ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Поверненння права громадянам на виборах "Не підтримати жодного кандидата на пост Президента України". Внесення змін до Закону України про вибори Президента України"

  Підписів 27

  Днів залишилось 0

  Іванченко Андрій Григорович
  Оприлюднена
  16 квітня, 2019
  16 липня, 2019
  0
  27 (з них за 7 днів: 0)

  Вже не вперше багатьом українцям доводиться проти своєї волі підтримувати того з кандидатів на посаду Президента України, який має меньший антирейтинг. Багато українців не голосують за одного з кандидатів на посаду Президента України, а голосують проти іншого. Коли в таких умовах обираеться Президент, він з самого початку інколи не має підтримки більшості серед виборців України.
  Це може свідчити про те, що цінності, моральні принципи, бачення подальшого розвитку країни викладені в передвиборчих програмах кандидатів на найвищу державну посаду може не поділяти більшість виборців. А діючий Закон про вибори обмежує можливість цієї категорії виборців висловити свою позицію "проти всіх", що не є демократичною нормою. Відсутність підтримки 50% +1 голос при наявності права проголосувати "проти всіх кандидатів" буде свідчити про низьку якість вищих політичних лідерів країни, які не встигають у власному розвитку за розвитком цінностей громадян України та не відповідають соціальному попиту на нову політику в Україні. Наявність цієї норми стане своерідним запобіжником від вирішень питань громадянами України на кровавих Майданах, висловлючись проти Президента обраного із міркувань не кращий, а кращий серед гірших. Для країни значно вигідніше буде проведення у такому випадку нового виборчого циклу протягом ближчіх 6 місяців , ніж проходити через випробування Майданами, війнами та конфліктами у суспільстві на майбутні 5 років.

  Також пропонується змінити порядок рестрації кандидатів на посаду Президента, шляхом виключення вимоги внесення грошової застави в 2,5 млн гривень, та включення норми обов'язкової підтримки кандидата на посаду Президента України 0,5 млн виборців через електронну систему з використанням електроно-цифрового підпису або системи Bank ID до реєстрації кандитатом. Народ України прагне обирати за показниками підтримки ідей розвитку у суспільстві, а не за наявністю грошової підтримки кандидата у олігархічних структур, що стоять за кандидатом у Президенти.

  Рівні можливості для агітації для всіх зареєстрованих кандидатів на посаду Президента України шляхом встановлення единої для всіх кандидатів ресурсної квоти на агітаційний період ( фінанси, ефірний час на телебаченні, публікацій в ЗМІ, та обсяги агітаційної друкованої продукції).

  Українці підтвердили своє прагнення до нових політичних лідерів, але без внесення цих змін країна залишиться олігархічно орієнтованою,а не орієнтованою на виконання запитів суспільства.

  Члени громадської організації "Сила громади міста Кам'янське" пропонують внести відповідні зміни до ЗУ "Про Вибори Президента України"

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Впровадження обов’язкової вищої освіти для Президента України

  Підписів 26

  Днів залишилось 37

  Шліхта Оксана
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  37
  26 (з них за 7 днів: 0)

