ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

2203 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб
2203 від 03 жовтня 2019
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань антикорупційної політики
Сюмар Вікторія Петрівна
10 жовтня, 2019
31 жовтня, 2019
завершено обговорення
31
(Рейтинг: 0, оцінило: 0)
Термін обговорення закінчився
ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України 
Сюмар В.П.
Фріз І.В.
Геращенко І.В.
Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056):

1) у абзаці першому частини першої статті 27 сукупність знаків та літер «"а", "в"-"з"» замінити на сукупність знаків та літер «"а"-"з"»;

2) пункт 2 абзацу третього частини першої статті 27 після слів «виборної особи» доповнити словами «, окрім випадків прийняття близької особи на роботу помічником-консультантом народного депутата України, помічником-консультантом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, помічником-консультантом депутата місцевої ради».
2. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17) частину другу статті 34 після слів «державною мовою» доповнити словами «, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції».
3. У Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 40, ст.290) перше речення частини четвертої статті 29-1 після слів «середню освіту» доповнити словами «, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції».
4. У Законі України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 14, ст.168) частину четверту статті 28 після слів «державною мовою» доповнити словами «, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»
5. У Положенні про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 37, ст.283) частину другу статті 1.1 після слів «державною мовою» доповнити словами «, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції».
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Органам місцевого самоврядування протягом одного місяця з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим протягом одного місяця з повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ
1