ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Портал працює в режимі тестової експлуатації

Обговорення законопроекту

5144-1 Проект Закону про лобіювання
5144-1 від 05 жовтня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань правової політики та правосуддя
Найєм Мустафа-Масі
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завршено обговорення
73
(Рейтинг: 3,2, оцінило: 6)
Термін обговорення закінчився
ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України:
Найємом М-М., Веселовою Н. В., Іоновою М. М., Гринівом І.О., Голубом В.В., Березою Б.Ю., Вадатурським А.О., Бєльковою О.В., Маркевичем Я.В., Кужель О.В., Козаченком Л.П., Маркевичем Я.В., Кондратюк О.К.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про лобіювання»
Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
1) договір про надання послуг з лобіювання - угода, що вчиняється між суб’єктом лобіювання і замовником (замовниками) послуг з лобіювання з метою врегулювання питань надання таких послуг;
2) замовник послуг з лобіювання - фізична або юридична особа, яка є стороною договору про надання послуг з лобіювання, на замовлення якої суб’єкт лобіювання за винагороду, або без неї, надає послуги з лобіювання;
3) лобіювання - вплив суб’єкта лобіювання на діяльність Верховної Ради України, її посадових осіб, народних депутатів України під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів;
4) об’єкт лобіювання - правотворчість у Верховній Раді України та її органах;
5) предмет лобіювання - закони та інші правові акти Верховної Ради України;
6) суб’єкт лобіювання (лобіст) -будь-яка фізична або юридична особа, а також особа, що здійснює лобіювання від імені суб’єкта лобіювання, зареєстрована у встановленому законодавством порядку та внесена до Електронного реєстру суб’єктів лобіювання.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають між замовниками послуг з лобіювання, суб’єктами лобіювання, Верховною Радою України, її посадовими особами, народними депутатами України, а також на правовідносини, що виникають у зв’язку із набуттям та втратою особи статусу суб’єкта лобіювання.    
Стаття 3. Правове регулювання лобіювання
1. Правовідносини, що виникають між суб’єктом лобіювання та Верховною Радою України, її посадовими особами, народними депутатами України, під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 4. Принципи здійснення лобіювання
1. Законність - здійснення лобіювання у порядку та відповідно до вимог, встановлених законом.
2. Прозорість та відкритість - надання суб’єктам лобіювання вичерпної, об'єктивної, достовірної інформації про свою діяльність.
3. Доброчесність - заборона представництва суб’єктам лобіювання одночасно двох і більше конкуруючих між собою замовників послуг з лобіювання, якщо це може спричинити конфлікту їхніх інтересів.
4. Добровільність - лобіювання здійснюється за взаємною згодою замовника послуг з лобіювання та суб’єкта лобіювання.
5. Рівність - лобіювання здійснюється без надання привілеїв суб’єкту лобіювання чи обмеження його у правах, передбачених цим Законом.
  • Коротич Олег 13 січня, 2017 16:00 Тип запису: коментар
    0  
    З об'єктивних причин, законопроект 5144 є більш детальним та якісним ніж альтернативний 5144-1, однак 5144, на мою думку, ще потребує достатньо великої роботи з його доопрацювання. Враховуючи, що 5144-1 ще менш якісний ніж 5144, то пропоную повернути його суб'єкту законодавчої ініціативи і зосередитися на доопрацюванні 5144.