ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Ввести в Україні гарантований щомісячний безумовний дохід в розмірі реального прожиткового мінімуму.

  Підписів 7

  Днів залишилось 79

  Боев Ростислав Дмитриевич
  Оприлюднена
  13 травня, 2019
  13 серпня, 2019
  79
  7

  З метою подолання соціально-економічної кризи, забезпечення природних прав кожної людини, обліку та планування соціальних і економічних процесів ввести в Україні щомісячні електронні нарахування на особисті рахунки всіх проживаючих на території України людей незалежно від їхнього віку додаткового безумовного доходу в розмірі реального прожиткового мінімуму. Безумовний щомісячний дохід не підлягає накопиченню і покликаний забезпечити гарантоване задоволення поточних мінімальних потреб.

  Безумовний дохід не підлягає переведенню в готівку і може бути використаний виключно для електронних розрахунків за товари і послуги. Всі невикористані протягом звітного місяця кошти безумовного доходу автоматично анулюються в момент зарахування чергової суми безумовного доходу. Безумовний дохід не підлягає оподаткуванню і не залежить від будь-яких інших доходів.

  Введення безумовного доходу дозволить забезпечити в Україні соціальну стабільність і стійке економічне зростання в результаті активізації всіх економічних процесів при їх максимальної прозорості для всього суспільства. Істотне підвищення маси електронних розрахунків призведе до зниження потреби в готівці і як наслідок до зниження злочинності.

  Електронний облік і аналіз витрат дозволить Уряду України здійснювати обґрунтоване планування і оперативне управління по задоволенню потреб населення в товарах і послугах шляхом проведення тендерів на виробництво товарів і послуг, будівництво або реконструкцію виробничих потужностей та проведення конкурсів на отримання державного фінансування для приватного підприємництва.

  Для ведення платіжних операцій щодо безумовного доходу призначити на конкурсній основі банківську установу що має необхідну інфраструктуру.

  Прошу всіх максимально підтримати цю петицію і тим зробити свій особистий вклад у справу будівництва України своєї мрії.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про захист прав пацієнтів та забезпечення прав суб’єктів господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами та про недопущення руйнації системи роздрібної торгівлі лікарськими засобами

  Підписів 7

  Днів залишилось 16

  Савінова Альбіна Володимирівна
  Оприлюднена
  11 березня, 2019
  11 червня, 2019
  16
  7

  26.02.2019 року Комітетом ВРУ з питань охорони здоров’я (далі – Комітет) було прийнято Висновок щодо Доопрацьованого Законопроекту № 8591 «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (далі – Законопроект № 8591д). Відповідно до цього Висновку Комітет рекомендував ВРУ прийняти Законопроект № 8591д за основу.
  Натомість при розгляді та прийнятті Висновку Комітетом було допущено ряд процедурних порушень Регламенту, серед яких:
  - невнесення завчасно, тобто до початку засідання, відомостей про розгляд Законопроекту № 8591д в Порядок денний засідання Комітету;
  - ненадання ініціатором внесення тексту Законопроекту № 8591 членам Комітету, що призвело до ситуації голосування «наосліп»;
  - голосування за підтримку Законопроекту № 8591д відбувалось до його реєстрації у ВРУ, що виключає можливість будь-яких подальших дій щодо цього акту, в тому числі й ухвалення Висновку.
  Згідно з положеннями Законопроекту № 8591д відстань між аптеками повинна бути не менше, ніж 300 м. Це положення обмежує можливість вільного доступу населення, особливо маломобільних груп та осіб похилого віку, до аптек, та є недоцільним як з точки зору економії часу, так і з аспекту цінової політики аптечних закладів. Практична реалізація цього положення призведе до скорочення аптек на відповідній території. Відповідно, зменшиться й рівень конкуренції між самими аптеками, що об’єктивно може призвести до маніпуляцій з цінами на лікарські засоби.
  Законопроект № 8591д не спрямований на задоволення інтересів і потреб споживачів, ускладнює порядок доступу до лікарських засобів, а, також, обмежує суб’єктів господарювання у здійсненні роздрібної торгівлі ліками. Скорочення кількості аптек в Україні щонайменше на 50% матиме ефектом виключно скорочення робочих місць та подальше зубожіння населення України, продовження масової міграції фармацевтичних працівників.
  Більшість доопрацьованих положень Законопроекту № 8591д порушують принцип свободи здійснення підприємницької діяльності. Зокрема, передбачені кількісні та територіальні обмеження як щодо фізичних осіб-підприємців, так і щодо юридичних осіб. До того ж, «Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту № 8591д зобов’язують суб’єктів господарювання привести свою діяльність у відповідність із запропонованими положеннями, але не встановлюють жодних механізмів практичної реалізації. По факту, закріплюючи принцип зворотної дії закону в часі, автори Законопроекту № 8591д намагаються штучно вивести з ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами непотрібних гравців.
  Також необґрунтовано обмежується право юридичних осіб на членство в об’єднаннях підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, що явно не узгоджується з нормами Господарського кодексу України.
  Враховуючи те, що суспільні відносини в сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами мають особливо важливий соціальний характер, просимо Вас підтримати цю Петицію та не допустити прийняття Законопроекту № 8591д.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Покращення законодавчого регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та інших видів стеження за людьми, підстав їх здійснення та посилення відповідальності співробітників правоохоронних органів та приватних осіб за безпідставне їх проведення стосовно людей.

