ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

2105 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції)
2105 від 10 вересня 2019
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань антикорупційної політики
Шахов Сергій Володимирович
10 жовтня, 2019
31 жовтня, 2019
завершено обговорення
52
(Рейтинг: 4, оцінило: 3)
Термін обговорення закінчився
Проект

Вноситься народними депутатами України:

С.В.Шаховим 
С.А. Вельможним
О.С. Суховим
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 49, стаття 2056, із подальшими змінами):

1) частину другу виключити, у зв’язку з чим частину третю вважати частиною другою;

2) у частині третій слова «, а також про суттєві зміни у майновому стані» виключити, а слово «визначаються» замінити словом «визначається».
2. У частині другій статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, стаття 1122, із подальшими змінами) слова «або про суттєві зміни у майновому стані» виключити.
ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та іншим органам виконавчої влади протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
1