  За статтею 103 КУ, у якій йдеться про необхідні умови обрання Президента України, не
  передбачено положення про обов’язкову вищу освіту, яка є важливою для глави держави та
  того, хто виступає від її імені.
  З дефініції «вища освіта», яка зазначена в статті 1 ЗУ «Про вищу освіту» (вища освіта -
  сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення,
  професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших
  компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною
  кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної
  загальної середньої освіти) зрозуміло, що особи, які володіють нею є дещо освіченішими та
  прогресивнішими. Середня освіта забезпечує нас базовими заннями, робить курс по
  дисциплінами, які вивчають люди споконвіків та навчає мислити, але як дитина, яка на
  шляху в новий дорослий світ.
  Вища освіта ― це найважливіший крок до успішного та самостійного життя. Навчання
  вчить мислити творчо, знаходити вихід із будь-якої ситуації, навчає компетентності і
  грамотності у своїй справі. Вища освіта дає інформаційну базу, яка допоможе стати
  професіоналом високої кваліфікації у майбутньому.
  Із присяги, що складає Президент України при вступі на посаду «…Зобов'язуюсь усіма
  своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і
  добробут Українського народу,… підносити авторитет України у світі». Щоб бути
  прикладом для наслідування потрібно володіти певним багажом знань, що зробить з тебе
  професіонала у своїй справі. Президент – це велика відповідальність для особи, яка хоче
  обійняти цю посаду, оскільки в цьому випадку ти не представляєш себе, певну команду чи
  іншу групу людей, ти – репрезентант держави та народу.
  Навіть 16 років тому наш народ зрозумів, що вища освіта необхідна кожному із нас,
  оскільки всі ми прагнемо кращого та омріяного. Рішення колегії Міністерства освіти і науки
  України у далекому 2003 році стосувалось доповіді Міністра освіти і науки України
  Кременя В.Г. "Вища освіта і наука - пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI
  столітті" відзначає, що за складних умов перехідного періоду освіта і наука проголошені на
  державному рівні пріоритетними, зорієнтованими на потреби особистості, регіонів сприяють
  формуванню базових цінностей: державності, суспільної свідомості та національної безпеки,
  забезпечують нарощення інтелектуального потенціалу нації.
  Перегортуючи сторінки підручника з історії ми помітимо, що в навіть за часів
  Стародавньої Греції люди навчались до 30 років, а деякі здійснювали навчання до 35 років і
  лише за цієї умови вони могли стати правителем або зайняти державну посаду. Майже всі
  відомі винахідники, науковці, вчені мають вищу освіту, адже вони були професіоналами та
  компетентними у своїй справі.
  Вчитель, що має лише середню освіту не може надати повний спектр інформації, оскільки
  вірогідно має такі ж знання, що й учні. Особа, що прагне стати лікарем ніколи не
  працюватиме ним без вищої освіти. За відсутності певної інформативної бази та незнання
  законів не здійснити правосуддя судді. Без знань, що дають в вищому закладі буде складно і
  майже неможливо представляти державу від імені всього народу.
  Наразі в Україні склалась така ситуація, що особи без вищої освіти не можуть отримати
  хорошу професію, що зможе забезпечувати їхні потреби, а стати Президентом, на плечі якого
  покладено чимало обов’язків – так.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Про обмеження обрання народних депутатів 2 термінами

  Підписів 25

  Днів залишилось 64

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  18 червня, 2019
  18 вересня, 2019
  64
  25 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 103 Конституції України встановлено, що одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

  Однак народні депутати такого обмеження щодо обрання до Верховної Ради України не мають, тому й діяльність Парламенту неефективна, руйнівна та антинародна для України.

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ Верховну Раду України:

  1.ВНЕСТИ законопроект про обмеження обрання народних депутатів 2 термінами, а саме:
  "внести до статті 76 Конституції України такі доповнення:
  "Одна й та сама особа не може бути народним депутатом України більше ніж два строки".

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Отменить алименты на несовершеннолетних детей в Украине

  Підписів 23

  Днів залишилось 21

  Поліщук Юрій
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  23 (з них за 7 днів: 0)

  В настоящее время институт семьи в Украине развален и находиться на грани исчезновения. Так за 2017 год на 249,5 тыс. заключённых браков приходилось 128,7 тыс. (51,6%) разводов (согласно Государственной службы статистики Украины). В течение первого года рушиться 10% заключенных браков и лишь одна из трех пар не разводится. При этом в 9 из 10 случаев инициатором развода является жена, а суды в 90% случаев оставляют ребенка с матерью, вопреки протестам и требованием законных отцов (80% отцов требуют проживания детей с ними), желанию самого ребенка и не беря в расчет финансовые и жилищные условия каждого из супругов. На сегодня 75-90% супругов в стране расходятся в течение первых пяти лет. Такую статистику приводит министр социальной политики Украины - Андрей Рева.

  Около 70% детей растут в неполной семье, обычно - мать и ребенок. Отец, чаще всего по инициативе бывшей супруги, не учувствует в воспитании ребенка или его присутствие сводиться к выплате алиментов бывшей жене, за тратой которых он никак проследить не может. Каждый пятый ребёнок в стране рождается вне брака. Все эти данные лишь подтверждают, что институт семьи в Украине находиться на грани катастрофы.

