ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

8186 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму
8186 від 23 березня 2018
Галузевий розвиток
Народний депутат України
Комітет з питань інформатизації та зв'язку
Береза Борислав Юхимович
04 квітня, 2018
04 травня, 2018
завершено обговорення
20
(Рейтинг: 4,5, оцінило: 2)
Термін обговорення закінчився
Проект вноситься народними депутатами України
Березою Б.Ю.
(посвідчення № 411)
Ємцем Л.О.
(посвідчення № 419)
Усовим К.Г.
(посвідчення № 248)
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про телекомунікації» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155 – з подальшими змінами):
1) п.1. статті 1 доповнити такими термінами в алфавітному порядку :
«API- Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного програмування) набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення;»
«IP2SMS – протокол обміну між програмним забезпеченням, що дозволяє відправку текстових та мультимедійних повідомлень через мережу Оператора;»
«SMPP 3.4 - відкритий стандарт в телекомунікаційній галузі, який розроблений спеціально, щоб забезпечити гнучкий інтерфейс для передачі коротких повідомлень між зовнішніми сутностями (пристрої, додатки) коротких повідомлень (ESME), маршрутизаторами і даних центру повідомлень;»
«SMTР - це протокол, який використовується для пересилання електронної пошти до поштового сервера або з клієнта-комп'ютера, або між поштовими серверами;»
«FTP– протокол, що дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі, що підтримує протокол FTP. Установивши зв'язок з віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл з віддаленого комп'ютера на свій, або скопіювати файл зі свого комп'ютера на віддалений;»
«Веб-інтерфейс - це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом або веб-застосунком через браузер;»
«Спам- електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення рекламного, комерційного характеру, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно надсилаються на його адресу електронної пошти, абонентський номер, або кінцеве обладнання абонента, та/або від отримання яких Споживач немає механізму відмови шляхом переходу за гіперпосиланням вміщеним в повідомлення та/або шляхом зворотнього надсилання повідомлення відправнику зі словом «Стоп», крім повідомлень оператора, провайдера, щодо надання замовлених послуг;»
«Особи, що здійснюють розсилку повідомлень- фізичні, юридичні особи, що здійснюють розсилку текстових та/або мультимедійних повідомлень з метою одержання прибутку, реклами, агітації за допомогою засобів електрозв’язку;»
2)доповнити статтю. 32 пунктом 16-2:
«захист від спаму, шляхом блокування оператором відправника спаму за заявою Споживача у випадку відповідності його повідомлень визначенню спам»;
3) пункт 2. ст. 34 викласти в такій редакції:
«Призначені для оприлюднення телефонні довідники, у тому числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових служб, можуть містити інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, найменування, адресу та номер телефону абонента в разі, якщо оператором телекомунікаційних послуг отримано окрему згоду споживача на опублікування такої інформації. Під час автоматизованої обробки інформації про абонентів оператор телекомунікацій забезпечує її захист відповідно до закону. Споживач має право на безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій баз даних інформаційно-довідкових служб. Забороняється включати згоду Споживача до договору телекомунікаційних послуг на оприлюднення його даних в телефонних довідниках та робити це обов’язковою умовою надання телекомунікаційних послуг»;
4) доповнити статтю 34 доповнити пунктом. 4 такого змісту:
«Забороняється передача персональних даних абонентів третім особам для використання ними не пов’язаного з надання телекомунікаційних послуг, замовлених споживачем та безпосередньою діяльністю оператора, провайдера з надання таких послуг»;
6) доповнити Закон статтею 34-1 :
« Стаття 34-1 захист споживача від спаму»
«1. Особи, що здійснюють розсилку повідомлень за допомогою електрозв’язку зобов’язані отримувати від замовників розсилок повідомлень згоду від Споживачів щодо одержання таких повідомлень.»
«2. Особи, що здійснюють розсилку повідомлень за допомогою електрозв’язку повинні перевіряти текст повідомлення наданого до розсилки щодо його відповідності до визначення спаму та вимагати у замовника розсилки привести повідомлення у відповідність з вимогами законодавства.»
«3. Забороняється приймати до розсилки повідомлення, що відповідають визначення спаму.»
  • Шевчук Катерина 04 квітня, 2018 21:53 Тип запису: коментар
    0  
    Доцільно! Бо дуже напрягає ця кількість непотрібної інформації,яка приходить на телефон
  • Трифонова Ангеліна 04 квітня, 2018 21:49 Тип запису: коментар
    0  
    На мою думку дуже важливий законопроект, який варто підтримати