ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення елемента

5144 Проект Закону про лобізм
5144 від 20 вересня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань правової політики та правосуддя
Батенко Тарас Іванович
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завершено обговорення
00
(Рейтинг: 0, оцінило: 0)
Термін обговорення закінчився
Цей Закон не порушує право громадян на складання петицій, висновків, звернень і скарг до органів публічної влади. Його норми не поширюються на неурядові організації, які мають статус громадських; суспільні чи професійні групи, які мають передбачене іншими законами право на участь у формуванні політики держави.
  • Кожевніков Віктор 20 січня, 2017 11:42 Тип запису: пропозиція
    0  
    Згідно Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки виданих Апаратом Верховної Ради України в преамбулі не застосовують правові норми тому доречно перенести 2 абзац преамбули до частини 2 статті 2 Законопроекту. Спірним, є нерозповсюдження норм цього закону на профспілки та громадські організації. В законопроекті згадується можливість лобіювання питань з приводу підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців правоохоронних органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення (п.4 ст.1 проекту Закону), проте можливість виступати замовником послуг з лобізму в профспілок, які найбільше представляють інтереси робітників в цій сфері чомусь відсутня. Треба також звернутися до європейського досвіду. Так, в Німеччині одним з найвпливовіших замовників лобістських послуг виступає Об’єднання німецьких профспілок, благодійні фонди, неприбуткові організації. Хоча профспілки та громадські об’єднання згідно законодавства наділені певними повноваженнями у правотворчості, можливість діяти за допомогою професійних лобістів, суттєво допоможе реалізації конституційного права на звернення до державних органів в сфері правотворчості. Відповідно, слушним, на мій погляд, є поширення права на отримання послуг з лобізму на всіх громадян і їх об'єднань будь-якого виду та форми, не заборонених законом, в тому числі політичних, релігійних, профспілкових, комерційних, жіночих, молодіжних тощо. Пропоную цей абзац преамбули перенести до частини 2 ст.2, виклавши його в наступній редакції: «Цей Закон не порушує право громадян на складання петицій, висновків, звернень і скарг до органів публічної влади, право громадських організацій та профспілок в установленому Законом порядку приймати участь в законотворенні» Викласти пункт 2 статті 1 в такій редакції: замовник послуг з лобізму – фізична, юридична особа або громадське формування, які є стороною договору про надання послуг з лобізму, на замовлення якої суб’єкт лобізму за винагороду надає послуги з лобізму, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом та іншими Законами України