ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

8517 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання корупції
8517 від 21 червня 2018
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
Попов Ігор Володимирович
25 червня, 2018
20 липня, 2018
завершено обговорення
01
(Рейтинг: 0, оцінило: 0)
Термін обговорення закінчився
Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання корупції
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до таких законодавчих актів: У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2014 р., №49, ст. 2056):
частину першу статті 1 доповнити пунктом 17 наступного змісту: «безпідставне збагачення – невідповідність рівня матеріального забезпечення особи відомостям про доходи, які зазначені суб’єктом декларування у декларації».
«безпідставне збагачення – невідповідність рівня матеріального забезпечення особи відомостям про доходи, які зазначені суб’єктом декларування у декларації».
2) частину першу статті 48 доповнити пунктом 4 наступного змісту: «4) щодо наявності ознак безпідставного збагачення близьких осіб суб’єктів декларування».
3) статтю 48 доповнити частиною 4 наступного змісту: «4. За результатами проведеного контролю щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, Національне агентство приймає рішення».
4) доповнити статтею 491 такого змісту:
«Стаття 491. Встановлення наявності ознак безпідставного збагачення близькими особами
Національне агентство перевіряє наявність ознак безпідставного збагачення близькими особами, зазначених у пункті 1 частини першої цього закону суб’єктів декларування.
Якщо за результатами контролю буде встановлено, наявність ознак безпідставного збагачення вказаною категорією осіб, Національне агентство приймає відповідне рішення та одночасно письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Рішення Національного агентства про встановлення наявності ознак безпідставного збагачення близькими особами суб’єктів декларування, зазначених у пункті 1 частини першої цього закону є єдиним джерелом обставин, що може свідчити про вчинення ним відповідного кримінального правопорушення».
5) частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
«1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак безпідставного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності».
6) абзац п’ятий частини першої статті 50 після слів «недостовірних відомостей» доповнити словами «та безпідставне збагачення».
7) частину другу статті 50 викласти в такій редакції:
«2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей, наявності ознак безпідставного збагачення близьких, суб’єкту декларування осіб, Національне агентство, на підставі відповідного рішення, письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Рішення Національного агентства про встановлення наявності ознак безпідставного збагачення суб’єктами декларування, зазначеними у пункті 1 частини першої цього закону є єдиним джерелом обставин, що може свідчити про вчинення ним відповідного кримінального правопорушення».
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., №25-26, ст. 131):
назву статті 3682 викласти в наступні редакції:
Стаття 3682. Безпідставне збагачення
2) частину першу статті 3682 викласти в наступні редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, безпідставність отримання яких доведено у встановлений законом порядку, а також безпідставна передача набутих активів її близькій особі - караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
3) частину другу статті 3682 викласти в наступні редакції:
«2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».
4) пункт 3 Примітки до статті 3682 викласти в наступній редакції:
«3. Під набуттям особою у власність активів у цій статті розуміється настання моменту виникнення права власності на активи відповідно до інших законів».
5) примітку до статті 3682 доповнити пунктом 4 наступного змісту:
«4. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також передача близькій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів від свого імені».
6) примітку до статті 3682 доповнити пунктом 5 наступного змісту: «5. Під близькими особами у цій статті розуміються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта, а також особи, які перебувають у цивільному шлюбі, що встановлено судовим рішенням у цивільній справі, яке набрало законної сили».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Голова Верховної Ради України Парубій А. В.
1