ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • звільнення учасників бойових дій від сплати судового збору у справах, пов’язаних з порушенням усіх без винятку їхніх прав

  Підписів 3

  Днів залишилось 75

  Білоборода Костянтин Іванович
  Оприлюднена
  16 березня, 2020
  16 червня, 2020
  75
  3 (з них за 7 днів: 1)

  Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір».
  Відповідно до Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII (набрав чинності з 1 вересня 2015 року) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» внесені зміни, зокрема, у ст. 5 Закону України «Про судовий збір» (пільги щодо сплати судового збору), а саме: відповідно до п. 13 ч. 1 зазначеної статті від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються учасники бойових дій, Герої України – у справах, пов'язаних із порушенням їхніх прав.
  Зазначена норма статті цього Закону не містить посилань на те, що позов має бути заявлений лише з підстав порушення прав та законних інтересів позивача саме як учасника бойових дій, а також у ній прямо та чітко не зазначено, що справа має стосуватись порушених прав саме позивача, що має статус учасника бойових дій, без уточнення характеру такого права та підстав його порушення.
  Відсутність механізму чіткого трактування та розуміння дійсного змісту вказаної норми п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» не повинно впливати на гарантовані державою пільги при сплаті судового збору, порушувати та обмежувати права учасників бойових дій під час звернення їх до суду, у зв’язку з порушенням будь-яких їхніх прав, незалежно від характеру, предмета та підстав таких позовів.
  Таким чином, до 1 вересня 2015 року надання пільг зі сплати судового збору ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», було унормовано ч. 2 ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за змістом якої такі пільги надавалися у випадках, коли спір виник з відносин, що врегульовані безпосередньо цим Законом. Проте з 1 вересня 2015 року правове регулювання пільг стосовно сплати судового збору здійснюється на підставі п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», який є спеціальним Законом і не містить жодних обмежень для учасників бойових дій щодо предмета судового захисту порушених прав.
  Звужене тлумачення п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» є неправильним у контексті застосування принципу верховенства права.
  Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що формулювання законів не завжди чіткі. Тому їх тлумачення та застосування залежить від практики. І роль розгляду справ у судах полягає саме в тому, щоб позбутися таких інтерпретаційних сумнівів з урахуванням змін у повсякденній практиці (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ від 11 листопада 1996 року у справі «Кантоні проти Франції» («Cantoni v. France», заява № 17862/91, § 31-32), від 11 квітня 2013 року у справі «Вєренцов проти України» («Vyerentsov v. Ukraine», заява № 20372/11, § 65)).
  З наведеним погоджувався Верховний суд, який виклав відповідні висновки у постановах від 8.05.2018 року у справі №369/1052/16-ц та від 27.06.2018 року у справі №572/2088/17.
  Проте вже у постанові від 12.02.2020 року Велика палати Верховного суду у справі №545/1149/17 вказала, що п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» має відсильний характер та не містить вичерпного переліку справ, в яких учасники бойових дій та прирівняні до них особи звільняються від сплати судового збору.
  Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення та членів їх сімей, встановлені Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У статті 22 цього ж Закону передбачено, що особи, на яких поширюється дія цього нормативного акта, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов`язаних з їх соціальним захистом, а також звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом цих питань.
  Перелік пільг учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, визначені у статті 12 цього Закону.
  Отже, вирішуючи питання про стягнення судового збору з особи, яка має статус учасника бойових дій (прирівняної до нього особи), для правильного застосування норм пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI суд має враховувати предмет та підстави позову; перевіряти чи стосується така справа захисту прав цих осіб з урахуванням положень статтей 12, 22 Закону № 3551-XII.
  Подібну правову позицію щодо застосування та тлумачення пункту 13 частини першої статті 5 Закону № 3674-VI викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 жовтня 2019 року у справі № 9901/311/19 (провадження № 11-795заі19) та постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі № 490/8128/17 (провадження № К/9901/166/18, К/9901/30220/18). Підстави для відступу від неї відсутні.
  Такий висновок звужує обсяг прав учасників бойових дій щодо звільнення від сплати судового збору у справах, пов’язаних з порушенням усіх їхніх прав.
  За змістом ч.6 ст.13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. З цієї підстави суди почали повертати подані учасниками бойових дій позовні заяви.
  Виправити ситуацію можливо лише шляхом внесення уточнень до Закону України «Про судовий збір».
  Водночас, з метою уникнення зловживанням правом найвищою судовою інстанцією тлумачення положень Закону України «Про судовий збір», необхідно передбачити право на звільнення від сплати судового збору учасників бойових дій безвідносно до предмета судового захисту порушених прав в Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  Прошу внести зміни:
  - до п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», виклавши його в такій редакції: «13) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням усіх без винятку їхніх прав»;
  - до ст..12 Закону України від «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», доповнивши частину першу новим пунктом, яким передбачити звільнення учасників бойових дій від сплати судового збору у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Проект закону про скасування строкової військової служби в армії України

  Підписів 3

  Днів залишилось 84

  Скрипнік Ігор Леонідович
  Оприлюднена
  25 березня, 2020
  25 червня, 2020
  84
  3 (з них за 7 днів: 1)

  Винести на розгляд Верховної Ради України наступний законопроект.

