ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

6434 Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" щодо внесення до декларації даних про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб
6434 від 11 травня 2017
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
Рабінович Вадим Зіновійович
22 червня, 2018
20 липня, 2018
завершено обговорення
60
(Рейтинг: 4,8, оцінило: 4)
Термін обговорення закінчився


Верховна Рада України постановляє:
І. Доповнити частину першу статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 з наступними змінами) новим пунктом такого змісту:
«13) дані про місце навчання та/або лікування суб’єкта декларування та/або його близьких осіб: дані про надані послуги із лікування та/або навчання (оплачувані чи ні), найменування юридичної чи фізичної особи, які надавали послуги із лікування та/або навчання, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків; місцезнаходження юридичної чи фізичної особи, які надавали послуги із лікування та/або навчання, час лікування та/або навчання, вартість наданих послуг із лікування та/або навчання. Такі дані зазначаються незалежно від розміру відповідного видатку на лікування та/або навчання суб’єкта декларування та/або його близьких осіб».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
3. Національному агентству з питань запобігання корупції у двотижневий строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом та здійснити інші заходи, що випливають із цього Закону.
1