише особу, яка здійснює лобіювання на користь фізичних або юридичних осіб, але і саму фізичну або юридичну особу. Тобто, фізичні або юридичні особи, яким необхідно щось пролобіювати, набувають права відповідно до цього визначення, проходити реєстрацію та бути лобістами.
 • Коротич Олег 13 січня, 2017 15:08 Тип запису: пропозиція
  0  
  3) лобіювання - процес впливу суб’єкта лобіювання, який здійснюється відповідно до закону, на діяльність Верховної Ради України, її посадових осіб, народних депутатів України під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів;
 • Колесніков Олег 06 січня, 2017 15:41 Тип запису: коментар
  0  
  Прошу додати додаткове визначення "послуги лобіювання" та їх перелік. Чи не вважаєте, що потребує додаткового уточнення об'єкт лобіювання?