ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Щодо недопущення руйнування надання медичної допомоги ветеранам воєн та мережі госпіталів.

  Підписів 6

  Днів залишилось 43

  Щербина Віктор Леонідович
  Оприлюднена
  18 травня, 2020
  18 серпня, 2020
  43
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Спільнота ветеранів воєн, медичних працівників неодноразово зверталась до Президента, до Уряду з приводу щодо недопущення руйнування медичної допомоги ветеранам воєн та руйнування мережі госпіталів.
  Відповідно до статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» із змінами № 524-IX від 04.03.2020р. права та гарантії у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного обслуговування, забезпечення лікарськими засобами, передбачені іншими законами України для певних категорій осіб, фінансуються за окремими програмами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів». Слід зазначити, що на сьогодні державні програми гарантій та відповідні програми місцевих бюджетів, які передбачають комплексне медичне обслуговування ветеранів війни, не діють. На рівні обласних Рад програми щодо ветеранів війни відсутні. Тому категорії учасників війни залишаються, починаючи з 2020 року, без гарантованих державою пільг щодо медичного обслуговування.
  На зазначені категорії осіб поширюються пільги щодо медичного обслуговування, передбачені Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальній захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також Указами Президента України та іншими підзаконними актами.
  Запропонована модель надання медичних послуг в межах Програми медичних гарантій не враховує специфіки роботи таких державних (комунальних) закладів як госпіталі для ветеранів війни.
  Так, госпіталі по суті поєднують надання ветеранам війни комплексу послуг первинної допомоги, вторинної (спеціалізованої) допомоги та медичної реабілітації в більшому обсязі, ніж ті, що запропоновані Національною службою здоров’я України. Цей висновок підтверджується наступним. Так, Національною службою здоров’я України, зокрема :
  1. Не враховано право самозвернення ветерана в госпіталі ( на даний час 33 відсотка звернень в госпіталь – це самозвернення ветеранів з метою отримання лікування, вирішення питань амбулаторного чи стаціонарного лікування, звернення на ЛКК госпіталю з метою санаторно-курортного лікування, направлення на МСЕК, тощо).
  2. Не враховано специфіку медичної послуги особам з інвалідністю.
  3. Не передбачено, що однією з важливих методів профілактики інвалідності є планове стаціонарне консервативне лікування хворих з ураженнями судин нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату (тобто, НСЗУ вбачає, що хірургічне відділення повинно лише оперувати. Проте, госпіталі ветеранів війни здійснюють консервативне лікування хірургічної патології ).
  4. Не врахована діяльність госпіталів з профілактики інвалідизуючої патології (порушується принцип профілактики ускладнень, медикаментозної реабілітації інвалідизуючих та супутніх захворювань, яким завжди керувались лікарі госпіталів в роботі з ветеранами війни). Тобто, диспансерного спостереження не існуватиме.
  5. Не врахована діяльність госпіталів по обстеженню та направленню ветеранів війни на МСЕК.
  6. Не відпрацьований весь пакет медичних гарантій, крім пріоритетних та оплата за них:
  - Процедура оплати медичних послуг ветеранам війни, бійцям АТО/ООС за рахунок поліморбідності захворювань, стресового стану здоров’я, повинна здійснюватись за підвищеним коефіцієнтом Програми медичних гарантій 2020 НСЗУ.
  7. Не допустити скорочення ліжкового фонду та медичного персоналу госпіталів.
  8. У пакеті медичних гарантій 2020 не передбачена послуга стоматологічного лікування та протезування. Забезпечення ветеранів війни протезуванням є пріоритетним, і значно впливає на якість життя: зубопротезування, слухопротезування, протезування суглобів, офтальмологічне протезування та ін.
  9. Надання фізіотерапевтичного реабілітаційного лікування. Скорочення, закриття фізіотерапевтичних відділень з тим об’ємом фізіотерапевтичного лікування є неприпустимим. Фізіотерапевтичні відділення створювалися в госпіталях протягом 35-ти років, впроваджено біля 140 методик лікування, конкурує із санаторно-курортними закладами. У 94% ветеранів, які отримали фізіотерапевтичне лікування значно кращі результати і скорочує вартість лікування та термін лікування.
  10. Не враховано право ветерана на безкоштовне зубне протезування (Діючі в госпіталях зубопротезні відділення змушені переходити на систему платної послуги, що є протизаконним, або зовсім ліквідовуватись).
  11. Не врахована у запропонованих видах медичної реабілітації структура інвалідності в Україні. Поняття медичної реабілітації, запропоноване НСЗУ, не передбачає необхідність профілактичного лікування, а також окремих підходів до реабілітації інвалідів, адже у кожного інваліда є програма індивідуальної реабілітації, яку видає МСЕК. Психологічна реабілітація учасників АТО НСЗУ взагалі не передбачена.
  12. Не врахована також специфіка контингенту госпіталю. Основна частина пацієнтів госпіталю - це особи похилого віку, інваліди, особи із післятравматичними стресовими розладами. Тому часто виникає необхідність консультативного огляду стаціонарного хворого вузькими спеціалістами (отоларингологом, окулістом, урологом, психологом).
  Утримувати таких спеціалістів в штаті на умовах НСЗУ та оплачувати консультативну послугу іншому закладу в достатній кількості госпіталі не зможуть. Це призведе до появи принципу лікування однієї хвороби, а принцип індивідуальності хворого знищується.
  Слід наголосити, що фінансування госпіталів ветеранів війни здійснювалось виключно за рахунок бюджетних коштів, надання платних послуг у зазначених закладах не відбувалося. Як вбачається, із запровадженням медичної реформи матеріально-технічне забезпечення госпіталів буде здійснюватися за рахунок плати за медичні послуги, тобто коштів, зароблених госпіталем за лікування ветеранів війни, АТО та інших категорій військовослужбовців. Послуга, яка буде оплачуватись НСЗУ не покриває всіх витрат.
  Як забезпечити вимоги НСЗУ щодо необхідного медичного обладнання та матеріально-технічного забезпечення (обслуговування електронної системи, протипожежних систем, утримання споруд, тощо)?
  З цього випливає єдиний висновок - подібні спеціалізовані лікувальні заклади приречені на закриття.
  Проте необхідно зазначити, що госпіталі ветеранів війни здійснюють медичне обслуговування таких категорій громадян, право на отримання безкоштовної медичної допомоги яких, гарантується Законами України. Тому не можливо встановити, що певна частина медичних послуг в рамках Програми державних гарантій буде фінансуватися державою, а інша частина послуг ветеранами війни, учасниками бойових дій в Афганістані, учасниками АТО та іншими пільговими категоріями громадян буде оплачуватися за рахунок власних коштів. Держава шляхом прийняття спеціальних законів гарантувала цим категоріям громадян безкоштовне отримання медичної допомоги.
  Держава має фінансувати госпіталі інваліді

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Додати до закону про не нарахування штрафів та пені на споживчі кредити, також кредити на підприємницьку діяльність.

  Підписів 6

  Днів залишилось 10

  Янковський Вячеслав Олександрович
  Оприлюднена
  16 квітня, 2020
  16 липня, 2020
  10
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Дякую за закон про не нарухування штрафів та пені на споживчі кредити. А як бути ФОПам які мають фінансовий кредит на підприємницьку діяльність? Штрафи нараховують, бізнес не працює. Як потім виплачувати ці штрафи?

  Прошу розширити закон на кредити для підприємницької діяльності.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Перейменувати державу в Русь-Україна

  Підписів 5

  Днів залишилось 11

  Мелашкін Олександр
  Оприлюднена
  17 квітня, 2020
  17 липня, 2020
  11
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Привести назву держави у відповідності до історичної традиції та для підкреслення спадкоємності сучасної України з Руссю.
  Це також буде позитивний крок для перезавантаження держави.
  Пропонується перейменувати Україну в Русь-Україну.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Протидія Спаму та захісту інтелектуального ресурсу громадян.

  Підписів 5

  Днів залишилось 30

  Чувилин Роман Михайлович
  Оприлюднена
  04 травня, 2020
  04 серпня, 2020
  30
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Україна зробила перші кроки на шляху до захисту персональної інформації але не забезпечила громадян реальними інструментами для захисту від зловживань шахраями та крадіями даних.

  Я пропоную розробити та запровадити єдиний реєстр для заяв громадян про зловживання їх персональними даними та електронних дозволів на ЇЇ використання.

  Після запровадження такої системи зобов'язати операторів зв'язку при використанні масових інформувань громадян, чи не масових але від юридичних осіб —перевіряти кожну одиницю інформування на правомірність.
  Також відкрити частковий доступ до такого реестра —розробникам програмного забезпечення для сортування вхідних нотифікацій за рівнем довіри.

  Також інформація щодо правопорушень може бути використана для збору доказів щодо масових правопорушень.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Провести перевірку с/г земель на використання меліорацї сівооборотів лісосмуг для захисту від пильових бурь

  Підписів 5

  Днів залишилось 16

  Борисенко Юлия Юрьевна
  Оприлюднена
  21 квітня, 2020
  21 липня, 2020
  16
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Провести перевірку використання с/г земель на меліорацію сівообороти лісосмуги для захисту від пильових бурь .Захистити здоровья населення Украіни та природні і земельні ресурси Украіни

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Розглянути законопроект про скасування сплати за проживання у гуртожитках під час карантину

  Підписів 5

  Днів залишилось 23

  Карпенко Іван Сергійович
  Оприлюднена
  29 квітня, 2020
  29 липня, 2020
  23
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Під час пандемії “Covid-19” в Україні не звертають жодну увагу на таку беззахисну категорію людей як студенти, вони не можуть отримати допомогу від держави по безробіттю, повині сплачувати за контракт у вишах, проживання у гуртожитках.
  Тому прошу розглянути законопроект про відміну сплати за проживання у гуртожитках для студентів, від початку карантину в Україні (з 12 Березня), та перенести ті кошти які вже були сплачені за проживання (на початок відновлення навчального процесу в країні), так як навчальний процес в країні зупиний, і студенти не проживають в гуртожитках, але змушені сплачувати регулярно за проживання. Також розробити законопроект про заборону примусового висилання студентів з гуртожитків на час карантину.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Ціна на проїзд у громадському транспорту повинна залежати від цін на бензин

  Підписів 4

  Днів залишилось 50

  Раус Кирило Ігорович
  Оприлюднена
  25 травня, 2020
  25 серпня, 2020
  50
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Закликаю змінити чинне законодавство та додати закон, за яким приватні перевізники та весь громадський транспорт України встановлює ціни на проїзд відповідно до цін на бензин, зокрема, ціна на проїзд у громадському транспорті повинна становити 15% від середньої ціни за 1 літр бензину.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Порушення Закону України "Про сприяння соціальному становленню молоді"

  Підписів 4

  Днів залишилось 11

  Малюта Надія Геннадіївна
  Оприлюднена
  17 квітня, 2020
  17 липня, 2020
  11
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу внести на розгляд дану петицію.

  У статті 7. Праця молоді порушено права молоді, оскільки дана інформація не відповідає дійсності.

  У законі сказано, що:
  Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством.

  Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.

  Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, потреба в яких була визначена державним замовленням.

  Я, як молода особа, яка навчалась на бюджеті мені не надалась можливість працювати за фахом на протязі трьох років. Чому в законі прописано, а ним ніхто не керується.

  Наступне, після закінчення двох магістратур, в мене тим паче, немає можливості влаштуватись на роботу. Робочих місць немає, вільних вакансій немає, заробітку немає.

  Чим має займатись молодь?

  Прошу підтримати петицію, яка дозволить молоді у пошуку роботи, оскільки багато хто зараз в такій самій ситуації як я.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Боротьба з стихійною торгівлею через підвищення штрафу за Статтею 160. "Торгівля з рук у невстановлених місцях"

  Підписів 4

  Днів залишилось 59

  Максимов Леонід
  Оприлюднена
  02 червня, 2020
  02 вересня, 2020
  59
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Незаконна торгівля з рук відбувається на кожному кроці. Мова йде не про бабусь/дідусів, а про зухвалих торгівців які заїжджають вантажним автомобілем на тротуар/газон, заважають руху пішоходів, засмічують територію та реалізують товари у великих об'ємах без жодних документів, сертифікатів на належних умов доставлення/зберігання товару.

  Особисто я багато разів писав заяви у поліцію та на 1551 сервіс, проте штраф за несанкціоновану торгівлю наразі складає від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 102 грн до 255 грн.

  Звичайно що для торгівців така сума штрафу не є відчутною, тому вони знову повертаються на старі місця з метою продовження незаконної торгівлі.

  Прошу Верховну Раду України розглянути пропозицію підвищити штраф за Статтею 160. "Торгівля з рук у невстановлених місцях" від 300 (5 100 грн) до 900 (15 300 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі задля того щоб зробити боротьбу з незаконною торгівлею ефективною.

  Кому небайдуже дане питання, прошу підтримати звернення підписом.
  Дякую.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Україна має бути НЕЙТРАЛЬНОЮ державою, згідно Декларації про державний суверенітет України

  Підписів 3

  Днів залишилось 57

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  01 червня, 2020
  01 вересня, 2020
  57
  3 (з них за 7 днів: 0)

  З Декларації про державний суверенітет України, яка є основою Акта проголошення незалежності України, схваленого 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням:
  - "Україна урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно НЕЙТРАЛЬНОЮ державою, яка не бере участі у військових блоках" .

  Вважаю, що вищевказане всенародне рішення українського народу, який, згідно статті 5 Конституції України, є єдиним джерелом влади в України, вище чим рішення Верховної Ради України, яке суперечить йому, щодо курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору, тобто у військовому блоці НАТО

  В зв'язку з вищенаведеним, ВИМАГАЮ від народних депутатів України, згідно рішення віщевказаного всенародного голосування та статті 5 Конституції України, якою встановлено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ:

  1.Україна має бути НЕЙТРАЛЬНОЮ державою, згідно Декларації про державний суверенітет України

  2.ВНЕСТИ відповідні зміни до Конституції України. які були НЕЗАКОННО внесені, а саме:
  - із абзацу п'ятого преамбули Конституції виключити слова: "та євроатлантичного";
  - із пункту 5 частини першої статті 85 виключити слова: "та в Організації Північноатлантичного договору";
  - із частини третьої статті 102 виключити слова: "та в Організації Північноатлантичного договору";
  - із пункту 11 статті 116 виключити слова: "та в Організації Північноатлантичного договору".

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Збільшити соціальні НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ житлово-комунальних послуг, які значно зменшив Уряд Гройсмана

  Підписів 3

  Днів залишилось 59

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  02 червня, 2020
  02 вересня, 2020
  59
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" встановлено, що:
  "Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини.... мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості".

  Статтею 2 Закону України "Про прожитковий мінімум" встановлено, що:
  "Прожитковий мінімум застосовується для:
  - визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших".

  Статтею 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" встановлено, що:
  "До набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні, побутові послуги, послуги зв'язку, закладів культури, освіти, охорони здоров'я та інші.
  Набір послуг формується уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг.
  Основними принципами формування набору послуг є:
  - визначення житлово-комунальних послуг (по водопостачанню, теплопостачанню, газопостачанню, електропостачанню, водовідведенню, утриманню та експлуатації житла та прибудинкових територій, сміттєзбиранню, утриманню ліфтів) виходячи із соціальної норми житла та нормативів споживання зазначених послуг".

  З українських ЗМІ:

  - Слово і діло. Кабмин снизил социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения:
  "Кабинет министров Украины понизил социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая 2017 года.
  Об этом говорится в постановлении №51 от 6 февраля, передает «Слово и Дело».
  Согласно информации, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.
  Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
  Нормативы по электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. м отапливаемой площади.
  Снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита.
  Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа с 5,5 до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 году".

  Тобто, Уряд Гройсмана, значно зменшивши соціальні нормативи тепло-, газо- і електропостачання, погіршив добробут громадян України, зробивши їх жебраками.

  В зв'язку з вищенаведеним ВИМАГАЮ від народних депутатыв України:

  1.Збільшити, до встановлених прожитковим мінімумом, соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, які значно зменшив Уряд Гройсмана;

  2.ВСТАНОВИТИ реальний прожитковий мімімум

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Вимога дотримання Конституції.

  Підписів 3

  Днів залишилось 51

  Лук'яненко Максим Станіславович
  Оприлюднена
  26 травня, 2020
  26 серпня, 2020
  51
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Народ України вимагає відмінити всі зміни в Конституції України, у зв'язку з Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом). А саме 4.4. Конституція України ( 254к/96-ВР ) забороняє узурпацію належного виключно народові права визначати і змінювати конституційний лад в Україні державою, її органами або посадовими особами. Узурпація означає, зокрема, привласнення переліченими суб'єктами права, яке передусім належить народові, вносити зміни до Конституції України ( 254к/96-ВР ) у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом XIII чинного Основного Закону України, в тому числі усунення народу від реалізації його права визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Тому будь-які дії держави, її органів або посадових осіб, що призводять до узурпації права визначати і змінювати конституційний лад в Україні, яке належить виключно народові, є неконституційними і незаконними. Вимагаємо створити спеціальну коміссію по вивченню правомірності та законності прийняття змін до Конституції! Вимагаємо проводити відкриті засідання цієї коміссії!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Перенесення ЗНО 2020 року на вересень 2020 року

  Підписів 3

  Днів залишилось 3

  Борисенко Юлия Юрьевна
  Оприлюднена
  09 квітня, 2020
  09 липня, 2020
  3
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Місто Київ лідірує по кількості хворих на короновірус 19 .Студенти будуть їздити містом у якому зафіксовано найбільшу кількість хворих на короновірус 19.Можливо поширення інфекції на короновірус 19.Усі зайняття скасовані .Усі курси з підготовки до ЗНО скасовані.Якість підготовки до ЗНО низька.Здавати ЗНО у респіраторах в яких важко дихати завдавати шкоди здоровью студентів.
  Прохання від батьків студентів про перенесення ЗНО
  2020 на вересень 2020 року.

  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Зміна до Закону України "Про Дорожній рух" розділ V стаття 29 а саме (Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма.)

  Підписів 3

  Днів залишилось 16

  Ставнічук Віталій Віталійович
  Оприлюднена
  21 квітня, 2020
  21 липня, 2020
  16
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Зміна до Закону України "Про Дорожній рух" розділ V стаття 29 а саме (Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма.) Прошу внести зміни до статті 29 Закону України "Про Дорожній рух" а саме - дозволити участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма також дозволити їхню реєстрацію на території нашої Держави просто при ввозі та реєстрації авто з правим розташуванням керма створити додаткове мито або податок на ввіз вживаних праворульних авто , і автовласникі щасливі і копійчина в бюджет нашої держави буде ! Дякую за увагу!

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Передбачити відповідальність для членів комуністичної партії, працівників радянських органів державної безпеки і працівників судових органів.

  Підписів 3

  Днів залишилось 22

  Севастьянов Віталій
  Оприлюднена
  28 квітня, 2020
  28 липня, 2020
  22
  3 (з них за 7 днів: 0)

  У 2015 році в Україні був ухвалений Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Стаття 5 цього закону передбачає розслідування та оприлюднення інформації про злочини, вчинені представниками комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
  Закон не передбачає жодної відповідальності для партійних діячів, працівників радянських органів держбезпеки та працівників радянських судових органів, які власне і вчиняли ці злочини, які порушували права людини, причетні до масових вбивств, страт, смертей, катувань, які причетні до використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з расових, етнічних мотивів, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси, фабрикування кримінальних справ та винесення судових вироків, основні цілі яких були політичні репресії.
  Прошу створити і ухвалити відповідний закон для відновлення історичної справедливості, який передбачатиме покарання для злочинців комуністичного режиму. Злочинців, які сьогодні продовжують перебувати на волі, користуватися державними пільгами і майном наданим їм державою, отримувати державні допомоги,зарплати та пенсії.
  Злочинці націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів були засуджені на Нюрнберзькому трибуналі,їх переслідували і продовжують переслідувати у світі, карати за їх злочини проти людства.
  Злочинці ж комуністичного режиму не понесли в Україні та у більшості країн світу жодної відповідальності за свої злочинні дії. Саме у цьому полягає найбільша несправедливість в першу чергу стосовно жертв комуністичного режиму.
  Якщо Україна дійсно стала на шлях відмежування від методу державного терору в управлінні державою, притаманного комуністичному тоталітарному режиму в Україні має бути прийнятий закон, який покарає тих,хто цей терор здійснював.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Введення пільгового тарифу на електроенергію у святкові і вихідні дні.

  Підписів 3

  Днів залишилось 50

  Мацібура Ігор Ярославович
  Оприлюднена
  25 травня, 2020
  25 серпня, 2020
  50
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную ввести пільговий тариф нарахування вартості спожитої електроенергії на зразок "нічного" тарифа у період святкових і вихідних днів. Конкретно у суботу пільговий тариф нараховувати з 17:00 , а не з 23:00. У неділю і державні свята(вихідні) цілодобово . Така практика успішно працює закордоном, а саме у Великобританії.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО   
 • Виконавча служба

  Підписів 3

  Днів залишилось 79

  Гаряча Орися Романівна
  Оприлюднена
  22 червня, 2020
  22 вересня, 2020
  79
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Шановна наша українська владо!
  Прошу прийняти міри,що до ,як державних так і приватних виконавчих служб. Свавілля,яке діється зараз у такий не простий час,на мою думку і на думку більшості українських громадян є неприпустимим.Зараз і так не легкий час,і ви добре про це знаєте,наші народні обранці.Виконавчі служби,особливо приватні,активно користуються цією ситуацією і блокують банківські картки,коментуючи це "вседозвольним" законом України.Вважаю цю ситуацію не припустимою,адже загроза бідності зростає в тисячі разів.Просимо вас,шановний президенте,вплинути на цю ситуацію і дати нам можливість заробити те,що ми втратили і зараз немаємо змоги платити під час карантину,який доречі ще досі триває.
  Прошу заборити виконавчим службам блокувати рахунки та картки під час карантину і терміном на 365днів (1рік) після нього;
  Прошу заборонити виконавчій службі забирати кошти інвалідів та соц.виплати на дітей,що спрямовані на лікування інвалідів,або на допомогу дітям державою;
  Прошу,в подальшому, заборонити блокувати повністю зарплатну карту,а лише частину суми доходів,на стягнення боргів,а саме 20%;
  Прошу зобов'язати виконавчу службу, враховувати дохід боржників,а також кількість неповнолітніх дітей на утримання яких теж потрібні кошти;
  Прошу заборонити МФО та виконавчим службам повідомляти будь-яку конфіденційну,особисту інформацію боржника третім особам,а саме,фіо, паспортні дані, документи,номер телефону та розповсюджувати так званні "коллажі" фото у мережі
  Інтернет і не тільки,що є забороненим і карається законом;
  Прошу заборонити МФО та виконавчим службам перешкоджати працевлаштування боржника,а саме повідомляти про борг працедавця,що і є прямою перешкодою і порушенням прав людини.
  Прошу розглянути моє звернення,а також переглянути закон про виконавчу службу і прийняти міри .
  Прошу допомогти і підтримати,хоч один раз,нас простих людей у такий не простий час!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Надати законні повноваження парламентської оппозиції

  Підписів 2

  Днів залишилось 46

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  20 травня, 2020
  20 серпня, 2020
  46
  2 (з них за 7 днів: 0)

  В Конституції України не надано визначення парламентської оппозиції та її повноважень, тому це призводить до нерівності прав народних депутатів і безконтрольності діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

  Тобто для для ефективної діяльності Верховної Ради України необхідно надати визначення парламентської оппозиції та забезпечити її повноваження в Конституції України

  В зв’язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ в Конституції України визначення парламентської оппозиції та її повноваження;

  2.ВНЕСТИ відповідні доповнення до статті 83 Конституції України, а саме:
  "У Верховній Раді України має бути і діяти парламентська опозиція.
  Парламентська опозиція - добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій (депутатської фракції) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості (коаліції), подали заяви про перехід в опозицію і які не погоджуються з офіційним політичним курсом парламентської більшості (коаліції) і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю парламентської більшості (коаліції) і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації.
  Парламентська опозиція у Верховній Раді має право:
  - на посаду Першого заступника Голови Верховної Ради України;
  - на посади Голів Комітетів Верховної Ради з питань: свободи слова та інформації; законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; бюджету; Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України; правової політики; підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики; соціальної політики та праці; аграрної політики та земельних відносин; охорони здоров'я; науки та освіти; екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю;
  - на посади перших заступників всіх комітетів Верховної Ради України, крім тих, які очолюють представники парламентської опозиції;
  - на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  - на посаду керівника Рахункової Палати України;
  - на інші права, які встановлені Законом України "Про парламентську опозицію".
  Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та Законом України "Про парламентську опозицію"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Заборона використання приватним бізнесом водних ресурсів у Шацькому Національному заповіднику.

  Підписів 2

  Днів залишилось 53

  Антонюк Петро Васильович
  Оприлюднена
  28 травня, 2020
  28 серпня, 2020
  53
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Звертаємо вашу увагу на те, що екологічне лихо яке склалося на території Шацького заповідника Волинської області не просто не змінилася на кращу сторону, але й погіршилася. Сьогодні ми маємо декілька версій згідно з якими спричинилося зміління озера Світязь. Одна з цих версій — шкідливий вплив підприємств що вирощують лохину на території Національного заповідника. Ця версія на сьогодні розглядається як основна, але через прив'язку цих підприємств дуже впливових людей, ми маємо безрезультативні намагання спасти нашу перлину озеро Світязь. Нещодавно було з'ясовано що підприємство "Волинська ягідка" яке належить двом бізнесменам депутатам Волинської обласної ради незаконно використовувало водні ресурси з Прип'ятського водного басейну. Підприємство зобов'язалося виправити ситуацію і сплативши мінімальні штрафи подало офіційні дозвільні документи на користування водними ресурсами. Такий дозвіл було отримано 15 квітня і передбачає за собою використання 217 тисячам кубічних метрів води на рік, що дорівнює 1213 м кубічних води на день. За технологічною картою і рентабельністю підприємств що займаються лохиною, на одному гектарі землі висаджується не менше 3000 кущів лохини. Кожен кущ лохини у не посушливу погоду потребує до 5 літрів води, а в посушливі дні до 10. За елементарною арифметикою яку напевно погано вивчали спеціалісти, один гектар лохини потребує 15 тисяч літрів води щодня, що дорівнює 15 кубічним метрам води. При заявленій і фактичній площі висадженої лохини у 230 гектарів, виходить що щоденно одне тільки підприємство Волинська ягідка має необхідність у 3450 метрах кубічних води, що майже втричі перевищує добову норму якою передбачена дозвільна документація. Дані розрахунки можуть бути підтверджені будь-яким спеціалістом з промислового садівництва, а кількість використаної води в цьому розрахунку значно применшені, адже рік і насправді видався дуже посушливим, а відсутність опадів і снігу зобов'язувала власників поливати свої угіддя і взимку. Це розрахунок лише по одному підприємству. По приватному підприємству «Флора» розрахунок буде менший, адже розмір плантацій значно менший. Виникає питання і щодо законності отриманих земель в Національному заповіднику під ведення господарської діяльності. Зрозуміло що депутатам важко сприймати технологічну інформацію, тим більше створювати конфлікт з керівництвом однієї з найвпливовіших фракцій області також не хочеться, однак на сьогодні ми маємо діяльність яка спричинила не просто невеличкий збиток державі, а нанесло величезний збиток для всієї області, адже від такої діяльності страждає не лише туристична галузь, на межі виживання стають цілі населенні пункти області.
  Звертаємося до вас шановні депутати Верховної ради створити компетентну комісію з вивчення проблематики що склалася (адже щодо компетенції місцевої комісії є ряд питань, а саме їх заангажованість), провести аудит дозвільних документацій на використання водних ресурсів для підприємств усіх форм власності що діють на території Національного заповідника, а у разі необхідності застосувати повне анулювання ліцензій що були видані. Просимо негайно долучити до комісії з подолання катастрофи в Національному заповіднику провідних спеціалістів, перевірити всі вище доведені факти, зробити висновки та передати відповідні матеріали до Служби безпеки України, а також до Державного бюро розслідувань адже дане питання стосується посадових осіб державного й обласного значення.
  Ми не проти бізнесу. Різниця у пріоритетах. Ми звичайні люди хочемо залишити величаве озеро для наших дітей! Дехто хоче залишити мільйони заробітків для своїх.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Підвищити надбавку до пенсії самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду

  Підписів 2

  Днів залишилось 67

  Овчаренко Лідія Михайлівна
  Оприлюднена
  11 червня, 2020
  11 вересня, 2020
  67
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Я, самотній пенсіонер, інвалід 2 гр. вийшла на пенсію у 2004 році. Мені як самотньому пенсіонеру, інваліду 2 гр. була встановлена надбавка до пенсіі як потребуючій постійного стороннього догляду у розмірі 50 грн. На протязі усіх років знаходження на пенсіі ця надбавка не змінювалась, хоча умови життя дуже змінилися і ця надбавка зараз виглядає як глумування над самотніми пенсіонерами, потребуючими стороннього догляду. Ви зовсім про таких забули і це зрозуміло, що подібні люди не в змозі про себе нагадати. Зараз уряд прийняв ряд рішень відносно підвищення матеріального забезпечення інших категорій пенсіонерів, серед яких знову нема самотніх інвалідів, потребуючих стороннього догляду. Тому прошу згадати про таких пенсіонерів і нарешті підвищити їм належну надбавку.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