ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік електроних звернень

 • Відміна ПДВ

  Підписів 57

  Дата відповіді 04.05.2016

  Ємець Юрій Русланович
  Відповідь на електронне звернення
  09 листопада, 2015
  04 травня, 2016
  09 лютого, 2016
  57

  Пропоную відмінити податок на додану вартість, тим самим знизити вартість багатьох товарів та послуг на 20 відсотків.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • Знизити податки малому бізнесу у сфері освіти з урахуванням сезонності бізнесу.

  Підписів 6

  Дата відповіді 04.05.2016

  Чиж Максим
  Відповідь на електронне звернення
  27 листопада, 2015
  04 травня, 2016
  27 лютого, 2016
  6

  У зв'язку з тим, що влітку послугами репетиторських центрів користується небагато клієнтів, прошу зменшити податки та пенсійні внески на цей період. Інколи ледве вживаємо! Це сезонний бізнес, а закрити його не маємо можливості, через те, що лише через півроку можна буде повторно відкрити підприємницьку діяльність, а треба через 3. Тому платимо податки та різні внески, фактично не маючи прибутку.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Скасувати ЄСВ та замінити 1% податком на майно. Відновити соціальну справедливість та стимулювати економіку через збалансовану та прозору податкову систему.

  Підписів 10

  Дата відповіді 04.05.2016

  Нижник Михайло Володимирович
  Відповідь на електронне звернення
  23 листопада, 2015
  04 травня, 2016
  23 лютого, 2016
  10

  Пенсійне забезпечення та соціальний захист малозабезпечених сьогодні є великим навантаженням на працюючих громадян, перш за все на найманих працівників з чиїх зарплат нараховується ЄСВ. Натомість власники нерухомості, підприємств та іншого коштовного майна, яке набуто в значній мірі завдяки нинішнім пенсіонерам, не приймають майже ніякої участі в фінансуванні витрат на соціальний захист громадян.
  Для відновлення справедливості та стимулювання активної економіки необхідно повністю скасувати збір ЄСВ і запровадити податок на майно в розмірі 1% на рік від вартості майна.
  Таке рішення значно зменшить навантаження на активний бізнес, стимулюватиме зростання зарплат та купівельну активність громадян.
  Для власників майна оплата державі на соціальні потреби 1% від вартості майна на рік буде справедливою і достатньо помірною платою за забезпечення державою їх права приватної власності.

  Для повноцінного збалансування податкової системи потрібно впровадити ще ряд рішень: оподаткування лише розподіленого прибутку підприємств, заміна ПДВ податком на споживання (сплачує лише кінцевий споживач), встановлення однакових ставок прибуткового податку для всіх видів прибутків: як для фізичних, так і для юридичних осіб. Адміністрування всіх податків повинно бути максимально переведено в електронну форму та автоматизовано для мінімізації людських факторів та зловживань.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про повернення кредитним спілкам неприбуткового статусу.

  Підписів 182

  Дата відповіді 04.05.2016

  Лащук Ігор Нестерович
  Відповідь на електронне звернення
  12 листопада, 2015
  04 травня, 2016
  12 лютого, 2016
  182

