ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

1206 Проект Закону про засади державної політики у сфері європейської інтеграції
1206 від 29 серпня 2019
Державне будівництво
Народний депутат України
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Порошенко Петро Олексійович
23 жовтня, 2019
13 листопада, 2019
завершено обговорення
48
(Рейтинг: 2,3, оцінило: 6)
Термін обговорення закінчився
Проект
доопрацьований
вноситься народними депутатами України
Порошенком П.О.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Князевичем Р.П.
Ар’євим В.І.
Княжицьким М.Л.
Лопушанським А.Я.
Синюткою О.М.
Фединою С.Р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади державної політики у сфері
європейської інтеграції
Прагнучи утвердити європейську ідентичність України як європейської держави, що поділяє спільні цінності з державами – членами Європейського Союзу (ЄС) і прагне їх підтримувати, з метою реалізації законодавчо визначених основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України у сфері європейської інтеграції, забезпечення належного виконання Україною зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Верховна Рада України приймає цей Закон.
РОЗДІЛ I. Загальні положення
Стаття 1. Сфера дії Закону
1.Цей Закон визначає засади формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та необхідні для цього особливості здійснення повноважень органами державної влади України, зокрема особливості розробки та прийняття нормативно-правових актів під час здійснення наближення законодавства України до права Європейського Союзу.
Стаття 2. Визначення термінів
1.У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) Угода про асоціацію – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони;
2) право Європейського Союзу (надалі – право ЄС) – установчі договори ЄС та усі акти, що змінюють і доповнюють їх; міжнародні угоди, пов’язані з діяльністю ЄС; правові акти, ухвалені установами Європейського Союзу – регламенти, директиви, рішення, рекомендації, висновки тощо, а також прецедентне право Суду Європейського Союзу;
3) зобов’язання України у сфері європейської інтеграції – зобов’язання України, спрямовані на досягнення стратегічної мети її інтеграції в єдиний європейський політичний, економічний та правовий простір для набуття членства в ЄС, у тому числі міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської інтеграції;
4) завдання у сфері європейської інтеграції – правові, економічні та інституційні завдання, реалізація яких забезпечує виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;