  Підписів 7

  Днів залишилось 59

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  24 квітня, 2019
  24 липня, 2019
  59
  7

  Необхідно покращити законодавче регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, де має бути більш точно, чітко та вичерпно зазначений їх перелік, більш чітко унормовано підстави здійснення та посилена відповідальність співробітників правоохоронних органів і приватних осіб за безпідставне їх проведення стосовно людей, посилений контроль за санкціонуванням їх здійснення з метою унеможливлення переслідування громадян правоохоронними органами та приватними особами.
  Також необхідно на законодавчому рівні передбачити можливість та дієвий механізм відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої людям незаконними переслідуваннями правоохоронних органів та приватних осіб з метою запобіганням таким діям вищеназваних суб'єктів.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Відміна пільгового проїзду в міському транспорті (крім студентських/учнівських та службових поїздок ) Відшкодування у вигляді доплати до пенсій (інших виплат) у розмірі 60 грн щомісячно.

  Підписів 7

  Днів залишилось 43

  Куцериб Наталія
  Оприлюднена
  08 квітня, 2019
  08 липня, 2019
  43
  7

  Зменшення навантаження, та часті підняття цін на міский транспорт за рахунок відміни пільгового проїзду (крім службових поїздок та студенти/учні під час навчального періоду)
  Відшкодування особам, які входять в пільгову категорію, щомісячною доплатою до пенсій чи інших виплат у розмірі 60 грн.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Збільшення ліміту до 1000 кВт/міс на користування електроенергією в позаопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня для домогосподарств, які не мають централізованного постачання гарячої води і природнього газу

  Підписів 7

  Днів залишилось 89

  Носенко Геннадій Миколайович
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  89
  7

  Просимо НКРЕКП збільшити ліміт до 1000 кВтгод/міс користування електроенергією в позаопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня для домогосподарств (приватних будинків в сільській місцевості), які не мають централізованого постачання гарячої води і природньго газу.
  На данний момент на позаопалювальний сезон НКРЕКП своєю постановою № 220 від 26.02.2015 року виділило 100 кВт-год/міс по 90 копійок, вище 100 кВтгод/міс - по 1 грн. 68 коп.
  Неможливо задовольнити всі НЕОБХІДНІ комунальні потреби як нагівання води в електробойлері, використання електроплити, електродуховки, електрочайника, пилосмока та інших електроприладів в ліміті 100 кВт-год/міс !!!
  Цією зрівнялівкою з усіма споживачами ми приречені влітку платити майже вдвічі за задоволення необхідних потреб !
  Просимо збільшити ліміт зі 100 кВт-год/міс до 1000 кВтгод/міс.

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Повернути кошти громадянам за вкладами СРСР

  Підписів 7

  Днів залишилось 89

  Нікітан Дмитро
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  89
  7

  На сьгодні в Україні дуже багато громадян, які за часів СРСР тяжкою працею заробляли грощі та тримали їх у Державному банку. На сьогодні вони бідкаються у злиднях. У 90-ті роки минулого століття людей ОБІКРАЛИ люди, котрі зараз стали ОЛІГАРХАМИ. Заради справедливості, необхідно повернути людям кошти за вкладами Державного банку СРСР або іншим чином СПРАВЕДЛИВО компенсувати втрачені заощадження (можливо - майном, яке підлягає приватизації) у тому числі і спадкоємцям.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • підтримайте нову редакцію статті 102 конституції України: Президент України є найвищою посадовою особою у системі органів виконавчої влади в державі Україна і має право виступати від її імені, щодо гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

  Підписів 6

  Днів залишилось 16

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  11 березня, 2019
  11 червня, 2019
  16
  6

  Пропоную ВРУ внести зміни до статті 102 конституції України і в новій редакції цю вимогу читати так:
  Президент України є найвищою посадовою особою у системі органів виконавчої влади в державі Україна і має право виступати від її імені, щодо гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина
  Тому, що згідно до статті 8 конституції України: В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
  Виходячи з наведеного президент України ніяк не може бути ГЛАВОЮ держави, згідно до вимоги статті 102 діючої конституції України, тобто це ще тільки чергова узурпація влади громадян України посадовою особою згідно до вимоги статті 5 конституції України

  Вимога статті 5 конституції України:
  Україна є республікою.Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • створемо наддержавний демократичний орган державної влади під назвою "Народна влада"

  Підписів 6

  Днів залишилось 46

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  11 квітня, 2019
  11 липня, 2019
  46
  6

  В Україні державна влада складається з трьох гілок влади, які більше виконують олігархічні замовлення ніж заяви та звернення громадян України. Також усі питання щодо державної політиці в Україні та України вирішуються або в Брюсселі або в Пентагоні, тобто громадяни України, незважаюче на те, що Україна є демократичною державою, не мають жодного впливу на всі ті процеси які зараз творяться в Україні.
  Тому пропоную для демократизації державної влади доповнити конституцію України главою під назвою "Народна влада" з наступними вимогами і пропозиціями:

  1. Державний орган "Народна влада" це орган керування громадян України і складається із п яти лідерів провідних політичних партій, які увійшли на чергових виборах до складу Верховної ради України

  2. Державний орган "Народна влада" є наддержавним контролюючим органом влади і створенний для запобігання корупції у виконавчих гілках влади і затвердження політиці згідно до вимог громадян України

  3. Рішення державного органу "Народна влада" є обов язкоми для виконання всіма державними установами України

  4.У своїй діяльності державний орган "Народна влада" приймає заяви і звернення від влади,тобто від громадян України,
  а також від гілок виконавчої влади: президента України, народних депутатів України та інших , розглядає їх та приймає одноголосним голосуванням по цим заявам свого рішення, тобто в разі одноголосного прийняття рішення по заяві ця заява направляється для подальшого виконання до гілок виконавчої влади
  В разі, якщо один із лідерів політичної партії не згоден і не підтримує ту чи іншу заяву чи пропозицію ,то заява вважається не прийнятою і не розглянутою і цей лідер зобов язаний і має право звернутись до вирішення поставленого питання у заяві до суду чи ініціїювати проведення всенародного референдуму по цьому питанню.

  5.Лідер політичної партії рішення по голосуванню якого тричі не були підтримані у суді або на всенародних референдумах звільняється від подальшої участі приймати рішення у державному органі "Народна влада"

  6.Лідери політичних партій також звільняється від подальшої участі приймати рішення у державному органі "Народна влада" якщо їх прийняті рішення по голосуванню тричі були опротистовані у суді

  7. В разі якщо із державного органу "Народна влада" вибуває більше двох лідерів політичних партій то політика провідних політичних партій вважається антинародною і несумісную з демократією в Україні і в Україні призначаються нові вибори політичних партій і депутатів у Верховну раду України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Виплати для учнів

  Підписів 6

  Днів залишилось 79

  Юдін Денис Сергійович
  Оприлюднена
  13 травня, 2019
  13 серпня, 2019
  79
  6

  Вимагаю зробити виплати для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень.
  3-4 класи - 150 гривень/ 1 місяць
  5 клас - 200 гривень/ 1 місяць
  6 клас - 250 гривень/ 1 місяць
  7 клас - 300 гривень/ 1 місяць
  8-9 класи - 350 гривень/ 1 місяць
  10-11 класи - 400 гривень/ 1 місяць
  Це стимул навчатися далі! Прислухайтеся, будь ласка.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Про заборону використання мікрохвильової зброї, введення кримінальної відповідальності за її застосування та встановлення законодавчого порядку проведення експертизи на предмет її застосування до людини та відшкодування за це.

  Підписів 6

  Днів залишилось 59

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  24 квітня, 2019
  24 липня, 2019
  59
  6

  Пропоную на законодавчому рівні заборонити застосування мікрохвильової зброї, що широко застосовується спецслужбами для дистанційного катування, не залишає слідів та має серйозні наслідки для здоров'я, встановити кримінальну відповідальність за її застосування, розробити порядок проведення експертизи щодо її застосування до людини та виплати компенсацій за це.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Реклама лекарств

  Підписів 6

  Днів залишилось 89

  Мар'яна Рубанова
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  89
  6

  Прошу запретить рекламу лекарственных препаратов в мед учереждениях, в связи с тем что врачи выписывают те лекарства за которые им платят бонусы. Так же интересует вопрос, почему препараты которые должны выдаватся бесплатно, продают в аптеке в больнице, почему анализы для беременных платные, почему все лекарства в роддом необходимо покупать? А так же что делать когда лечат здоровых людей, по тому что врачам нужны пациенты, а попадая в больницу заражаешся и тогда уже лечат по делу?

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Министерству Образования Ввести школьный предмет-Садоводство и огород.

  Підписів 6

  Днів залишилось 72

  Савватеева Наталья
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  72
  6

  Введение в школьное образование нового предмета: Садоводство и огород.
  В каждом школьном учреждении есть цветы в классах, столовой и коридорах. Они очищают воздух, освещают и даже действуют антибактериальное. Так же имеется внутренний двор или прилегающие территории . Где ученики могли бы учиться ухаживать, выращивать и размножать растения. В зимнее время растения внутри школы, а осенне- весеннее время прилегающие территории. Во-первых это будет воспитывать культуру обращения с растениями в общественных местах, а так же закладывать фундамент знаний для будущей профессии.
  Наша страна занимает не последнее место в агросекторе Европы, а вот достойного поколения аграриев с хорошими и качественными знаниями не хватает. С точки зрения экологического состояния всей страны это то же большой вклад в будущее.
  Дети научатся любить окружающую природу и не бояться профессии агроном, садовод, эколог.. Возможно даже получиться поднять рейтинг этих профессий среди молодежи, а то все юристы, экономисты.
  Предлагаю сделать этот предмет обязательным в программе для учеников 6-9 классов. Сразу после окончания изучения рисования.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Запровадити вивчення Контитуції України як обовязкового предмету, починаючи з молодших класів

  Підписів 6

  Днів залишилось 90

  Куляс Максим Миколайович
  Оприлюднена
  24 травня, 2019
  24 серпня, 2019
  90
  6

  У звязку з тим, що більшість громадян не знає своїх конституційних прав, цими правами можуть маніпулювати законотворча, виконавча, місцева влада та правоохоронці. Задля укріплення в майбутньому повноцінного громадянського суспільства вимагаємо запровадити вивчення Контитуції України як обовязкового предмету, починаючи з молодших класів

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України

  Підписів 5

  Днів залишилось 68

  Мельниченко Сергій Григорович
  Оприлюднена
  02 травня, 2019
  02 серпня, 2019
  68
  5

  У зв'язку із оприлюдненням результатів виборів Президента України Центральною виборчою комісією, скликати позачергове засідання Верховної Ради України 7 травня 2019 року із порядком денним "Призначення дати інавгурації Президента України"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • реєстр розпорядження власністю

  Підписів 5

  Днів залишилось 82

  Сагайдак Андрій Васильович
  Оприлюднена
  16 травня, 2019
  16 серпня, 2019
  82
  5

  Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
  Значна кількість осіб розпорядившись своєю власністю шляхом передачі іншим особам, не мають офіційного підтвердження такого розпорядження і перебувають у невизначеному стані, формально лишаючись власниками того чи іншого майна, транспортних засобів (довіреність), інтелектуальної власності, а фактично не маючи з таким майном та його володільцем ніякого звязку і не бажаючи мати такий звязок.
  За таких обставин пропонується створення офіційного реєстру розпорядження власністю, в якому за декларативним принципом власник майна, прав, тощо може відобразити момент фактичної втрати ним володіння на певне майно чи права, відобразити актуальний стан власника по відношенню до певного майна чи прав які за ним закріплені.
  Існування та наповнення вказаного реєстру дозволить в т.ч. вирішити питання декларування майна, прав, які фактично вибули із володіння власника в звязку з розпорядженням власністю.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Надати Національному антикорупційному бюро України право на автономне прослуховування.

  Підписів 5

  Днів залишилось 73

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  07 травня, 2019
  07 серпня, 2019
  73
  5

  З метою забезпечення ефективного функціонування Національного антикорупційного бюро України щодо здійснення ним своїх повноважень та розслідування кримінальних проваджень, віднесених до його підслідності, а також у зв'язку з тим, що зараз Бюро отримує дані від Служби безпеки України, злочини співробітників якої віднесені до підслідності Бюро, пропоную надати Національному антикорупційному бюро України право автономного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Транспорт та зв'язок. Прошу вирішити проблему із видачею дозволів на міжнародні перевезення.

  Підписів 5

  Днів залишилось 24

  Зубрицький Руслан Ігорович
  Оприлюднена
  19 березня, 2019
  19 червня, 2019
  24
  5

  Прошу вирішити проблему із видачею дозволів на міжнародні вантажні перевезення. А саме запустити електронну систему видачі дозволів.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Відміна гаджетів у Верховній Раді

  Підписів 5

  Днів залишилось 90

  Сезончик Яна Вікторівна
  Оприлюднена
  24 травня, 2019
  24 серпня, 2019
  90
  5

  За заборону гаджетів(смартфонів,планшетів,і т д) в Верховній Раді.На це нестерпно дивитись,коли низька нардепів замість того,щоб принимати важливі рішення,які стосуються народу,сидять у гаджетах!!!
  Останнє засідання від 22 травня 2019 року,це куркам на сміх,пробачте)
  Скажіть за що,Вам із бюджету платять таки великі заробітні плати?І насамперед знизить заробітні плати нардепів!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Законодавчо закріпити, що при наданні відмові у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, кадастровими реєстраторами повинні надаватися всі наявні зауваження до документації із землеустрою та (або) електронного документу, та при повторній подачі на реєстрацію з виправленими зауваження документація із землеустрою та (або) електронний документ розглядається виключно по ним (усунено, виправлено, чи ні)

  Підписів 5

  Днів залишилось 79

  Козачек Олексій Васильович
  Оприлюднена
  13 травня, 2019
  13 серпня, 2019
  79
  5

  Законодавчо закріпити, що при наданні відмові у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, кадастровими реєстраторами повинні надаватися всі наявні зауваження до документації із землеустрою та (або) електронного документу, та при повторній подачі на реєстрацію з виправленими зауваження документація із землеустрою та (або) електронний документ розглядається виключно по ним (усунено, виправлено, чи ні), та при їх виправлення (усуненню) відомості (зміни до них) повинні бути внесено до Державного земельного кадастру.
  Це прискорить реєстрацію земельних ділянок, унеможливить корупційні зловживання та необґрунтовані відмови при реєстрації, суттєво поліпшить доступність послуги.

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про зменшення популяції безпритульних тварин

  Підписів 5

  Днів залишилось 89

  Жердіна Анастасія Олександрівна
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  89
  5

  Через збільшення кількості безпритульних тварин виникає небезпека здоров'ю та життю громадян. Великі тварини (мова йде про собак середніх та крупних порід) можуть нанести травми, в тому числі і не сумісні з життям, дрібні тварини (собаки дрібних порід,коти, плазуни, гризуни тощо) є епідеміологічним фактором ризику, так як можуть переносити інфекції і паразитів шкідливих також і для людей. Для довгострокового вирішення проблеми необхідно зменшити кількість тварин, які потенційно можуть стати безпритульними. Це ті тварини, хазяї яких не сумлінно виконують свій обов'язок перед своїми вихованцями-тваринами. Якщо внести зміни в закон про жорстоке поводження з тваринами та розробити комплекс законів для зменшення популяції безпритульних тварин в перспективі 3-5 років є реальна можливість цю проблему вирішити, також це матиме позитивний вплив на ступінь соціальної відповідальності громадян які утримують хатніх тварин. Для цього необхідно на законодавчому рівні закріпити наступні положення:

  1. Збільшення штрафу за жорстоке поводження з тваринами до 300-500€ в гривневому еквіваленті в залежності від ступеню тяжкості шкоди здоров'ю тварини.
  2. Під жорстоким поводженням з тваринами розуміти: критичне для здоров'я обмеження в їжі та питті, побиття, нанесення будь-яких травм, окрім випадків самооборони, залишення тварини без нагляду в громадських місцях, відмова від екстреної медичної допомоги хворій та/або травмованій тварині (маються на увазі випадки, коли хатню тварину при смерті залишають на вулиці), позбавлення житла (випадки, коли хазяїн виганяє тварину на вулицю).
  Вказані вище тези стосуються лише громадян, які є власниками тварин на юридичному рівні.

  Для забезпечення юридичної працездатності вище вказаних положень необхідно:
  1. Створити єдиний електронний реєстр хатніх тварин, де були б задекларовані будь-які хатніх тварини, які біологічно відносяться до ссавців, плазунів або птахів з обов'язковою чипізацію тварини.
  2. Забезпечити обов'язкову вакцинацію для хатніх тварин від основних захворювань які характерні для даного виду.
  3. Не надавати ветеринарну допомогу тваринам які не мають ветеринарного паспорту та/або хазяїн яких відмовляється від оформлення паспорту з занесенням в електронний реєстр та/або чипізацію тварини та/або вакцинацію тварини.
  4. Обов'язкове вилучення тварини з подальшою забороною на утримання хатніх тварин строком на п'ять років для громадян, які раніше були оштрафовані за жорстоке поводження з тваринами.
  5. Створення мережі державних притулків для тварин, які були вилучені через жорстоке поводження.
  6. Встановити податок на утримання більше двох тварин в житлі площею до 100 мКв, не більше трьох в житлі площею до 200мКв. В приміщеннях які не є притулками, готелями для тварин, установою з надання ветеринарних послуг, зоопарками заборонити утримувати більше 10 тварин не залежно від біологічного виду тварин (за винятком земноводних та риб) в не залежності від загальної площі приміщення (житла).
  7. Встановити податок на "Розведення хатніх тварин" при утриманні не стерилізованої тварини виду, фізіологія якого дозволяє стерилізацію, в розмірі 20€/ міс в гривневому еквіваленті. Оплату включити в комунальні платежі та перераховувати на користь комунальної служби.
  8. Встановити штраф в розмірі 300€ в гривневому еквіваленті для хазяїна тварини яка нанесла будь-яку шкоду здоров'ю або майну іншої особи з обов'язковою компенсацією шкоди в тому числі і моральної постраждалій стороні.

  Таким чином утримання хатньої тварини накладатиме додаткову відповідальність на громадян, які бажають мати улюбленця, а тих, хто виявиться не достатньо відповідальним можна буде ідентифікувати і посприяти тому, щоб тварин він більше не заводив. Також самі хатніх тварини отримають значно більше безпеки від людей жорстоких, халатних і не відповідальних. Всі інші громадяни будуть в більшій безпеці від можливих покусів або інфекцій від безпритульних тварин.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