  Проект закону про скасування строкової військової служби в Україні

  Стаття 1. Визнати таким, що втратив чинність закон України “Про військовий обов'язок і військову службу” № 2232-XII, прийнятий 25 березня 1992 року
  Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність статті 172-11 та 211-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Визнати такими, що втратили чинність статті 335, 336, 337, 407, 408, 409 Кримінального кодексу України. Відпустити на волю людей, які відбувають покарання за цими статтями або знаходяться під арештом.
  Стаття 3. Демобілізувати усіх людей, що були призвані на строкову службу.
  Стаття 4. Прийняти Закон “Про військову службу” у наступній редакції:
  Згідно статті 65 Конституції України, громадяни можуть відбувати військову службу. Проходження військової служби здійснюється виключно на добровільній (контрактній) основі. Порядок утворення, функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань затверджується наказом Міністра оборони України.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Отменить налог на добавленную стоимость (НДС)

  Підписів 3

  Днів залишилось 84

  Скрипнік Ігор Леонідович
  Оприлюднена
  25 березня, 2020
  25 червня, 2020
  84
  3 (з них за 7 днів: 1)

  Вынести на рассмотрение парламента законопроект, которым отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Обсуждение вопроса о том, что НДС наполняет не бюджет, а карманы казнокрадов проводилось 21 сентября 2001 года в зале Верховной Рады. Стенограмма: https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/3404.html

  ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається проект Закону

  7362 про скасування податку на додану вартість. Доповідає народний депутат України Балашов Геннадій Вікторович.  БАЛАШОВ Г.В., член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 27, Дніпропетровська область). Фракция "Яблоко". Спасибо, Виктор Владимирович, что вы пообещали и сделали, как и обещали, за что вам особая благодарность от фракции "Яблоко" и от меня лично.  Налог на добавленую стоимость. Вообщето здесь в конце июля уже сложилась антитерехинская коалиция. Я рад, что в ней участвуют и Коммунистическая партия, и многие честные депутаты, которые 250 голосами проголосовали за отмену налога на добавленную стоимость в Украине. Сегодня мы лишь обсудим и узаконим некоторые аспекты этого налога и то, что он принес Украине.  За 2000 год потери бюджета от налога на добавленную стоимость составили всего лишь 1,8 миллиарда гривень, в прошлом году в результате действия этого налога бюджет потерял 4,3 миллиарда гривень.  Таким образом, мы видим, что из бюджета возвращается средств по налогу на добавленную стоимость в 2 раза больше, чем поступает в бюджет.  Кроме того, хочу напомнить, что когда вы получаете свою зарплату, вас облагают 20- процентным налогом, а потом, когда вы идете в буфет или в столовую, или покупаете продукты питания, государство у вас забирает еще 20 процентов за покупку любого товара.  А кому же выплачиваются эти 20 процентов? Оказывается, что при перекосе экспортных операций с черным металлом, лесом, другим сырьем по этому налогу выплачивается возврат нашим олигархическим структурам.  Таким образом, пенсионеры, учителя, врачи, получая мизерные пенсии, заработную плату, дотируют металлургические комплексы, сырьевые базы, а также тех, кто вывозит из Украины сырье и материалы.  Налог на добавленную стоимость, по признанию всех ведущих экономистов Украины, является самым коррумпированным в стране. Свыше 30 процентов взяток выплачивается за возврат этого налога. Вы сами понимаете, тот, кто честно выпускает продукцию, не в состоянии оплатить 30 процентов взяток, а тот, кто рубит лес, вывозит металл, а также сырье из Украины, он именно и может заплатить и до 50 процентов взяток по этому налогу.  После меня от Комитета по вопросам финансов будут докладывать, что они против отмены налога на добавленную стоимость. Но вы можете задать им простой вопрос: "А что же получил бюджет от налога на добавленную стоимость?" В 1994 году, когда указом вводили этот налог, говорили, что он нужен для пополнения бюджета.  Вопрос: за эти годы насколько сократился бюджет? Бюджет Украины сократился в результате действия Закона о налоге на добавленную стоимость в 5 раз. На следующий год поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость запланированы в размере 12 миллиардов гривень. Но что же мы получим, если эти же 12 миллиардов будут возвращены олигархическим структурам? Мы получим ноль.  В этом году в бюджет поступило 9,4 миллиарда гривень, а возвращено по этому же налогу - 9,2 миллиарда. Но это еще не все. Те наши предприятия, которые еще както пытаются работать, должны государству 4,5 миллиарда гривень этого налога.  А что же происходит дальше? Государство тоже должно 4,5 миллиарда. А теперь умножьте все эти цифры на 30 процентов и вы увидите размер взятки, которую получают те, кто разрешает возврат налога на добавленную стоимость.  И еще. Снижение цен для наших граждан

  - разве это не важный вопрос для депутатов? Разве не важно для наших граждан снизить квартплату, плату за коммунальные услуги на 20 процентов? Вы ведь знаете, что там тоже заложено 20 процентов НДС. Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту, к нам, депутатам, чтобы отменить налог на добавленную стоимость, заложенный в квартплату и плату за коммунальные услуги. Мы можем это рассмотреть, только отменив полностью губительный этот налог.  На каждом заседании комитета мы рассматриваем по 3-4 вопроса по налогу на добавленную стоимость.  Спрашивается: кто же на этом наживается, постоянно меняя правила игры по уплате этого налога? Те, кто освобожден сегодня от уплаты этого налога. Неужели вы думаете, что те, кто заработал колоссальные капиталы в Украине, когда-нибудь платили налог на добавленную стоимость? Пресловутые "ЕЭСУ" за всю свою историю заплатили 20 тысяч гривень налогов, потому что всегда были от них освобождены, в том числе и от налога на добавленную стоимость. А если кто гипотетически и был плательщиком этого налога, то он никогда по-настоящему деньгами его не платил. Обычно этот налог продается, покупается, переуступается, идет в зачет - как угодно, но на этом опять же зарабатывают олигархи.  Я разговаривал со многими директорами заводов, которые плачут от этого налога, потому что вынуждены идти к олигархам кланяться и просить: освободите нас от налога на добавленную стоимость. И те освобождают, за 10 процентов освобождают, за ту самую десятину. Говорят: "Дай мне 10 процентов, я тебя освобожу от 20 процентов". И это происходит во всей стране. И вы знаете эти цифры, они губительны для любой страны: 9,4 миллиарда поступлений от этого налога и возврат такой же.  Говорят, поступления в бюджет не должны уменьшиться. Но мы же сколько получаем, столько же отдаем. При этом надо помнить, что платим мы с вами: 50 миллионов населения и в магазине, и за коммунальные услуги платят сверх цены товара 20 процентов. В это же время эти же 20 процентов из бюджета возвращаются за взятки.

  Мы сегодня обсуждаем очень важный аспект в жизни наших граждан. Неужели каждый из вас не заинтересован в том, чтобы освободить их от этого безумного налога, от которого они уже плачут? Ведь все станет просто чуть-чуть дешевле, и люди вздохнут. И самое главное - мы развяжем огромный коррупционный узел в Украине. За последние два года внесено свыше 80 поправок в этот закон, каждая из них стоит миллиарды долларов - миллиарды, потому что за каждой цифрой стоят колоссальные коррупционные связки-завязки.

  У меня много знакомых из предпринимателей, многие из них ко мне подружески подходят и говорят: "Гена, не лишай нас возможности получать чистый доход". Потому что если металл вывозится за рубеж даже по себестоимости, то здесь государство выплачивает 20 процентов стоимости

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Збільшити пропускну здатність транспорту не зменшуючти захисту від коронавірусної інфекції.

  Підписів 2

  Днів залишилось 78

  Митрофанов Михайло
  Оприлюднена
  19 березня, 2020
  19 червня, 2020
  78
  2 (з них за 7 днів: 1)

  Закон #3219 створив складності з пересуванная громадян що дуже негативно відбивається на житті суспільства, зокроема економіки. І подекуда призводить до зворотніх наслідкив, збільшуючи ймовірніть зараження хворобою.

  Заходи, що переждбачає, відповідний закон обмежили пропускну здатнітність транспорту, і сворили скупчення людей на зупинках транспорту, аж до не можливості виконувати роботу. Пропоную змінити закон. І запровадити обмеження не на кількість пасажирів в салоні взагалі, а на кількість пасажирів в відокремленій зоні, блізькій до герметичної. (Такі зони перевізники зможуть створити оперативно, застосувавши матеріали що подволено використовувати санітарніми нормами, як то щільна тканина, міцна плівка до може кріпитися до дротяных каркасів і додатково герметизована стрічкою. Але кожна з зон має мати незалежныи вихід.) таким чином можна збвільшити пропускну здатьність транспорту відповідно кількості зон. (Таким чином автобус чи маршрутка з двома дверями переділена навпіл, зможе подвоїти кількість пассажирів, а якщо створити герметичну зону біля водія, то можна ще резервувати ще кілька місць. Віднявши власне водія від загальної кількості пассажирів. А автобусе де є 3 дверей і зокрема подвійні можна поділити на 4 зони, один з розділів створивши поміж половинками дверей, збільшивши кількість пасажирів до 40. Для перевозки ынвалыдів на візках є ручний підйомник котрий може знаходитись поміж зонами, слід деяку кількість автобусів не розділяти в тому місці де є такий підйомник. одну зону можна віділити для пассажирів літнього віку та з особливими потребами.)

  Також передбачити оперативну циркуляцію повітря в кожній зоні оперативно змонтованими присторями вентеляції, де циркуляція провітря дорівнюе обїему зони скажімо за 30 хвилин збільшити квоту пассажирів до 15, а за 15 хвилин до 20 осіб.

  Обидва заходи дозволять досягнути рентабельності роботи громадського транспорту, і необхідного обсягу перевезення пасажирів, для функціонування єкономіки.

  Питання оплати за проїзд розв'язувати індивідуально, можливо слід тлумачити відповідну норму відповідного закону що до можливості оплатити відповідно до незруностей нового закону, а також збільшити кількість зупинок протягом котрих пасажир має залишити салон транспорту якщо не мав можливості заплатити до 2-3.

  Адже черги зводять на нівець заходи передбачені законом. Яка якщо людина заразиться небезпечною форобою в черзі до транспорту нащо таке обмеження взагалі потрібне?

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги.

  Підписів 2

  Днів залишилось 78

  Шокун Світлана Василівна
  Оприлюднена
  20 березня, 2020
  20 червня, 2020
  78
  2 (з них за 7 днів: 1)

  Прошу збільшити компенсаційну виплату особам які надають соціальні послуги, зокрема особам які наглядають за людьми старше 80-ти років, з 200 грн на місяць(!) хоча б до 3000 грн. 200 грн вистачає на 1 день, але ніяк не на місяць! Якщо враховувати пенсію людини старше 80-ти років, за якою наглядає певна особа, то вона у середньому дорівнює 3000 грн. На 3200 грн на місяць двом дорослим людям прожити НЕМОЖЛИВО, враховуючи те що окрім їжі треба ще куплять ліки, сплачувать комуналку, купувати одяг і т.і.!
  Я доглядаю за батьком якому 88 років. Він безпорадний як маленька дитина! Ми гуляємо разом і я піддержую його, бо якщо він спіткнеться і впаде то ніколи вже не підведеться!.. Лишати його вдома одного теж неможна, він робить неадекватні речі тому що деменція посилюється...Додатковий заробіток виключається...
  Будь ласка, зробіть це негайно!
  Ми теж хочемо ЖИТИ, бо зараз ВИЖИВАЄМО...!

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Привести назву двох залізниць у відповідності до їх географічного розташування в незалежній Україні (Південно-Західної залізниці та Південної залізниці)

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Мелашкін Олександр
  Оприлюднена
  30 березня, 2020
  30 червня, 2020
  89
  1 (з них за 7 днів: 1)

  З метою впорядкування назв залізниць у відповідності до їх географічного розташування в незалежній Україні пропонується перейменувати:
  1. Південно-Західну залізницю - на Київську, або Північну.
  2. Південну залізницю - на Харківську, Слобожанську або Східну.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Вихід з складної епідеміологічної ситуації в Україні, яку треба запровадити негайно але доречно було з початку карантина в Україні! Моя думка!

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Валуйський Євген Андрійович
  Оприлюднена
  30 березня, 2020
  30 червня, 2020
  89
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Дії які введені не зовсім правельні та обгрунтовані і їх взагалі недостатньо!
  Якщо реально дивитись на ситуацію в Україні, а саме в країні карантин,безробіття але з кожним днем кількість тих хто захворів на COVID-19 збільшується дуже швидко і рано чи піздно буде введений надзвичайний стан, але може бути вже піздно!!!
  На сьогодні 27.03 +-майже 300 захворівших а через тиждень може бути 1000 а через місяць... ми отримаємо ситуацію з якою буде майже неможливо справитись оскільки збидки будуть величезні і країна на місяці порине у суворий карантин!
  Треба реально працювати на випередження а не мріяти що зв явиться вакцина і все налагодиться!
  На сьогодні держави всього світу втрачають грощі і Україна так само втрачає грощі від карантину!
  Подолати COVID-19 можна тільки разом і запровадити обмеження які принесуть користь державі та її громодянам.
  Я пропоную на 2 тижні ввести Жорсткі обмеження:
  1.Закрити границі повністю, навіть для Українців за виключенням що людина купує тест і якщо COVID-19 не виявлено заїджає до України.
  2.Заборонити пересування між областями повністю навіть для політиків та поліції, тобто виїхати і в їхати з області в область не можна, за виключенням якщо за власні кошти не здати тест на COVID-19 при виїзді з області.
  Що стосується вантажівок, обробляється авто розчином та водій купує тест і якщо COVID-19 не підтвердиться то дозволяється в їхати в область, або кожень день здає тест(да це брєд але мова йде про нащу безпеку)
  3.Кожна область підключає війскових своєї області для контролю всіх доріг області, включая таємні польові дороги.
  4. Над цим питанням потрібно сісти і думати........ Но для прикладу, якщо в області виявлено COVID-19 в одному місті то ізолювати місто а область контролює кордони здорової зони разом з війсковими.
  Можливо це як з фільмів жахів але це реалність і я не виключаю що так станеться в майбутньому але ще не піздно працювати на випередження!
  Що ми отримаємо за такі дії.
  1.Люди реально 2 тижні будуть вдома і ми реально побачимо ситуацію в кожной області окремо, а можливо і по кожному місту окремо!
  2. вірус COVID-19 не буде їздити по Україні! (сьогодні реально їздить)
  3.Через 2 тижні області в яких не виявлено COVID-19 залищаються на ізоляції від інщіх областей але в цій області знімаються всі обмеження пересування або частково в межах області, працюють школи, садочки, ТРЦ, кінотеатри та інще..,якщо здорові 2 області поруч то дозволяється пересування в сусідню область..., але виїхати з здорової зони заборонено до закінчення карантину!
  Головне держава почне отримувати податки та інщі доходи які так потрібні зараз для бородьби з COVID-19, при тому що частина країни на карантині, інща працює на блага України!
  Можливо мій варіант не найкращій але щоб не було піздно і підкреслю що треба працювати на випередження і вживати жорсткі заходи.
  Я приведу приклад, заходив в Епіцентр у мене робили скрін температури, я на постах поліції між областями реально працівники поліції вночі та вдень сплять і зупиняють тільки фури з яких можна щось заробити . Таким чином реально COVID-19 їздить Україною без перешкод, що дуже сумно.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Створення Військових судів України.

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Олійник Андрій Анатолійович
  Оприлюднена
  30 березня, 2020
  30 червня, 2020
  89
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Створення Військових судів України. У 2010 році фракцією "Партія регіонів" були ліквідовані Військові суди. Вони здійснювали важливе становище у військовій юстиції.
  З проголошенням державної незалежності Україна стала на шлях побудови власної держави. Цей історични крок викликав необхідність перетворень багатьох державних інституів, відновлення або посилення ряду функцій держави, включаючи оборонну функцію. Тому, головним державним органом у військовій сфері є відновлення Військових судів в Україні.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Короновирус.

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Сергей Кормич Александрович
  Оприлюднена
  01 квітня, 2020
  01 липня, 2020
  90
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Буду писать на русском, мне так проще. Не хочу ломать или искажать родную речь. Дорогой Призидент, Дорогие депутаты, в это сложное время, перед лицом пандемии и истребления нации хочу потребовать от Вас решительности и понимания, большинство людей сейчас без средств существования, прошу Вас обеспечить каждого жителя нашей страны пособием на срок карантина из Ваших же цифр по средней зарплате по стране в 10 000 гривен на каждого жителя от 18-ти лет, чтобы каждому жителю нашей страны, не зависимо от статуса, возраста, национальности, пришла помощь хотя бы в в том,что пишут по усреднённый зарплате. Дальше будет хуже, это только начало. Предлагаю правительсву и Всем депутатам принять закон о выплате Всем живущим ещё в Украине платить от 10 000 гривен каждый месяц, на каждого жителя нашей страны, не зависимо от того, кто кем был, заморозить долги по ком.услугам и кредитам на время пандемии.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   
 • Стосовно прийняття Верховною Радою законопроекту 2232 від 04.10.2019

  Підписів 650

  Днів залишилось 41

  Куринній Сергій Вікторович
  Оприлюднена
  14 лютого, 2020
  14 травня, 2020
  41
  650 (з них за 7 днів: 0)

  30.10.2019р Комітет з питань екологічної політики та природокористування ВРУ рекомендував до прийняття у першому читанні Верховною радою України Законопроект 2232 від 04.10.2019р «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин». В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його прийняття начебто забезпечить гуманне ставлення до тварин. Насправді ж все з точністю до навпаки.
  Нажаль, в останні роки в Україні все частіше йдуть на поводу у так званих зоозахисних організацій, приймаючи популістські рішення. Однак, це призводить до погіршення ситуації в мисливському господарстві і негативно впливає на тваринний світ. Україна, як сторона Бернської Конвенції, має керуватись принципами Європейської хартії полювання та біорізноманіття, а вона вимагає від влади не лише сприяти визнанню полювання як екологічної норми, а й залучати до розробки нормативно-правових актів мисливців. На практиці – позиція української мисливської спільноти ігнорується, що суперечить загальноєвропейській практиці.
  Полювання з мисливськими собаками є не лише частиною мисливської культури, а й відіграє вкрай важливе значення – пошук диких мисливських тварин, що є особливо необхідним у разі добору пораненої дикої тварини, з метою позбавлення її страждань. Саме тому в країнах Європи полювання без мисливських собак є забороненим. Наприклад, колектив з 5 мисливців у Франції має полювати як мінімум з 1 мисливським собакою; у Словаччині за проведення полювання без мисливських собак користувачу мисливських угідь загрожує штраф.
  На випробувальних станціях працюють спеціалісти, які вміють правильно поводитись із звіром, вміло проводити навчання не травмуючи тварин, знають як надавати необхідну ветеринарну допомогу. Заборона використовувати живих тварин для іспитів, змагань та підготовки мисливських собак призведе до закриття офіційних випробувальних станцій, що в свою чергу змусить власників мисливських собак здійснювати навчання самостійно і таємно, не маючи відповідної компетенції. Отже, будуть страждати як мисливські собаки, так і тварини. Це прямо суперечить задекларованій меті згаданого законопроекту.
  Добре навчена мисливська собака робить мінімальною вірогідність втрати добутої або пораненої дичини. Навчити собаку навикам полювання заочно, без використання підсадних мисливських тварин неможливо. Окремо викликає занепокоєність заборона на проведення іспитів мисливських собак. Світова практика довела, що лише випробування робочих якостей мисливських собак може забезпечити належну якість поголів’я мисливських собак і відповідно необхідну кількість робочих собак здатних вирішувати завдання по розшуку в першу чергу пораненої дичини.
  Наявність фактів жорстокого поводження з тваринами не привід забороняти діяльність випробувальних станцій по всій країні, але це привід притягувати до відповідальності осіб, що здійснюють жорстоке поводження з тваринами, або пропагують його.
  Окрім того абсолютно абсурдною є пропозиція виключити з ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» ст. 33, що стосується регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин. Зауважимо, що регулювання їх чисельності (що зовсім не означає повне знищення!) покликане мінімізувати шкоду, котру вони наносять тваринному світу, в тому числі і «червонокнижним» видам, боротьбі зі спалахами небезпечних хвороб, таких як сказ. Наприклад, в зв’язку з непомірною шкодою, котру сіра ворона наносить фауні, у Швеції за її добування мисливцям пропонували грошову винагороду. Аналогічно, чисельність бродячих котів і собак регулюють виключно на території мисливських угідь саме через те, що при їх надмірній чисельності вони знищують величезну кількість видів тварин, в тому числі і охоронюваних.
  Враховуючи викладене вище, розраховуючи на Вашу освіченість, об’єктивність та розсудливість, звертаюсь до Вас з проханням НЕ ПІДТРИМУВАТИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ 2232 та 0870

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Щодо повернення дитячої виїзної медичної допомоги

  Підписів 88

  Днів залишилось 32

  Комнякова Тетяна Олександрівна
  Оприлюднена
  05 лютого, 2020
  05 травня, 2020
  32
  88 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні панове депутати!
  Слова про те, що турбота про дітей - одне з головних завдань держави, викликають гіркоту і обурення сотень тисяч батьків, дітям яких не пощастило захворіти. Після впровадження реформи екстреної медицини, що розпочалася у 2019 році, та поділу служби швидкої медичної допомоги на екстрену (необхідна термінова госпіталізація) і невідкладну (у людини загострення хронічної хвороби, висока температура та тиск), службу дитячої виїзної невідкладної допомоги у Києві просто скасували.
  Диспетчери служби 103 дають батькам «професійну» пораду звернутися до сімейного лікаря або до приватного медичного центру. Поцікавтеся, скільки сімейних лікарів відповість на дзвінок пацієнта після закінчення робочого часу (і це за наявності номера телефону лікаря!)? Двоє людей зі ста. А хто приїде до дитини в суботу ввечері або у неділю? Ніхто. Виклик бригади приватного медичного центру коштує півтори тисячі гривень і дозволити собі таку розкіш може далеко не кожна сім'я.
  Стаття 3.п. 2 Закону України Про екстрену медичну допомогу декларує, що на території України кожен її громадянин та будь-яка інша особа мають право звернути за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Але кабінети невідкладної допомоги працюють у будні з 8:00 до 20:00, а у вихідні з 9:00 до 15:00. Виходить, якщо у дитини ввечері піднялася температура 40, вона приречена? Педіатрі запевняють, що 37,8 градуса є критичним показником температури у дитини и приводом до виклику невідкладної допомоги. І не можна запускати цей процес - почнеться гарячка, зневоднення, судоми і все це загрожує страшними результатами. Це стосується і підвищеного тиску. Струс мозку або погіршення стану дитини на фоні гострої респіраторно-вірусної інфекції, наприклад, візуально батьки не помітять, а лікар після огляду цілком може поставити діагноз.
  У засобах масової неодноразово порушувалося питання про неспроможність і непродуманості медичної реформи. Замислитеся, кому потрібна така багатомільйонна реформа, якщо вона вбиває наших дітей?!
  Шановні депутати! Проявіть милосердя до маленьких громадян своєї країни - поверніть службу дитячої виїзної невідкладної допомоги, скасуйте нелюдський експеримент!

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків

  Підписів 47

  Днів залишилось 0

  Арманов Константин Андреевич
  Оприлюднена
  03 січня, 2020
  03 квітня, 2020
  0
  47 (з них за 7 днів: 0)

  Кожен з нас у повсякденному житті спостерігає, як через безвідповідальну, байдужу політику нашої держави, бачить як наші товариші, сусіди, бувші колеги, родичі, через надмірне вживання алкоголю, котяться до низу по соціальних сходах. На фоні алкоголізму людина не тільки деградує, втрачаючи своє місце в соціумі, але і своіми діями знаходячись в постійному стані алкогольного сп'яніння, спричиняє оточуючим постійні проблеми. Згідно статистиці більшість, травматичний ситуацій, бійок, насилля в сім'ї, вбивст відбувається під час надмірного зловживання алкоголю, та з людьми постійно вживаючих алкогольні напої, тобто хворі на хронічний алкоголізм.
  Відсутність контролю та будь яких мір та заходів по боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом з боку держави та державних органів призводить до деградації нації. Про яке здоров'я, культуру та цінності нашоі нації можна говорити, якщо наші неповнолітні діти постійно бачуть, як сусіди постійно вживають алкогольні напої і ведуть аморальний та асоціальний образ життя. А на наші скарги в державні органи та установи, у відповідь ми лише чуємо, що це їхній образ життя і кожен має жити як він хоче. Призидент Зеленський, і багато фахівців говорять про брак робочих рук, в зв'язку з від'їздом на заробітки за кордон. З цього приводу скажу наступне, я знаю з чотири десятка осіб, які вміють працювати, і працюють, але всього 30-40 днів за рік. Весь останній час займаються пияцтвом. І я впевнений, що кожна нормальна людина стикається з такими людьми.
  14.04.2009року призидентом Юшенко був підписаний Закон України в якому визнали такими, що втратили чинність:Указ президії ВРУ РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання злісних п'яниць"., ЗУ РСР "Про примусове перевиховання злісних п'яниць". Користуючись якими нормами моралі керувався тодішній Президент і Верховна рада, та мені здається що прийняття даного закону, це пряме сприяння до деградації та знищення нашої нації.
  Пропоную на рівні законодавчої бази розробити та прийняти ряд законопроектів спрямованих на примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Терміново потрібні зміни в статті 194 та 365 Кримінального кодексу України

  Підписів 21

  Днів залишилось 52

  Блонський Денис Миколайович
  Оприлюднена
  25 лютого, 2020
  25 травня, 2020
  52
  21 (з них за 7 днів: 0)

  Верховним судом надане тлумачення частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна" (ухвала Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27 березня 2019 року у справі № 1-8/2012) та частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу"(постанова Великої Палати Верховного Суду від 5 грудня 2018 року у справі № 301/2178/13-к) . За змістом цього тлумачення для наявності складу злочину передбаченого частиною другою відповідної статті наявність істотної шкоди є необов'язковою. Таким чином, злочин передбачений частиною 1 передбачає наявність суспільно-небезпечних наслідків у вигляді істотної шкоди, а злочин передбачений частиною 2 таких наслідків не передбачає. Таке правозастосування необґрунтовано посилює кримінальну репресію. Це стало можливим завдяки конструкції статей та використання законодавцем словосполучень "Ті самі дії"/"Дії передбачені частиною першою цієї статті". Автори існуючих науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу України поділяють думку, що склад злочину передбачений ч. 2 ст. 194 КК України є матеріальним(злочин буде лише за наявності істотної шкоди). Таке ж тлумачення викладене в Постанові Пленуму Верховного Суду України №10 від 6 листопада 2009р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» (пункти 14, 26). Виправити ситуацію може внесення змін до Кримінального кодексу України шляхом уточнення положень ч.2ст.194 КК України та ч.2ст.365 КК України. Це виключить можливість подвійного тлумачення. В конструкцію статей слід внести зміни, вказавши "Ті самі дії, що спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті".

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Внести зміни і доповнення до КК України, з введенням смертної кари за особливо тяжкі злочини

  Підписів 17

  Днів залишилось 24

  Ікромов Раміз Фаррухович
  Оприлюднена
  27 січня, 2020
  27 квітня, 2020
  24
  17 (з них за 7 днів: 0)

  Символом "*" позначена поправка


  КК України
  Стаття 51. Види покарань
  До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань:

  1) штраф;


  2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

  3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

  4) громадські роботи;

  5) виправні роботи;

  6) службові обмеження для військовослужбовців;

  7) конфіскація майна;

  8) арешт;

  9) обмеження волі;

  10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;


  11) позбавлення волі на певний строк;

  12) довічне позбавлення волі.

  13*) смертна кара  Стаття 64(а)*. Смертна кара.
  Смертна кара застосовується тільки до злочинців, які здійснили найтяжчі злочини, передбачені цим кодексом. Якщо немає потреби у виконанні вироку негайно, одночасно з винесенням вироку смертної кари, його виконання може бути відстрочене на 2 роки на виправні роботи з постійним наглядом за поведінкою засудженого.
  Вирок смертної кари повинен передаватися на утвердження Верховного Суду України.
  Стаття **.
  Особи, які не досягли 18-річного віку під час виконання злочинну, а також жінки, які під час судового розгляду знаходяться у стані вагітності, смертній карі не підлягають.
  Стаття ***
  Якщо засуджені до смертної кари, з відстроченням виконання вироку, під час відстрочення показали належну поведінку і розкаяння у злочинах, то по витіканню 2 років їм може бути замінений вирок на довічне позбавлення волі.

  Відстрочення виконання смертної кари вступає в дію з моменту винесення вироку суду.
  ////////////////////////////////////////////////
  Смертна кара застосовується шляхом введення в тіло засудженого смертельної ін'єкції, що не має викликати болісних страждань.
  //////////////////////////////////////////////
  Стаття 115. Умисне вбивство.
  *Умисне вбивство:
  1) Двох, або більше осіб, з особливою жорстокістю;
  2) Малолітньої дитини або жінки, що завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
  3) Поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством;
  4) Вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства передбаченого статтями 116-118 КК України;-
  карається довічним позбавленням волі , з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої КК України, або смертною карою.

  Стаття 153. Сексуальне насильство.
  * Сексуальне насильство, вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи, що привело до особливо тяжких наслідків (самогубство, інвалідність 1 групи) карається довічним позбавленням волі або смертною карою.
  * Сексуальне насильство, вчинене щодо 2-х і більше осіб, що не досягли 14-річного віку, карається довічним позбавленням волі або смертною карою.

  Стаття 156. Розбещення неповнолітніх.
  * Вступ в статевий контакт з трьома і більше особами (рецидив), які не досягли 14-річного віку карається довічним позбавленням волі або смертною карою.


  Стаття* корупція*

  * Умисні дії або умисна бездіяльність держслужбовця, з корисливих мотивів, всупереч закону України, що привели до особливо тяжких наслідків:
  1) Загибель 3-х і більше осіб;
  2) Незаконне позбавлення волі 3-х і більше осіб, загальним строком більше 20 років;
  3) Незаконне виправдання особи, яка підлягає до покарання ст.51 ч.12, 13* КК України;
  4) Інвалідність 1-2 групи 4-х і більше осіб;
  карається довічним позбавленням волі або смертною карою.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Заборона використання ксенонових ламп на автотранспорті не передбачених заводом-виробником (без лінзових фар) для попередження виникнення ДТП

  Підписів 16

  Днів залишилось 0

  Чорноморець Дмитро Володимирович
  Оприлюднена
  02 січня, 2020
  02 квітня, 2020
  0
  16 (з них за 7 днів: 0)

  Заборона використання ксенонових ламп на автотранспорті не передбачених заводом-виробником (без лінзових фар) для попередження виникнення ДТП

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Безоплатне приєднання єлектропотужності до 5 кВт включно в існуючих договорах(в більшості ще із часів плану ГОЄЛРО вона становить 1,3 кВт) між електропостачальними організаціями і населенням України відповідно існуючим Державним Будівельним Нормам ,що неправомірно порушують вишеприведені організації , із року в рік збільшуючи оплату(розвиток і розширення єлектромереж уже закладені в тарифах) при переоформленні , що становить уже понад 2000 грн за 1 кВт .

  Підписів 15

  Днів залишилось 24

  Косецький Леонід Йосипович
  Оприлюднена
  27 січня, 2020
  27 квітня, 2020
  24
  15 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу подати та прийняти законопроект про безоплатне приєднання електропотужності до 5 кВт включно відповідно до існуючих Державних Будівельних Норм (ДБН) для оформлення договорів між електроспоживачами та електропостачальними організаціями , які з кожним роком неправомірно(розвиток і розширення електромереж закладається в тарифах оплати за електроенергію) збільшують ціни за приєднання , які вже сягають понад 2000 грн за 1 кВт .В більшості населення України ще з часів так званих планів ГОЕЛРО договірна потужність становить 1,3 кВт і тому , нова вибрана Народом влада , може і повинна позитивно вирішити і допомогти Народу .

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Про врегулювання питання щодо форми паспорта громадянина України

  Підписів 8

  Днів залишилось 25

  Панченко Владислав Володимирович
  Оприлюднена
  27 січня, 2020
  27 квітня, 2020
  25
  8 (з них за 7 днів: 0)

  Паспорт громадянина України є основним документом кожного громадянина України, який він зобов'язаний мати, але не зобов'язаний отримувати саме паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм.
  З цього питання спостерігається багато дискусій та порушено велика кількість адміністративних справ. Більшість позовів наразі задоволено. Відділи Державної міграційної служби були зобов’язані оформити та видати паспорта у формі книжечки.
  На мою думку, має бути ініційоване питання про введення оновленого зразка паспорта громадянина України у формі паперової книжечки без електронного носія, що буде відповідати міжнародним стандартам, вимогам законодавства і запитам суспільства та його окремих соціальних верств, тим паче, якщо зосереджується увага на тому, що старий паспорт менш захищений від підробки, можна б було додати ще кілька рівнів захисту. У багатьох країнах застосовується практика надання громадянам вибору форми паспорта, зокрема, в Сполучених Штатах є можливість оформити як паспорт у формі книжечки так і оформити паспортну картку.
  Якщо ж немає можливості ввести новий зразок основного документу задля забезпечення права громадян та його окремих верств на вибір форми свого основного документу, що регламентується діючим Законом (я вважаю, що ця норма є правильною, але, нажаль, вона не забезпечена реалізацією), Верховна Рада могла би хоча б дозволити вільно отримувати й надалі паспорт старого зразку без рішення суду, таким чином могло би вирішитись питання щодо потенційних нових позовів до ДМСУ щодо видачі вищезгаданого паспорта, адже в таких випадках, зокрема, Держава, в особі ДМСУ, вимушена сплачувати компенсацію судових зборів з бюджету через колізію, яку спричинив законодавець.

  Законопроект №10311 від 17.05.2019 у буквальному сенсі може погіршити становище з цього питання, адже тепер ще й буде зачіпатися питання громадян України, які вже мають паспорт зразка 1994 року і не бажають його обмінювати на ID картку. Це спричинить ще більше незадоволення у суспільстві та ще більшу кількість позовів, ніж зараз. Згідно статті 22 Конституції України, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

  Аналогічною є й правова позиція Великої Палати Верховного Суду. Постановою від 19 вересня 2018 року по зразковій справі №806/3265/17 (Пз/9901/2/18, Провадження № 11-460за18) визнано протиправною відмова територіального підрозділу Державної міграційної служби України у видачі позивачці паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.
  Зобов’язано територіальний підрозділ Державної міграційної служби України оформити та видати позивачці паспорт громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України № 2503-ХІІ.
  Постанова набрала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.
  29.03.2019 позивачеві Дегтяр Н.О. по зразковій справі 806/3265/17, що розглядалося Верховним Судом, оформлений паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки зразка 1994 року.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Активно розвивати ядерну енергетику в Україні

  Підписів 8

  Днів залишилось 11

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  14 січня, 2020
  14 квітня, 2020
  11
  8 (з них за 7 днів: 0)

  Переваги ядерної енергетики:
  низька собівартість електроенергії;
  екологічність (викиди, якщо це можна так назвати, від АЕС становить лише пара, яку можна спрямувати на опалення осель та підігрів водопровідної води, що дасть змогу також знизити тарифи на опалення та гарячу воду);
  безпечність, за умови грамотного проектування, будівництва та обслуговування АЕС.
  Знизити тарифи на електроенергію для населення до 2023 року до 0.40 грн./кВт•год (до 100 кВт•год) та 0.70 грн./кВт•год (від 100 кВт•год).
  Знизити до 2023 року тарифи на гаряче водопостачання для населення до 30 грн./м³.
  Знизити до 2023 року тарифи для опалення для населення до 600 грн./Гкал та 13.50 грн./м².

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА   
 • Про ініціювання розслідування зловживання владою президентом України Зеленським В.О.

  Підписів 6

  Днів залишилось 6

  Миколенко Анатолій
  Оприлюднена
  08 січня, 2020
  08 квітня, 2020
  6
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Мережею інтернет шириться інформація, що президент України Зеленський В.О. використовує власне політичне становище для того, щоб задовольняти власні потреби/інтереси.
  Зокрема 5 січня 2020 року ЗМІ почали розповсюджувати наступну новину - "Dr. Alban, який виступав в Криму, пустили в Київ за сприяння Зеленського" ( pravda.com.ua/news/2020/01/5/7236595/ , news.liga.net/politics/news/pevets-dr-alban-pustili-v-ukrainu-posle-vmeshatelstva-zelenskogo )

  Вимагаю створити тимчасову слідчу комісії зі складу народних депутатів України для вивчення даного факту, на предмет зловживання владою президентом України.

  Вважаю, що дані новини містять ознаки зловживань, які негативно впливають на зовнішню та внутрішню політику України і наносять шкоду міжнародному іміджу України.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Вирішення питання розмитнення автомобілів.

  Підписів 6

  Днів залишилось 19

  Шевченко Роман Олександрович
  Оприлюднена
  22 січня, 2020
  22 квітня, 2020
  19
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні Депутати! Пропоную Вам ініціювати перед відповідними законодавчими органами України прийняття відповідного законодавчого документу , який би дозволяв громадянам України в одноразовому порядку скористатися правом на користування автомобілем (євробляхою) на території України , при сплаті фіксованої щорічної оплати - наприклад 200 долларів на рік ( або її гривневого еквіваленту). Вразі прострочення оплати застосовувати штрафи та конфіскацію автівки. Тобто після сплати громадянин , додатково отримує тимчасові номера на авто , вноситься в базу ДАІ . При цьому авто не відчуджується до його розмитнення та не передається на керування третім особам.
  Можливо для дорогих автівок , що коштують більше 5000 долларів застосовувати більший розмір оплати за право пересування та користування таким авто на території України.
  1. Досягається зняття соціальної напруги власиників "євроблях" ;
  2. Враховуючи ,що нерозмитнено за різними данними близько 800 тис авто ,маємо щорічно додаткових 160 міліонів долларів до бюджету України.
  3. Зберігається право на розмитнення авто за діючим законодавством;
  4. Власники "євроблях" та працівники ДАІ отримують можливість на правові взаємовідносини відповідно до чинного законодавства.
  5. Не порушуються права громадян , що розмитнили авто.
  6.З часом забеспечується накопичення корисної вторсеровини для наших металургійних заводів.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА