ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Зменшення вартості тютюновиїх виробів

  Підписів 8

  Днів залишилось 80

  Топчій Костянтин Дмитрович
  Оприлюднена
  10 травня, 2019
  10 серпня, 2019
  80
  8 (з них за 7 днів: 1)

  Прошу діячого або майбутнього президента, або особу яка уповноважена розглянути, а потім і вірішити це питання, зменшити ціни на тютюнові вироби. Я не бачу причин підіймати ціну на них. Якщо рівнятись на Європейські країни, то співвідношення ціни на найдорожчу марку сигорет (широкого споживання) до середньої заробітної плати дорівнює у середньому 0.005. У випадку України, це відношення дорівнює 0.012 при тому, що офіційна заробітна плата не відповідає офіційній цифрі ( у меншу сторону, звісно).

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про нелегітимність виборів Президента України

  Підписів 7

  Днів залишилось 20

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  11 березня, 2019
  11 червня, 2019
  20
  7 (з них за 7 днів: 1)

  Прошу ВСІХ ПІДТРИМАТИ цю петицію:

  31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України.

  Однак антиконституційні і незаконні дії ЦВК і МЗС України зробили ці вибори НЕЛЕГІТИМНИМИ, а саме:

  31 грудня 2018 року ЦВК України на подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2018 року прийняла Постанову № 274 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 67", якою внесено зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, які постійно діяли у Россії, а саме їх було:
  - ліквідовано (віборчі дільниці: № 900077, 900078, 900117, № 900118);
  - перенесено до Грузії, Казахстану, Фінляндії (виборчі дільниці: 900018, 900035, 900101).

  Це рішення ЦВК України грубо ПОРУШУЄ конституційні права громадян щодо виборів Президента України, а саме:
  - статтю 69 Конституції України, якою встановлено, що волевиявлення здійснюється через вибори;
  - статтю 70 Конституції України, якою встановлено, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років, не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними;
  - статтю 71 Конституції України, якою встановлено, що вибори до органів державної влади є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, виборцям гарантується вільне волевиявлення.

  Це рішення ЦВК України грубо ПОРУШУЄ загальні засади, встановлені Конституцією України, а саме:
  - статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що Україна є демократичною та правовою державою;
  - статтю 3 Конституції України, якою встановлено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави;
  - статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
  - статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Це рішення ЦВК України ПОРУШУЄ загальні конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, а саме:
  - статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;
  - статтю 22 Конституції України, якою встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані;
  - статтю 24 Конституції України, якою встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
  - статтю 38 Конституції України, якою встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади;
  - статтю 64 Конституції України, якою встановлено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України;
  - статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

  Це рішення ЦВК України грубо порушує Закон України "Про вибори Президента України" та законні права українських громадян, встановлені цим Законом.

  Це рішення ЦІК України грубо порушує міжнародні права і свободи громадян України.

  За даними Міністра зовнішних справ України Павла Клімкіна в Россії проживає і працює біля 3 млн. громадян України (https://fakty.ua/265754-ih-nado-ponyat-klimkin-ozvuchil-kolichestvo-ukrainskih-trudovyh-migrantov-v-rf).

  Тобто в Россії повинно бути утворено ЦВК і МЗС України, згідно статті 20 Закону України "Про вибори Президента України" та статтей 19 і 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України", не меньше 2000 постійних великих виборчих дільниць для нормального голосування громадян України, перебуваючих в Россії на момент виборів Президента України, що не тільки не зроблено, а ще й знищено виборчі дільниці, які були в Россії, що грубо порушує конституційні і законні права громадян України.

  В зв'язку з вищенаведеним ВИМАГАЮ НЕГАЙНО від Верховної Ради України і народних депутатів України:
  1.ВИЗНАТИ дії ЦВК України антиконституційними та антизаконними, порушуючими Конституцію і Закони України, верховенство права, права і свободи громадян України;
  2.ВИЗНАТИ вибори Президента України НЕЛЕГІТИМНИМИ через порушення ЦВК і МЗС України Конституції і Законів України, верховенство права, прав і свобод громадян України щодо виборів Президента України;
  3.ВІДНОВИТИ на території нашої держави дію Конституції України і верховенство права, права і свободи громадян України щодо виборів Президента України, при їх перебуванні в Россії, на момент виборів Президента України 31 березня 2019 року;
  4.РОЗФОРМУВАТИ діючу ЦВК України за їх антиконституційні й антизаконні дії, які ПОРУШУЮТЬ Конституції і Закони України, верховенство права, права і свободи громадян України та сформувати нову ЦВК України;
  5.ПРИТЯГТИ членів ЦВК України до відповідальності, встановленої Законом, за дії, що порушують Конституцію і Закони України, верховенство права, права і свободи громадян України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • створемо наддержавний демократичний орган державної влади під назвою "Народна влада"

  Підписів 6

  Днів залишилось 50

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  11 квітня, 2019
  11 липня, 2019
  50
  6 (з них за 7 днів: 1)

  В Україні державна влада складається з трьох гілок влади, які більше виконують олігархічні замовлення ніж заяви та звернення громадян України. Також усі питання щодо державної політиці в Україні та України вирішуються або в Брюсселі або в Пентагоні, тобто громадяни України, незважаюче на те, що Україна є демократичною державою, не мають жодного впливу на всі ті процеси які зараз творяться в Україні.
  Тому пропоную для демократизації державної влади доповнити конституцію України главою під назвою "Народна влада" з наступними вимогами і пропозиціями:

  1. Державний орган "Народна влада" це орган керування громадян України і складається із п яти лідерів провідних політичних партій, які увійшли на чергових виборах до складу Верховної ради України

  2. Державний орган "Народна влада" є наддержавним контролюючим органом влади і створенний для запобігання корупції у виконавчих гілках влади і затвердження політиці згідно до вимог громадян України

  3. Рішення державного органу "Народна влада" є обов язкоми для виконання всіма державними установами України

  4.У своїй діяльності державний орган "Народна влада" приймає заяви і звернення від влади,тобто від громадян України,
  а також від гілок виконавчої влади: президента України, народних депутатів України та інших , розглядає їх та приймає одноголосним голосуванням по цим заявам свого рішення, тобто в разі одноголосного прийняття рішення по заяві ця заява направляється для подальшого виконання до гілок виконавчої влади
  В разі, якщо один із лідерів політичної партії не згоден і не підтримує ту чи іншу заяву чи пропозицію ,то заява вважається не прийнятою і не розглянутою і цей лідер зобов язаний і має право звернутись до вирішення поставленого питання у заяві до суду чи ініціїювати проведення всенародного референдуму по цьому питанню.

  5.Лідер політичної партії рішення по голосуванню якого тричі не були підтримані у суді або на всенародних референдумах звільняється від подальшої участі приймати рішення у державному органі "Народна влада"

  6.Лідери політичних партій також звільняється від подальшої участі приймати рішення у державному органі "Народна влада" якщо їх прийняті рішення по голосуванню тричі були опротистовані у суді

  7. В разі якщо із державного органу "Народна влада" вибуває більше двох лідерів політичних партій то політика провідних політичних партій вважається антинародною і несумісную з демократією в Україні і в Україні призначаються нові вибори політичних партій і депутатів у Верховну раду України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про заборону використання мікрохвильової зброї, введення кримінальної відповідальності за її застосування та встановлення законодавчого порядку проведення експертизи на предмет її застосування до людини та відшкодування за це.

  Підписів 6

  Днів залишилось 63

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  24 квітня, 2019
  24 липня, 2019
  63
  6 (з них за 7 днів: 1)

  Пропоную на законодавчому рівні заборонити застосування мікрохвильової зброї, що широко застосовується спецслужбами для дистанційного катування, не залишає слідів та має серйозні наслідки для здоров'я, встановити кримінальну відповідальність за її застосування, розробити порядок проведення експертизи щодо її застосування до людини та виплати компенсацій за це.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Надати Національному антикорупційному бюро України право на автономне прослуховування.

  Підписів 5

  Днів залишилось 77

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  07 травня, 2019
  07 серпня, 2019
  77
  5 (з них за 7 днів: 1)

  З метою забезпечення ефективного функціонування Національного антикорупційного бюро України щодо здійснення ним своїх повноважень та розслідування кримінальних проваджень, віднесених до його підслідності, а також у зв'язку з тим, що зараз Бюро отримує дані від Служби безпеки України, злочини співробітників якої віднесені до підслідності Бюро, пропоную надати Національному антикорупційному бюро України право автономного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Министерству Образования Ввести школьный предмет-Садоводство и огород.

  Підписів 5

  Днів залишилось 76

  Савватеева Наталья
  Оприлюднена
  06 травня, 2019
  06 серпня, 2019
  76
  5 (з них за 7 днів: 1)

  Введение в школьное образование нового предмета: Садоводство и огород.
  В каждом школьном учреждении есть цветы в классах, столовой и коридорах. Они очищают воздух, освещают и даже действуют антибактериальное. Так же имеется внутренний двор или прилегающие территории . Где ученики могли бы учиться ухаживать, выращивать и размножать растения. В зимнее время растения внутри школы, а осенне- весеннее время прилегающие территории. Во-первых это будет воспитывать культуру обращения с растениями в общественных местах, а так же закладывать фундамент знаний для будущей профессии.
  Наша страна занимает не последнее место в агросекторе Европы, а вот достойного поколения аграриев с хорошими и качественными знаниями не хватает. С точки зрения экологического состояния всей страны это то же большой вклад в будущее.
  Дети научатся любить окружающую природу и не бояться профессии агроном, садовод, эколог.. Возможно даже получиться поднять рейтинг этих профессий среди молодежи, а то все юристы, экономисты.
  Предлагаю сделать этот предмет обязательным в программе для учеников 6-9 классов. Сразу после окончания изучения рисования.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Про створення в Україні:Наглядового суду України.І відновлення:Перегляду у порядку судового нагляду рішень,ухвал,постанов,вироків суду,що набрали законної сили.-(Галенка Мирона Ростиславовича,06.11.1979-р.н.)

  Підписів 4

  Днів залишилось 3

  Галенок Мирон Ростиславович
  Оприлюднена
  25 лютого, 2019
  25 травня, 2019
  3
  4 (з них за 7 днів: 1)

  В Україні виникла,триває,існує і триватиме необхідність у скасуванні неправосудних,помилкових чинних рішень,ухвал,постанов,вироків суду,що набрали законної сили,якими порушенні і порушуються права і свободи учасників процесів,та законність і правопорядок в Україні та закордоном,а потерпілі від іх виконання потребують гідних реабілітацій у зв'язку із такою несправедливістю Суду.За цих обставин,пропоную:-Доповненнями і поправками:ЦПКУкраїни,КПКУкраїни і інші Закони України,та прийняттям нових Законів України:-Забезпечити в Україні створення:Наглядового суду України,та перегляд ним у порядку судового нагляду рішень,ухвал,постанов,вироків суду,що набрали законної сили,незалежно від дати набрання ними законної сили і обсягу виконання.,та врегулювати,нижчевикладенне:-1.Рішення,ухвали,постанови,вироки суду,що можуть бути опротестовані до Наглядового суду України.-2.Перелік Осіб,які мають право опротестувати рішення,ухвали,постанови,вироки суду,що набрали законної сили,та іх обов'язки і права.-3.Перелік Осіб,які мають право подання Заяви про опротестування рішень,ухвал,постанов,вироків суду,що набрали законної сили.-4.Витребування справ для перевірки у порядку нагляду.-5.Перелік інстанцій Наглядового суду України.-6.Зупинення виконання рішень,ухвал,постанов,вироків суду,що набрали законної сили,у зв'язку із відкриттям провадження по цим справам:Наглядовим судом України.-7.Надіслання копії протесту особам,які беруть участь у справі,і повідомлення про час і місце розгляду справи.-8.Відкликання та зміна протесту.-9.Підстави для скасування чи зміни у порядку нагляду рішень,ухвал,постанов,вироків суду.-10.Обов'зки Наглядового суду України при розгляді справи в порядку нагляду.-11.Повноваження Наглядового суду України при розгляді справи в порядку нагляду.-12.Права осіб,які беруть участь у справі.-13.Обов'язки осіб,які беруть участь у справі.-14.Обов'язковість участі прокурора і інших осіб в справах Наглядового суду України.-15.Примусовий привід в Наглядовий суд України,осіб явка яких обов'язкова,за неявку без поважних обставин.-16.Розгляд справ за протестами:-(Вирішення судом клопотань осіб,які беруть участь у розгляді справи в порядку нагляду:-про відвід.,про забезпечення доказів.,про виклик свідків.,про витребування письмових доказів.,про витребування речових доказів.,про огляд письмових доказів.,про огляд речових доказів.,про призначення експертизи.,про виклик спеціаліста.,про прийняття доказів.,про звільнення,відстрочення,розстрочення судових витрат.Порядок допиту свідків.Пояснення осіб які беруть участь у розгляді справи в порядку нагляду.Дослідження доказів:письмових,речових,висновку експерта,висновку органу державного управління,висновку спеціаліста.Оголошення показань.Огляд на місці речових та письмових доказів,яких не можна доставити в суд.Допит за іншою адресою,осіб які беруть участь у справі але з поважних причин не можуть з'явитися в суд.)-17.Наслідки неявки в Наглядовий суд України.-18.Підстави накладання штрафу.-19.Зняття або зменшення штрафу.-20.Належність,допустимість доказів і оцінка доказів судом який розглядає справу у порядку нагляду.-21.Ухвали та постанови по протестах у порядку судового нагляду.-22.Зміст ухвал і постанов,постановлених у порядку судового нагляду.-23.Обов'язковість вказівок суду,який розглядає справу в порядку судового нагляду.-24.Окремі ухвали,постанови суду що розглядає справу в порядку судового нагляду.-25.Оформлення окремої думки судді який брав участь у розгляді справи у порядку нагляду і міри на підставі неї.-26.Порядок оскарження ухвал і постанов Наглядового суду України,для перегляду у порядку судового нагляду Наглядовим судом України у більшому складі суддів.-27.Відшкодування судових витрат.-28.Виплата винагороди за відрив від звичайних занять.-29.Судові витрати(види,порядок,строки оплати;звільнення,відстрочення,розстрочення оплати;розподіл).-30.Докази(1.Належність доказів,допустимість засобів доказування і подання доказів.2.Обов'язковість доказування і подання доказів.3.Підстави звільнення від доказування.4.Судові доручення по збиранню доказів.5.Строки подання доказів.6.Підстави забезпечення доказів.7.Способи забезпечення доказів.8.Заява про забезпечення доказів.9.Порядок розгляду заяви про забезпечення доказів.10.Оскарження ухвали про забезпечення доказів.11.Пояснення осіб,які беруть участь у справі.12.Показання свідків.13.Особи,які не можуть бути свідками.14.Особи,які не зобов'язані бути свідками.15.Зміст заяви про виклик свідка.16.Відповідальність свідка.17.Допит свідка у місці проживання або перебування.18.Письмові докази.19.Витребування письмових доказів.20.Відповідальність за невиконання вимоги суду подати письмові докази.21.Подання витягу з письмових доказів та огляд цих доказів.22.Подання письмових доказів у орегіналі.23.Повернення оригіналів письмових доказів.24.Речові докази.25.Витребування речових доказів та відповідальність за їх неподання.26.Зберігання речових доказів.27.Огляд речових доказів,що швидко псуються.28.Повернення речових доказів.29.Призначення експертизи.30.Обов'язки,права і відповідальність експерта.31.Висновок експерта.32.Додаткова експертиза.33.Повторна експертиза.34.Виклик спеціаліста,його обов'язки,права і відповідальність.35.Висновок спеціаліста).-Та інше,впливаючи на якість вирішення справ!

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про зміну назви:селище міського типу-Літин,Вінницької області України,на:-село-Літин,Хмільницького району,Вінницької області України,та включення всіх Сіл,с.м.т.Літина,Вінницької області України,в територіальний склад Хмільницького району,Вінницької області України.-(Галенка Мирона Ростиславовича,06.11.1979-р.н.)

  Підписів 4

  Днів залишилось 3

  Галенок Мирон Ростиславович
  Оприлюднена
  25 лютого, 2019
  25 травня, 2019
  3
  4 (з них за 7 днів: 1)

  Змінити назву селища міського типу-Літин,Вінницької області України,на:-село-Літин,Хмільницького району,Вінницької області України,та включити всі Села,с.м.т.Літин,Вінницької області України,в територіальний склад Хмільницького району,Вінницької області України.Враховуючи об'єктивну,дійсну,всебічну вигідність такого ущільнення цих територіальних громад,шляхом їх об'єднання,що не може не підтвердитися належними перевірками і ревізіями цих територій Вінницької області України,у випадку їх призначення і проведення.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   
 • Вимагаємо розглянути законопроект 3157 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками"

  Підписів 4

  Днів залишилось 34

  Провозін Сергій
  Оприлюднена
  25 березня, 2019
  25 червня, 2019
  34
  4 (з них за 7 днів: 1)

  Законопроектом предусматривается ликвидировать коллизии отдельных положений статьи 51 Водного кодекса Украины о передаче в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними. Также предлагается упростить процедуру заключения договоров аренды водных объектов, увеличено количество арендаторов водных объектов.Принятие на основе законопроекта соответствующего Закона обеспечит совершенствование защиты прав отечественных сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физических лиц — предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, организацию эффективного сельскохозяйственного производства на максимальной территории земель сельскохозяйственного назначения Украины, поддержку аграрной отрасли Украины — лидера в получении доходов от экспортных операций в Украине, а также гарантировать стабильность поступлений в государственный бюджет Украины от экономической деятельности сельхозтоваропроизводителей страны, сохранение и создание рабочих мест в агарной отрасли»

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Про посилення ( захист ) прав пайовиків ( інвесторів ) в будівництві.

  Підписів 4

  Днів залишилось 61

  Почепа Віталій
  Оприлюднена
  22 квітня, 2019
  22 липня, 2019
  61
  4 (з них за 7 днів: 1)

  - По-перше вимагаємо достатньої відповідальності від забудовників.

  - Розробити законодавчу базу щодо застосуванням коштів пайовиків (інвесторів) - забудовником .

  - Розробити поправки до закону про пайове будівництво.

  - Створення Державного фонду для забезпечення забовязань забудовників за договором участі в пайовому будівництві .


  Ми в першу чергу дбаємо про безпеку залученних коштів пайовиків.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА   
 • Отоплення

  Підписів 1

  Днів залишилось 91

  Красноштан Олексій Іванович
  Оприлюднена
  21 травня, 2019
  21 серпня, 2019
  91
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Відмінити заборону на індивідуальне отоплення в квартирах! відсутність субсидіі загонить в кабалу та борги. існує безліч варіантів дешевого та єкономного отоплення.

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Доповнення КУ ст. 104- 1

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Удодік ЮРІЙ Вячеславович
  Оприлюднена
  20 травня, 2019
  20 серпня, 2019
  90
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Внести доповнення до Конституції України, а саме доповнивши статею 104 - 1 такого змісту. " У разі відсутності голови Конституційного Суду в день інавгурації, приведення новообраного Президента України до присяги здійснює перший заступник, або ж один із заступників. У разі відсутності першого заступника або заступників, приведення до присяги новообраного Президента здійснює суддя найстарший за віком".

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів»

  Підписів 1

  Днів залишилось 91

  Кубик Ігор Володимирович
  Оприлюднена
  21 травня, 2019
  21 серпня, 2019
  91
  1 (з них за 7 днів: 1)

  В час війни в Україні є партії, котрі фінансуються капіталами (олігархами), зі сторони країни-агресора, або ж таких, які реалізують свій бізнес на території країни-агресора.
  В час війни в Україні партії, керуючись п.2 ст.14, розділ IV Закону України «Про політичні партії», отримують (прагнуть отримати на час виборів до ВР) фінансування з державного бюджету.
  Водночас більшість партій, порушуючи Статтю 17. (Фінансова звітність політичної партії), не подають інформації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, хоча згідно вищевказаного Закону вони зобов’язані це робити на офіційному веб-сайті.
  Зважаючи на викладене, звертаємося до Верховної Ради з наступною петицією:
  1 На період війни в Україні скасувати дію п.2 ст.14, розділ IV Закону України «Про політичні партії» (державне фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому цим та іншими законами України).
  2. Зобов’язати Національне агентства з питань запобігання корупції, інші вповноважені державні органи за обов’язкової участі громадських об єднань та засобів масової інформації відстежити факти порушень політичними партіями Ст.17 Закону України «Про політичні партії» (Фінансова звітність політичної партії). В разі невиконання партіями вимог вищевказаної статті заборонити таким партіям (їх членам) приймати участь в усіх політичних процесах, в тому числі – виборах народних депутатів.
  3. Внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів» в частині «…програма політичної партії» з обов’язковим додатком «…інформація про фінансову звітність політичної партії».

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Вимагаємо розглянути законопроект 9533 та внести зміни до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодекса України.

  Підписів 1157

  Днів залишилось 23

  Маланюк Олександр Олександрович
  Оприлюднена
  14 березня, 2019
  14 червня, 2019
  23
  1157 (з них за 7 днів: 0)

  Спрощена система оподаткування була запроваджена указом призедента України №727/98 у 1998 році з метою стимулювання розвитку малого бізнесу. З того часу по сьогоднішній день в даний закон кілька разів вносились зміни. Останні зміни були прописані 2014 -2015 році.
  Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 року N 71-VIII було внесено зміни до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України та збільшено граничні обсяги доходів фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи з 150000 гривень до 300000 гривень, для платників єдиного податку другої групи з 1000000 гривень до 1500000 гривень. 24.12.2015 року N 909-VIII встановлено граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 5000000 гривень.
  Ці зміни діють і на сьогоднішній день . І це при тому, що в головному документі країни - Держбюджеті на 2014 рік курс долара було закладено на рівні 8.3 грн за 1 долар США. А мінімальна зарплата у 2014 році була 1218 грн. Для порівняння у Держбюджеті на 2019 рік долар закладено на 29.4 грн а мінімальна зарплата 4173 грн. А це різниця майже у 4 рази. Крім того за інформацією статистики інфляція за ці роки (2014-2018) склала 104.2%. Комунальні послуги для малого бізнеса також за цей час зросли у кілька разів. Зазначені обставини об'єктивно призводять до зростання валових витрат платників єдиного податку, при цьому дозволений оборот обмежено ще у 2014 році.
  Всі ці фактори призводять до вимушеного скорочення робочих місць, припинення здійснення підприємницької діяльності, тінізації економіки та втрат від надходжень податків і зборів до Державного бюджету України.

  Пропонуємо підтримати законопроект і внести зміни у пункт 291.4статті 291 Податкового кодекса України.

  Дану петицію було створено Тернопільською Фармацевтичною Асоціацією.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Винесення на розгляд Проекту закону 6644 від 23.06.2017 (щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів)

  Підписів 418

  Днів залишилось 16

  Безверхий Максим Анатольевич
  Оприлюднена
  07 березня, 2019
  07 червня, 2019
  16
  418 (з них за 7 днів: 0)

  Проект закону 6644 посилює відповідальність учасників ринку вантажних автомобільних перевезень за недотримання допустимих норм при здійсненні таких перевезень та запроваджує штрафи для відправників вантажу.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • На підтримку законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

  Підписів 128

  Днів залишилось 57

  Семеренко Сергій Анатолійович
  Оприлюднена
  18 квітня, 2019
  18 липня, 2019
  57
  128 (з них за 7 днів: 0)

  Ми, відповідальні громадяни України, підтримуємо ініціативу групи народних депутатів щодо розгляду законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» і прийняття його в цілому. Ми вважаємо, що цей закон мав би бути прийнятий давно, і затягування часу з шкодить державній безпеці України.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Законодавчо зобов'язати кандидатів у президенти України обов'язково приймати участь у передвиборчих теледебатах.

  Підписів 116

  Днів залишилось 34

  Насер Карім Фадл
  Оприлюднена
  25 березня, 2019
  25 червня, 2019
  34
  116 (з них за 7 днів: 0)

  Законодавчо зобов'язати кандидатів у президенти України обов'язково приймати участь у передвиборчих дебатах.
  Розробити, чи застосувати існуючу у інших країнах, систему передвиборчих теледебатів на державному телеканалі наживо. Встановити покарання за безпідставне ухілення від участі у теледебатах — скасування реєстраціі кандидата у ЦВК.
  Слава Україні!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   
 • Захистимо лісосмуги від знищення !

  Підписів 97

  Днів залишилось 3

  Острижнюк Віталій Васильович
  Оприлюднена
  25 лютого, 2019
  25 травня, 2019
  3
  97 (з них за 7 днів: 0)

  Потрібно захистити лісосмуги від знищення , встановити матеріальну або кримінальну відповідальність за їх вирубку !!!

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Щодо відставки Голови та членів правління НСТУ у зв’язку із суттєвим порушенням останніми вимог Коституції та законів України під час проведення відбору на «Євробачення 2019»

  Підписів 57

  Днів залишилось 14

  Бойчук Олександр
  Оприлюднена
  05 березня, 2019
  05 червня, 2019
  14
  57 (з них за 7 днів: 0)

  Для модераторів петицій: На сайті міститься петиція про припинення повноваження ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НСТУ. В моїй петиції йдеться про відставку ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ НСТУ. ЦЕ РІЗНІ ОРГАНИ, А ВІДПОВІДНО - РІЗНІ ПЕТИЦІЇЇ.
  Відповідно до Закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення» та статуту ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», головною метою НСТУ є задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу.
  Згідно ст.3 ЗУ «Про суспільне телебачення та радіомовлення», діяльність НСТУ базується на принципах вільного вираження поглядів, думок і переконань, пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними, відсутності дискримінації за будь-якою ознакою. В статті 4 вищевказаного закону закріплено основні завдання НСТУ, одним з яких є сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
  У відповідності до п.1.4 Правил проведення в Україні національного відбору представника України на участь у 64-му Пісенному конкурсі «Євробачення» (далі – Правила відбору), ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» проводить національний відбір представника України на участь у Конкурсі у партнерстві з НСТУ, з метою визначити представника та пісню, що представлятимуть Україну на Конкурсі.
  23.02.2019 за підсумками голосування суддів та глядачів, безумовним переможцем відбору на «Євробачення 2019» обрано співачку MARUV. Хотілось би наголосити, що відповідно до п.3.8 Правил відбору результати голосування суддів та глядачів є остаточними, перегляду та оскарженню не підлягають.
  Підсумки даного голосування юридично та фактично є результатом національного діалогу та суспільного запиту, що має забезпечуватися відповідно до закону НСТУ шляхом залучення громадян до вирішення найважливіших соціально-політичних та культурних питань.
  В послідуючому, нехтуючи суспільним вибором, з боку НСТУ співачці MARUV було запропоновано договір про участь у 64-му Пісенному конкурсі «Євробачення», який містив завідомо невигідні та дискримінаційні умови: штраф у розмірі 2 000 000 гривень за порушення умов договору, заборона імпровізації на сцені, необхідність узгодження будь-яких дій з НСТУ та забов’язання щодо участі у заходах, які плануються НСТУ, заборона концертної діяльності на території Російської Федерації протягом визначеного часу.
  На дискримінаційний по відношенню до співачки MARUV характер договору вказує зокрема той факт, що подібні умови договору не застосовувались до переможців попередніх національних відборів на Євробачення.
  Таким чином, правлінням НСТУ грубо порушено принцип, закріплений в статті 3 профільного закону - відсутність дискримінації за будь-якою ознакою.
  Крім того, після відмови MARUV від підписання завідомо невигідного договору, голова та члени правління НСТУ в засобах масової інформації неодноразово в напіввідкритій та відкритій формах зазначали, що подібне відношення до співачки мотивоване її політичною позицією та невідповідністю цієї позиції загальноприйнятній ідеології.
  Хотілось би окремо наголосити, що співачкою не висловлювались будь-які думки та погляди, які суперечили б Конституції України та ставили під сумнів суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність країни.
  Таким чином, НСТУ було грубо порушено ст.15 Конституції України, згідно з якою жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова, а суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
  Крім цього, НСТУ знівельовано принципи її діяльності відповідно до ст.3 профільного закону, якою закріплено пріоритет суспільних інтересів (суспільного вибору) над комерційними та політичними інтересами.
  Заполітизованість відбору та його результати стали широко обговорюватись в ЗМІ багатьох держав, що негативно відобразилось на міжнародному авторитеті України .
  Таким чином, діями НСТУ досягнуто абсолютно протилежного результату до завдань, що ставляться перед нею в ст.4 профільного закону, зокрема – завдання сприяти зміцненню міжнародного авторитету України.
  Я вже не говорю про такі дрібниці, як порушення НСТУ п.2.6 Міжнародних правил проведення пісенного конкурсу «Євробачення», в яких прямо визначена заборона політизації та інструменталізації конкурсу. Однак, саме НСТУ мала намір використати представника України на «Євробаченні» як політичний інструмент для просування ідеологічної пропаганди.
  Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі, а засновником ПАТ «НСТУ» є Кабінет Міністрів України, -
  Прошу Верховну Раду України скерувати звернення до КМУ та Наглядової ради НСТУ щодо дострокового припинення повноважень голови та членів правління НСТУ.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   
 • Скасувати грошову/виборчу заставу! Звільнити доступ громадян України до управління власною Державою! Право бути обраним Конатитуція не повязую з обовязковою наявністю мільйонних статків!

  Підписів 30

  Днів залишилось 10

  Юрченко Юрій Іванович
  Оприлюднена
  01 березня, 2019
  01 червня, 2019
  10
  30 (з них за 7 днів: 0)

  Скасувати грошову/виборчу заставу!

  Звільнити громадянам України ДОСТУП до управління власною Державою (так вимагає Конституція України) !

  Забезпечити прийняття Закону України "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних дупутатів України" у відповідності до вимог Конституції України - без умови внесення мільйонів гривень в якості грошової/виборчої застави, як обовязкової умови для реєстрації кандидатом в Президенти чи народні депутати України!

  Збезпечити право бути обраним особам/громадянам України, які мають підтримку народу - громадян України, шляхом підтвердження цього їх підписами - фізичними та/або електронними підписами!

  Не може бути кандидатом той, хто має гроші (мільйони), але не має підтримки народу!

  Згідно, Конституції України, народ - єдине джерело влади, а не гроші (мільйони)!

  Тому саме народ, має надавати своїми підписами кандидатам право бути кандидатами, а не гроші кандидата!

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