  В результаті внесення змін до Податкового кодексу кредитні спілки включені до переліку, визначеного п.п. 133.4.1 п..133.4 ст 133 Податкового кодексу України. Дані зміни суперечать Закону України «Про кредитні спілки».
  Статтею 1 Закону України «Про кредитні спілки» зазначено:«кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки».
  Відповідно до законодавства України кредитні спілки не мають на меті отримання прибутку, тому не можуть бути платниками податку на прибуток.
  Кредитна спілка не розподіляє прибуток, а виконує свої зобов’язання за пайовими внесками та внесками (вкладами) на депозитні рахунки. Зазначу, що згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) нарахування за пайові внески та депозити є виконанням зобов’язань, а не розподілом прибутку.
  В Європейських країнах, таких як Польща, Нідерланди кредитні спілки мають статус неприбутковості, активно розвиваються та їх діяльність досить дієво підтримується з боку держави.
  Враховуючи те, що Україна має Європейський вектор розвитку необхідно брати до уваги найбільш прогресивний європейський досвід розвитку кредитної кооперації.
  Крім того, позбавлення кредитних спілок, як організацій громадянського суспільства, пільг зі сплати податку на прибуток суперечить Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій в Європі № СМ/Rec(2007)14. Відповідно до пункту 57 вказаних Рекомендацій, неурядові організації повинні отримувати допомогу в здійсненні своїх цілей шляхом державного фінансування та інших форм підтримки, як-то: звільнення від податку на прибуток та інших податків або обов’язкових зборів стосовно доходу неурядових організацій від членських внесків, коштів і товарів, отриманих від донорів або державних і міжнародних агентств, інвестиційних доходів, доходів від оренди майна, роялті, господарської діяльності, продажу майна.
  Також, слід звернути увагу, що згідно ст. 7 ЗУ "Про кредитні спілки" "кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України". Але ми маємо протиріччя між ЗУ "Про кредитні спілки" і Податковим кодексом у питанні неприбуткового статусу кредитних спілок. Статут кожної кредитної спілки суперечить законодавству України, бо у кожної кредитної спілки в статуті написано, що вона неприбуткова, і у кожної у статуті написано, що вона розподіляє дохід.
  Надмірне додаткове навантаження призведе до цілковитого знищення кредитних спілок в Україні, в той час коли вони ефективно працюють в 102 країнах світу.
  Прошу Верховної Раду прийняти Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо оподаткування кредитних спілок (№2032а від 05.06.2015), який вирішує питання РРО та неприбуткового статусу.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Зниження імпортного акцизу на б/у автомобілі. Проголосувати за Проект Закону про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. Номер законопроекту 3251 від 07.10.2015

  Підписів 98

  Дата відповіді 04.05.2016

  Климович Тарас Дмитрович
  Відповідь на електронне звернення
  25 грудня, 2015
  04 травня, 2016
  25 березня, 2016
  98

  Зниження імпортного акцизу на б/у автомобілі. Проголосувати за Проект Закону про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. Номер законопроекту 3251 від 07.10.2015

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Накладення мораторію на внесення змін до спрощеної системи оподаткування строком на 3 роки

  Підписів 10

  Дата відповіді 04.05.2016

  Кузнєцова Вікторія Ігорівна
  Відповідь на електронне звернення
  09 грудня, 2015
  04 травня, 2016
  09 березня, 2016
  10

  Впровадження податкової реформи за ініціативи уряду України може мати катастрофічні наслідки для економіки та сфери зайнятості в Україні.
  По-перше, зміна податкового та бюджетного законодавства відбувається із порушенням чітко визначених конституційних прав громадян на участь у державній політиці. Всупереч ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Міністерство фінансів України не представило для обговорення законопроект Податкового кодексу і здійснило розробку проекту ЗУ «Про Держаний бюджет України на 2016 рік» на основі нерозглянутого і неприйнятого у законному порядку Податкового кодексу у новій редакції.

  По-друге, Уряд робить із малого та середнього бізнесу «цапа відбувайла» проблеми тіньової економіки та ухиляння великого бізнесу від сплати податків. Це при тому, що за офіційною статистикою МСБ у кризовому 2014 році надали 70% надходжень до державного бюджету та 80% робочих місць для найманих працівників.

  По-третє, Уряд вирішив, що причиною низьких надходжень до державного бюджету є спрощена система оподаткування, на якій перебуває майже 1,2 млн. суб’єктів Малого та Ссереднього бізнесу, переважно фізичних осіб. Вже на 2016 рік заплановано скоротити число платників єдиного податку майже на 20%.

  По-четверте, уряд у 2015 році згорнув політику підтримки малого бізнесу. Програми пільгового кредитування практично не працюють. Видатки із регіональних (обласних) бюджетів на пільгове кредитування складають від 18 до 50 тис. дол.. США на ввесь малий бізнес області. В умовах кризи комерційні банки відмовляють малому бізнесу у кредитуванні. В капіталі МСБ кредити складають лишень 20%, а 80% забезпечується власними коштами малого бізнесу. Саме спрощена система оподаткування дозволяє бізнесу спрямувати більше коштів на розвиток бізнесу. Спрощена система – залишилась єдиним інструментом підтримки бізнесу в Україні.

  По-п’яте, юридичні особи" не зможуть скористатись ССО. Податок із обороту (доходу) поступово зростає до 15%, для підприємців, які використовують найману працю і здійснюють діяльність іншу ніж торгівля на ринках та побутове обслуговування. Розрахунок податку ускладнюється - вводиться формула - і це вже за визначенням не спрощена система оподаткування.

  По-шосте, збільшуючи навантаження на малий бізнес уряд цинічно ігнорує добре відомі йому схеми ухиляння від податків. 10 млрд. дол.. щорічно вивозяться із України в офшори. Багатомільярдні збитки державний бюджет зазнає на корупційних схемах по поверненню ПДВ, які повністю контролюються Державною фіскальною службою.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Вело - інфраструктура в кожне місто!

  Підписів 308

  Дата відповіді 04.05.2016

  Дрожак Андрій Ігорович
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  04 травня, 2016
  29 січня, 2016
  308

  Розробити законопроект про статус велосипедиста на дорожній смузі та обов'язкового облаштування велосипедної інфраструктури в кожному місті, в сільській об'єднаній громаді, тощо.Який зобов'язував би владу на місцях створювати відповідну інфраструктуру.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Обов'язковий доступ суспільства до використання коштів державного та місцевих бюджетів до початку децентралізації влади.

  Підписів 22

  Дата відповіді 04.05.2016

  Савчук Олександр
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  04 травня, 2016
  29 січня, 2016
  22

  Законодавчо передбачити (забезпечити оперативне функціонування):
  - доступ громадян (в першу чергу через Інтернет) до відомостей щодо надходження та використання коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, щодо дій з об'єктами державної та комунальної власності, з перспективного планування розвитку інфраструктури тощо;
  - визначити право громадян (громадських організацій тощо) на звернення до державних інститутів у разі підозри нецільового використання коштів та порядок дій в цьому випадку відповідних інститутів держави. Унеможливити покладення вирішення піднятих громадянами питань на органи дії яких оскаржуються;
  - розширення повноважень місцевих органів влади у ході децентралізації здійснити виключно після впровадження вищезазначеного громадського контролю за використанням коштів тощо;
  - крім того, під час децентралізації збільшити рівень саме громадського контролю.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Створити систему компенсацій при відселенні застарілих та аварійних будинків, що буде спонукати забудовників оновлювати житловий фонд, а не забудовувати нові площі

  Підписів 17

  Дата відповіді 04.05.2016

  Колодова Ірина Ігорівна
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  04 травня, 2016
  29 січня, 2016
  17

  Багато будинків (тих що у народі називаються "хрущовками") будувалися на обмежений термін - 30-40 років і позиціонувались як тимчасове житло. Але пройшло вже набагато більше часу і ці будинки мають незадовільний стан - цвіль, протікання, аварійні балкони, невідповідність то теперешніх норм ДБН щодо ліфтів, утеплення, пандусів, тощо. Але ці будинки не реконструюються, натомість поряд з ними будуються нові багатоповерхівки, котрі ще більше псують життя мещканцям старих будівел - з'являються тріщини, затоплюються підвали...
  Забудовникам не вигідно займатись реконструкцією, бо недосконале законодавство.

  Я пропоную розробити систему компенсацій, відповідно до якої кожен мешканець аварійного будинку має отримати нову квартиру у тому ж районі з коефіцієнтом 1,5-2 (а можливо і більше, якщо це центр міста, поряд метро та інше). Якщо 90% мещканців будинку згодні на цю компенсацію, то має бути закон, що зобовязує і інших погоджуватись.
  Разом с тим треба спростити забудовнику процедуру запуску цього процесу - можливо треба щоб ініціатива походила від органів місцевої влади, які б створювали базу аварійних будинків і проводили збір підписів мешканців, а потім оголошували прозорий чесний тендр серед забудовників. Можливо інший варіант.
  Таким чином забудовник зможе за свій кошт відселити людей у новій будинок, що він збудував, а старий зруйнувати і на його місці збудувати ще один.

  На мій погляд тут є виіграш для всіх сторін:
  - держава отримає, відновлений житловий фонд замість аварійного, який потрібно весь час ремонтувати та обігрівати.
  - мешканці отримають нові квартири замість старих непридатних до життя
  - забудовник отримає можливість будувати у більш прийнятних для цього місцях, а не в парках, не на дитячих майданчиках і не за межами міста де нема ніякої інфраструктури
  - місто отримає оновлений сучасний вигляд, та більш компактну забудову і менше проблем з невдоволеними стихійними забудовами людьми.

  ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА  |  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Кожному громадянину України по безкоштовному поточному рахунку з банківською карткою у державному банку.

  Підписів 10

  Дата відповіді 25.04.2016

  Бондаренко Дмитро Олександрович
  Відповідь на електронне звернення
  05 листопада, 2015
  25 квітня, 2016
  05 лютого, 2016
  10

  Кожен громадянин України повинен мати право безкоштовно отримати у державному банку хоча б один поточний рахунок, банківську платіжну карту до нього та інтернет-банкінг без будь-яких одноразових та щомісячних комісій(плат) , штрафних санкцій банку за неактивний рахунок(клієнт якийсь час їм не користувався) та обов'язкових додаткових платних послуг.
  Треба розвивати в Україні безготівкові платежі та щоб вони були доступні кожному. Не кожен громадянин може дозволити собі платити за найпростіші банківські послуги.

  Внести зміни до Закону України Про банки і банківську діяльність у статтю 7 Державні банки, додати пункт з таким текстом: Кожен громадянин України має право безкоштовно отримати у державному банку хоча б один поточний рахунок, банківську платіжну карту до нього та інтернет-банкінг без будь-яких одноразових та щомісячних комісій(плат) , штрафних санкцій банку за неактивний рахунок(клієнт якийсь час їм не користувався) та обов'язкових додаткових платних послуг.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Перейменування м.Кіровоград

  Підписів 236

  Дата відповіді 25.04.2016

  Кобець Володимир
  Відповідь на електронне звернення
  24 грудня, 2015
  25 квітня, 2016
  24 березня, 2016
  236

  Повернення Кіровограду історичної назви шляхом перейменування на Єлисаветград

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Про забезпечення життєдіяльності столиці України міста-героя Києва.

  Підписів 4

  Дата відповіді 25.04.2016

  Безбах Володимир Миколайович
  Відповідь на електронне звернення
  23 листопада, 2015
  25 квітня, 2016
  23 лютого, 2016
  4

  Життєдіяльність столиці України міста-героя києва врегульовано відповідним законом від 1999року. Але хоч Київ виконує столичні функції, з його бюджету забирають в центральний значні кошти. В результаті в самому Києві недобудовано Подільсько-Воскресенський міст та метрополітен, навіть лікарня швидкої допомоги та психоневрологвічні лікарні не мають повного забезпечення медикаментами, навіть одиноким інвалідам за складних життєвих обставин влада дає допомогу тільки за наявності довідки про малозабезпеченість сім'ї...
  Пропоную закріпити конституційно обов'язок залишати в Києві весь зібраний в ньому дохід та забезпечити доплату за виконання столичних функцій з центрального бюджету не меншу, ніж отримує "периферія" країни.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • ВАЖЛИВО! За введення ЗАБОРОНИ суміщення депутатьської діяльності в МІСЦЕВИХ радах із обійманням посад у виконавчих органах (адміністраціях) цих-же рад

  Підписів 36

  Дата відповіді 25.04.2016

  Мельник Віталій Володимирович
  Відповідь на електронне звернення
  06 листопада, 2015
  25 квітня, 2016
  06 лютого, 2016
  36

  В Україні вже багато років діє заборона суміщення обов'язків народного депутата з обійманням посад в органах виконавчої влади.
  Вважаємо за доцільне ввести таку-ж заборону і на місцевому рівні. Чиновники місцевих органів виконавчої влади, делеговані в місцеві ради, стають слухняним інструментом у протягуванні рішень, вигідних не місцевій громаді а керівництву цього органу влади (міському голові, голові держадміністрації).
  Про яку незалежність депутата може ідти мова, якщо його особистий добробут, як чиновника, напряму залежить від голови місцевого органу виконавчої влади.
  Задля отримання "ручної і слухняної" місцевої ради уже після виборів, місцеві урядники часто намагаються влаштувати на роботу до виконавчих органів якнайбільше обраних безробітних депутатів. В такому випадку, дуже часто ми можемо спостерігати, як вчорашні "полум'яні борці" швидко перетворюються на "чего ізволітє".
  Відтак, введення законодавчої норми щодо заборони суміщення депутатьської діяльності із обійманням посад у виконавчих органах (адміністраціях) цих-же місцевих рад є засобом забезпечення реального народовладдя на місцевому рівні.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Петиція про узгодження роботи органів виконавчої влади з вимогами перетворення України з посттоталітарної на демократичну державу.

  Підписів 5

  Дата відповіді 25.04.2016

  Романович Вероніка Іванівна
  Відповідь на електронне звернення
  19 листопада, 2015
  25 квітня, 2016
  19 лютого, 2016
  5

  Пропоную Верховній Раді України до кінця 2015 року прийняти Постанову Верховної Ради України, інший нормативний документ щодо реструктуризації впродовж 2016 року обласних, районних державних адміністрацій, а також рекомендації міським, сільським, селищним радам стосовно реструктуризації їх виконавчих органів, у відповідності до вимог процесу децентралізації. Реструктуризацію провести одночасно із: 1) предметним визначенням завдань та обов’язків кожного конкретного підрозділу відповідного виконавчого органу; 2) предметним визначенням завдань та обов’язків щодо кожної передбаченої посади. На основі останнього: 1) розробити критерії та механізми добору кандидатів на заплановані посади; 2) за встановленими критеріям та механізмом провести загальну атестацію працівників органів виконавчої влади; 3) провести кадрове забезпечення усіх вакантних посад в зазначених органах виконавчої влади.

  Актуальність запропонованого в петиції полягає:

  1. В посиленні гарантій національної безпеки через виведення з органів виконавчої влади осіб: непрофесійних; безвідповідальних; безініціативних; схильних до вчинення службових порушень; схильних до вчинення правопорушень; схильних до корпоративності з числа осіб, здатних протистояти, саботувати реформаторські процеси, в тому числі зраджуючи державі.

  2. В посиленні ефективності та адекватності роботи органів виконавчої влади.

  3. В забезпеченні майбутніх обласних та районних виконкомів спеціалістами, які працюватимуть в умовах децентралізованої держави.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Підтримати та прийняти проект Закону України №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)"

  Підписів 94

  Дата відповіді 14.04.2016

  Михайленко Ігор Володимирович
  Відповідь на електронне звернення
  09 грудня, 2015
  14 квітня, 2016
  09 березня, 2016
  94

  Події Революції Гідності та окупація Російською Федерацією та незаконними збройними формуваннями частини території України зумовили приїзд в Україну значної кількості іноземних громадян, які ризикуючи власним життям захищали територіальну цілісність та суверенітет України.

