ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Різдв'яно-Новорічні канікули замість суботніх відпрацювань

  Підписів 6

  Днів залишилось 63

  Гужва Арсен Володимирович
  Оприлюднена
  24 грудня, 2019
  24 березня, 2020
  63
  6

  На багатьох підприємствах України кожен рік та сама історія - перенесемо п'ятницю на суботу, вівторок на суботу наступного тижня, середу на січень... бла-бла-бла...

  Пропонуємо створити офіційні новорічні канікули, які б включали в себе Різдво (25 грудня) та Новий Рік (1,2 січня). Початок канікул - найближча субота перед Різдвом. Кінець канікул - найближча неділя після Нового Року.

  Підприємства і організації які мають забезпечувати певну функцію хай йдуть на канікули, залишаючи "чергових" (якщо це треба, наприклад лікарні, поліція, комунальники).

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Щодо збудування в кожному районному центрі та обласних центрах держави Україна вертолітних площадок та закупівлі для медичних закладів держави Україна вертольотів для транспортування хворих.

  Підписів 6

  Днів залишилось 36

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  26 листопада, 2019
  26 лютого, 2020
  36
  6

  Пропоную з метою забезпечення права громадян держави Україна та тих, хто тимчасово перебуває на території держави Україна, на надання якісної медичної допомоги збудувати в кожному районному центрі та обласних центрах вертолітні площадки та закупити для медичних закладів вертольоти для транспортування хворих.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Щодо приведення надання послуг з електропостачання, газопостачання, водопостачання та комунальних послуг до європейських стандартів на території держави Україна

  Підписів 6

  Днів залишилось 39

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  29 листопада, 2019
  29 лютого, 2020
  39
  6

  Пропоную з метою забезпечення права громадян держави Україна та тих, хто тимчасово перебуває на території держави Україна, на отримання якісних комунальних послуг привести стандарти електропостачання, газопостачання, водопостачання та надання комунальних послуг до європейських стандартів на всій території держави Україна.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Щодо розміщення на сайтах Офіційного інтернет-представництва Президента України, Урядового порталу, Офіційного порталу Верховної ради України та центральних органів виконавчої влади переліку співробітників, автобіографічних відомостей їх посадових та службових осіб

  Підписів 6

  Днів залишилось 21

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  11 листопада, 2019
  11 лютого, 2020
  21
  6

  Пропоную з метою забезпечення принципу прозорості державної служби розміщати на сайтах Офіційного інтернет-представництва Президента України, Урядового порталу, Офіційного веб-порталу Верховної ради України та центральних органів державної влади держави Україна перелік їх посадових та службових осіб з фото, а також автобіографічні відомості відповідно до облікової картки державного службовця.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Збільшення штрафів за порушення пішоходами правил дорожнього руху, дозвіл на відео- та фотофіксацію фактів порушень.

  Підписів 6

  Днів залишилось 16

  Буняк Вадим Олександрович
  Оприлюднена
  06 листопада, 2019
  06 лютого, 2020
  16
  6

  Всі учасники мають нести однакову відповідальність, як автомобіліст, який перевищує швидкість, так і пішохід, який при наявності пішоходного переходу переходить дорогу в недозволеному місці або переходить на червоне світло світлофору. Також дати можливість іншим учасникам дорожнього руху робити відео- та фотофіксацію фактів порушень зі сторони пішоходів

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Зменшення кількості й сум податків для громадян України й для українського бізнесу

  Підписів 6

  Днів залишилось 48

  Тесла Андрій
  Оприлюднена
  09 грудня, 2019
  09 березня, 2020
  48
  6

  Податки,які наразі діють в Україні є занадто великими для громадян,особливо з низькими доходами й для малого й середнього бізнесу.Підвищені податки сприяють збіднінню населення,підвищуючи ціни на товари і послуги й знижуючи покупельну спроможність українців,що негативно відображається на розвитку економіки країни.Крім того,вони сприяють"тінізації"українського бізнесу через збитковість через дію податкового тиску на бізнес,в результаті чого більшість підприємців уникають сплати податків,що наносить збитки державі.Зменшення податків дозволить зменшити частку "тіньового"бізнесу,сприятиме його розвитку й заходу іноземних інвестицій для розвитку української економіки,сприятиме підвищенню фінансовому благополуччю населення й підвищенню його покупної спроможності,що дасть поштовх розвитку українського бізнесу й,відповідно,збільшивши надходження до бюджету країни.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Закріпити конституційно-правовий статус людей з інвалідністю.

  Підписів 6

  Днів залишилось 55

  Ірклієнко Андрій Ігорович
  Оприлюднена
  16 грудня, 2019
  16 березня, 2020
  55
  6

  Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

  Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

  Пропонується доповнити статтю 24 Конституції України 3 частиною, яку викласти таким чином:

  Частина 3

  Особи з особливими потребами (інвалідністю) мають такі ж самі права та обов'язки та перебувають під особливою охороною їхніх прав Державою. Держава забезпечує таким особам середній соцальний рівень, медичний рівень та надає право на безоплатне здобуття початкової, середньої та вищої освіти. Будь-яка дискримінація заборонена. За посягання на честь та гідність або образу особи з особливими потребами в тому числі посягання на життя, винні особи притягуються до встановленої законом відповідальності.

  Обгрунтування даного законопроекту.

  Права людей з інвалідністю в Україні постійно порушуються на будь-якому рівні. Їх можуть вигнати з закладів громадського харчування, конференцій і так далі. Така поведінка зумовлена різними соціальними факторами. Незрілість людей, або їх недолугість, зокрема чиновниками вищого рангу призводять до дискримінації таких осіб, що є неприпустимим в Європейській Державі.

  Відповідно до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю від 13.12.2006 року, а саме до статті 3 цієї Конвенції Держави-учасниці зобов'язуються забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності. Із цією метою держави-учасниці зобов’язуються:

  a) вживати всіх належних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, що визнаються в цій Конвенції;

  b) вживати всіх належних заходів, зокрема законодавчих, для зміни чи скасування існуючих законів, постанов, звичаїв та практик, які є дискримінаційними стосовно осіб з інвалідністю;

  c) ураховувати осіб з інвалідністю в усіх стратегіях і програмах захисту і заохочення прав людини;

  d) утримуватися від будь-яких дій або методів, які не узгоджуються із цією Конвенцією, і забезпечувати, щоб державні органи та установи діяли відповідно до цієї Конвенції;

  e) уживати всіх належних заходів для усунення дискримінації за ознакою інвалідності з боку будь-якої особи, організації або приватного підприємства;

  f) проводити або заохочувати дослідну та конструкторську розробку товарів, послуг, устаткування та об’єктів універсального дизайну (який визначено в статті 2 цієї Конвенції), пристосування яких до конкретних потреб особи з інвалідністю вимагало б якомога меншої адаптації й мінімальних витрат, сприяти наявності й використанню їх, а також просувати ідею універсального дизайну під час вироблення стандартів і керівних орієнтирів;

  g) проводити або заохочувати дослідну та конструкторську розробку, а також сприяти наявності й використанню нових технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, засобів, що полегшують мобільність, обладнання та допоміжних технологій, підхожих для осіб з інвалідністю, приділяючи першочергову увагу недорогим технологіям;

  h) надавати особам з інвалідністю доступну інформацію про засоби, що полегшують мобільність, обладнання та допоміжні технології, зокрема нові технології, а також інші форми допомоги, допоміжні послуги та об'єкти;

  i) заохочувати викладання спеціалістам і персоналу, що працюють з особами з інвалідністю, прав, які визнаються в цій Конвенції, щоб удосконалювати надання гарантованих цими правами допомоги та послуг.

  Висновок.

  Прийняття таких змін до Конституції України, суттєво полегшить реалізацію захисту своїх прав людей з інвалідністю, а також встановить певний рівень правосвідомості осіб від порушення прав Людини з інвалідністю. Ці зміни ЖОДНИМ чином не дискримінують осіб, які не мають таких проблем. А навпаки - підвищать цю правосвідомість, а найголовніше підвищать правову та етичну культуру суспільства.

  Дякую за увагу!

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Отримання ПДЧ НАТО

  Підписів 5

  Днів залишилось 14

  Кавацюк Роман Олегович
  Оприлюднена
  04 листопада, 2019
  04 лютого, 2020
  14
  5

  Організа́ція Північноатланти́чного до́говору, також Північноатланти́чний алья́нс або НА́ТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord — OTAN) — міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав[1] Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, що поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.
  План дій що́до чле́нства в НАТО (ПДЧ НАТО) (англ. Membership Action Plan (MAP)) — є програмою дій для країн кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн. ПДЧ прийнято 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні, США. План дій щодо членства в НАТО, який реалізовується на основі індивідуального діалогу з країною кандидатом, розроблений з метою підтвердити чіткий курс та зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на сприяння країнам-претендентам у їхній підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу. ПДЧ є програмою для претендентів, де пропонується перелік заходів, з якого вони можуть вибрати саме ті, які, на їхню думку, є найраціональнішими з точки зору сприяння їх підготовці. Кожна країна-претендент наповнює план «своїм» змістом, «своїми» обставинами, тими чи іншими діями, котрі необхідно здійснити. Активна участь в механізмах програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ) та Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП) залишається суттєво важливою для країн-претендентів, які бажають далі поглибити своє військово-політичне залучення до діяльності Альянсу. Будь-яке рішення щодо запрошення країни-претендента розпочати з Альянсом переговори стосовно приєднання до НАТО прийматиметься в кожному конкретному випадку країнами-членами НАТО згідно з параграфом 8 Декларації Мадридського (1997 р.) саміту та Декларацією Вашингтонського саміту. Участь у Плані дій щодо членства в НАТО, що має відбуватися на основі самодиференціації, не означає існування ані будь-якого масового розкладу щодо прийняття таких рішень, ані будь-якої гарантії членства. Цю програму не можна вважати переліком критеріїв для набуття членства.

  Таким чином треба отримати план ПДЧ НАТО Україною, таким чином це один із кроків вступу до НАТО.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Щодо створення в усіх населених пунктах держави Україна: від великих до найменших та найвіддаленіших населених пунктів держави Україна: від великих до найменших міст, селищ та сіл держави Україна спортивних залів з сучасним спортивним обладнанням, відвідування яких є безкоштовним.

  Підписів 5

  Днів залишилось 36

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  26 листопада, 2019
  26 лютого, 2020
  36
  5

  Пропоную з метою стимулювання молоді та людей старшого віку до ведення здорового способу життя створити в усіх населених пунктах держави Україна: від великих до найменших та найвіддаленіших населених пунктів держави Україна: від великих до найменших міст, селищ та сіл держави Україна спортивні зали з сучасним спортивним обладнанням, відвідування яких є безкоштовним.

  СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Щодо будівництва аеропортів та геліопортів в кожному районному центрі держави Україна, а також постійного їх належного фінансування з державного та місцевих бюджетів держави Україна.

  Підписів 5

  Днів залишилось 37

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  27 листопада, 2019
  27 лютого, 2020
  37
  5

  Пропоную з метою забезпечення максимального комфорту всіх жителів держави Україна та тих, хто тимчасово перебуває на території держави Україна, збудувати аеропорти та геліопорти в кожному районному центрі держави Україна, та постійно здійснювати їх належне фінансування з державного та місцевих бюджетів держави Україна.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Щодо повернення в повному обсязі вкладів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік

  Підписів 5

  Днів залишилось 52

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  13 грудня, 2019
  13 березня, 2020
  52
  5

  Відповідно до Декларації про державний суверенітет України та Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав держава Україна є правонаступницею Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Пропоную повернути в повному обсязі громадянам держави Україна міста Полтави держави Україна вклади колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Збільшити збір електронних підписів з 25 тис до 50 тис, щоб уникнути спаму петицій

  Підписів 5

  Днів залишилось 0

  Ященко Александр Николаевич
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  0
  5

  Збільшити збір електронних підписів з 25 тис до 50 тис, щоб уникнути спаму петицій

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Створення козацьких підрозділів і частин в Збройних Силах України

  Підписів 5

  Днів залишилось 5

  Бабяк Юрій
  Оприлюднена
  26 жовтня, 2019
  26 січня, 2020
  5
  5

  Регіональний центр "Південь" Демократичного цивільного контролю національного сектору безпеки та оборони України виходить з пропозицією до населення України підтримати створення козацьких підрозділів і частин в Збройних Силах України.
  Просимо всіх небайдужих підтримати цю пропозицію.
  Ініциатива надійшла від Директора регіонального центру "Південь", полковника Міжнародної спілки козацтва України Ю.В. Бабяк.
  Контактні дані: тел. +380682617381, e-mail: eko90@ukr.net

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Штрафи учасникам дорожнього руху

  Підписів 5

  Днів залишилось 39

  Яциков Володимир
  Оприлюднена
  29 листопада, 2019
  29 лютого, 2020
  39
  5

  Прив'язати штрафи за адміністративне правопорушення ПДР до річного доходу особи за позаминулий календарний рік з фіксованим мінімальним порогом.
  Ввести кримінальну відповідальність за керування ТЗ після позбавлення права керування.
  Це створить десяткі тисяч нових робочих місць водіїв і урівняє відповідальність міліонерів з іншими учасниками дорожнього руху та знизить аварійність, травматизм і смертність на дорогах.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Припинення свавілля з боку місцевих органів влади та перевізників, які порушують передбачені законодавством України пільгові перевезення в автотранспорті міжміського сполучення. Мотивують тим, що не має грошей. Тим самим порушуються гарантії Конституції і законів України щодо встановлених соціальних стандартів, які не можуть ніким порушуватись!!!

  Підписів 5

  Днів залишилось 0

  Опаленик Юрій Юрійович
  Оприлюднена
  21 жовтня, 2019
  21 січня, 2020
  0
  5

  Припинення свавілля з боку місцевих органів влади та перевізників, які порушують передбачені законодавством України пільгові перевезення в автотранспорті міжміського сполучення. Мотивують тим, що не має грошей. Тим самим порушуються гарантії Конституції і законів України щодо встановлених соціальних стандартів, які не можуть ніким порушуватись!!! Чиновники, які ігнорують права громадян, мають нести юридичну відповідальність ( навмисне порушення Конституції і законів України). В країні, де Основним Законом України-Конституцією затверджено верховенство права, чиновники, які прийняли присягу перед українським народом вірою і правдою служити українському народу, неухильно дотримуватись Конституції і законів України- мать нести відповідальність за порушення присяги, Конституції і законів України!!!

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Закон про Безкоштовне встановлення засобів Альтернативної Енергетики

  Підписів 5

  Днів залишилось 25

  Урбанський олександр
  Оприлюднена
  15 листопада, 2019
  15 лютого, 2020
  25
  5

  У звязку з постійним ПОСТІЙНИМ підвищеням ціни на Газ та Енергоносіі, протидію та боротьбу з Російською газовую Залежністью звертаюсь до Вас з проханням терміново прийняти Закон та программу з безкоштовного встановлення засобів Альтернативноі енергетики а саме БЕЗКОШТОВНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ,КОЛЕКТОРІВ,ВІТРЯКІВ іньших безкоштовних видів видобутку енергії для всіх верст населення.
  Кожен Украінець повинен мати право на безкоштовне за рахунок Держави місцівих та загально державного Бюджету встановлення раз на 5 років, та оновлення засобів Альтернативноі енергетики для отримання безкоштовноі Енергіі природи,сонця.
  Для виконнання цього повинні бути створенні Державні програми фінансування встановлення Альтернативної енергетики .
  Механізм проймання заявки на встановлення.Колцентри.Рекламу. Бригади майстрів встановлювачів. Державне виробництво засобів Альтернативноі енергетики.Заборона великого приватного Вирбництва Альтернативноі Енергетики.
  Це буде сприяти зниженню ціни на собі вартість послуг з видубутку та використання електричної енергії,газу.Хочу зазначити що Термінове встановлення та забеспечення більш дешевою енергіею буде найкращим засобом боротьби з зростанням цін на газ,енергоносіїв,зменьшенням собівартості виробництва товарів та продуктів харчування,запобіганням створення соціального вибуху. Ми з Вами зможемо отримати або Здобути справжню незалежність тільки як що зможемо забеспечити СПРАВЖНЮ ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАІНИ від ЗОВНІШНІХ та ВНУТРІШНІХ ВОРОГІВ,які і досі бажають наповнювати свої кармани за наш з Вами рахунок!

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА   
 • Недостатки начисления субсидий в новом отопительном сезоне

  Підписів 5

  Днів залишилось 35

  Ковальов Геннадій Федорович
  Оприлюднена
  25 листопада, 2019
  25 лютого, 2020
  35
  5

  Сразу же скажу, что я сторонник команды Зеленского и пока реально верю в реформы.
  Не думаю, что власти целенаправленно хотели сделать у части малообеспеченных украинцев хуже уровень жизни.
  Понимаю что нужно уменьшать субсидии, избавляться полностью , проводить децентрализацию, стоимость тарифов приводить к рыночным требованиям.
  Не понимаю почему нужно ухудшать и до того неудовлетворительное материальное положение некоторых категорий украинцев, при этом не уменьшая заоблачные зарплаты и премии руководителям гос. предприятий.
  Суть вопроса заключается в том, что по сравнению с прошлым отопительным сезоном доход молообеспеченной части населения по новой системе начисления субсидий, которая могла экономить на коммунальных услугах, уменьшился как минимум на четверть (пенсия). Это в большей мере относится к пенсионерам с пенсией в 2-3 тыс. грн, которые не могут уже получать дополнительный доход, но еще могут экономить.
  Можно было бы понять если от этого выигрывало государство. На мой взляд проигрывает, а деньги пойдут еще больше олигархам.
  Поэтому возникают вопросы: это издержки децентрализации?; это ошибки турборежима?; может изменение программы новой команды?
  Но факт остается фактом: части малообеспеченного населения не то что оставили на прежнем уровне а еще ухучшили уровень жизни, а экономия от такого нововведения укрепит олигархов.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Единая формула расчета и ежегодного перерасчета пенсий с учетом изменения средней зарплаты по Украине.

  Підписів 5

  Днів залишилось 48

  Фомина Елена Николаевна
  Оприлюднена
  09 грудня, 2019
  09 березня, 2020
  48
  5

  Очень хотелось бы , чтоб в Украине к законам относились не формально , а конкретно . Почему пенсионерам с одинаковыми показателями : коэффициент по з/п и стажу -- от которых идут одинаковые отчисления во время трудового стажа -- при расчете разная пенсия.Если меняется средняя з/п по Украине ,ежегодно необходимо сделать перерасчет , а не индексацию в размере 2 гривны. Если такой подход , то пенсия начислена 2010 году ,то и коммунальные платежи неплохо было бы такие как в 2010 . Мы все оплачиваем действующие тарифы и покупаем продукты по одним ценам , а пенсии с вышедшими в разные года ,с одинаковыми показателями очень отличаются .
  Второй момент пенсионерам имеющим минимальную пенсию , но имеющим 30 лет стажа для женщин , добавили летом 2019 до 2000 гривен , а пенсионерам имеющим коэффициент по з/п -- 1,5 , но стаж 27 лет пенсия меньше ,чем 2000 гривен. Возникает вопрос - зачем нужно было отчислять с з/п отчисления , чтоб получить пенсию меньше ,чем пенсионер у которого минимальная в 2000 гривен.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Зупинити знищення проводового радіо

  Підписів 4

  Днів залишилось 39

  Щербатюк Сергій
  Оприлюднена
  29 листопада, 2019
  29 лютого, 2020
  39
  4

  Проводове радіо після передачі у приватну власність Укртелеком невпинно руйнується, що негативно впливає на скорочення аудиторії слухачів. Хоча всі роки незалежності проводове радіо було найдоступнішим способом донесення української пісні, української культури у найвіддаленіші села України. Також цими мережами ведуть мовлення місцеві радіокомпанії.
  Необхідно вишукати механізми для припинення знищення проводового радіо, надати можливість всім бажаючим користуватись цією послугою, зробити її доступною всім бажаючим.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Про виконання передвиборчих програм Президента України та партії "Слуга народу" в частині законопроекту "Про народовладдя"

  Підписів 4

  Днів залишилось 4

  Снитко Костянтин Леонідович
  Оприлюднена
  25 жовтня, 2019
  25 січня, 2020
  4
  4

  Вимагаємо виконання передвиборчих програм Президента України та партії "Слуга народу" в частині впровадження закону про референдуми. Далі цитати з передвиборчих програм:
  1) Президента України Володимира Олександровича Зеленського - "Народовладдя через референдуми
  Одразу хочу запевнити — іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
  Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
  Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, — народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
  Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У сучасній Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій."
  2) Політичної партії "Слуга народу"
  "1. Очищена, оновлена та відповідальна влада
  Скасуємо недоторканність народних депутатів.
  Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
  Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
  Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми.
  Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
  Запровадимо вибори за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування.
  Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
  Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти."

  Вимагаємо всі питання що до загальної народної власності, а саме власності на землю, надра та інше вирішувати виключно через референдуми

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