ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

7431 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів
7431 від 21 грудня 2017
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
Богомолець Ольга Вадимівна
26 березня, 2018
23 квітня, 2018
завершено обговорення
20
(Рейтинг: 5, оцінило: 2)
Термін обговорення закінчився
1. У статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 247 із наступними змінами):
частину першу після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту:
у частині четвертій:
2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376 із наступними змінами):
3. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 14, ст. 159 із наступними змінами):
у статті 1:
у частині першій статті 11:
у пункті 6:
у статті 12:
у пункті 9:
у частині другій після слів "конфлікту інтересів" доповнити словами "та обставин несумісності";
у пункті 1 частини першої статті 21:
після слів "потенційний конфлікт інтересів" доповнити словами "обставини несумісності";
після слів "наявний конфлікт інтересів" доповнити словами "або обставини несумісності";
у статті 28:
у назві статті після слів "конфлікту інтересів" доповнити словами "та обставин несумісності";
у частині першій:
у пункті 2:
після слів "потенційного конфлікту інтересів" доповнити словами "або обставин несумісності";
у пункті 3:
після слів "реального конфлікту інтересів" доповнити словами "або обставин несумісності";
у пункті 4:
після слів "потенційного конфлікту інтересів" доповнити словами "та обставин несумісності";
у абзаці першому частини третьої:
після слів "потенційного конфлікту інтересів" доповнити словами "або обставин несумісності";