  Багато з цих іноземних добровольців одержали поранення та навіть загинули під час захисту територіальної цілісності України. Так, в одному лише Полку “Азов” загинули в боях проти незаконних збройних угруповань громадянин Грузії Г. Джанелідзе та громадяни РФ С. Грек та В. Донічев, низка грузин, росіян та білорусів (Н. Макєєв, О. Валов) отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  При цьому, багато таких іноземців походять з країн, уряди яких не підтримують територіальну цілісність та суверенітет України та намагаються за допомогою засобів масової інформації переконувати громадян даних країн у ніби-то законності збройної агресії проти України, окупації українських територій. В той же час, не зважаючи на подібну державну пропаганду та загрозу кримінального переслідування через особисту проукраїнську позицію, вищевказані громадяни не вагаючись вирушили в Україну для надання допомоги нашій державі у звільненні окупованих територій.

  У зв'язку із цим, виникла ситуація, за якої особи які з ризиком для власного життя та здоров'я активно сприяли захисту територіальної цілісності та суверенітету України, надавали волонтерську та інструкторську допомогу в тому числі безпосередньо у зоні проведення АТО з одного боку можуть бути піддані переслідуванню в країнах свого походження (Російській Федерації та Республіці Білорусь), а з іншого боку перебувають у статусі нелегальних іммігрантів в Україні (через порушення ними граничного строку для перебування іноземних громадян на території України).

  Для вирішення цієї проблеми народними депутатами України А.Є. Білецьким, І.В. Луценком та О.М. Петренком зареєстровано за №3433 проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)».

  В даному законопроекті пропонується максимально спростити законодавство по відношенню до іноземців, які захищали територіальну цілісність України, надати їм статус таких що легально перебувають на території України та можливість в подальшому отримати громадянство України.

  У зв'язку із цим, просимо Вас максимально сприяти скорішому розгляду та прийняттю проекту Закону України №3433 від 09.11.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)».

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Границы минимальной и максимальной зарплаты и пенсии закрепить в Конституции

  Підписів 9

  Дата відповіді 14.04.2016

  Толмачёва Валентина Николаевна
  Відповідь на електронне звернення
  24 грудня, 2015
  14 квітня, 2016
  24 березня, 2016
  9

  Мы стремимся к повышению социальных стандартов, но на деле этого никак не видно. Для того, чтобы зарплата и пенсия всегда были гарантированы и право на их получение в установленных размерах можно было защитить, надо внести изменения в Конституцию:
  Размер минимальной зарплаты не должен быть ниже двух размеров прожиточного минимума, установленного согласно действующего законодательства. Граничный размер максимальной заработной платы не должен быть выше более чем в 5 раз размера минимальной заработной платы.
  Размер минимальной пенсия не должен быть ниже двух размеров прожиточного минимума, установленного согласно действующего законодательства. Граничный размер максимальной пенсии не должен быть выше более чем в 3 раза размера минимальной пенсии.

  Такой стандарт всегда будет подтягивать малообеспеченные слои населения к тем, кто хочет получать много. Такая система формирования зарплаты и пенсии повысит социальные стандарты, но при этом не будет делить наш народ на олигархов и бездомных, т.к. с подъемом доходов олигархов, доходы малообеспеченных слоев населения будут подниматься соответственно на уровень социального проживания.
  Понятие ЛЬГОТЫ вообще надо убрать со всех, поскольку льготы порождают коррупцию в тех отраслях, где их предоставляют. Надо иметь нормальные зарплаты и пенсии, чтобы осуществлять оплаты, исходя из своих доходов.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Належне реформування сімейної медицини

  Підписів 7

  Дата відповіді 14.04.2016

  Камінський Андрій Михайлович
  Відповідь на електронне звернення
  07 грудня, 2015
  14 квітня, 2016
  07 березня, 2016
  7

  Сімейний лікар має обслуговувати тільки доросле населення, дитяче населення обслуговує педіатр. Таким чином ми зможемо зберегти якісний та кваліфікований підхід в медицині, не змішувати все в один потік. ЗДОРОВІ ДІТИ НАШЕ МАЙБУТНЄ.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • ЗБЕРЕЖЕМО ПЕДІАТРІЮ.

  Підписів 17

  Дата відповіді 14.04.2016

  Камінський Андрій Михайлович
  Відповідь на електронне звернення
  14 грудня, 2015
  14 квітня, 2016
  14 березня, 2016
  17

  Збережемо педіатрію. Не допустимо знищення такої спеціальності як дитячий лікар-педіатр, в звязку з перекваліфікацією педіатрів в сімейних лікарів. Cімейна медицина для обслуговування населення від15років.Здорові діти-здорова нація.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про незастосування реєстраторів розрахункових операцій у діяльності кредитних спілок

  Підписів 60

  Дата відповіді 14.04.2016

  Лащук Ігор Нестерович
  Відповідь на електронне звернення
  12 листопада, 2015
  14 квітня, 2016
  12 лютого, 2016
  60

  У результаті змін у Законі України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” кредитні спілки набули зобов`язання застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій (далі РРО).
  Згідно вказаного закону застосування РРО має на меті задоволення виключно фіскальних потреб. У кредитних спілках єдиним видом доходів є проценти від наданих кредитів. Усі інші операції у готівковій формі (членські внески, приймання та повернення пайових, депозитних внесків, надання кредитів та їх повернення тощо), як і раніше мають здійснюватися у кредитних спілках з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій. Виникає абсурдна ситуація, коли, приймаючи оплату за кредитом від позичальника, кредитна спілка повинна проценти проводити через РРО, а на суму повернутого кредиту окремо складати прибутковий касовий ордер та його квитанцію. Крім того, розрахунковий документ РРО, тобто касовий чек, за чинними нормативними актами, не передбачає фіксування інформації про платника, що у свою чергу не дозволяє ідентифікувати особу, яка здійснила платіж. Застосовувати РРО у нефіскальному режимі при наданні кредиту кредитні спілки не можуть і тому, що касові чеки РРО не тільки не відображають ім`я контрагента, але і не фіксують належним чином таку операцію, що унеможливить стягнення заборгованості у судовому порядку. А видатковий касовий ордер передбачає внесення отримувачем грошей власноруч запису про суму і підпису, а також даних про документ, що дозволяє відібрати зразок почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи у разі заперечення отримання грошей.
  Застосування РРО має ціллю контроль з боку фіскальних органів за доходами господарюючих суб`єктів з метою запобігання ухилення від оподаткування. Зважаючи на характер діяльності кредитних спілок, воно є неможливим тому, що таке приховування відразу спотворить облік нарахованих і сплачених процентів, а також унеможливить стягнення заборгованості у судовому порядку.
  Нагадаю, за яких підстав українські банки були звільнені від застосування РРО: “застосування банками реєстраторів розрахункових операцій (РРО) є невиправданими та спричинить додаткове навантаження на кредитно-фінансові установи”, “імплементація вказаних вимог призведе до значних фінансових витрат для банківської системи, яка на поточний момент перебуває в умовах важкої фінансової кризи. Крім того, є технічні моменти проведення таких операцій, які буде складно провести через РРО”. Якщо запроваджененя використання РРО для банківської системи, призведе до значних фінансових витрат, то для багатьох кредитних спілок РРО це взагалі непідйомний тягар.
  Прошу Верховну Раду внести зміни до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, додавши до статті 9 цього закону норму про незастосування РРО та розрахункових книжок кредитними спілками.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Посилити відповідальність за пропуск пленарного засідання депутатом Верховної Ради України

  Підписів 14

  Дата відповіді 14.04.2016

  Белінський Тарас Сергійович
  Відповідь на електронне звернення
  24 листопада, 2015
  14 квітня, 2016
  24 лютого, 2016
  14

  Для того, щоб депутати були присутні на засіданнях Верховної Ради, як у залі так і комітетах, пропоную згідно прикладу інших країн, якщо у залі не присутні усі депутати, будь-який депутат може озвучити звернення до голови Верховної Ради, де вимагатиме або показати заяву депутата, де він пояснює свою відсутність або клопотати до спікера підписати санкцію на примусове приведення депутата/депутатів на засідання або арешт.
  Також біля виходу із сесійної зали прикріпити приставів, які матимуть повноваження примусово привести депутата до зали

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