  Одним из факторов, разваливающих украинские семьи, является варварская алиментная политика, распространённая в нашей стране. От современной алиментной системы страдают, как граждане – в 90% мужчины, так и чиновники (суды, судебные приставы, органы опеки и т.д.). А самое главное - страдают дети, лишенные отца и счастливого детства в полной и здоровой семье. Они переживают большой стресс, ведь развод родителей втрое увеличивает вероятность развода их детей в будущем. Так как они наследуют от родителей модель поведения и построения токсичной семьи, где женщина – это мать и божество, а отец – неудачник, негодяй и ничтожество, по словам матери, которые ребёнок впитывает в процессе своего взросления. И детям, мальчикам и девочкам, из неполных семей, будет трудно или почти невозможно в будущем построить крепкую и счастливую семью.

  Мы уверены в разумности и добропорядочности украинских граждан и предлагаем отменить алименты на содержание несовершеннолетних детей, предоставив украинским семьям внутри себя решать вопросы о содержании и воспитании собственных детей.

  Почему необходимо отменить алименты на несовершеннолетних детей?

  - Алиментная практика увеличивает количество разводов, тем самым нарушая права детей на полную семью.
  - Алименты в том варварском виде, в котором они существуют сейчас, отрицательно влияют на демографию страны и психологический климат внутри семьи.
  - Алименты дают призрачную иллюзию безопасности женщины, которая думает, что после развода бывший муж будет ее содержать и таким образом косвенно, поощряют разрушение семьи. В противном случае, супруги вынуждены были бы вести диалог и вырабатывать компромиссы для того, чтобы сохранить семью.
  - Государство не в состоянии контролировать ситуацию с неплательщиками алиментов. Так оно выделяет на это огромный финансовые и человеческие ресурсы, которые не достигают результата и это несмотря на всё ужесточающийся наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовной ответственности. Число невыплат не сокращается, а только увеличивается каждый год и в 2018 году достигло цифры 622,9 тыс. неплательщиков.

  - В 90% случаев дети остаются жить с матерью. Разведенный супруг (супруга), получающий(я) алименты в судебном порядке, часто препятствует общению ребенка со вторым родителем, так как отсутствует заинтересованность в выстраивании каких-либо отношений со вторым родителем. Добиться нормального общения с детьми через суд на практике крайне сложно, а в реальности, в подавляющем большинстве, не является возможным. При этом ребёнок, оказывается в роли “заложника” которого используют, как средство для манипуляции с целью получения материальной выгоды, при этом зачастую уже состоя в отношениях с другим (ой) мужчиной (женщиной).

  Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:

  - После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится.
  - Невмешательство государства в дела семьи положительно скажутся на демографии страны, в полных семьях рождается больше детей и растут они в здоровой психологической атмосфере.
  - Высвободится огромное количество госслужащих и денег на их содержание из госбюджета, так сегодня исполнительная служба безуспешно занимаются взысканием алиментов с миллионов должников. Эти люди могут заняться решением более важных и острых социальных вопросов. Отмена алиментов также декриминализует и статью за их неуплату, что позволит с облегчением вздохнуть практически миллионам человек, которые в настоящее время, в силу ряда причин не могут выплачивать алименты.
  - Разведённым супругам придется мирно решать проблемы развода, манипулировать детьми не получится, в результате права детей будут максимально защищены. Это позволит обоим родителям видеть своих детей, общаться с ними и учувствовать в их жизни.

  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Відкрита система оподаткування

  Підписів 22

  Днів залишилось 8

  Ткачук Анастасія Миколаївна
  Оприлюднена
  24 квітня, 2019
  24 липня, 2019
  8
  22 (з них за 7 днів: 0)

  Багато українців переконані, що вони особисто платять низькі податки в порівнянні з європейцями, а бюджет наповнюється за рахунок великих компаній, які належать олігархам, а ті виводять свої гроші в офшорні зони, тому грошей в бюджеті не вистачає.
  Думка, що прості українці не сплачують податки не відповідає дійсності. Просто, система влаштована таким чином, що у нас створюється ілюзія, а також і в іноземних спостерігачів, які приїжджають в Україну, що оскільки у нас податок на доходи громадян доволі низький (він становить 15 відсотків), а натомість в європейських країнах і у Сполучених Штатах верхня межа цього податку досягає 50, а в деяких країнах, наприклад у Франції, і більше відсотків, то в тих країнах люди сплачують більше податків.
  Насправді в Україні сплачується дуже багато непрямих податків. Є ПДВ на більш широке коло товарів, ніж в європейських країнах, є дуже велике нарахування на фонд заробітних плат, які теж сплачуються за рахунок того самого робітника, тільки вони сплачуються роботодавцем від імені робітника, тобто робітник цього не знає. Є акцизи, є імпортні мита і все це разом становить десь 60 відсотків всіх податкових надходжень. Ілюзія утворюється тому, що ці податки перераховують не безпосередньо громадяни, а їх перераховують компанії, бізнеси, які виступають так званими податковими агентами. Тобто, якщо Ви в магазині сплатили ПДВ, то Ви тільки на чеку можете побачити, скільки ж Ви насправді сплатили податку. Податок цей перераховує за Вас магазин, а також всі ті, хто постачає до цього магазину, їхні постачальники і так по всьому ланцюжку. І тому створюється така ілюзія. Це створено частково навмисно для того, щоб люди не розуміли, що насправді це вони утримують цю державу, не олігархи. Тому українці повинні вимагати, щоб держава працювала на нас, бо це ми її утримуємо. Цього можливо досягнути за умови що громадяни будуть бачити скільки вони сплачують в державну скарбницю і тоді цілком можливо що почнуть вимагати прозорого розподілення грошових ресурсів з користю для себе та держави.
  Після прийняття Податкового кодексу в Україні все ще діють 135 платежів (податків, зборів та ін.), що є найгіршим показником у світі. І що не дає змогу розвиватися економіці країни. Також існує велика неузгодженість між чинним законодавством і податковою системою.
  Великою перевагою відкритої системи оподаткування є можливість боротьби з тіньовою економікою. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розмір тіньової економіки складає 33% від рівня ВВП країни (станом на 2018р.) Детінізація є запорукою збільшення бюджету, адже тіньовий сектор не сплачує податків і фактично паразитує на «офіційному» сегменті. Як показує український досвід, для цього недостатньо просто зменшити ставки податків для бізнесу, адже в 2016 році це призвело до майже 20 млрд річних втрат надходжень до бюджету. Це не викликало детінізацію економіки та не стимулювало інвестиційно-інноваційний розвиток. Активна позиція громадян у питанні розподілення коштів може сприяти мінімізації існування такого явища.
  Також, відкрита система оподаткування може бути одним із механізмів простішої імплементації ССО(спрощеної системи оподаткування), але лише після адаптації чинного законодавства. Це допоможе малому і середньому бізнесу в його старті та підтримає як майбутнє джерело доходів навіть з психологічної точки зору – громадянам стане легше наважуватись на такий крок як започаткування своєї справи.
  Прошу підтримати дану петицію, адже це важлива та надзвичайно складна проблема для сучасної української держави. І саме завдяки збільшенню контролю зі сторони громадян, створенню більш прозорої системи перерозподілу коштів, простішої системи сплати та високого рівня відповідальності зі сторони кожного платника можна вибудувати справді економічно стабільну, високорозвинену державу зі сприятливим інвестиційним кліматом.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Зменшення вартості тютюновиїх виробів

  Підписів 21

  Днів залишилось 25

  Топчій Костянтин Дмитрович
  Оприлюднена
  10 травня, 2019
  10 серпня, 2019
  25
  21 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу діячого або майбутнього президента, або особу яка уповноважена розглянути, а потім і вірішити це питання, зменшити ціни на тютюнові вироби. Я не бачу причин підіймати ціну на них. Якщо рівнятись на Європейські країни, то співвідношення ціни на найдорожчу марку сигорет (широкого споживання) до середньої заробітної плати дорівнює у середньому 0.005. У випадку України, це відношення дорівнює 0.012 при тому, що офіційна заробітна плата не відповідає офіційній цифрі ( у меншу сторону, звісно).

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про резиденцію Президента України

  Підписів 20

  Днів залишилось 21

  Кулик Сергій Петрович
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  20 (з них за 7 днів: 0)

  Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  Оскільки Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, для забезпечення його безпеки та функціонування кожного року виділяється чимала сума коштів з державного бюджету.
  Проте кожний новообраний президент проживає у власному будинку, як наслідок цього виникає потреба у значному фінансуванні заходів з безпеки. Для встановлення безпеки кортежу президента здійснюються заходи з перекриття доріг, тимчасового характеру. Зазначені обставини становлять незручності для громадян та є тягарем для бюджету країни, яка обороняється.
  Пропонується законодавчо визначити Маріїнський палац, місто Київ вулиця Михайла Грушевского, будинок № 5-А, як резиденцію Президента України.
  Закріпити в Конституції України, а саме доповнити статтю 103 абзацом сьомим та восьмим наступного змісту:
  - Кожний новобраний Президент України проживає в Маріїнському палаці з дня вступу на пост та до закінчення його повноважень чи до припинення повноважень Президента України достроково.
  - Адміністрація Президента України розташовується за адресою місто Київ вулиця Михайла Грушевского, будинок № 5-А.
  Зазначені заходи сприятимуть зниженню заторів у місті Київ, раціонального використання та економії державного бюджету, зменшення тривалості пересування до Адміністрації Президента України. Вказані зміни до Конституції України сприятимуть ефективному забезпеченню безпеки Президента України країни, яка обороняється, а також зменшенню ризиків пов’язаних з пересуванням кортежу Президента України.
  Зазначені заходи матимуть також антикорупційну користь. Оскільки кожний новий Президент України намагається збудувати собі палац кращий, ніж в попереднього Президента України.
  Крім того, запропонована практика ефективно працює в багатьох розвинених країнах світу.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Нарушение международного закона венской конвенции о дорожном движении по отношению к скутерам объёмом до 50 куб

  Підписів 19

  Днів залишилось 16

  Рабецкий Александр
  Оприлюднена
  02 травня, 2019
  02 серпня, 2019
  16
  19 (з них за 7 днів: 0)

  Разрешить управление скутерами, водителям, имеющим более высокую категорию(A,B,C ....). А так же отменить все изменения в "Закон Украины о дорожном движении" , касательно скутеров, пока он не будет доработан, в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении. Не ставить ПДД выше международного закона венской конвенции.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Про вільний доступ людей до "мертвої деревини" що знаходиться в лісах України

  Підписів 19

  Днів залишилось 30

  Клименко Віталій Вікторович
  Оприлюднена
  16 травня, 2019
  16 серпня, 2019
  30
  19 (з них за 7 днів: 0)

  З приводу того, чи можна без дозволу, безкоштовно збирати сухостої та «валєжники» в лісі, виникає багато дискусій. Сам факт того, що дане питання піддається сумніву говорить нам про те, що воно законодавчо не врегульовано.
  Розглянемо проблему із законодавчої точки зору. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Лісового кодексу України (далі ЛКУ), - громадяни України, мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. Дане поняття має визначення лісового сервітуту. Стаття. 65 ЛКУ передбачає два види використання лісових ресурсів: 1) в порядку загального користування; 2) в порядку спеціального користування.
  Статтею 66 ЛКУ передбачено – в порядку загального використання лісових ресурсів громадяни, мають право в лісах державної та комунальної власності вільно перебувати, безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби ТОЩО, крім випадків передбачених ЛКУ. Громадяни під час здійснення загального використання лісових рксурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, зазначеними вище, в обсягах що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів. На даному етапі розуміти відмінність між загальним та спеціальним порядком користування.
  Статтею 67 ЛКУ передбачено види використання лісових ресурсів в порядку спеціального використання: 1) заготівля деревини; 2) заготівля другорядних лісових матеріалів; 3) побічні лісові користування; 4) використання корисних властивостей лісів.
  Відповідно до ст. 70 ЛКУ заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Про рубки головного користування ніхто мову не веде, більш того взагалі про рубки. Мова йде збір мертвої деревини.
  Також у ст. 72 ЛКУ вказано, що у лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися (за спец. дозволом) заготівля другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків. Але в даній статті відсутні мертві деревинні залишки, що лежать на землі у лісі, мають більш узагальнюючу російську назву - «валежник». Під цим розуміють гілки, суччя, та цілі дерева та їх частини, що впали та гниють або є сухими. Сюди ж відносяться зламані вітром чи бурею дерева, а також залишки від дерев, що не були вивезені з лісосіки та втратили свої технічні якості та властивості.
  Збирання стовбурів дерев, що з природних причин опинились на землі, виходячи зі змісту ст. 73 ЛКУ, прямо не відноситься до побічних лісових користувань. У цій же статті вказується, що нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства можуть бути передбачені і інші види побічних лісових користувань. Нормативним актом, що регулює ці питання є Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, що затверджений Постановою КМУ № 449 від 23.04.1996 року. Згаданий Порядок та ст. 73 ЛКУ не має роз’яснень про порядок використання залишків дерев, що впали на землю з природних причин. Йдеться лише про збирання іншої складової лісу (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету).
  У загальноприйнятому розумінні лісова підстилка – це шар органічних залишків на поверхні грунту в лісі, лісовий перегній. Утворюється під запоною лісу в результаті розкладання органічного опаду (листя, хвоя, дрібні гілочки, опала кора та ін.). Тобто лісова підстилка не включає в себе «валежник» - цілі дерева або їх частини (сухі, сирі, ті, що гниють), які відокремлені від пня та з природних причин опинились на землі.
  Привласнення відокремлених природнім способом від пня мертвих чи свіжих стовбурів дерев не може кваліфікуватись як незаконна порубка, адже відсутня об’єктивна сторона порушення.
  Звертаєю увагу, що відокремлені від коріння стовбури дерев (хлисти), що одержані при законній розробці лісосіки, є майном лісогосподарського підприємства.
  Враховуючи специфіку розробки лісосік, зрубана деревина (сортименти) можуть своєчасно не вивозитись і певний час залишається на лісосіці. Як і інше майно, вказана лісопродукція підлягає обліку та оприбуткуванню за бухгалтерським обліком лісгоспу. Будь-яке незаконне привласнення цієї деревини кваліфікується як злочин проти власності.
  З викладеного вище, можна зробити висновок що заготовляти дрова в лісі без дозволу не можна, але той же ЛКУ вказує що заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, мова не йде про (валежники) вітровали, зламані дерева, сухостої.
  Для кращого розуміння розглянемо ще один документ – постанова Кабінету міністрів України № 761 від 23.05.2007 року «Про затвердження прядку спеціального використання лісових ресурсів». В даній постанові в свою чергу спеціальне використання розділяють ще на два підвиди: 1) другорядне використання (заготівля живиці, пнів, лубу та кори); 2) побічне користування (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасіки, збирання лісової підстилки).
  В пункті 47 Постанови вказується, що деревину можна вважати заготовленою, якщо проведено валку, обрубку гілок та сучків. Вже із даного матеріалу зрозуміло, що саме лісове законодавство не виділило в окрему категорію мертву деревину та не установили порядку поводження з нею.
  Щодо відповідальності. В Україні передбачено 4 види відповідальності – кримінальна, адміністративна, цивільно–правова та дисциплінарна. Стаття 246 Кримінального кодексу України та ст. 65 КУпАП передбачає відповідальність тільки в тому разі якщо дерево знаходилось на пні (живе), і якщо громадянин проводив валку таких дерев чи чагарників.
  Отже, особу можна притягнути до відповідальності за діяння заборону на яке прямо передбачено в законодавстві, тобто, можна робити все, що не заборонено законом
  Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це стосується лише фізичних осіб.
  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Оскільки сухостій та вітровали «валежники» прямо не вказуються в кодексах, відсутній порядок поводження з ними. Юридично, збирання сухостою не можна віднести до заготівлі деревини, оскільки не проводиться валка дерева, і відповідно не потрібно брати спеціальний дозвіл.
  Отже, збирання сухостою в лісах державної та комунально власності не дозволено, але і не заборонено, будь – які спроби посадових осіб притягнути особу до відповідальності за збирання сухостою, з дотриманням правил пожежної безпеки та без завдання шкоди санітарному стану, можна розцінювання як порушення прав громадян.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Підвищення пенсії учасників Чорнобильської аварії усіх категорій та інвалідів 1,2 та 3 групи!

  Підписів 19

  Днів залишилось 67

  Остапенко Карина
  Оприлюднена
  21 червня, 2019
  21 вересня, 2019
  67
  19 (з них за 7 днів: 0)

  Вважаю що ці люди заслуговують високої пенсії, які жертвувал собою заради нашого життя зараз!

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Іннагурація

  Підписів 18

  Днів залишилось 21

  Гречко Владислав Олегович
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  18 (з них за 7 днів: 0)

  Вимагаємо прийняти іннагурацію новообраного президента України, Володимира Олександровича Зеленського не пізніще 10 травня 2019 року.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Министерству Образования Ввести школьный предмет-Садоводство и огород.

  Підписів 17

  Днів залишилось 21

  Савватеева Наталья
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  17 (з них за 7 днів: 0)

  Введение в школьное образование нового предмета: Садоводство и огород.
  В каждом школьном учреждении есть цветы в классах, столовой и коридорах. Они очищают воздух, освещают и даже действуют антибактериальное. Так же имеется внутренний двор или прилегающие территории . Где ученики могли бы учиться ухаживать, выращивать и размножать растения. В зимнее время растения внутри школы, а осенне- весеннее время прилегающие территории. Во-первых это будет воспитывать культуру обращения с растениями в общественных местах, а так же закладывать фундамент знаний для будущей профессии.
  Наша страна занимает не последнее место в агросекторе Европы, а вот достойного поколения аграриев с хорошими и качественными знаниями не хватает. С точки зрения экологического состояния всей страны это то же большой вклад в будущее.
  Дети научатся любить окружающую природу и не бояться профессии агроном, садовод, эколог.. Возможно даже получиться поднять рейтинг этих профессий среди молодежи, а то все юристы, экономисты.
  Предлагаю сделать этот предмет обязательным в программе для учеников 6-9 классов. Сразу после окончания изучения рисования.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Модернізація системи голосування депутатів Верховної Ради України

  Підписів 17

  Днів залишилось 37

  Скомороха Вікторія Юріївна
  Оприлюднена
  23 травня, 2019
  23 серпня, 2019
  37
  17 (з них за 7 днів: 0)

  З 2008 року уже не раз порушувалось питання про покращення системи особистого голосування народних депутатів України, однак, жоден з законопроектів не був реалізований. Отож, до обрання нового складу Верховної Ради України варто змінити наявне технічне оснащення сесійної зали. Це питання є досить важливим протягом багатьох років, так як також відсутня система покарання депутатів, які відсутні на пленарних засіданнях без поважних причин. Було зафіксовано багато випадків так званого «кнопкодавства», що могло ставити під сумнів конституційність процедур розгляду, ухвалення або набрання чинності законів.
  Тому, щоб уникнути надалі такого явища, потрібно оснащити робоче місце кожного депутата сканером відбитку пальця. Даний вид ідентифікації важко піддається підробці. У разі технічних несправностей та до їх усунення голосувати шляхом підняття руки. Безсумнівно, таке технічне рішення буде коштувати досить дорого, проте це чи не найефективніший спосіб подолання «кнопкодавства» та моніторингу відвідування депутатами засідань.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Зарплата вихователя ЗДО

  Підписів 17

  Днів залишилось 67

  Чернецька Тетяна Вікторівна
  Оприлюднена
  21 червня, 2019
  21 вересня, 2019
  67
  17 (з них за 7 днів: 0)

  Маю прохання, розглянути питання щодо заробітньої плати вихователя дитячого дошкільного закладу.
  Це дуже відповідальна, важка праця, яка гідно не оцінюється. В групах по 30-40 дітей, до кожного з них вихователі повинні мати особистий підхід, навчити самообслуговуванню, дати елементарні знання для того, щоб дитина могла йти в школу, підхід до батьків. А також, за власні кошти виготовляти наочність для проведення занять.
  Тому, вважаю за необхідне, розглянути питання про підвищення заробітньої плати вихователя.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • ЗАБЕЗПЕЧИТИ гарантоване право громадян, які належать до національних меншин, відповідно до закону, на навчання рідною мовою

  Підписів 15

  Днів залишилось 41

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  27 травня, 2019
  27 серпня, 2019
  41
  15 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 53 Конституції України встановлено, що громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

  В зв'язку з вищенаведеним ВИМАГАЮ від Верховної Ради України, згідно Конституції України, НЕГАЙНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ гарантоване державою і Конституцією України, ПРАВО громадянам, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Запровадження у навчальній програмі закадів загальної середньої освіти обов'язкової навчальної дисципліни "Українська культура".

  Підписів 15

  Днів залишилось 21

  Богдан Сергій Романович
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  15 (з них за 7 днів: 0)

  Володіння знаннями і обізнаність підростаючого покоління у сфері української культури є запорукою належного виховання наших дітей у патріотичному дусі, а також формування у них відповідного світогляду. Шанування найкращих представників нашої культури сприятиме вихованню почуття гордості за нашу Батьківщину!

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" щодо заборони брати участь у виборах Президента України чинному Президенту України. Чинний Президент України може брати участь у виборах Президента України на загальних підставах, після складання ним повноважень Президента України в порядку, визначеному законом.

  Підписів 15

  Днів залишилось 28

  Бакаєв Дмитро
  Оприлюднена
  13 травня, 2019
  13 серпня, 2019
  28
  15 (з них за 7 днів: 0)

  З метою запобігання використання чинним Президентом України, зареєстрованим як кандидатом у Президенти України під час виборів Президента України, службового становища та адміністративного ресурсу, внести зміни до Закону України "Про вибори Президента України" щодо заборони брати участь у виборах Президента України чинному Президенту України.
  Чинний Президент України може брати участь у виборах Президента України, як кандидат у Президенти України, на загальних підставах, після складання ним повноважень Президента України в порядку, визначеному законом.
  Зазначена норма, окрім зазначеного вище, також буде запобігати чинному Президентом України, який брав участь як кандидат у Президенти України під час виборів Президента України, та який не набрав необхідну кількість голосів для обрання його Президентом України, зловживати наданої йому владою та повноваженнями з метою заохочення членів своєї команди (тобто раздачи особистих "подяк" за бездоганну службу та відданість).

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Реформа освіти

  Підписів 15

  Днів залишилось 48

  Куклій Данило
  Оприлюднена
  03 червня, 2019
  03 вересня, 2019
  48
  15 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную кардинально змінити систему вищої освіти в Україні оскільки вища освіта сьогодні не дає гарантії працевлаштування та гідного життя. Я вважаю, що багатьом вища освіта не потрібна. Чому б не перейняти досвід успішних та розвинутих країн Європи? А саме:
  - Кожен має здобути лише середню та професійну освіту (у коледжах чи технікумах) аби вивчати лише те, що дійсно потрібно для обраної професії
  - Вищу освіту мають здобувати лише ті, хто хоче займати високі державні посади або ті, хто хоче бути медиком чи вчителем
  - Професійна освіта має давати гарантію працевлаштування за обраною спеціальністю

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Створення Виконавчого Кодексу України

  Підписів 14

  Днів залишилось 21

  Деркач Вероніка Валеріівна
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  21
  14 (з них за 7 днів: 0)

  Необхідність кодифікації виконавчого законодавства: права та обов"язки державних та приватних виконавців, сторін виконавчого провадження, порядок здійснення виконавчих дій, порядок оскарження дій та бездіяльності виконавців закріплено в різних нормативно-правових актах, що ускладнює процес виконавчого провадження. Створення Виконавчого кодексу України систематизує законодавство в даній галузі та полегшить процедуру виконання судових рішень для всіх учасників виконавчого провадження.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • За збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям та працівникам Державної прикордонної служби України

  Підписів 14

  Днів залишилось 55

  Квас Ігор Іванович
  Оприлюднена
  10 червня, 2019
  10 вересня, 2019
  55
  14 (з них за 7 днів: 0)

  За збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям та працівникам Державної прикордонної служби України

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА