ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення елемента

5144 Проект Закону про лобізм
5144 від 20 вересня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань правової політики та правосуддя
Батенко Тарас Іванович
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завершено обговорення
00
(Рейтинг: 0, оцінило: 0)
Термін обговорення закінчився
Стаття 1. Визначення термінів

 У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) договір про надання послуг з лобізму - правочин, що вчиняється між суб’єктом лобізму і замовником (замовниками) послуг з лобізму з метою здійснення представницьких функцій в інтересах замовника та за його рахунок перед органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень: законів, інших нормативно - правових актів, змін до них, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом;
2) замовник послуг з лобізму – фізична або юридична особа, яка є стороною договору про надання послуг з лобізму, на замовлення якої суб’єкт лобізму за винагороду надає послуги з лобізму, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом та іншими Законами України;
3) лобізм – професійна діяльність суб’єкта лобізму, спрямована на просування законів, інших нормативно-правових актів, їх проектів під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни їх органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів; представництво та захист інтересів замовника послуг з лобізму;
4) об’єкт лобізму – органи державної влади України, органи місцевого самоврядування України, інші суб’єкти владних повноважень України, їх посадові та службові особи, депутати усіх рівнів за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
Не є об’єктом лобізму:
- Президент України;
- судова гілка влади України, окрім питань поліпшення доступу до правосуддя; судді, окрім голів відповідних судів з питань, віднесених до їх компетенції;
- суб’єкти владних повноважень, які здійснюють керівництво створеними відповідно до законодавства збройними формуваннями, самі збройні формування, розвідувальні органи, правоохоронні органи, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
5) предмет лобізму – нормативно-правові акти та їх проекти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України, інших суб’єктів владних повноважень України, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом; постанови Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України;
Не є предметом лобізму:
- Конституція України;
- нормативно-правові акти Президента України;
- зовнішньо та внутрішньо - політична діяльність України, що суперечить Закону України «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики»;
- національна безпека та національні інтереси України, в т.ч. в інформаційному просторі та кіберпросторі, за визначенням, наведеним в Законі України «Про основи національної безпеки України»;
- діяльність законних збройних формувань, розвідувальних органів, правоохоронних органів, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, питань підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
- діяльність, спрямована на зниження рівня свободи слова в Україні;
- діяльність, за ознаками, що підпадає під дію Кримінального кодексу України;
- діяльність, що суперечить моральним засадам суспільства за українським законодавством;
- мовні та релігійні питання;
- акти індивідуальної дії.
  6) послуги з лобізму - діяльність суб’єкта лобізму щодо представництва та захисту інтересів замовника послуг з лобізму, що здійснюється шляхом взаємодії суб’єкта лобізму з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів чи спонукання до прийняття нормативно-правових актів, розроблених замовником та/або власних нормативно-правових актів;
7) суб’єкт лобізму (лобіст) -будь-яка фізична особа - громадянин України, яка постійно проживає в Україні протягом не менше п’яти років, або юридична особа - резидент України, зареєстрована в установленому законодавством порядку, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
  • Кожевніков Віктор 20 січня, 2017 12:06 Тип запису: пропозиція
    0  
    Постанови Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України не є нормативно-правовими актами оскільки Верховний Суд України, інші суди загальної юрисдикції не наділені Конституцією України та ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» функцією правотворчості, а також такі постанови не є обов’язковими для виконання судами і мають рекомендаційний характер. Узагальнення судової практики має на меті в першу чергу iнформацiйно-аналiтичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства. Отже, лобіювання Постанов Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України суперечить пунктам 1 та 3 ст.1 цього Законопроекту, які зазначають що послуги з лобізму надаються з метою прийняття законів, інших нормативно - правових актів, змін до них. Крім того, Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки пропонує визначати об’єктом лобіювання лише виборних осіб представницьких органів влади, тому необхідність поширення об’єкту лобіювання на судову гілку влади є дещо спірною. Доступ до правосуддя є складовою частиною судочинства та судоустрою, які регулюються виключно Законами України (ч.14 ст. 92 Конституції) тому лобіювання з питань поліпшення доступу до правосуддя; судді несе певні ризики. Таким чином, пропоную виключити зі статті 1 такі слова: з пункту 4: «окрім питань поліпшення доступу до правосуддя; судді, окрім голів відповідних судів з питань, віднесених до їх компетенції»; З пункту 5: «Постанови Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України»